ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 สายอู่ทอง – ท่าน้ำอ้อย เป็นเส้นทางเชื่อมการจราจรระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์ เป็นเส้นทางที่มีสายทางต่อมาจากถนนมาลัยแมน ในอำเภออู่ทอง ผ่านอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต อำเภอหนองฉาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผ่านสะพานพระวันรัต หรือสะพานท่าน้ำอ้อย ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับท่าน้ำอ้อยในอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 จากกรุงเทพมหานครมุ่งสู่ภาคเหนือ เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1, แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง), แขวงทางทางหลวงอุทัยธานี และ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333
ถนนอู่ทอง – ท่าน้ำอ้อย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข333 001.jpg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ช่วงด่านช้าง–บ้านไร่
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว182.838 กิโลเมตร (113.610 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ถ.มาลัยแมน ใน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ปลายทางทิศเหนือ ถ.พหลโยธิน ใน อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ทิศทาง: อู่ทอง–ท่าน้ำอ้อย
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
สุพรรณบุรี 0+000 แยกอู่ทอง เชื่อมต่อจาก:   ถนนมาลัยแมน ไป นครปฐม, กาญจนบุรี
ไม่มี   ถนนมาลัยแมน ไป สุพรรณบุรี
0+259   ทล.3472 ไป อ.เลาขวัญ ไม่มี
9+437 ไม่มี   ทล.3461 ไป บ.สวนแตง
17+156   ทล.3602 ไป ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง (สวนสวรรค์สุพรรณบุรี)   ทล.3602 ไป สุพรรณบุรี
18+990 ไม่มี   ทล.3460 ไป บ.สระแก้ว
26+295   ทล.3468 ไป อ.เลาขวัญ ไม่มี
32+467   ทล.3306 ไป อ.เลาขวัญ, อ.หนองปรือ ไม่มี
33+505 แยกสระกระโจม สพ.3018 ทางหลวงชนบท สพ.3018 ไป บ.หนองปลิง   ทล.3264 ไป อ.ดอนเจดีย์
48+975 แยกหนองอีพัง ไม่มี   ทล.3365 ไป อ.หนองหญ้าไซ, อ.สามชุก
60+525   ทล.3086 ไป อ.บ่อพลอย สพ.3010 ทางหลวงชนบท สพ.3010 ไป บ.โคกพระ
63+935   ทล.3502 ไป อ่างเก็บน้ำกระเสียว   ทล.3502 ไป อ.เดิมบางนางบวช
อุทัยธานี 96+396 แยกด่านช้าง   ทล.3011 ไป อ.บ้านไร่   ทล.333 ไป อุทัยธานี
105+336 แยกหูช้าง ไม่มี   ทล.3211 ไป อ.เนินขาม, อ.หันคา
123+116 แยกเขาตะพาบ ไม่มี   ทล.3213 ไป อ.หนองมะโมง, อ.วัดสิงห์
143+736 แยกลานสัก   ทล.3438 ไป อ.ลานสัก ไม่มี
146+911 แยกหนองฉาง   ทล.3013 ไป อ.หนองฉาง, อ.ทัพทัน   ทล.333 ไป อุทัยธานี
166+494 แยกโคกหม้อ ไม่มี   ทล.3265 ไป วัดท่าซุง, อ.วัดสิงห์, อ.มโนรมย์
167+206 แยกวัดสังกัสคีรี   ทล.3553 ถนนท่าช้าง ไป วัดสังกัสรัตนคีรี ถนนท่าช้าง ไป เข้าตลาดอุทัยธานี
168+006 แยกสะแกกรัง ไม่มี   ทล.333 ไป นครสวรรค์
ตรงไป:   ทล.3220 ไป อ.ทัพทัน, อ.โกรกพระ
นครสวรรค์ 181+800 สะพานสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
182+838 แยกท่าน้ำอ้อย       ถนนพหลโยธิน ไป นครสวรรค์       ถนนพหลโยธิน ไป กรุงเทพ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น แก้