แม่แบบ:เป็นกลาง

Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง

วิธีใช้แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้สำหรับ ลงคะแนนโหวต ในหน้าลงคะแนนโหวต กรณีที่เป็นกลาง ไม่มีการสนับสนุน หรือคัดค้าน

โดยคัดลอกข้อความนี้

* {{เป็นกลาง|ความเห็นเพิ่มเติมถ้ามี}} --~~~~

วางเป็นรายการของผู้ที่แสดงความเห็น จะได้ผลดังนี้

  • Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง ความเห็นเพิ่มเติมถ้ามี -- (ชื่อผู้ลงคะแนน)

ดูเพิ่มแก้ไข