แม่แบบ:ไม่สำเร็จ

วิธีใช้ แก้

แม่แบบนี้ใช้สำหรับประกอบความคิดเห็นในหน้าพูดคุย

โดยใส่

{{ไม่สำเร็จ}} หรือ {{ไม่สำเร็จ|ความเห็นเพิ่มเติม}}

โดยจะแสดงผลเป็น หรือ ความเห็นเพิ่มเติม

ดูเพิ่ม แก้