ซันซา พุทธอารามบนภูเขาในเกาหลี

ซันซา พุทธอารามบนภูเขาในเกาหลี (เกาหลี: 산사, 한국의 산지승원; อังกฤษ: Sansa, Buddhist Mountain Monasteries in Korea; ฝรั่งเศส: Sansa, monastères bouddhistes de montagne en Corée) เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยวัดพุทธมหายานสำคัญจำนวน 7 แห่งใน 5 จังหวัดที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถึง 9 จากจำนวนพุทธอารามที่ตั้งอยู่บนภูเขาของเกาหลีใต้ทั้งสิ้น 785 แห่ง[1]

ซันซา พุทธอารามบนภูเขาในเกาหลี *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
ประเทศ เกาหลีใต้
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(iii)
อ้างอิง1562
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2562 (คณะกรรมการสมัยที่ 42)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

คำว่า ซันซา ประกอบด้วยคำสองคำ คือ ซัน (산/山) ที่แปลว่า "ภูเขา" และ ซา (사/寺) ที่แปลว่า "วัด"

แหล่งมรดกโลก

แก้

ซันซา พุทธอารามบนภูเขาในเกาหลีขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 42 เมื่อ พ.ศ. 2562 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

  • (iii) - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

สถานที่ขึ้นทะเบียน

แก้
ID ・ ภาพ สถานที่ ที่ตั้ง ขนาด(เฮกตาร์ พื้นที่กันชน(เฮกตาร์)
1562-001
 
ทงโดซา
Tongdosa Temple, เกาหลี통도사; ฮันจา通度寺
ยังซัน จังหวัดคย็องซังใต้ 7.87 84.14
สร้างเมื่อ ค.ศ. 646 โดยภิกษุชาจัง (Jajang)[2][3] มีสภาพดังที่เห็นในปัจจุบันเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 17[2]
1562-002
 
พูซ็อกซา
Buseoksa Temple, เกาหลี부석사; ฮันจา浮石寺
ย็องจู จังหวัดคย็องซังเหนือ 7.08 47.09
สร้างเมื่อ ค.ศ. 676 โดยภิกษุอึยซัง (Uisang)[2] วิหารไม้ภายในวัดที่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 13 นับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลี[2]
1562-003
 
พงจ็องซา
Bongjeongsa Temple, เกาหลี봉정사; ฮันจา鳳停寺
อันดง จังหวัดคย็องซังเหนือ 5.30 75.05
สร้างเมื่อ ค.ศ. 677[4] โดยศิษย์ของภิกษุอึยซัง[5] วิหารภายในวัดปรากฎร่องรอยศิลปะแบบชิลลา และนับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลี[6]
1562-004
 
พ็อบจูซา
Beopjusa Temple, เกาหลี법주사; ฮันจา法住寺
โพอึน จังหวัดชุงช็องเหนือ 11.22 190.03
แรกสร้างเมื่อ ค.ศ. 553[7] ถูกทำลายครั้งญี่ปุ่นรุกรานเกาหลี (ค.ศ. 1592–1598) มีสภาพดังที่เห็นในปัจจุบันเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 17[2] อาคารเจดีย์ภายในวัดเป็นเจดีย์ห้าชั้นดั้งเดิมแห่งเดียวของเกาหลีที่เหลืออยู่ถึงปัจจุบัน[7]
1562-005
 
มากกซา
Magoksa Temple, เกาหลี마곡사; ฮันจา麻谷寺
คงจู จังหวัดชุงช็องใต้ 3.91 62.66
แรกสร้างเมื่อ ค.ศ. 640[8] ถูกทำลายครั้งญี่ปุ่นรุกรานเกาหลี (ค.ศ. 1592–1598) มีสภาพดังที่เห็นในปัจจุบันเมื่อศตวรรษที่ 18[2]
1562-006
 
ซอนัมซา
Seonamsa Temple, เกาหลี선암사; ฮันจา仙巖寺
ซุนช็อน จังหวัดช็อลลาใต้ 9.67 246.16
แรกสร้างเมื่อ ค.ศ. 529[9] ถูกทำลายครั้งญี่ปุ่นรุกรานเกาหลี (ค.ศ. 1592–1598) มีสภาพดังที่เห็นในปัจจุบันเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 19[2]
1562-007
 
แทฮึงซา
Daeheungsa Temple, เกาหลี대흥사; ฮันจา大興寺
แฮนัม จังหวัดช็อลลาใต้ 10.38 617.98
สร้างเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 แต่มีสภาพดังที่เห็นในปัจจุบันเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 19[2]

อ้างอิง

แก้
  1. ICOMOS 2018, pp. 126
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 ICOMOS, p. 125
  3. JTBパブリッシング 2008, p. 291
  4. ICOMOS 2018(p.125)JTBパブリッシング 2008(p.227)
  5. ICOMOS 2018, p. 125
  6. JTBパブリッシング 2008, p. 227
  7. 7.0 7.1 JTBパブリッシング 2008, p. 244
  8. JTBパブリッシング 2008, p. 238
  9. 地球の歩き方編集室 2016, pp. 362