ศาลเจ้าชงมโย คือหนึ่งในแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ในโซล สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแทโจแห่งโชซอนในปี พ.ศ. 1937 (ค.ศ. 1394) เป็นศาลเจ้าในลัทธิขงจื๊อที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่กษัตริย์และราชินีของราชวงศ์โชซ็อน

ศาลเจ้าชงมโย *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
ศาลเจ้าชงมโย
ประเทศโซล  เกาหลีใต้
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(iv)
อ้างอิง738
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2538 (คณะกรรมการสมัยที่ 19)
พื้นที่19.4 ha (48 เอเคอร์)
ศาลเจ้าชงมโยตั้งอยู่ในเกาหลีใต้
ศาลเจ้าชงมโย
ที่ตั้งของศาลเจ้าชงมโย ในเกาหลีใต้
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ภายในศาลเจ้ามีอาคารหลักที่เรียกว่า ช็องจ็อน (Jeongjeon) สร้างขึ้นแพื่อเป็นที่ประทับหรือห้องบูชากษัตริย์และราชินี และมีทั้งหมด 7 ห้องเมื่อแรกสร้าง แต่ได้สร้างขยายเพิ่มเรื่อยมากระทั่งมีห้องทั้งหมด 19 ห้อง อย่างไรก็ตาม สิ่งก่อสร้างที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2146 (ค.ศ. 1601) หลังจากกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ารุกรานเกาหลีและเผาทำลายศาลเจ้าดั้งเดิมลง

อาคารจงจอนในปัจจุบันได้รับลงทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติเกาหลีใต้อันดับที่ 277 และเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเกาหลีที่มีความยาวมากที่สุด[1]

มรดกโลก

แก้

ศาลเจ้าชงมโยได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 19 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

37°34′29″N 126°59′38″E / 37.57472°N 126.99389°E / 37.57472; 126.99389