ฌาปนสถาน หมายถึง สถานที่ที่ซึ่งใช้ฌาปนกิจศพ อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

  1. ฌาปนสถานสาธารณะ ใช้สำหรับฝังศพหรือเผาศพประชาชนทั่วไป
  2. ฌาปนสถานเอกชน ใช้สำหรับฝังศพหรือเผาศพโดยการส่วนตัวของครอบครัวหรือของตระกูล

แหล่งข้อมูลอื่น แก้