แม่แบบ:ไม่สำเร็จ

X mark.svg

  • เนื้อหารายการลำดับเลข

<br> แทรกข้อความที่ไม่จัดรูปแบบที่นี่<nowiki> == แทรกข้อความที่ไม่จัดรูปแบบที่นี่ == </nowiki>== วิธีใช้ == แม่แบบนี้ใช้สำหรับประกอบความคิดเห็นในหน้าพูดคุย

โดยใส่

{{ไม่สำเร็จ}} หรือ {{ไม่สำเร็จ|ความเห็นเพิ่มเติม}}

โดยจะแสดงผลเป็น X mark.svg หรือ X mark.svg ความเห็นเพิ่มเติม

ดูเพิ่มแก้ไข