แหล่งดอลเมนแห่งโคชัง ฮวาซุน และคังฮวา

แหล่งดอลเมนแห่งโคชัง ฮวาซุน และคังฮวา คือ หนึ่งในแหล่งมรดกโลกของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ในบนเกาะคังฮวาในนครอินช็อน ในจังหวัดช็อลลาเหนือและจังหวัดช็อลลาใต้ มีดอลเมนหรือเพิงหินโบราณที่สร้างมาตั้งแต่ต้นคริสต์ศักราชอยู่เป็นจำนวนมากและอย่างหนาแน่นที่ไม่สามารถพบเห็นได้ไหนบนโลก

แหล่งดอลเมนแห่งโคชัง ฮวาซุน และคังฮวา *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
ประเทศ เกาหลีใต้
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(iii)
อ้างอิง977
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2543 (คณะกรรมการสมัยที่ 24)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

มรดกโลก

แก้

แหล่งดอลเมนแห่งโคชัง ฮวาซุน และคังฮวาได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้

  • (iii) - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

อ้างอิง

แก้

34°58′0.012″N 126°55′45.012″E / 34.96667000°N 126.92917000°E / 34.96667000; 126.92917000