วิธีใช้:หน้าคุย

หน้าพูดคุยหรือ หน้าอภิปราย เป็นหน้าที่ผู้เขียนสามารถใช้เพื่ออภิปรายการปรับปรุงบทความหรือหน้าอื่นของวิกิพีเดีย

หน้าพูดคุยร่วมกับบทความมีชื่อว่า "พูดคุย:ตัวอย่าง" โดยที่ "ตัวอย่าง" เป็นชื่อของบทความ ตัวอย่างเช่น หน้าพูดคุยเพื่ออภิปรายการปรับปรุงบทความประเทศไทย มีชื่อว่า พูดคุย:ประเทศไทย ชื่อของหน้าพูดคุยร่วมกับหน้าในเนมสเปซอื่นสังเกตได้จากคำอุปสรรค "คุยเรื่อง" ตามด้วยเลเบลเนมสเปซ ตัวอย่างเช่น หน้าพูดคุยของวิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย ชื่อว่า คุยเรื่องวิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย

นอกจากนี้ หน้าผู้ใช้ยังมีหน้าพูดคุยร่วมด้วย (ตัวอย่างเช่น คุยกับผู้ใช้:Jimbo Wales) เมื่อผู้เขียนคนอื่นต้องการติดต่อคุณ โดยทั่วไปพวกเขามักติดต่อโดยส่งข้อความมายังหน้าพูดคุยของคุณ เมื่อบางคนส่งข้อความหาคุณเช่นนั้น คุณจะเห็นแถบประกาศสีส้มอยู่ด้านบนครั้งต่อไปที่คุณล็อกอินหรือดูหน้าในวิกิพีเดีย

หาหน้าอภิปราย

เมื่อคุณดูบทความ (หรือหน้าอื่นที่มิใช่หน้าพูดคุย) ลิงก์ไปยังหน้าอภิปรายร่วมกับหน้านั้นจะปรากฏบนแท็บ "อภิปราย" บนสุดของหน้า คลิกที่แท็บนี้เพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าอภิปราย คุณสามารถดูหน้าอภิปรายและประวัติของหน้านั้นได้ ตลอดจนแก้ไขหน้านั้นหากคุณต้องการเพิ่มคำถามหรือความเห็น

หากลิงก์ "อภิปราย" เป็นสีแดง หมายความว่า ยังไม่มีการสร้างหน้าอภิปรายขึ้น คุณอาจคลิกที่ลิงก์แดงเพื่อเริ่มหน้าอภิปรายของบทความนั้น

ในการกลับไปยังหน้าบทความจากหน้าอภิปราย ใช้แท็บซ้ายสุดทางด้านบนของหน้า ซึ่งเขียนว่า "บทความ" สำหรับหน้าอื่นนอกเหนือจากบทความ แท็บนี้อาจเขียนเป็นอื่น เช่น "หน้าผู้ใช้" หรือ "หน้าโครงการ" (แล้วแต่เนมสเปซ)

ข้อบ่งใช้

การแบ่งส่วน

ในการอภิปรายหัวเรื่องใหม่ ให้เริ่มส่วนใหม่โดยขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วพิมพ์หัวเรื่องดังนี้ == หัวเรื่อง == โดยแทนคำว่า "หัวเรื่อง" ด้วยหัวเรื่องที่เหมาะแก่หัวข้อที่คุณต้องการหยิบยกขึ้นอภิปราย ใส่คำอภิปรายใหม่ไว้ด้านล่างของหน้า คุณอาจใช้แท็บที่เขียนว่า "เพิ่มหัวข้อใหม่" ด้านบนสุดของหน้าอภิปราย ซึ่งจะดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ให้โดยอัตโนมัติ ก็ได้

ในการตอบคำอภิปรายที่กำลังดำเนินอยู่ ให้เพิ่มความเห็นของคุณไว้ด้านล่างของการกรอกข้อมูลล่าสุดในการอภิปราย หากคุณต้องการตอบความเห็นหนึ่งโดยเฉพาะ คุณสามารถวางคำตอบของคุณไว้ล่างความเห็นนั้นโดยตรงก็ได้

เซ็นชื่อกำกับ

คุณควรลงชื่อและเวลากำกับเมื่ออภิปรายในหน้าอภิปรายทุกหน้า ให้พิมพ์เครื่องหมายทิลเดอสี่ตัว (~~~~) ท้ายความเห็นของคุณ หรือคลิกปุ่มลายเซ็น ( ) บนแถวปุ่มเหนือกล่องแก้ไข ซึ่งจะแปลงเป็นลายเซ็นผู้ใช้ พร้อมวันที่และเวลาอัตโนมัติ (คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบลายเซ็นได้โดยใช้การตั้งค่า)

การย่อหน้า

การย่อหน้าเป็นการทำให้หน้าอภิปรายอ่านง่าย เป็นการแสดงว่า ความเห็นนั้นตอบความเห็นของคนอื่น และบอกได้ละเอียดถึงขั้นว่าตอบความเห็นอันไหนด้วย

ในการย่อหน้าให้ชื่อเครื่องหมายโคลอนขึ้นต้นบรรทัด โคลอนแต่ละตัวที่ใส่เข้าไปแทนระดับการย่อหน้าหนึ่งระดับ

ความเห็นแรกในหัวเรื่องจะไม่มีโคลอนนำหน้า เมื่อคุณตอบข้อความ คุณควรใช้โคลอนมากกว่าที่ปรากฏหน้าข้อความที่คุณกำลังตอบหนึ่งตัว เช่น ถ้าคุณกำลังตอบข้อความที่มีเครื่องหมายโคลอนนำหน้า 2 ตัว คำตอบของคุณควรมีเครื่องหมายโคลอนนำหน้า 3 ตัว

หน้าย่อยและการเก็บเข้ากรุ

ดูหน้าหลักที่: วิธีใช้:กรุ

บางครั้งหัวเรื่องอาจมีการมีการพูดคุยที่มีเนื้อหายาวมาก คุณอาจตัดสินใจย้ายการอภิปรายในหัวข้อเหล่านั้นไปยังหน้าย่อยของหน้าอภิปราย ในการทำเช่นนี้ สร้างหน้าชื่อ "พูดคุย:Xxx/Yyy" โดยที่ "พูดคุย:Xxx" เป็นชื่อของหน้าพูดคุยหลัก และ "Yyy" เป็นหัวข้อของหน้าย่อย ทำหมายเหตุไว้บนสุดของหน้าพูดคุยหลักเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าย่อยใด ๆ

ในหน้าพูดคุยซึ่งมีการอภิปรายมาก การอภิปรายเก่ามักถูกเก็บเข้ากรุเพื่อรักษาขนาดของหน้าอภิปรายให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ และวางกล่องกรุพร้อมลิงก์ไปยังกรุการอภิปรายไว้บนสุดของหน้าอภิปรายปัจจุบัน

กราฟิก