รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2526

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2526

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
7 พระกาฬ (2526) ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทูน หิรัญทรัพย์, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ธิติมา สังขพิทักษ์, โกวิท วัฒนกุล, ลักษณ์ อภิชาติ, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2526
กตัญญูประกาศิต (2526) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: เกรียงไกร อุณหะนันทน์, โจวเหวินฟะ, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สินจัย หงษ์ไทย, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, อโนเชาว์ ยอดบุตร ฉายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
กระเบนธง (2526) ผู้สร้าง: อุทัยฟิล์ม ผู้กำกับ: สมชาย แสงพลสิทธิ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นาท ภูวนัย, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รณชัย ชัยสิทธิ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มานพ อัศวเทพ, ธิติมา สังขพิทักษ์, สมจินต์ ธรรมทัต, ฤทธิ์ ลือชา, สุเชาว์ พงษ์วิไล ฉายวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2526
กำนันสาว (2526) ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, จักรี จันทร์กล่ำ, นุชจรี ประสงค์ธรรม, ส.อาสนจินดา, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2526
กำนันเพี้ยน (2526) ผู้กำกับ: วุฒิโก นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, อาภาพร กรทิพย์, สุวิน สว่างรัตน์, บู๊ วิบูลย์นันท์, ฉวีวรรณ บุญปรก
กุ๊กมือเก่า (2526) บทประพันธ์: ปณิดา ผู้สร้าง: ตรีบุบผาฟิล์ม ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, มนฤดี ยมาภัย, เด่น ดอกประดู่, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, วิยะดา อุมารินทร์, เด๋อ ดอกสะเดา, จุ่น ทรงเล็ก ฉายวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
เกล็ดแก้ว (2526) บทประพันธ์: แขไข เทวินทร์ ผู้สร้าง: ไพโรจน์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ไพโรจน์ ช่างแก้ว นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ฉายวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2526
เกียรติศักดิ์ทหารเสือ (2526) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหนาวีไทย ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, โกวิท วัฒนกุล, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, สุดารัตน์ เดชากุล, พิศมัย วิไลศักดิ์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ ฉายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
แก็งค์ไอติม (2526) ผู้สร้าง: รัตนโกสินทร์การภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ นำแสดงโดย: จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อรพรรณ พานทอง, ทนงศักดิ์ ศุภการ ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2526
แก้วขนเหล็ก (2526) ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ฤทธิ์ ลือชา, ปรัชญา อัครพล, พรพรรณ เกษมมัสสุ, สมภพ เบญจาธิกุล ฉายวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2526
ขอรักเธออีกสักครั้ง (2526) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, อมรรัตน์ อังธนานนท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มธุรส รัตนา, เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่
ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน (2526) ผู้สร้าง: มานพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ดิลก ทองวัฒนา, มธุรส รัตนา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, มารศรี ณ บางช้าง ฉายวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
คำสั่งเสือ (2526) ผู้กำกับ: แดน กฤษดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, นาท ภูวนัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิภาพร นงนุช, สีเทา
แควมหาโหด (2526) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, อุเทน บุญยงค์, ชุมพร เทพพิทักษ์, บู๊ วิบูลย์นันท์, อรประภา วงศาโรจน์
เงิน เงิน เงิน (2526) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย: เกรียงไกร อุณหะนันทน์, อภิรดี ภวภูตานนท์, อโนเชาว์ ยอดบุตร, ปาหนัน ณ พัทลุง, อมรา อัศวนนท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2526
เจ้าสาวนักเลง (2526) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ทูน หิรัญทรัพย์, ทวนธน คำมีศรี, อำภา ภูษิต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
เจ้าสาวเงินล้าน (2526) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
จ้าวภูผา (2526) ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, สาวิตรี สามิภักดิ์, นาท ภูวนัย, เกชา เปลี่ยนวิถี, ฤทธิ์ ลือชา ฉายวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2526
ดรุณี 9 ล้าน (2526) ผู้กำกับ: ล้อต๊อก นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ส.อาสนจินดา, ล้อต๊อก, สีเทา, สุเทพ โพธิ์งาม
ดวงนักเลง (2526) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เศรษฐา ศิระฉายา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ดวงมันเฮง (2526) ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: เทพ เทียนชัย, นิดา สุขสันต์, ชูศรี มีสมมนต์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, สีเทา, สีโพธิ์
ทุ่งปืนแตก (2526) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, นาท ภูวนัย, โกวิท วัฒนกุล, วิฑูรย์ กรุณา, เศรษฐา ศิระฉายา, พอเจตน์ แก่นเพชร
เทพบุตรสลัม (2526) ผู้กำกับ: ยอดมาลา นำแสดงโดย: อโนเชาว์ ยอดบุตร, สินจัย หงษ์ไทย, ทวนธน คำมีศรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, ไกรลาศ เกรียงไกร, ยอดสร้อย โกมารชุน
น.ส. เย็นฤดี (2526) ผู้สร้าง: สยามสตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลย นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, ทูน หิรัญทรัพย์, สรพงศ์ ชาตรี, นพพล โกมารชุน, ธิติมา สังขพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
นักเลงข้าวนึ่ง (2526) บทประพันธ์: เทอด ธรนินทร์ ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, สินจัย หงษ์ไทย, เอกรัฐ ศรีเบญจรัฐ, โกวิท วัฒนกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นักเลงตราควาย (2526) บทประพันธ์: คำพูน บุญทวี ผู้สร้าง: ชัยแอนด์ชาโปรดักชั่น ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, มนฤดี ยมาภัย, อำภา ภูษิต, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, นิภาพร นงนุช, ภูมิ พัฒนายุทธ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นักเลงมหาหิน (2526) บทประพันธ์: ทศพร ศรีใส ผู้สร้าง: วชิราภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินัย วิเศษศิริ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, กรุง ศรีวิไล, นาท ภูวนัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ฉวีวรรณ บุญปรก ฉายวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2526
นักเลงร้อยคม (2526) ผู้สร้าง: จงรักษ์ฟิล์ม ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, ไชยา สุริยัน, นาท ภูวนัย, อภิรดี ภวภูตานนท์, ฤทธิ์ ลือชา
นางสิงห์แก้มแดง (2526) ผู้สร้าง: ณัฐพงศ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พจน์ ศรีพันธุ์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, อลิศ คริสตัน, สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, อำภา ภูษิต, กำธร สุวรรณปิยะศิริ ฉายวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2526
นิจ (2526) ผู้กำกับ: ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ส.อาสนจินดา, ลลนา สุลาวัลย์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก ฉายวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2526
นิสิตใหม่ (2526) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, มนฤดี ยมาภัย, เอกลักษณ์ ยลระบิล, วรารัตน์ เทพโสธร, ต่อลาภ กำพุศิริ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ฉายวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2526
บัวขาว (2526) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: ไทย อินเตอร์แนชั่นแนล ฟิล์ม ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, มนฤดี ยมาภัย, อำภา ภูษิต, ล้อต๊อก, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
บางกระทิง (2526) ผู้กำกับ: สุนทร เสถียรศรี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, ลักษณ์ อภิชาติ, เกชา เปลี่ยนวิถี, ฤทธิ์ ลือชา
บ้านน้อยกลางดง (2526) ผู้สร้าง: นันทนาครภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, สมชาย สามิภักดิ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2526
เปรียว (2526) บทประพันธ์: บุญรักษ์ ผู้สร้าง: อาร์ตแพลนนิ่ง ผู้กำกับ: บุญรักษ์ นิลวงศ์ นำแสดงโดย: วิชชุ วัชรพันธ์ (จิ๊บ ร.ด. หรือ วสุ แสงสิงแก้ว) , เบญจวรรณ ภูษณะพงษ์, เอกลักษณ์ ยลระบิล, เด๋อ ดอกสะเดา, มารศรี ณ บางช้าง, จันทร์ปรียา บุญยรัตพันธุ์
ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9 (2526) นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, มนฤดี ยมาภัย, นาท ภูวนัย, ธิติมา สังขพิทักษ์, เศรษฐา ศิระฉายา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ผู้แทนนอกสภา (2526) ผู้กำกับ: สุรสีห์ ผาธรรม นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, ดู๋ ดอกกระโดน, ดี๋ ดอกมะดัน, สุชาติ แสงธรรม, หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ฉายวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2526
ผู้ใหญ่บ้านกลองยาว (2526) บทประพันธ์: นิมิตร ภูมิถาวร ผู้สร้าง: พี.แอล.โปรดักชั่น ผู้กำกับ: พินิจ วงษ์ศิริ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สีเทา ฉายวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2526
แผ่นดินเหล็ก (2526) บทประพันธ์: ดอน บางกระดาน ผู้สร้าง: PSL โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ดำเกิง สิงขรณ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, มานพ อัศวเทพ, วิยะดา อุมารินทร์ ฉายวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2526
พญายมพนมรุ้ง (2526) ผู้กำกับ: สายัณห์ จันทรวิบูลย์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, พิศมัย วิไลศักดิ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ
พยัคฆ์ทมิฬ (2526) ผู้กำกับ: อนิรุทธิ์ นุตไพโรจน์
พยัคฆ์ร้าย 191 (2526) ผู้สร้าง: อดุลย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ดุลย์ พิจิตร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, ทวนธน คำมีศรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, ล้อต๊อก, อนันต์ สัมมาทรัพย์ ฉายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2526
พยัคฆ์สาวใจเพชร (2526) ผู้กำกับ: ฮุยคิง นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สาวิตรี สามิภักดิ์, เด่น ดอกประดู่, เมือง อพอลโล, พิภพ ภู่ภิญโญ, นงนุช สุทธิลักษณ์
พระจันทร์เปลี่ยนสี (2526) ผู้กำกับ: ภูมิ สุริยา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เศรษฐา ศิระฉายา, อดุลย์, ชูศรี มีสมมนต์
พิษรัก (2526) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พัชรา ทวีรัตน์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, โขมพัสตร์ อรรถยา, ลินดา นภาพันธ์, ลักษณ์ อภิชาติ, โดม สิงห์โมฬี, ประมินทร์ จารุจารีต, พัทยา ลดาวัลย์, โกร่ง กางเกงแดง, ชิต ไทรงาม, เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์, กรุง ศรีวิไล
เพลงรักก้องโลก (2526) บทประพันธ์: พร น้ำเพชร, แสงเพชร เสนีย์บดินทร์ ผู้สร้าง: พี.ดี.โปรโมชั่น ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี, ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สมบัติ เมทะนี, อำภา ภูษิต, วินัย พันธุรักษ์, สุรชัย สมบัติเจริญ
เพื่อนแพง (2526) บทประพันธ์: ยาขอบ ผู้สร้าง: เชิดไชยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: ชณุตพร วิศิษฎโสภณ, คนึงนิจ ฤกษะสาร, สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, วิโรจน์ ควันธรรม ฉายวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2526
พ่อตาจิ๊กโก๋ (2526) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย
ไฟรักอสูร (2526) ผู้สร้าง: อัครเศรณีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, โกวิท วัฒนกุล, ลลนา สุลาวัลย์, ชลิต เฟื่องอารมย์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ฉายวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
ม.6 (2526) ผู้กำกับ: ดุลย์ พิจิตร นำแสดงโดย: อรรถพล เรืองจินดา, ไปรมา รัชตะ, ล้อต๊อก, สีเทา, สีหมึก
มนต์รักก้องโลก (2526) ผู้กำกับ: ตรีเทพ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, ดอน สอนระเบียบ, ชมัย ชมะไพบูลย์
มรกตดำ (2526) บทประพันธ์: สยุมภู ทศพล ผู้สร้าง: เดชาโปรโมชั่น ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ไชยา สุริยัน, กรุง ศรีวิไล ฉายวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
มหาเฮง (2526) นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, ล้อต๊อก, รอง เค้ามูลคดี, ดู๋ ดอกกระโดน, ดี๋ ดอกมะดัน, เศรษฐา ศิระฉายา
มังกรห้าเล็บ (2526) ผู้กำกับ: พินิจ วงษ์ศิริ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, อำภา ภูษิต, พยัคฆ์ รามวาทิน, สมจินต์ ธรรมฑัต, อาวุธ พิทักษ์พงษ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
มัทรีที่รัก (2526) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, นิภาพร นงนุช, ปัทมา ปานทอง, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ฉายวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2526
มายาพิศวาส (2526) บทประพันธ์: ศรีฟ้า ลดาวัลย์ ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, อโนเชาว์ ยอดบุตร, พิศมัย วิไลศักดิ์, นิภาพร นงนุช, สุเชาว์ พงษ์วิไล ฉายวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2526
มือปืน (2526) บทประพันธ์: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, รณ ฤทธิชัย, ชาลิดา ปัทมพันธุ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
แม่กระชังก้นรั่ว (2526) ผู้กำกับ: สิริวัฒน์ คงคาเขตร นำแสดงโดย: มนฤดี ยมาภัย, ทูน หิรัญทรัพย์, กาญจนา นิ่มนวล, วิฑูรย์ กรุณา, ชลอ นาคอ่อน, วิทยา สุขดำรงค์
แม่จอมยุ่ง (2526) บทประพันธ์: มธุรส ผู้สร้าง: อำนวยไชยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ตฤณชาต นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, มนฤดี ยมาภัย, นิภาพร นงนุช, ธิติมา สังขพิทักษ์, มนตรี เจนอักษร, ปรัชญา อัครพล ฉายวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2526
แม่ดอกกระถิน (2526) บทประพันธ์: ปณิดา ผู้สร้าง: พรพจน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
แม่ยอดกะล่อน (2526) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, เศรษฐา ศิระฉายา
แม่หัวลำโพง (2526) บทประพันธ์: ลำพูล ศรีหาญ ผู้สร้าง: จิรบันเทิงฟิล์ม ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: อภิรดี ภวภูตานนท์, สรพงศ์ ชาตรี, นาท ภูวนัย, มยุรา ธนะบุตร, วิยะดา อุมารินทร์ ฉายวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2526
ยอดพยัคฆ์นักเพลง (2526) ผู้กำกับ: พินิจ วงษ์ศิริ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ใจกานต์ จิตรปฏิมา, ดวงตา ตุงคะมณี, อรประภา วงศาโรจน์, ลักษณ์ อภิชาติ, ดอน สอนระเบียบ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ยอดอนงค์ (2526) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ครรชิต ขวัญประชา, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, สีดา พัวพิมล, ดวงตา ตุงคะมณี ฉายวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
ยูงรำแพน (2526) ผู้กำกับ: สิริวัฒน์ คงคาเขตร นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, มนฤดี ยมาภัย, พิศมัย วิไลศักดิ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ลินดา ค้าธัญเจริญ, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2526
ร. รักส์ ปักใจ (2526) บทประพันธ์: น้องตุ้ม ผู้สร้าง: เสมาชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมาน คำภีร์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, เด๋อ ดอกสะเดา, ดี๋ ดอกมะดัน, หลุยส์ พลภัทรพิจารณ์, ยุวนุช สุขสุสินธ์ ฉายวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2526
รอยไม้เรียว (2526) นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, นาท ภูวนัย, พุ่มพวง ดวงจันทร์, ทวนธน คำมีศรี, ไกรลาศ เกรียงไกร, สมชาติ ประชาไท
รักกันวันละนิด (2526) บทประพันธ์: บรรเจิด ทวี, ปราศรัย กีรกะจินดา ผู้สร้าง: พรพจน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, อโนเชาว์ ยอดบุตร, ปัทมา ปานทอง, จักรี จันทร์กล่ำ, นุจรี ประสงค์ธรรม, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2526
ลูกสาวกำนัน ภาค 2 (2526) ผู้สร้าง: พี.ดี.โปรโมชั่น ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, รอง เค้ามูลคดี, อำภา ภูษิต, ลลนา สุลาวัลย์
ลูกสาวย่าโม (2526) บทประพันธ์: ศุภจิตต์ ผู้สร้าง: สมประสงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประสงค์ พ่วงดี นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, ลินดา ค้าธัญเจริญ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วิยะดา อุมารินทร์, สีเทา ฉายวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2526
ลูกสาวเจ้าพ่อ (2526) บทประพันธ์: สรัสวดี ผู้สร้าง: สตาร์อินเตอร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ทวนธน คำมีศรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, พรพรรณ เกษมมัสสุ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ธิติมา สังขพิทักษ์ ฉายวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
ลูบคมพยัคฆ์ (2526) บทประพันธ์: สายชล ผู้สร้าง: อุดมศักดิ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: กัญชลกร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, โกวิท วัฒนกุล, วิยะดา อุมารินทร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ลักษณ์ อภิชาติ
เลขาคนใหม่ (2526) ผู้สร้าง: พลาซ่าโปรดักชั่น ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, อโนเชาว์ ยอดบุตร, ภัทรา ทิวานนท์, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2526
เล่นไม่ยาก (2526) นำแสดงโดย: ไกรสร แสงอนันต์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มยุรา ธนะยุตร, จันทนา ศิริผล, มาลี เวชประเสริฐ, ดู๋ ดอกกระโดน, ดี๋ ดอกมะดัน, เด๋อ ดอกสะเดา, ล้อต๊อก, สมควร กระจ่างศาสตร์, สีเทา
ล่าข้ามโลก (2526) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, กรุง ศรีวิไล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อรัญญา นามวงศ์, นพพล โกมารชุน, เศรษฐา ศิระฉายา
ล่าพยัคฆ์ (2526) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทูน หิรัญทรัพย์,นาท ภูวนัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ธิติมา สังขพิทักษ์
ลำพูนดำ (2526) บทประพันธ์: ชาครีย์ ชนาธิป ผู้สร้าง: บัวหลวงภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนันต์ นนท์ชัย นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
วันนี้ยังมีเธอ (2526) ภาคต่อจาก วันวานยังหวานอยู่ ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: อรพรรณ พานทอง, อรรถพล ประเสริฐยิ่ง, วงศกร รัศมิฑัต, สมบัติ ขจรไชยกุล, กิติพันธ์ ปุณกะบุตร, วรเทพ เหลี่ยววรกุล ฉายวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
วันวานยังหวานอยู่ (2526) บทประพันธ์: นที สีทันดร ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: อรพรรณ พานทอง, วงศกร รัศมิทัต, อรรถพล ประเสริฐยิ่ง, สมบัติ ขจรไชยกุล, กิติพันธ์ ปุณกะบุตร, วรเทพ เหลี่ยววรกุล ฉายวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2526
วีรบุรุษสงคราม (2526) ผู้สร้าง: เอ.พี.โปรโมชั่น ผู้กำกับ: ธิติพันธุ์, ลีโฮ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ฉินฮั่น, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ถั่งเต้าเหลียน, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน ฉายวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
สงครามปาก (2526) บทประพันธ์: หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ปาหนัน ณ พัทลุง, พรพรรณ เกษมมัสสุ, เด๋อ ดอกสะเดา ฉายวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
สงครามเพลง (2526) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, กรุง ศรีวิไล, ธิติมา สังขพิทักษ์, ยอดรัก สลักใจ, พุ่มพวง ดวงจันทร์, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2526
สัญชาติราชสีห์ (2526) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สินจัย หงษ์ไทย, ชุมพร เทพพิทักษ์, กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, สีเทา
สั่งมัจจุราช (2526) ผู้กำกับ: วันเผด็จ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, พงษ์ไพร
สามอนงค์ (2526) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, อโนเชาว์ ยอดบุตร, นิภาพร นงนุช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ดวงรวี พละเดช ฉายวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2526
สาวภูเขา (2526) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นงนุช สุทธิลักษณ์, วิยะดา อุมารินทร์
สาวแดดเดียว (2526) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ส.อาสนจินดา, เมตตา รุ่งรัตน์
สิงห์ด่านเกวียน (2526) บทประพันธ์: เพชร สถาบัน ผู้สร้าง: ไทยสตาร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, นาท ภูวนัย, โกวิท วัฒนกุล, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
เสี่ยวอีหลี (2526) บทประพันธ์: พิชิตชัย ผู้สร้าง: กัมพลโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชิต ไทรทอง นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลักษณ์ อภิชาติ, วิยะดา อุมารินทร์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ฉวีวรรณ บุญปรก
สวรรค์บ้านนา (2526) นำแสดงโดย: สายัณห์ สัญญา, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ดี๋ ดอกมะดัน, คาราบาว
หนูเป็นสาวแล้ว (2526) ผู้กำกับ: ประวิทย์ ชุ่มฤทธิ์ นำแสดงโดย: มนฤดี ยมาภัย, สรพงศ์ ชาตรี, ส.อาสนจินดา, ชูศรี มีสมมนต์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ธิติมา สังขพิทักษ์ ฉายวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
หลงเสียงนาง (2526) ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: โชคชัย โชคอนันต์, มนฤดี ยมาภัย, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ธิติมา สังขพิทักษ์ ฉายวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
หัวใจทมิฬ (2526) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ชลิต เฟื่องอารมณ์, มนตรี เจนอักษร, พิศมัย วิไลศักดิ์, อัญชลี ไชยศิริ
เหยี่ยวดง (2526) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, ไชยา สุริยัน, กรุง ศรีวิไล, ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิยะดา อุมารินทร์
เห่าดง (2526) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต, เปี๊ยก มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, โกวิท วัฒนกุล, นาท ภูวนัย, มยุรา ธนะบุตร, อรัญญา นามวงศ์, อุเทน บุญยงค์, ครรชิต ขวัญประชา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, อัญชลี ไชยศิริ, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
แหกนรกเวียดนาม (2526) ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ไชยยัณห์ สรไกร, พยัคฆ์ รามวาทิน, ลักษณ์ อภิชาติ, มานพ อัศวเทพ, สมจินต์ ธรรมทัต, ไกรลาศ เกรียงไกร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
อย่าดีกว่า (2526) บทประพันธ์: เพาพงา ผู้สร้าง: ธรรมจักรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสถียร ธรรมเจริญ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา อุมารินทร์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รอง เค้ามูลคดี, ลักษณ์ อภิชาติ, ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2526
อั้งยี่ (2526) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, นิจ อลิษา, โกวิท วัฒนกุล, ลักษณ์ อภิชาติ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, วิยะดา อุมารินทร์, เด๋อ ดอกสะเดา
อาถรรพณ์น้ำมันพราย (2526) นำแสดงโดย: ใจกานต์ จิตปฏิมา, แพรว มาศมารุต, พรระวี เพ็ญนภา, ธนิต พงษ์มนูญ, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, กิตติ ดัสกร
อีสาวบ้านไร่ (2526) ผู้สร้าง: สิริรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พรชัย สิริรัตน์ปัญญา นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี, ลักษณ์ อภิชาติ, นิภาพร นงนุช, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, พิภพ ภู่ภิญโญ, มานพ อัศวเทพ, ฤทธิ์ ลือชา, ฉัตร มงคลชัย, ยอด นครนายก ฉายวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2526
อีสาวเมืองสิงห์ (2526) บทประพันธ์: สวนิตย์ ผู้สร้าง: ภูริพันธ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: อภิรดี ภวภูตานนท์, สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา อุมารินทร์, ล้อต๊อก, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, ลักษณ์ อภิชาติ, มารศรี, ปรัชญา อัครพล, พิมพ์ใจ พรหมมาลี ฉายวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2526
ไอ้ขี้เมา (2526) ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สุริโย มโนรมย์, ไกรลาศ เกรียงไกร, เด๋อ ดอกสะเดา, ชูศรี มีสมมนต์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ยอด นครนายก, แฮมเมอร์
ไอ้ทุยลุยกรุง (2526) ผู้กำกับ: แห้ว ฮาน่า นำแสดงโดย: ดี๋ ดอกมะดัน
ไอ้ ป.4 (ไม่มีเส้น) (2526) ผู้สร้าง: โคลีเซียมโปรดักชั่น ผู้กำกับ: มนู วรรณายก นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ธิติมา สังขพิทักษ์, มานพ อัศวเทพ, สมจินต์ ธรรมทัต, โสธร รุ่งเรือง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, เมตตา รุ่งรัตน์, โกวิท วัฒนกุล, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, ดี๋ ดอกมะดัน, เป็ด เชิญยิ้ม, พันนา ฤทธิไกร, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก ฉายวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2526
ไอ้เก่ง (2526) ผู้กำกับ: ภูมิ พัฒนายุทธ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, นาท ภูวนัย, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ไกรลาศ เกรียงไกร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ไอ้แก้วไอ้ทอง (2526) ผู้กำกับ: ล้อต๊อก นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เศรษฐา ศิระฉายา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, รอง เค้ามูลคดี ฉายวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2526

อ้างอิง

แก้