ประวัติส่วนตัวแก้ไข

ชื่อ-นามสกุล : ธัญธร แซ่อุ้ย

เกิดเมื่อ 25 มกราคม 2546 (อายุ18ปี) สระบุรี

นักกีฬาที่ชอบแก้ไข

วอลเลย์บอล

ฟุตบอล

อาหารที่ชื่นชอบแก้ไข


สโมสรที่ชอบแก้ไข

วอลเลย์บอล

ฟุตบอล

ดาราชื่นชอบแก้ไข

  • ผู้หญิง

ผู้ชาย

ศิลปินที่ชอบแก้ไข

ผู้หญิง

ผู้ชาย