รายชื่อแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น และมองโกเลีย) เป็นมรดกโลกมากกว่า 100 แห่ง [1]

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

สถิติ แก้

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
  จีน
57 แห่ง
วัฒนธรรม 39 แห่ง, ธรรมชาติ 14 แห่ง, ผสม 4 แห่ง
  ญี่ปุ่น
25 แห่ง
วัฒนธรรม 20 แห่ง, ธรรมชาติ 5 แห่ง
  เกาหลีใต้
16 แห่ง
วัฒนธรรม 14 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  มองโกเลีย
6 แห่ง
วัฒนธรรม 4 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  เกาหลีเหนือ
2 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง

 เกาหลีใต้ แก้

 
ประตูพระราชวังชังด็อก

 เกาหลีเหนือ แก้

 
แคซ็อง

 จีน แก้

 
พระราชวังต้องห้าม
 
พระราชวังโปตาลา
 
พระพุทธรูปเล่อซาน
 
ทะเลสาบตะวันตก หางโจว

 ญี่ปุ่น แก้

 
ศาลเจ้าอิตสึกูชิมะ
 
ภูเขาฟูจิ

 มองโกเลีย แก้

 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมหุบเขาออร์คอน

อ้างอิง แก้

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้