Symbol question.svg

วิธีใช้แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้สำหรับ ถามคำถาม ในหน้าเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล

โดยคัดลอกข้อความนี้

* {{ถาม|ถามคำถาม}} --~~~~

วางเป็นรายการของผู้ที่แสดงความเห็น จะได้ผลดังนี้

  • Symbol question.svg ถามคำถาม --(ชื่อผู้ลงคะแนน)

ดูเพิ่มแก้ไข