ประเทศอินโดนีเซียในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 - ภาษาอื่น ๆ