สาธารณรัฐสโลวักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

สาธารณรัฐสโลวัก เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม24 สิงหาคม พ.ศ. 2551.[1]

เหรียญรางวัลแก้ไข

  เหรียญทองแก้ไข

  เหรียญเงินแก้ไข

  เหรียญทองแดงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. [1] Slovakia Olympics Team

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข