Symbol reply.svg

วิธีใช้แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้สำหรับ ตอบคำถาม ในหน้าเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล

โดยคัดลอกข้อความนี้

* {{ตอบ|ตอบคำถาม}} --~~~~

วางเป็นรายการของผู้ที่แสดงความเห็น จะได้ผลดังนี้

  • Symbol reply.svg ตอบคำถาม --(ชื่อผู้ลงคะแนน)

ดูเพิ่มแก้ไข