เสียงนาสิก ริมฝีปาก

เสียงนาสิก ริมฝีปาก (อังกฤษ: bilabial nasal) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨m⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ m เสียงนี้ในภาษาไทยเขียนแทนด้วยตัวอักษร

เสียงนาสิก ริมฝีปาก
m
หมายเลขไอพีเอ114
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)m
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+006D
เอกซ์-แซมปาm
เคอร์เชินบอมm
ตัวอย่างเสียง