วัดเกาะ (จังหวัดสุพรรณบุรี)

วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเกาะ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเกาะ
Map
ที่ตั้งตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเกาะตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2358[1] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร วัดมีเกจิอาจารย์ คือ หลวงพ่อปุย ปุญญสิริ ได้รับสมญานามว่า ปากพระร่วง วัตถุมงคลของหลวงพ่อปุย ท่านสร้างไว้หลายประเภท ได้แก่ ภาพถ่าย ตะกรุด แหวน เหรียญรูปเหมือน พระผงรูปเหมือน รูปหล่อ ล็อกเก็ต ซึ่งวัตถุมงคลทุกรุ่นทุกชนิดล้วนแต่ได้รับความนิยมทั้งสิ้น[2]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 หอสวดมนต์ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ และตึก 1 หลัง มณฑป หอระฆัง ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานประจำอุโบสถ 1 องค์ พร้อมพระโมคคัลลาน์ พระสาลีบุตร พระพทธรูปหิน 5 องค์ และรอยพระพุทธบาทจำลอง 1 องค์[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดเกาะ". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "ตำนาน "หลวงพ่อปุย วัดเกาะ"เกจิดังเมืองสุพรรณบุรี". ทีนิวส์.
  3. "วัดเกาะ". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.