จังหวัดช็อลลาเหนือ

จังหวัดช็อลลาเหนือ เป็นจังหวัดในเกาหลีใต้ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีฐานะเป็นจังหวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2439 โดยแยกออกจากจังหวัดช็อลลาเดิมในด้านทิศเหนือ และยังคงเป็นจังหวัดของเกาหลีจนกระทั่งมีการแบ่งเกาหลีในปี พ.ศ. 2488 และต่อมาได้เป็นส่วนหนึ่งของเกาหลีใต้ โดยเมืองเอกของจังหวัดตั้งอยู่ที่เมืองช็อนจู ซึ่งเคยเป็นเมืองเอกของจังหวัดช็อลลามาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2439

จังหวัดช็อลลาเหนือ
(ฮันกึล 전라북도
ฮันจา 全羅北道)
เมืองช็อนจู
เมืองช็อนจู
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อภาษาไทยจังหวัดช็อลลาเหนือ
ชื่อภาษาเกาหลีฮันกึล 전라북도
ฮันจา 全羅北道
เมืองเอกช็อนจู
ภูมิภาคโฮนัม
ผู้ว่าราชการซง ฮา-จิน
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่8,067 ตร.กม. (อันดับ 7)
ประชากร1,777,220 คน (2553) (อันดับ 5)
ความหนาแน่น220 คน/ตร.กม.
เว็บไซต์[1] (อังกฤษ)
แผนที่
แผนที่ประเทศเกาหลีใต้เน้นแผนที่ประเทศเกาหลีใต้ เน้นจังหวัดช็อลลาเหนือ

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ด้านบันเทิงแก้ไข

ยุน คยุนซัง นักแสดง

ด้านนักเขียนแก้ไข

ด้านกีฬาแก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข