ทางหลวงหมายเลข 6 (ประเทศกัมพูชา)

ทางหลวงหมายเลข 6 (10006) เป็นทางหลวงสายหนึ่งในประเทศ กัมพูชา ถนนสายนี้ยาว 416 km (258 mi)เป็นถนนที่เชื่อมพนมเปญเข้ากับจังหวัดบันทายมีชัย โดยผ่านเสียมราฐ ไปทางชายฝั่งด้านเหนือของทะเลสาบเขมร[1]

ทางหลวงหมายเลข 6

อ้างอิงแก้ไข