กลุ่มโบราณสถานพระราชวังโปตาลาในลาซ่า

กลุ่มโบราณสถานพระราชวังโปตาลาในลาซ่า คือแหล่งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในลาซ่า เขตปกครองตนเองทิเบต สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) และมีการลงทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องข้างเคียงอีกในปี พ.ศ. 2543 และ 2544 (ค.ศ. 2000, 2001)

กลุ่มโบราณสถานพระราชวังโปตาลาในลาซ่า *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
พระราชวังโปตาลา
ประเทศลาซ่า ทิเบต
ธงของประเทศจีน จีน
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(i) (iv) (vi)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2537 (คณะกรรมการสมัยที่ 18)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ประวัติ

แก้

เนื่องจากลาซ่านั้นเป็นเมืองหลวงของวัฒนธรรม โดยมีองค์ทะไลลามะเป็นผู้นำของพุทธศาสนาแบบทิเบต ลาซ่าจึงสามารถพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองในแบบวัฒนธรรมของตน อีกทั้งยังส่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมหรือสถาปัตยกรรมไปยังประเทศรายรอบ เช่น อินเดีย เนปาล ภูฏาน และจีนอีกด้วย

โบราณสถานที่ได้รับลงทะเบียน

แก้

เกณฑ์การพิจารณา

แก้

พระราชวังโปตาลาและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้รับลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยผ่านเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

  • (i) - เป็นตัวแทนของการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์
  • (iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
  • (vi) - มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

29°39′28.5″N 91°07′01.8″E / 29.657917°N 91.117167°E / 29.657917; 91.117167