ทางหลวงหมายเลข 4 (ประเทศกัมพูชา)

ทางหลวงหมายเลข 4 (เขมร: ផ្លូវជាតិលេខ ៤) เป็นทางหลวงในประเทศกัมพูชา มีระยะทาง 230 km (140 mi),[1] มีเส้นทางแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ เชื่อมต่อกรุงพนมเปญกับเมืองพระสีหนุเข้าด้วยกัน[2] สีหนุวิลล์เป็นท่าเรือน้ำเค็มนานาชาติของกัมพูชา ทางหลวงหมายเลข 4 จึงเป็นทางหลวงที่สำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ ทางหลวงเส้นนี้สร้างขึ้นในยุค 1950 ซึ่งสร้างพร้อมกันกับท่าเรือดังกล่าว[3]

N4-KH.svg
ทางหลวงหมายเลข 4
ทางหลวงหมายเลข 4 ในจบามอน จังหวัดกำปงสปือ
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ AH11
ความยาว:230 กิโลเมตร (140 ไมล์)
ใช้งาน:1950 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศ ต.อ.น.:พนมเปญ
ปลายทิศ ต.อ.ต.:เมืองพระสีหนุ จังหวัดพระสีหนุ

ถนนเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนส่งสินค้าระหว่างเมืองกับท่าเรือ ทำให้บางช่วงของทางหลวงหมายเลข 4 เป็นถนนที่เก็บค่าผ่านทาง ซึ่งมีอยู่ 3 ด่านด้วยกัน และเป็นถนนที่อันตรายที่สุดในกัมพูชา เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Discovering Sihanoukville Municipality, p. 665, in "Cambodia in the Early 21st Century", Phnom Penh, 2004, ISBN 2-9513524-0-9
  2. Cambodian national road network
  3. Discovering Sihanoukville Municipality, p. 665, in "Cambodia in the Early 21st Century", Phnom Penh, 2004, ISBN 2-9513524-0-9
  4. Real Travel: Travel Guide for Sihanoukville, Link retrieved on 5th Feb 2009