ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212

(เปลี่ยนทางจาก ถนนชยางกูร)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายหนองคาย–อุบลราชธานี หรือ ถนนชยางกูร เริ่มจากแยกถนนมิตรภาพสายเก่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 ใน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ไปทางทิศตะวันออกทอดยาวไปตามแม่น้ำโขง ผ่านเข้าจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางประมาณ 583.575 กิโลเมตร

Thai Highway-212.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212
ถนนเสด็จ, ถนนพนังชลประทาน, ถนนชยางกูร
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (อาจสามารถ-นครพนม) (มุกดาหาร - บางทรายใหญ่) (มุกดาหาร–เลิงนกทา)
ความยาว:583.58 กิโลเมตร (362.62 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-233.svg ถ.มิตรภาพ ใน อ.เมือง จ.หนองคาย
 
ปลายทิศใต้:ถ.สรรพสิทธิ์ ใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ระบบทางหลวง

เดิมมีชื่อเรียกว่า ทางหลวงแผ่นดินสายอุบลราชธานี-มุกดาหาร-นครพนม ได้รับการตั้งขนานนามว่า ถนนชยางกูร เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางอำนาจเจริญ

เริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 อำเภอเมืองหนองคาย แล้วผ่าน อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี เข้าเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่อำเภอปากคาด ผ่าน อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง เข้าเขตจังหวัดนครพนม ที่อำเภอบ้านแพง ผ่านอำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม เข้าเขตจังหวัดมุกดาหาร ที่อำเภอเมืองมุกดาหาร แล้วผ่านอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าเขตจังหวัดยโสธร ที่อำเภอเลิงนกทา เข้าเขตจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อำเภอเสนางคนิคม ผ่านอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอลืออำนาจ แล้วเข้าเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอม่วงสามสิบ แล้วสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ช่วงมุกดาหาร–เลิงนกทา ได้รับการกำหนดเป็นทางหลวงเอเชียสาย 121 มีระยะทางประมาณ 47.805 กิโลเมตร ทางหลวงเอเชียสาย 15 และ ทางหลวงเอเชีย 16

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ทิศทาง: หนองคาย−อุบลราชธานี[1]
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  หนองคาย−อุบลราชธานี
หนองคาย 0.000 แยกหนองคาย     ถนนมิตรภาพ ไป เข้าเมืองหนองคาย     ถนนมิตรภาพ ไป จังหวัดอุดรธานี
0.800 แยกเวียดนามอนุสรณ์ ซอยเวียดนามอนุสรณ์ ไป เข้าเมืองหนองคาย ถนนหน้าวัดอรุณนังษี ไป วัดอรุณรังษี
0.900 แยกวัดทุ่งสว่าง ถนนศิลปาคม ไป เข้าเมืองหนองคาย ถนนศิลปาคม ไป บ้านดอนเมน
1.200 แยกหลังตลาดโพธิ์ชัย ซอยหลังตลาดโพธิ์ชัย ไป ตลาดสดโพธิ์ชัย ไม่มี
2.000 นค.3040 ทางหลวงชนบท นค.3040 ไป อ.โพนพิสัย ไม่มี
2.100 แยกบ้านนาคลอง ไม่มี ถนนบ้านนาคลอง ไป บ้านนาคลอง
44.885 แยกทุ่งธาตุ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ ไป เข้าเมืองโพนพิสัย นค.3009 ทางหลวงชนบท นค.3009 ไป อ.บ้านดุง
45.487 แยกโพนพิสัย ถนนภิรมยาราม ไป เข้าเมืองโพนพิสัย   ทล.2267 ไป อ.โซ่พิสัย
บึงกาฬ 86.400 แยกปากคาด ไม่มี   ทล.2095 ไป อ.โซ่พิสัย
134.100 แยกบึงกาฬ   ทล.222 ไป เข้าเมืองบึงกาฬ   ทล.222 ไป อ.พังโคน
209.032 แยกดงบัง   ทล.2026 ไป บ.ดงบังใต้   ทล.2026 ไป อ.บึงโขงหลง อ.เซกา
นครพนม 304.850 แยกสะพานมิตรภาพ 3 ไม่มี     ทล.295 ไป สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 3 (นครพนม–คำม่วน)
311.050 แยกบ้านท่าควาย ไม่มี     ทล.240 ไป จังหวัดมุกดาหาร
316.850 แยกบ้านน้อยหนองเค็ม ไม่มี     ทล.22 ไป จังหวัดสกลนคร
319.910 แยกบ้านน้อยใต้ ไม่มี   ทล.240 ไป จังหวัดหนองคาย
379.900 แยกบ้านต้อง ไม่มี   ทล.223 ไป จังหวัดสกลนคร
มุกดาหาร 415.590 แยกสะพานมิตรภาพ 2       ทล.239 ไป สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) ไม่มี
418.540 แยกโคกสุวรรณ ไม่มี     ทล.238 ไป จังหวัดอำนาจเจริญ
422.740 แยกเมืองใหม่ ถนนพิทักษ์พนมเขต ไป อ.ดอนตาล     ทล.12 ไป อ.คะชะอี
425.500 แยกชลประทาน   ทล.238 ไป อ.ดอนตาล   ทล.238 ไป จังหวัดนครพนม
ยโสธร 470.440 แยกเลิงนกทาใหม่ ไม่มี     ทล.2116 ไป จังหวัดยโสธร
อำนาจเจริญ 509.180 แยกศรีมงคล อจ.3022 ทางหลวงชนบท อจ.3022 ไป อ.เขมราฐ ไม่มี
แยกมิ่งมงคล   ทล.202 ไป อ.เขมราฐ   ทล.202 ไป จังหวัดยโสธร
อจ.3022 ทางหลวงชนบท อจ.3022 ไป อ.เขมราฐ ไม่มี
แยกลือชัย   ทล.2134 ไป อ.พนา ซอยอภิชาติ 34
อุบลราชธานี แยกหลักชัย ไม่มี   ทล.2210 ไป อ.หัวตะพาน
แยกม่วง-พนา   ทล.2049 ไป อ.พนา   ทล.2049
แยกม่วง-เขื่องใน ไม่มี   ทล.2383 ไป อ.เขื่องใน
ไม่มี อบ.2060 ทางหลวงชนบท อบ.2060 ไป จังหวัดยโสธร
แยกวนารมณ์   ทล.231 ไป อ.ตระการพืชผล   ทล.231 ไป จังหวัดยโสธร
ถนนชยางกูร แยกวนารมย์-แยกกิโลศูนย์(เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี)
- เชื่อมต่อจาก:   จาก อำนาจเจริญ
แยกหนองบัว ไม่มี ถนนธรรมวิถี ไปวัดพระธาตุหนองบัว
แยกสุนีย์ทาวเวอร์ ซอยชยางกูร 16 ไป โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ซอยชยางกูร 13
แยกอุบลเจริญศรี ไม่มี ถนนราชธานี ไป จังหวัดยโสธร
แยกโตโยต้า ถนนอุปลีสาน ไป ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ถนนอุปลีสาน ไป ชลประทาน
แยกเอสโซ่ ถนนสุริยาตร์ ถนนสุริยาตร์
แยกกิโลศูนย์ ถนนสรรพสิทธิ์ ไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ ไป จังหวัดศรีสะเกษ
ตรงไป:   ถนนอุปราช ไป อ.วารินชำราบ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/41-highways-agency-3 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข