เรือโดยสารคลองรังสิต

เรือโดยสารคลองรังสิต เป็นบริการเรือด่วนในคลองรังสิต มีเส้นทางระหว่าง โรงเรียนประชาธิปัตย์ จนถึง ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส (คลอง8) เพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตปริมณฑล เปิดให้บริการครั้งแรกในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัจจุบัน (มิถุนายน 2561) ยังไม่มีเรือวิ่ง ท่าเรือที่สร้างไว้ กายสภาพเป็นที่พักคนเร่ร่อน และวัยรุ่นมั่วสุม

เส้นทางการเดินเรือแก้ไข

ได้มีเปิดทดลองเดินเรือในคลองรังสิตเดือนมกราคม 2557 และเปิดบริการอย่างเป็นทางการเดือนมีนาคม 2557 โดยมีเส้นทางเดินเรือจำนวน 14 ท่าดังนี้[1]

 • โรงเรียนประชาธิปัตย์
 • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 • ปั๊มบางจาก
 • โครงการธงชัยพาร์ควิลล์
 • ศูนย์รถยนต์มิตซูบิชิ
 • วัดเขียนเขต
 • ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส(คลอง 4)
 • คลอง
 • วัดมูลจินดาราม
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดธัญบุรี
 • ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
 • วัดนาบุญ
 • ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส (คลอง7)

โดยตารางการเดินเรือโดยสารคลองรังสิต นั้น จะมีเดิน รอบเช้า ตั้งแต่ เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข