ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 หรือ มอเตอร์เวย์สายเหนือ เป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มต้นจากจังหวัดปทุมธานี ขึ้นสู่ภาคเหนือ และไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายเส้นทางในแผนแม่บทระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540

Thai Motorway-t5.svg
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5
มอเตอร์เวย์สายเหนือ
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว:853.000 กิโลเมตร (530.030 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:Thai Highway-38.svg ทางยกระดับอุตราภิมุข ใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
ถึง:ด่านพรมแดนเชียงของ ใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ระบบทางหลวง

ต่อมาได้มีการรวมของทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน เข้ามาอยู่ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 ด้วย[1]

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทาง 7 สายต่อเนื่องกัน (ระยะทางตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2540) ได้แก่

  • สายรังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กิโลเมตร (เริ่มดำเนินการเป็นเส้นทางแรก)
  • สายบางปะอิน-นครสวรรค์ ระยะทาง 175 กิโลเมตร (เริ่มดำเนินการเป็นเส้นทางแรก)[2]
  • สายนครสวรรค์-พิษณุโลก ระยะทาง 142 กิโลเมตร
  • สายพิษณุโลก-ลำปาง ระยะทาง 182 กิโลเมตร
  • สายลำปาง-ลำพูน ระยะทาง 60 กิโลเมตร
  • สายลำพูน-เชียงใหม่ ระยะทาง 39 กิโลเมตร
  • สายเชียงใหม่-เชียงของ ระยะทาง 292 กิโลเมตร

รวมระยะทางตามแผ่นแม่บท พ.ศ. 2540 ทั้งหมด 890 กิโลเมตร ต่อมาได้มีการรวมส่วนต่อขยายของทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กิโลเมตร เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 ด้วย ทำให้มีระยะทางเพิ่มขึ้นเป็น 908 กิโลเมตร[1]

สายรังสิต-บางปะอินแก้ไข

สายบางปะอิน−นครสวรรค์แก้ไข

ทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน−นครสวรรค์เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 ที่เริ่มดำเนินการเป็นโครงการแรก แนวเส้นทางส่วนใหญ่อยู่ในเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 โดยมีแนวเส้นทางตัดใหม่ช่วงต้นและช่วงปลายของเส้นทาง รวมระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร

เส้นทางในช่วงต้นจะไปเริ่มต้นที่ทางยกระดับอุตราภิมุขบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเบี่ยงออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันออก) ไปจนถึงทางแยกต่างระดับบางปะอิน 2 บริเวณบ้านคลองสอง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จากนั้นจะเป็นแนวเส้นทางตัดใหม่ โดยจะเบี่ยงออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (สายบางปะอิน-นครราชสีมา) และไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ที่ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน เป็นทางหลวงพิเศษขนาด 8 ช่องจราจร ระยะทาง 10.1 กิโลเมตร

จากนั้นเส้นทางจะอยู่ในเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี ไปจนถึงบ้านดอนเดื่อ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 135.5 กิโลเมตร โดยเส้นทางช่วงนี้ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 6 และ 8 ช่องจราจร โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ทดแทนขนานและจัดการจราจรทิศเดียวกันกับทางหลวงพิเศษทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมจุดกลับรถ สำหรับการจราจรท้องถิ่นและผู้ที่ไม่ต้องการใช้ทางหลวงพิเศษ

เส้นทางในช่วงปลายซึ่งเป็นแนวตัดใหม่เหมือนกับช่วงต้น โดยเริ่มจากแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เบี่ยงออกไปทางด้านทิศตะวันตก ตัดกับถนนพหลโยธิน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ อ้อมผ่านอำเภอพยุหะคีรีด้านทิศตะวันตก อำเภอโกรกพระ และตัวเมืองนครสวรรค์ด้านทิศตะวันตก ตัดถนนพหลโยธินอีกครั้ง ข้ามแม่น้ำปิง ไปสิ้นสุดโครงการที่จุดบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 บริเวณบ้านบึงน้ำใส อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 60.5 กิโลเมตร

ศูนย์บริการทางหลวงและสถานีบริการทางหลวงแก้ไข

มีศูนย์บริการทางหลวง 2 แห่ง คือบริเวณทางแยกต่างระดับสิงห์บุรี-1 แยกเข้าจังหวัดลพบุรี (กม.68 ขาล่องเข้ากรุงเทพฯ และ กม.72 ขาขึ้นไปนครสวรรค์) และบริเวณถัดจากทางแยกต่างระดับอุทัยธานี (กม. 169) นอกจากนี้ยังมีสถานีบริการทางหลวง ที่มีขนาดเล็กกว่าศูนย์บริการทางหลวง โดยใช้พื้นที่สถานีบริการทางหลวงเดิมในปัจจุบันที่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

รายชื่อทางแยกแก้ไข

ประกอบด้วยทางแยกต่างระดับ 11 จุด ซึ่งเป็นการก่อสร้างใหม่และปรับปรุงทางแยกต่างระดับเดิม โดยจุดอื่นนอกเหนือจากนี้จะมีการก่อสร้างสะพานทางหลวงสายรองข้ามทางหลวงพิเศษ พร้อมวงเวียนกลับรถปลายสะพานข้ามทางหลวงพิเศษ

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 ทิศทาง: รังสิต–นครสวรรค์
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  รังสิต–นครสวรรค์
ปทุมธานี 0+000 - เชื่อมต่อจาก:   ทางยกระดับอุตราภิมุข ไป เขตดินแดง
พระนครศรีอยุธยา 18+000 ต่างระดับบางปะอิน   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ไป อ.บางบัวทอง   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ไป สระบุรี นครราชสีมา
≈36+550 ทางแยกต่างระดับอยุธยา   ถนนโรจนะ ไป อยุธยา   ถนนโรจนะ ไป อ.วังน้อย
≈51+000 ทางแยกต่างระดับบางปะหัน   ทล.347 ไป ปทุมธานี   ทล.347 ไป ลพบุรี
≈52+000 ทางขึ้น-ลงบางปะหัน (2)   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 53 (โครงการในอนาคต) ไป แจ้งวัฒนะ, ดินแดง, พระราม 9 ไม่มี
อ่างทอง ≈68+200 ทางแยกต่างระดับอ่างทอง   ทล.334 ไป อ่างทอง   ทล.3267 ไป อ.ท่าเรือ
สิงห์บุรี ≈102+000 ทางแยกต่างระดับสิงห์บุรี (1)   ถนนสิงห์บุรี-ลพบุรี ไป สิงห์บุรี   ถนนสิงห์บุรี-ลพบุรี ไป ลพบุรี
≈104+596 ทางแยกต่างระดับสิงห์บุรี (2)   ทล.335 ไป สิงห์บุรี ไม่มี
≈124+500 ทางแยกต่างระดับอินทร์บุรี ไม่มี   ทล.11 ไป อ.ตากฟ้า
ชัยนาท ≈148+100 ทางแยกต่างระดับชัยนาท   ถนนพหลโยธิน ไป ชัยนาท   ถนนพหลโยธิน ไป อ.ตาคลี
นครสวรรค์ ≈170+000 ทางแยกต่างระดับอุทัยธานี   ทล.333 ไป อุทัยธานี ไม่มี
≈188+000 ทางแยกต่างระดับนครสวรรค์ (1)   ถนนพหลโยธิน ไป กำแพงเพชร   ถนนพหลโยธิน ไป นครสวรรค์
193+000 ทางแยกต่างระดับนครสวรรค์ (2)   ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ไป พิจิตร พิษณุโลก   ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ไป นครสวรรค์
  นครสวรรค์—พิษณุโลก (โครงการในอนาคต)
นครสวรรค์ 0+000 ทางแยกต่างระดับนครสวรรค์ เชื่อมต่อจาก:   ทล.พ.5 มาจาก สิงห์บุรี, อ่างทอง
    ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ไป พิจิตร พิษณุโลก     ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ไป นครสวรรค์ กรุงเทพ
พิจิตร 42+800 ทางแยกต่างระดับโพทะเล   ทล.1067 ไป พิจิตร พิษณุโลก   ทล.1067 ไป กำแพงเพชร
85+300 ทางแยกต่างระดับพิจิตร   ถนนกำแพงเพชร-สากเหล็ก ไป พิจิตร เพชรบูรณ์   ถนนกำแพงเพชร-สากเหล็ก ไป กำแพงเพชร
พิษณุโลก 110+000 ทางแยกต่างระดับพิษณุโลก   ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ไป พิจิตร นครสวรรค์   ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ไป อุตรดิตถ์
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครสวรรค์

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 The Bangkok Insight (26 สิงหาคม 2562). "'กรมทางหลวง' ยืนยันโครงการขยายดอนเมืองโทลล์เวย์ถึงบางปะอิน จะไม่มี 'ค่าโง่'". www.thebangkokinsight.com. สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  2. โครงการพัฒนา 5 สายทางสู่ภูมิภาค

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข