วัดแฮอินซา (해인사, 海印寺) คือ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดคย็องซังใต้ เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายาน สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ชิลลาเมื่อ พ.ศ. 1346 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าแอจาง กษัตริย์องค์ที่ 40 โดยพระภิกษุ 2 รูปที่เดินทางกลับมาจากจีน วัดแห่งนี้ได้ถูกไฟไหม้ใน พ.ศ. 2360 และได้รับการบูรณะใน พ.ศ. 2361

ชังกย็องพันจ็อนแห่งวัดแฮอินซา สถานที่เก็บแม่พิมพ์ไม้ของพระไตรปิฎกฉบับเกาหลี *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
พิกัด35°48′6″N 128°5′55″E / 35.80167°N 128.09861°E / 35.80167; 128.09861
ประเทศจังหวัดคย็องซังใต้  เกาหลีใต้
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(iv) (vi)
อ้างอิง737
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2538 (คณะกรรมการสมัยที่ 19)
วัดแฮอินซาตั้งอยู่ในเกาหลีใต้
วัดแฮอินซา
ที่ตั้งของวัดแฮอินซา ในเกาหลีใต้
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ภายในวัดประดิษฐานตู้พระไตรปิฎกขนาดใหญ่และพระไตรปิฎกฉบับเกาหลีจำนวนมากที่สลักบนแผ่นพิมพ์ไม้จำนวน 81,350 แผ่น ที่ปรากฎหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1398[1]

มรดกโลก

แก้

วัดแฮอินซาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "ชังกย็องพันจ็อนแห่งวัดแฮอินซา สถานที่เก็บแม่พิมพ์ไม้ของพระไตรปิฎกฉบับเกาหลี" โดยองค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 19 เมื่อ พ.ศ. 2538 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้

  • (iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
  • (vi) - มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

อ้างอิง

แก้
  1. orientalarchitecture.com. "Asian Historical Architecture: A Photographic Survey". www.orientalarchitecture.com.