แม่แบบ:ไม่เห็นด้วย

Symbol oppose vote.svg ไม่เห็นด้วย

วิธีใช้แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้สำหรับ ลงคะแนนโหวต ในหน้าลงคะแนนโหวต กรณีที่ไม่เห็นด้วย

โดยคัดลอกข้อความนี้

* {{ไม่เห็นด้วย|ความเห็นเพิ่มเติมถ้ามี}} --~~~~

วางเป็นรายการของผู้ที่แสดงความเห็น จะได้ผลดังนี้

  • Symbol oppose vote.svg ไม่เห็นด้วย ความเห็นเพิ่มเติมถ้ามี --(ชื่อผู้ลงคะแนน)

ดูเพิ่มแก้ไข