สาธารณรัฐเคนยาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

สาธารณรัฐเคนยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เคนยาส่งนักกีฬาชาย 28 คน หญิง 18 คน ในการแข่งขันครั้งนี้ ประเทศเคนยาเป็นประเทศจากแอฟริกาที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุด

อ้างอิงแก้ไข