อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาระโบราณ

อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาระโบราณ (ญี่ปุ่น: 古都奈良の文化財) เป็นแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในเมืองนาระ จังหวัดนาระ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ที่เมืองเกียวโตะ

อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์
นาระโบราณ *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
วิหารหลวงพ่อโต วัดโทได
พิกัด34°40′N 135°50′E / 34.667°N 135.833°E / 34.667; 135.833
ประเทศจังหวัดนาระ  ญี่ปุ่น
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(ii) (iii) (iv) (vi)
อ้างอิง870
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2541 (คณะกรรมการสมัยที่ 22)
พื้นที่617 ha (1,520 เอเคอร์)
พื้นที่กันชน1,962.5 ha (4,849 เอเคอร์)
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาระโบราณตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาระโบราณ
ที่ตั้งของอนุสรณ์สถานฯ ในประเทศญี่ปุ่น
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

มรดกโลก

แก้

สิ่งก่อสร้างโบราณในเมืองนาระขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 22 เมื่อ พ.ศ. 2541 ที่นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

  • (ii) - เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
  • (iii) - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
  • (iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
  • (vi) - มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

สถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

แก้