หมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮาฮเวและยังดง

หมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮาฮเวและยังดง (เกาหลี: 하회·양동 역사마을) คือ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมู่บ้านโบราณเกาหลีตั้งอยู่ในเมืองอันดง จังหวัดคย็องซังเหนือ ภายในหมู่บ้านประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์โชซ็อน บันทึก รวมทั้งยังมีการอนุรักษ์ประเพณีต่าง ๆ อีกด้วย

หมู่บ้านประวัติศาสตร์ของเกาหลี: ฮาฮเวและยังดง *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
ประเทศ เกาหลีใต้
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(iii) (iv)
อ้างอิง1324
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2552 (คณะกรรมการสมัยที่ 33)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

มรดกโลก แก้

หมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮาฮเวและยังดงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 33 เมื่อ พ.ศ. 2552 ที่เมืองเซบิยา ประเทศสเปน โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้

  • (iii) - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
  • (iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้