โบราณสถานแห่งเติงเฟิง

โบราณสถานแห่งเติงเฟิง ณ "ใจกลางฟ้าดิน" (อังกฤษ: Historic Monuments of Dengfeng in "The Centre of Heaven and Earth"; จีน: 登封“天地之中”历史建筑群) คือแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในมณฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โบราณสถานแห่งเติงเฟิงใน "ใจกลางฟ้าดิน" *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
ประเทศมณฑลเหอหนาน  จีน
ประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(iii) (vi)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2553 (คณะกรรมการสมัยที่ 34)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

มรดกโลก แก้

เขาอู่ไถได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 34 เมื่อปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2010) ที่กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

  • (iii) - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
  • (vi) - มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

อ้างอิง แก้