ผู้ใช้:KaNaCaN/หนังสือ/ประเทศกัมพูชา

หัวเรื่อง
กรุณาเลือกภาพหน้าปกที่เหมาะสมสำหรับหนังสือนี้ ดูคำแนะนำเพิ่มที่ "แม่แบบ:Saved book"
หนังสือผู้ใช้นี้ เป็นการรวบรวมบทความวิกิพีเดียที่สร้างโดยผู้ใช้ ซึ่งสามารถบันทึกได้ง่าย สามารถเรนเดอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือตีพิมพ์ ถ้าคุณเป็นผู้สร้างหนังสือนี้และต้องการความช่วยเหลือ ดูเพิ่มที่ วิธีใช้:หนังสือ (คำแนะนำทั่วไป) และ โครงการหนังสือวิกิพีเดีย (คำถามและความช่วยเหลือ)

[ ดาวน์โหลด PDF ] [ เปิดในตัวสร้างหนังสือ ] [ สั่งซื้อหนังสือตีพิมพ์ ]


[ ปรับปรุงล่าสุด ]


ประเทศกัมพูชา

แก้

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

แก้
ข้อมูลทั่วไป
ประเทศกัมพูชา
ประวัติศาสตร์กัมพูชา
การเมืองกัมพูชา
เศรษฐกิจกัมพูชา
วัฒนธรรมกัมพูชา
ประวัติศาสตร์
ราชอาณาจักรกัมพูชา (พ.ศ. 2497–2513)
ประวัติศาสตร์ยุคแรกของกัมพูชา
ยุคมืดของกัมพูชา
กัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส
อินโดจีนของฝรั่งเศส
การยึดครองกัมพูชาของญี่ปุ่น
เขมรอิสระ
สาธารณรัฐเขมร
สงครามกลางเมืองกัมพูชา
กัมพูชาประชาธิปไตย
เขมรแดง
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
สภาสูงสุดแห่งชาติ
องค์กรบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา
กัมพูชายุคใหม่
รัฐบาลและการเมือง
รายพระนามพระมหากษัตริย์กัมพูชา
รายนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
รายพระนามและรายนามประมุขแห่งรัฐของกัมพูชา
สมัชชาแห่งชาติกัมพูชา
การเลือกตั้งในกัมพูชา
รายชื่อพรรคการเมืองในประเทศกัมพูชา
พรรคประชาชนกัมพูชา
พรรคฟุนซินเปก
พรรคสงเคราะห์ชาติ
กองทัพกัมพูชา
กองทัพบกกัมพูชา
กองทัพเรือกัมพูชา
กองทัพอากาศกัมพูชา
เศรษฐกิจ
เรียลกัมพูชา
ธนาคารรอยัล ANZ
ธนาคารกานาดีย็วม
การสื่อสารในประเทศกัมพูชา
การคมนาคมในประเทศกัมพูชา
ภูมิศาสตร์
จังหวัดของประเทศกัมพูชา
โตนเลสาบ
รายชื่อแม่น้ำในประเทศกัมพูชา
รายชื่อเกาะของประเทศกัมพูชา
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศกัมพูชา
วัฒนธรรม
ภาพยนตร์ในประเทศกัมพูชา
อาหารกัมพูชา
นาฏศิลป์ในประเทศกัมพูชา
วรรณคดีกัมพูชา
ดนตรีกัมพูชา
กีฬาในประเทศกัมพูชา
ประชากรศาสตร์กัมพูชา
สัญลักษณ์
ตราแผ่นดินของกัมพูชา
ธงชาติกัมพูชา
เพลงชาติ
เพลงชาติสาธารณรัฐเขมร
สิบเจ็ดเมษามหาโชคชัย
นครราช