พูดคุย:สงครามโลกครั้งที่สอง

ความคิดเห็นล่าสุดเมื่อ: 3 ปีที่แล้ว โดย Horus ในหัวข้อ ขอเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง

          บทความนี้อยู่ในโครงการวิกิต่อไปนี้:
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประวัติศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิการทหารและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับอาวุธ ทหาร การทหาร และสงคราม ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิทวีปยุโรปและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับทวีปยุโรป ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศออสเตรเลีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศจีนและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศจีน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศฝรั่งเศสและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศเยอรมนี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศอินเดียและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศอินเดีย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศญี่ปุ่นและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศโปแลนด์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศโปแลนด์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศรัสเซียและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิสหภาพโซเวียตและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับสหภาพโซเวียต ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิสหราชอาณาจักร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิสหรัฐและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับสหรัฐ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สงครามโลกครั้งที่สอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

==German Reich before WW II&Hitler without poland should be at article start showing state before war and that way one reason founding of Great Poland after not existing at all until 1937 other reason reastablishing jewish control==

German Reich from 1871 until end of World War I and fall of empire

--ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 2.247.252.70 (พูดคุย | ตรวจ) 14:56, 27 สิงหาคม 2560 (ICT)

German Reich 1919–1937

There was already over 1 million german refuges called emmigrants in poland history articles because of restrictive politics and territorial demands of young new poland against Czechoslovakia until intervention of Hitler shown in TV totally surprised and outraged because WW I enemy england declared war. First Poland was about 900 and settlement in time of forced christianization of roman (enemy before) catholic church in since 200 - 300 before christ german tribes land. Also 3 million jews not coming from there. At beginning of WW II only deportation of jews planned later secret genoicide public called bad by Nazi system but SS was knowing that jews Roosevelt and Marx are behind attacks later and before in christianisation after romans lost. Nonsens Hitler attacked for any new living room in east sure also not wanting a further front with russia just preventing attacked because of planned attack from Stalin under Marx breaking pact with tanks near border said public also by russian historians. Why fight (tyr ) anic instead (mars ) ianic? Super inqusition pope Alex VI ? Are you still free to add inside article? --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 2.247.252.70 (พูดคุย | ตรวจ) 14:56, 27 สิงหาคม 2560 (ICT)

Of course wrong place but never any answer from Thai BOI email address แก้

I published 51% heritage for King and for 2 unreal Thai daughters Piano and Butsaba full names written to BOI better kept secret all with brothers and sisters but only for emails content worth trillions $ if made before WW III. Can Thai make turbines first small one with CO2 & centrifugal compressor pump instead water and energy loosing cindensor with backflow cooling same preheating all with thermal isolation. Efficiency near 100% also with low heat source from environement in combinations like glass greenhouse not needing water, cooled delivering electricity and CO2 fertilizer growth. See also entries in englisch WP history articles turbines, control rod kept but wrong reference behind important new material c11B15N as Reactor Boron Nitride RBN etc. etc. Actual Favonian and Bloodfox are blocking Yggdrasil extensions etc. also neutron moderator, liquid metal reactor Odin HTR Li-7, pebble bed not up to date Thor design is blocked. 2 new HTR Zero Risk and cheap. Full plan for eternal cheap energy, water&food for over 100 billions people in world using also agrar towers with artificial light inside. and methane out of CO2 & H2O over reaction with electrolyse H2.

Seawater Desalination using underpressure for vapourisation and overpressure for condensation with centrifugal compressor there hot also from condensation energy cooling CO2 turbine added if after water colder before energy surplus pumped up to Isaan < 1 Cent/kWh.

For own beach test solar desalination just 0.5m black walls one glass upon angled with rin and blacked water as new trick with Coca Cola colour E150d.

Neutron physics checked easy for me studied informatic with mathe&physik. HTRs in my head also detail solutions same POG before instead etching C++#

I was first 33 years ago in Thailand and not last 15 years & forgot Thai staying also as invited 'Luuk Liang' . I don't know new king before his fathers sister HRP Galyani Vadhana just from an unimportant audience. First foreigner sawn by Piano = Kay so she said first to all foreigners Kay. Heritage thailand 51% china 15% india 15% russia 10% latin america 5% and Queen Mam Common Wealth also 5% maybe interrested also in world best Mjölnir tank and submarine system or space program to Kayo near proxima centauri with a cheap orbit lifter first as rocket airplane outside out of TiB2 with 4 wings different high attached and with outer wing turnable rockets for pressured methane & variable oxygene & cone inlet air-O swifeld into rocket engine bottom. Kayo ship with Kay Li-7HTR&turbines for ring+linaer lead accelerator after 1 year near c same Bugatti Veyron +100km/h 2..5s

kayuweboehm@yahoo.de --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 2.247.250.153 (พูดคุย | ตรวจ) 05:08, 24 สิงหาคม 2560 (ICT)

ชื่อ แก้

ชื่อหัวข้อควรจะเป็น สงครามโลกครั้งที่สอง หรือ สงครามโลกครั้งที่ 2 ครับ ? -- bact' 10:06, 4 พ.ค. 2005 (UTC)

ระดับบทความ แก้

อยากรู้จังเลยครับว่าใครเป็นผู้จัดระดับของแต่ละบทความ --Horus 11:48, 20 เมษายน 2551 (ICT)

ระดับบทความสามารถจัดได้ทุกคนครับ ไม่ว่าใครก็ตาม ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ และอาจจะอ้างอิงจากหน้าระดับบทความได้ --Manop | พูดคุย 23:16, 4 พฤษภาคม 2551 (ICT)

เป็นกำลังใจให้คนเขียน แก้

ผมเห็นว่าบทความนี้โดยรวมแล้วน่าอ่านมากครับ ก็อยากขอให้กำลังใจคนเขียนครับ ขอให้เขียนบทความสงครามโลกครั้งที่สองให้อยู่ในระดับบทความคัดสรรเลยนะครับ สู้ๆ ครับ--DoLKuNGBiGHEAD 19:16, 4 พฤษภาคม 2551 (ICT)

คือผมคิดว่าบทความนี้น่าจะได้เป็นบทความคัดสรรนะครับ เพราะบทความดูน่าอ่าน แต่ลิงก์แดงมากไปหน่อย ก็อยากให้บทความนี้ได้เป็นบทความคัดสรรนะคับ --DoLKuNGBiGHEAD 19:57, 4 พฤษภาคม 2551 (ICT)

ขอให้ตรวจสอบความหมายของคำว่า ยุทธภูมิด้วยครับ แก้

ผมเข้าใจว่า ยุทธภูมินั้น หมายถึง สนามรบ

แต่ในต้นฉบับภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่ภาษาที่ทหารเขาใช้กันเกี่ยวกับการสู้รบ เขาจะใช้ว่า ยุทธการ (เมื่อเป็นการรบในระดับกองพล)

ตัวอย่างเช่น Battle of Britain ก็ต้องเป็น ยุทธการแห่งบริเตน ไม่ใช่ ยุทธภูมิบริเตน

ขอให้ตรวจสอบ และ แก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ

ป.ล. นี่เป็นการติเพื่อก่อ มากกว่าการทำลายกำลังใจนะครับ ถ้าทำร้ายน้ำใจต้องขอโทษด้วย

--ไอ้ขี้เมา แห่งไร้สาระนุกรม 00:16, 5 พฤษภาคม 2551 (ICT)

หลักฐาน +แหล่งอ้างอิง แก้

จากหลักฐานและแหล่งอ้างอิงเป็นของทางฝ่ายสัมพันธมิตร (ตะวันตก) เป็นเสียส่วนใหญ่ จึงอยากให้ผู้ที่เขียนเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สองช่วยแบ่งปันความรู้ของตนเกี่ยวกับข้อมูลทางฝ่ายอักษะ/ทางสหภาพโซเวียต/ทางประเทศไทยด้วยครับ --Horus 23:26, 16 กรกฎาคม 2551 (ICT)

ลิ้งค์แดง แก้

ผมคิดว่ายังมันมีลิ้งแดงเยอะเกินไป ควรจะตัดออกไปเลยนะครับ --นักรบมือตบ 21:52, 15 พฤศจิกายน 2551 (ICT)

Ref นำออก แก้

หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จักรวรรดิอังกฤษมีพื้นที่ 13,290,634 ตารางไมล์ มีประชากร 489,773,541 คน (คิดเป็น 25% ของประชากรโลก) ฝรั่งเศสมีพื้นที่ 4,830,000 ตารางไมล์ มีพลเมือง 106,000,000 คน เนเธอร์แลนด์มีพื้นที่ 735,000 ตารางไมล์ มีพลเมือง 50,000,000 คน ส่วนเยอรมนีผู้แพ้สงคราม มีพื้นที่ลดเหลือเพียง 1,000,000 ตารางไมล์ มีพลเมืองเหลือ 12,000,000 คน;

แหล่งที่มา: น.อ. ปรีชา ศรีวาลัย, สงครามโลกครั้งที่ ๑-๒ และสงครามเกาหลี, สำนักพิมพ์โอเดียนสตาร์, หน้า 93 --Horus | พูดคุย 22:03, 31 มีนาคม 2553 (ICT)

ปลดล็อก แก้

กรุณาปลดล็อกบทความนี้เพื่อปรับปรุงบทความนี้ให้เป็นบทความคัดสรรด้วยครับ--171.4.101.193 17:15, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)

ปลดล็อกไม่ได้ช่วยให้บทความเป็นบทความคัดสรรได้ --Horus | พูดคุย 17:17, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)

บทลงโทษผู้นำ แก้

น่าจะเพิ่มหัวข้อ บทลงโทษผู้นำ จะได้รู้ว่าผู้นำที่ก่อสงครามของแต่ละประเทศ มีบทลงโทษอย่างไรหรือไม่

ควรแยกเป็นบทความใหม่มากกว่า ดูในแม่แบบเป็นแนวทางก็ได้ --Horus | พูดคุย 02:40, 9 พฤษภาคม 2556 (ICT)

Wrong photo แก้

This image does not depict Unit 731 but Plague in Manchuria. („Чума въ Маньчжуріи“ въ 1910-1911 г.г.) See also: История России до 1917 года Thank you. Takabeg (พูดคุย) 12:19, 14 สิงหาคม 2557 (ICT)

ขอเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง แก้

จากอ้างอิงนี้ https://www.thebangkokinsight.com/342999/ บอกว่า ญี่ปุ่น ได้ลงนามในเอกสารยอมจำนน บนดาดฟ้าเรือรบมิสซูรี ในอ่าวโตเกียว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 1945 แต่ผู้เขียนร่างกฎหมายได้พิจารณาถึงกฤษฎีกาของสหภาพโซเวียตในปี 1945 ซึ่งประกาศว่าวันที่ 3 กันยายน เป็นวันแห่งชัยชนะเหนือญี่ปุ่น และผู้คนราว 1.8 ล้านคนยังได้รับเหรียญ ‘ชัยชนะเหนือญี่ปุ่น’ ที่มีตราสลักไว้ด้านหลังระบุวันที่ 3 กันยายน 1945 ด้วย และวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ได้ลงนามในกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วครับ

เพราะฉะนั้น ผมขอความเห็นหน่อยครับว่า ควรจะแก้วันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นวันที่ 3 กันยายน 1945 หรือไม่--Jeabbabe (คุย) 10:47, 27 เมษายน 2563 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

น่าจะเป็นเพราะเขตเวลา (time zone) ต่างกันเฉย ๆ --Horus (พูดคุย) 15:10, 29 เมษายน 2563 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]
กลับไปที่หน้า "สงครามโลกครั้งที่สอง"