ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 สายอู่ทอง–ท่าน้ำอ้อย เป็นเส้นทางเชื่อมการจราจรระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์ เป็นเส้นทางที่มีสายทางต่อมาจากถนนมาลัยแมน ในอำเภออู่ทอง ผ่านอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต อำเภอหนองฉาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผ่านสะพานพระวันรัต หรือสะพานท่าน้ำอ้อย ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับท่าน้ำอ้อยในอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 จากกรุงเทพมหานครมุ่งสู่ภาคเหนือ

Thai Highway-333.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ช่วงด่านช้าง–บ้านไร่
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:182.838 กิโลเมตร (113.610 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:Thai Highway-321.svg ถนนมาลัยแมนในอำเภออู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน แยกท่าน้ำอ้อยในอ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ทิศทาง: อู่ทอง–ท่าน้ำอ้อย
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
สุพรรณบุรี 0.000 แยกอู่ทอง เชื่อมต่อจาก:   ถนนมาลัยแมน ไป จ.นครปฐม, จ.กาญจนบุรี
ไม่มี   ถนนมาลัยแมน ไป จ.สุพรรณบุรี
0.259   ทล.3472 ไป บ้านตลุงเหนือ ไม่มี
9.437 ไม่มี   ทล.3461 ไป บ้านดอนคา
17.156   ทล.3602 ไป บ้านดงคำ   ทล.3602 ไป บ้านหนองกุฎี
ไม่มี   ทล.3460 ไป บ้านสระแก้ว
26.295   ทล.3468 ไป อ.เลาขวัญ ไม่มี
32.467   ทล.3306 ไป อ.เลาขวัญ, อ.หนองปรือ ไม่มี
33.505 ไม่มี   ทล.3264 ไป อ.ดอนเจดีย์
48.975 ไม่มี   ทล.3365 ไป อ.สามชุก
60.525   ทล.3086 ไป บ้านปลักประดู่ สพ.3010 ทางหลวงชนบท สพ.3010
63.935 แยกด่านช้าง   ทล.3502 ไป เขื่อนกระเสียว   ทล.3502 ไป อ.เดิมบางนางบวช
อุทัยธานี 96.396   ทล.3011 ไป อ.บ้านไร่   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333
105.336 แยกหูช้าง ไม่มี   ทล.3211 ไป อ.เนินขาม, อ.หันคา
123.116 แยกเขาตะพาบ ไม่มี   ทล.3213 ไป อ.หนองมะโมง, อ.วัดสิงห์
143.736 แยกลานสัก   ทล.3438 ไป อ.ลานสัก ไม่มี
146.911 แยกหนองฉาง   ทล.3013 ไป เข้าตัว อ.หนองฉาง, อ.ทัพทัน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333
166.494 แยกโคกหม้อ ไม่มี   ทล.3265 ไป วัดท่าซุง, อ.วัดสิงห์, อ.มโนรมย์
167.206 แยกวัดสังกัสฯ   ทล.3553 ถนนท่าช้าง ไป วัดสังกัสรัตนคีรี ถนนท่าช้าง ไป เข้าตลาดอุทัยธานี
168.006 แยกสะแกกรัง ไม่มี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333
ตรงไป:   ทล.3220 ไป อ.โกรกพระ
นครสวรรค์ สะพานสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
182.838 แยกท่าน้ำอ้อย       ถนนพหลโยธิน ไป จ.นครสวรรค์       ถนนพหลโยธิน ไป กรุงเทพมหานคร
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข