ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 หรือ มอเตอร์เวย์สายเหนือ เป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มต้นจากจังหวัดปทุมธานี ขึ้นสู่ภาคเหนือ และไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายเส้นทางในแผนแม่บทระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540

Thai Motorway-t5.svg
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:767.000 กิโลเมตร (476.592 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:Thai Highway-38.svg ทางยกระดับอุตราภิมุข ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ปลายทิศเหนือ:ด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ระบบทางหลวง

ต่อมาได้มีการรวมของทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน เข้ามาอยู่ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 ด้วย[1]

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทาง 7 สายต่อเนื่องกัน (ระยะทางตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2540) ได้แก่

  • สายรังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กิโลเมตร (เริ่มดำเนินการเป็นเส้นทางแรก)
  • สายบางปะอิน-นครสวรรค์ ระยะทาง 175 กิโลเมตร (เริ่มดำเนินการเป็นเส้นทางแรก)[2]
  • สายนครสวรรค์-พิษณุโลก ระยะทาง 142 กิโลเมตร
  • สายพิษณุโลก-ลำปาง ระยะทาง 182 กิโลเมตร
  • สายลำปาง-ลำพูน ระยะทาง 60 กิโลเมตร
  • สายลำพูน-เชียงใหม่ ระยะทาง 39 กิโลเมตร
  • สายเชียงใหม่-เชียงของ ระยะทาง 292 กิโลเมตร

รวมระยะทางตามแผ่นแม่บท พ.ศ. 2540 ทั้งหมด 890 กิโลเมตร ต่อมาได้มีการรวมส่วนต่อขยายของทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กิโลเมตร เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 ด้วย ทำให้มีระยะทางเพิ่มขึ้นเป็น 908 กิโลเมตร[1]

สายรังสิต-บางปะอินแก้ไข

สายบางปะอิน−นครสวรรค์แก้ไข

ทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน−นครสวรรค์เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 ที่เริ่มดำเนินการเป็นโครงการแรก แนวเส้นทางส่วนใหญ่อยู่ในเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 โดยมีแนวเส้นทางตัดใหม่ช่วงต้นและช่วงปลายของเส้นทาง รวมระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร

เส้นทางในช่วงต้นจะไปเริ่มต้นที่ทางยกระดับอุตราภิมุขบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเบี่ยงออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันออก) ไปจนถึงทางแยกต่างระดับบางปะอิน 2 บริเวณบ้านคลองสอง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จากนั้นจะเป็นแนวเส้นทางตัดใหม่ โดยจะเบี่ยงออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (สายบางปะอิน-นครราชสีมา) และไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ที่ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน เป็นทางหลวงพิเศษขนาด 8 ช่องจราจร ระยะทาง 10.1 กิโลเมตร

จากนั้นเส้นทางจะอยู่ในเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี ไปจนถึงบ้านดอนเดื่อ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 135.5 กิโลเมตร โดยเส้นทางช่วงนี้ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 6 และ 8 ช่องจราจร โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ทดแทนขนานและจัดการจราจรทิศเดียวกันกับทางหลวงพิเศษทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมจุดกลับรถ สำหรับการจราจรท้องถิ่นและผู้ที่ไม่ต้องการใช้ทางหลวงพิเศษ

เส้นทางในช่วงปลายซึ่งเป็นแนวตัดใหม่เหมือนกับช่วงต้น โดยเริ่มจากแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เบี่ยงออกไปทางด้านทิศตะวันตก ตัดกับถนนพหลโยธิน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ อ้อมผ่านอำเภอพยุหะคีรีด้านทิศตะวันตก อำเภอโกรกพระ และตัวเมืองนครสวรรค์ด้านทิศตะวันตก ตัดถนนพหลโยธินอีกครั้ง ข้ามแม่น้ำปิง ไปสิ้นสุดโครงการที่จุดบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 บริเวณบ้านบึงน้ำใส อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 60.5 กิโลเมตร

ศูนย์บริการทางหลวงและสถานีบริการทางหลวงแก้ไข

มีศูนย์บริการทางหลวง 2 แห่ง คือบริเวณทางแยกต่างระดับสิงห์บุรี-1 แยกเข้าจังหวัดลพบุรี (กม.68 ขาล่องเข้ากรุงเทพฯ และ กม.72 ขาขึ้นไปนครสวรรค์) และบริเวณถัดจากทางแยกต่างระดับอุทัยธานี (กม. 169) นอกจากนี้ยังมีสถานีบริการทางหลวง ที่มีขนาดเล็กกว่าศูนย์บริการทางหลวง โดยใช้พื้นที่สถานีบริการทางหลวงเดิมในปัจจุบันที่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

รายชื่อทางแยกแก้ไข

ประกอบด้วยทางแยกต่างระดับ 11 จุด ซึ่งเป็นการก่อสร้างใหม่และปรับปรุงทางแยกต่างระดับเดิม โดยจุดอื่นนอกเหนือจากนี้จะมีการก่อสร้างสะพานทางหลวงสายรองข้ามทางหลวงพิเศษ พร้อมวงเวียนกลับรถปลายสะพานข้ามทางหลวงพิเศษ

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 (ถนนรังสิต–นครสวรรค์) ทิศทาง: รังสิต–นครสวรรค์
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  รังสิต–นครสวรรค์
พระนครศรีอยุธยา 0+000 ต่างระดับบางปะอิน เชื่อมต่อจาก:   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก)
  ทล.พ.6   ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก)
ต่างระดับอยุธยา   ถนนโรจนะ ไป   ถนนโรจนะ ไป
ต่างระดับบางปะหัน   ทล.347 ไป   ทล.347 ไป
อ่างทอง ต่างระดับอ่างทอง   ทล.3267 ไป   ทล.3267 ไป
สิงห์บุรี ต่างระดับสิงห์บุรี (1)   ถนนสิงห์บุรี-ลพบุรี ไป   ถนนสิงห์บุรี-ลพบุรี ไป
ต่างระดับสิงห์บุรี (2)   ทล.335 ไป   ทล.335 ไป
ต่างระดับอินทร์บุรี   ถนนอินทร์บุรี-วังทอง ไป   ถนนอินทร์บุรี-วังทอง ไป
ชัยนาท ต่างระดับอุทัยธานี   ถนนพหลโยธิน ไป   ถนนพหลโยธิน ไป
นครสวรรค์ ต่างระดับชัยนาท   ทบทวน.333 ไป   ทล.333 ไป
ต่างระดับนครสวรรค์ (1)   ถนนพหลโยธิน ไป   ถนนพหลโยธิน ไป
ต่างระดับนครสวรรค์ (2)   ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ไป   ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ไป
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครสวรรค์

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 The Bangkok Insight (26 สิงหาคม 2562). "'กรมทางหลวง' ยืนยันโครงการขยายดอนเมืองโทลล์เวย์ถึงบางปะอิน จะไม่มี 'ค่าโง่'". www.thebangkokinsight.com. สืบค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2562.
  2. โครงการพัฒนา 5 สายทางสู่ภูมิภาค

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข