แม่แบบ:กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Infobox university)
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{image_alt}}}]]
{{{caption}}}
ละติน: {{{latin_name}}}
ชื่ออื่น{{{other_name}}} or {{{other_names}}}
ชื่อเดิม{{{former_name}}} or {{{former_names}}}
ชื่อย่อ{{{abbreviation}}}
คติพจน์
{{{motto}}}
คติพจน์อังกฤษ
{{{mottoeng}}}
{{{top_free_label}}}{{{top_free}}}
ประเภท{{{type}}}
ดำเนินงาน{{{established}}}–{{{closed}}}
ผู้สถาปนา{{{founder}}} or {{{founders}}}
สถาบันหลัก{{{parent}}}
ได้รับการรับรอง{{{accreditation}}}
สังกัดการศึกษา{{{affiliation}}}
สังกัดทางศาสนา{{{religious_affiliation}}}
สังกัดวิชาการ{{{academic_affiliation}}}
ทุนทรัพย์{{{endowment}}}
งบประมาณ{{{budget}}}
เจ้าหน้าที่ดูแลสถาบัน{{{officer_in_charge}}}
ประธาน{{{chair}}}
นายกสภาฯ{{{chairman}}}
นายกสภาสถาบัน{{{chairperson}}}
อธิการบดี{{{chancellor}}}
อธิการบดี{{{president}}}
รองอธิการบดี{{{vice_president}}}
ศึกษาธิการ{{{superintendent}}}
รองอธิการบดี{{{vice_chancellor}}}
ผู้เป็นประธาน{{{provost}}}
พระอธิการ{{{rector}}}
อาจารย์ใหญ่{{{principal}}}
คณบดี{{{dean}}}
อธิบดี{{{director}}}
{{{head_label}}}{{{head}}}
อาจารย์{{{academic_staff}}}
บุคลากรทั้งหมด{{{total_staff}}}
ผู้ศึกษา{{{students}}}
{{{enrollment}}}
ปริญญาตรี{{{undergrad}}}
บัณฑิตศึกษา{{{postgrad}}}
{{{doctoral}}}
ผู้ศึกษาอื่น
{{{other_students}}}
ที่ตั้ง
{{{location}}}
or {{{address}}} (optional)
{{{city}}}, {{{state}}},
{{{province}}},
{{{postalcode}}} or
{{{zipcode}}} (optional)
{{{country}}}

{{{coordinates}}}
วิทยาเขต{{{campus_type}}}, {{{campus_size}}}
ภาษา{{{language}}}
{{{free_label}}}{{{free}}}
สี{{{colors}}} or {{{colours}}}
ฉายา{{{sports_nickname}}}
เครือข่ายกีฬา{{{sporting_affiliations}}}
มาสคอต
{{{mascot}}} or {{{mascots}}}
{{{sports_free_label}}}{{{sports_free}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|upright={{{logo_upright}}}|{{{logo_alt}}}]]
{{{nrhp}}} or {{{embedded}}}
{{{pushpin_map}}}
{{{footnotes}}}

{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย}} เป็นกล่องข้อมูลสำหรับบทความเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

พารามิเตอร์ แก้

ฟิลด์ทั้งหมดเป็นตัวเลือก ลบบันทึกย่อที่ซ่อนอยู่ (รวมทั้งอักขระ <!-- และ -->) ที่ล้อมรอบรายการบางรายการ เพื่อให้ข้อมูลที่คุณป้อนปรากฏในบทความที่เผยแพร่ ชื่อพารามิเตอร์ทั้งหมดต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก

วากยสัมพันธ์เต็ม แก้

{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
| name          = 
| native_name      = 
| native_name_lang    = 
| image         = 
| image_upright     = 
| image_alt       = 
| caption        = 
| latin_name       = 
| other_name       = <!-- หรือ |other_names= -->
| former_name      = <!-- หรือ |former_names= -->
| motto         = 
| motto_lang       = 
| mottoeng        = 
| top_free_label     = <!-- จนถึง |top_free_label2= -->
| top_free        = <!-- จนถึง |top_free2= -->
| type          = 
| established      = <!-- {{Start date|ปปปป|ดด|วว}} -->
| closed         = <!-- {{End date|ปปปป|ดด|วว}} -->
| founder        = <!-- หรือ |founders= -->
| parent         = 
| accreditation     = 
| affiliation      = 
| religious_affiliation = 
| academic_affiliation  = <!-- หรือ |academic_affiliations= -->
| endowment       = 
| budget         = 
| officer_in_charge   = 
| chair         = 
| chairman        = 
| chairperson      = 
| chancellor       = 
| president       = 
| vice_president     = 
| superintendent     = 
| vice_chancellor    = 
| provost        = 
| rector         = 
| principal       = 
| director        = 
| dean          = 
| head_label       = 
| head          = 
| academic_staff     = 
| total_staff      = 
| students        = <!-- หรือ |enrollment= -->
| undergrad       = 
| postgrad        = 
| doctoral        = 
| alumni         = 
| other_students     = <!-- หรือ |other= -->
| address        = <!-- กรุณาพูดคุยก่อนใช้ -->
| city          = 
| state         = 
| province        = 
| country        = 
| postalcode       = <!-- หรือ |zipcode= หรือ |postcode= -->
| coordinates      = <!-- {{Coord|LAT|LON|type:edu|display=inline,title}} -->
| campus_type      = 
| campus_size      = <!-- ใช้ {{Convert}} -->
| language        = 
| free_label       = <!-- จนถึง |free_label2= -->
| free          = <!-- จนถึง |free2= -->
| colors         = <!--หรือ |colours= -->
| sports_nickname    = <!--หรือ |athletics_nickname= -->
| sporting_affiliations = 
| mascot         = <!--หรือ |mascots= -->
| sports_free_label   = <!-- จนถึง |sports_free_label3= -->
| sports_free      = <!-- จนถึง |sports_free3= -->
| website        = <!-- {{URL|example.com}} -->
| logo          = 
| logo_size       = 
| logo_upright      = 
| logo_alt        = 
| embedded        = <!-- หรือ |nrhp= หรือ |module= -->
| pushpin_map      = 
| pushpin_label_position = 
| map_size        = 
| pushpin_map_caption  = 
| footnotes       = 
}}

พารามิเตอร์ว่าง/กำหนดพารามิเตอร์เอง แก้

Note how the 10 customized free-data parameters (or blank label/data pairs) are shown in 3 parts of the infobox as upper/middle/bottom: upper (as "top_free_label=" with "top_free=" to "top_free2"), or middle (as "free_label=" with "free=" to "free2") or bottom (as "sports_free_label=" with "sports_free=" to "sports_free3"). Those 10 custom parameters allow speciality field labels and data values for 10 extra parameter label/data pairs. Also any of those 10 custom fields could be mere note labels, with text, to briefly explain nearby parameters, or link footnotes, without cluttering the other label/data pairs. A custom label can be set blank to hide as with "free_label=&nbsp;" to show only the data portion, with hidden label.

Microformat แก้

The HTML mark-up produced by this template includes an hCard microformat that makes an organization's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Subtemplates

Please do not remove instances of these subtemplates.

Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

ตัวอย่าง แก้

University of Illyria
Universiti von Illyria
scroll atop shield outline
Seal of University of Illyria
ละติน: Universitas Illyriensis
ชื่ออื่นUI
ชื่อเดิมUtopian University
คติพจน์
Melior a lepidus fossor quam a stultus lepor lepos
คติพจน์อังกฤษ
"Better a witty fool than a foolish wit"
ประเภทPublic
ดำเนินงานค.ศ. 1666 (1666)ค.ศ. 1850 (1850)
ได้รับการรับรองSouthwest Illyrian Accreditation Commission
สังกัดทางศาสนาChurch of Illyria
ทุนทรัพย์US$ 123,456,789
อธิการบดีJane Doe
รองอธิการบดีJohn Doe
พระอธิการJohn Doe
VisitorJohn Doe
อาจารย์300
บุคลากรทั้งหมด900
ผู้ศึกษา10,000
ปริญญาตรี5,000
บัณฑิตศึกษา1,000
100
ผู้ศึกษาอื่น
1,200a
ที่ตั้ง, ,
12°20′N 98°46′W / 12.34°N 98.76°W / 12.34; -98.76
วิทยาเขตRural, 47 เอเคอร์ (19 เฮกตาร์)
สี   Red and blue
ฉายาThe Nematodes
เครือข่ายกีฬาUtopian Athletic League
มาสคอต
Nobby the Nematode
เว็บไซต์www.illyria.edu
Spiral on stripes

Note: This university is completely fictional.
{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
| name = University of Illyria
| native_name = Universiti von Illyria
| native_name_lang = de
| other_name = UI
| image = Dabney-minimalist-vector.svg
| image_upright = 0.7
| image_alt = scroll atop shield outline
| caption = Seal of University of Illyria
| latin_name = Universitas Illyriensis
| former_name = Utopian University
| motto = ''Melior a lepidus fossor quam a stultus lepor lepos''
| motto_lang = la
| mottoeng = "Better a witty fool than a foolish wit"
| established = {{Start date|1666}}
| closed = {{End date|1850}}
| type = [[Public university|Public]]
| religious_affiliation = Church of Illyria
| endowment = US$&nbsp;123,456,789
| chancellor = [[Jane Doe]]
| vice_chancellor = John Doe
| rector = Fr. Doe
| head_label = [[Visitor]]
| head = [[John Doe|Archbishop Doe]]
| academic_staff = 300
| total_staff = 900
| students = 10,000
| undergrad = 5,000
| postgrad = 1,000
| doctoral = 100
| other_students = 1,200{{Sup|a}}
| city = [[Illyria]]
| state = [[Illyria]]
| country = [[Utopia]]
| coordinates = {{Coord|12.34|-98.76|type:edu|display=inline}}
| campus_type = Rural
| campus_size = {{Convert|47|acre}}
| colours = {{Color box|red}}{{Color box|blue}} Red and blue
| sports_nickname = The Nematodes
| mascot = Nobby the Nematode
| sporting_affiliations = [[Utopian Athletic League]]
| website = {{URL|www.illyria.edu}}
| logo = EUSP logo lowres.jpg
| logo_size = 50px
| logo_alt = Spiral on stripes
| footnotes = <hr />
<div style="text-align: left;">
{{Sup|a}} [[Further education]].<br />
</div>
Note: This university is completely fictional.
}}

ข้อมูลแม่แบบ แก้

ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

กล่องข้อมูลสำหรับบทความเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

แม่แบบนี้มีการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Namename

Official name.

สตริงแนะนำ
Native namenative_name

Name in institution's native language.

สตริงเลือกได้
Native name languagenative_name_lang

[[List of ISO 639-2 codes|ISO 639-2 code]], e.g. 'fr' for French.

สตริงเลือกได้
Image nameimage image_name

Institution-related graphic, preferably the official seal or logo. Use the image filename without File: namespace prefix. Sizes the image to the user's preference by default.

ไฟล์แนะนำ
Image sizeimage_size

Use in conjunction with Image. Allows editors to specify an image width rather than use the default.

ตัวอย่าง
120px
บรรทัดเลือกได้
Image scaling ("upright")image_upright

Scaling factor for the image, such as 0.7. The actual size is the scaling factor multiplied by the user's thumbnail size.

ตัวอย่าง
0.7
บรรทัดเลือกได้
Alternative text for imageimage_alt

Alt text for image, for visually impaired readers. This should not contain wiki syntax, and should not duplicate the caption. See [[WP:ALT]].

สตริงเลือกได้
Captioncaption

Caption text for the infobox image. May include wiki syntax.

เนื้อหาเลือกได้
Latin namelatin_name

University name in Latin, if commonly referenced.

บรรทัดเลือกได้
Current alternative namesother_name other_names

For any alternative ''current'' names by which the university is known, such as acronyms and abbreviations.

บรรทัดเลือกได้
Former namesformer_name former_names

Former name(s) of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Mottomotto

University's motto; usually in Latin.

สตริงเลือกได้
Motto languagemotto_lang

If the motto is not in English, the [[List of ISO 639-2 codes|ISO 639-2 code]] for its language (e.g. "la" for Latin). If more than one, use Template:Lang instead.

บรรทัดเลือกได้
Motto (in English)mottoeng

University's motto in English if another language is used above.

สตริงเลือกได้
Top free labeltop_free_label

First custom special label of upper infobox. The data for this field goes in parameter top_free.

บรรทัดเลือกได้
Top freetop_free

First custom data field of upper infobox. The name of this field goes in parameter top_free_label.

สตริงเลือกได้
Top free label1top_free_label1

Next custom special label1 of upper infobox. The data for this field goes in parameter top_free1.

บรรทัดเลือกได้
Top free1 datatop_free1

Next custom data1 field of upper infobox. The name of this field goes in parameter top_free_label1.

สตริงเลือกได้
Top free label2top_free_label2

Next custom label2 of upper infobox. The data for this field goes in parameter top_free2.

บรรทัดเลือกได้
Top free2 datatop_free2

Next custom data2 field of upper infobox. The name of this field goes in parameter top_free_label2.

สตริงเลือกได้
Typetype

General type of the institution. Include public vs. private, single-gender, for-profit status (assumed non-profit if omitted), undergraduate vs. graduate, vocational focus (e.g. business school), etc.

ตัวอย่าง
[[Private university|Private]] [[women's college|women's]] [[liberal arts college]]; [[Public university|Public]] [[research university]]; [[Private university|Private]] [[Proprietary education|for-profit]] [[law school]]
เนื้อหาแนะนำ
Date establishedestablished

Date of establishment/founding formatted as parameters to Template:Start date; give year if no exact date is available.

ตัวอย่าง
{{Start date|1859|02|14}}
เนื้อหาแนะนำ
Date closedclosed

For former institutions, provide the date of closure. Give year if no exact date is available. Use the template {{tl|End date}}.

บรรทัดเลือกได้
Founderfounder founders

Name of the person(s) who founded the institution, if commonly mentioned.

บรรทัดเลือกได้
Parent institutionparent

Name of any parent institution (e.g. for some colleges, a university).

บรรทัดเลือกได้
Accreditationaccreditation

Institution-wide [[Higher education accreditation|accreditor(s)]]. Can alternatively be placed in the external links section, but mandatory for infobox if unaccredited.

บรรทัดเลือกได้
Affiliationaffiliation affiliations

Organizations of which the institution is a member and provide [[Wikipedia:Defining|essential definition]] of the institution's core mission and values. Academic and religious affiliations should be placed in those parameters.

บรรทัดเลือกได้
Religious affiliationreligious_affiliation

Use if the institution has an official or strong de facto religious affiliation.

บรรทัดเลือกได้
Academic affiliationacademic_affiliation academic_affiliations

Academic organizations of which the institution is a member and provide [[Wikipedia:Defining|essential definition]] of the institution (mission, values, activities, etc.).

บรรทัดเลือกได้
Endowmentendowment

[[Financial endowment]] value.

บรรทัดเลือกได้
Budgetbudget

Total annual budget / expenditures.

บรรทัดเลือกได้
Officer in Chargeofficer_in_charge

Officer in Charge of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Chairchair

Chair of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Chairmanchairman

Chairman of the institution. Per [[MOS:GNL]], use only if the title is official; otherwise use chairperson or chair fields.

บรรทัดเลือกได้
Chairpersonchairperson

Chairperson of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Chancellorchancellor

Chancellor of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Presidentpresident

President of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Vice Presidentvice_president

Vice President of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Superintendentsuperintendent

Superintendent of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Vice Chancellorvice_chancellor

Vice Chancellor of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Provostprovost

Provost of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Rectorrector

Rector of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Principalprincipal

Principal of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Directordirector

Director of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Deandean

Dean of the institution.

บรรทัดเลือกได้
Head labelhead_label

Another officer title of someone essential to understanding the institution. Use with the Head Name field.

บรรทัดเลือกได้
Head namehead

The name of the officer serving in the role defined by the Head label field.

บรรทัดเลือกได้
# of academic staffacademic_staff faculty

Number of [[Faculty (academic staff)|faculty]] / academic staff members. (include number formatting e.g. 1,234,567,890) If giving [[Full-time equivalent|FTE]], label as such.

บรรทัดเลือกได้
# of administrative staffadministrative_staff

Number of administrative / support staff. (include number formatting e.g. 1,234,567,890) Discouraged unless it is precisely defined in the reference; use total_staff instead. If giving [[Full-time equivalent|FTE]], label as such.

บรรทัดเลือกได้
# of total stafftotal_staff

Total number of employees of the institution, including academic staff (faculty), administrative staff, and others. (include number formatting e.g. 1,234,567,890) If giving [[Full-time equivalent|FTE]], label as such.

บรรทัดเลือกได้
# of studentsstudents enrollment

Total student count. Use undergrad, postgrad, doctoral and other for additional detail. (format amount, as 1,234,567,890 instead of 1234567890)

บรรทัดเลือกได้
# of undergradsundergrad

Total [[undergraduate]] enrollment. (include number formatting e.g. 1,234,567,890 instead of 1234567890)

บรรทัดเลือกได้
# of postgradspostgrad

Total [[postgraduate]] enrollment. (include number formatting e.g. 1,234,567,890 instead of 1234567890)

บรรทัดเลือกได้
# of doctoralsdoctoral

Total [[doctoral student]] enrollment. (include number formatting e.g. 1,234,567,890 instead of 1234567890)

บรรทัดเลือกได้
Alumnialumni

Number of alumni of the institution.

จำนวนเลิกใช้แล้ว
Other enrollmentother other_students

Number of students enrolled in another capacity. Specify a category if possible. (include number formatting e.g. 1,234,567,890 instead of 1234567890)

สตริงเลือกได้
Addressaddress

Street address at which the institution is located, if applicable. Use only for institutions with a single campus which has a discreet address; omit otherwise.

บรรทัดเลือกได้
Citycity

City in which the institution is located. Provide wikilink if possible.

บรรทัดแนะนำ
Statestate canton prefecture region

U.S. state or similar administrative subdivision in which the institution is located. Use in conjunction with the Country field, and do not use with the Province field. Provide wikilink if possible.

บรรทัดเลือกได้
Provinceprovince

For all other administrative subdivisions; use as an alternative to the State field in conjunction with the Country field.

บรรทัดเลือกได้
Postal codepostalcode postcode zipcode

Postal code for the institution. Use is optional. May not be applicable for institutions with multiple campuses.

บรรทัดเลือกได้
Countrycountry

Country in which the institution is based. Use in conjunction with city and, optionally, state or province. [[MOS:OVERLINK|Do ''not'' wikilink]] for major countries.

บรรทัดแนะนำ
Locationlocation

Location of the institution. Overrides the more specific fields (Address, City, etc.); use only if not possible to give the location through those.

สตริงเลือกได้
Coordinatescoordinates coor

Displays coordinates, in parentheses, after the location fields. Use Template:Coord with |type:edu and |display=inline,title.

เนื้อหาแนะนำ
Campus typecampus_type campus

Type/nature of the institution's campus (e.g. urban, rural, multiple sites).

บรรทัดแนะนำ
Campus sizecampus_size

Area owned by the institution, typically in acres. Use {{convert}}.

ตัวอย่าง
{{Convert|47|acre}}
เนื้อหาแนะนำ
Instruction languagelanguage

Language commonly used for instruction; use only if not obvious from location

ตัวอย่าง
[[English language|English]]
เนื้อหาเลือกได้
Free labelfree_label

A special field title; use with the Free data field.

บรรทัดเลือกได้
Free datafree

Related data that goes with the Free label field.

สตริงเลือกได้
Free label1free_label1

Next middle custom specialty field label; labels the free data 1 field.

บรรทัดเลือกได้
Free data1free1

Data by Free label 1 field.

สตริงเลือกได้
Free label2free_label2

Next middle custom specialty field label.

บรรทัดเลือกได้
Free data2free2

Data by Free Label2 field.

สตริงเลือกได้
Official colo(u)rscolors colours

Official colors of the institution. Your choice of parameter name (color or colour) will appear in the table; use the one appropriate to the institution's location.

ตัวอย่าง
{{Color box|#20438f}}{{Color box|#fff}} Blue and white
เนื้อหาเลือกได้
Sportssports athletics

List of primary university sports

สตริงเลิกใช้แล้ว
Sporting affiliationssporting_affiliations athletics_affiliations

List of sporting affiliations and memberships. Provide wikilink if possible; (use the Plainlist or Ublist templates).

ตัวอย่าง
[[National Collegiate Athletic Association|NCAA]] [[Division III (NCAA)|Division III]]&nbsp;– [[Southern California Intercollegiate Athletic Conference|SCIAC]]
เนื้อหาเลือกได้
Athletic nicknamesports_nickname athletics_nicknames sports_nicknames athletics_nickname nickname

Institution's athletic nickname or moniker. The 'nickname' alias is deprecated and should be replaced.

บรรทัดเลือกได้
Mascotmascot mascots

Institution's athletic mascot.

บรรทัดเลือกได้
Sports free labelsports_free_label

First custom field label title near bottom of infobox; use with Sports-Free field.

บรรทัดเลือกได้
Sports free datasports_free

First bottom custom data field; use with Sports Free label field.

สตริงเลือกได้
Sports free1 labelsports_free_label1

Next bottom custom label; use with Sports-Free1 field.

บรรทัดเลือกได้
Sports free1 datasports_free1

Next bottom custom data field; use with Sports Free1 label.

สตริงเลือกได้
Sports free2 labelsports_free_label2

Next bottom custom label; use with Sports-Free2 field.

บรรทัดเลือกได้
Sports free2 datasports_free2

Next custom data field; use with Sports Free2 label.

สตริงเลือกได้
Sports free3 labelsports_free_label3

Next bottom custom label; use with Sports-Free3 field.

บรรทัดเลือกได้
Sports free3 datasports_free3

Next custom data field; use with Sports Free3 label.

สตริงเลือกได้
Logologo

Use for an athletics logo, corporate emblem, or similar graphic. Omit "File:"

ไฟล์เลือกได้
logo_uprightlogo_upright

ไม่มีคำอธิบาย

บรรทัดเลือกได้
logo_altlogo_alt

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
logo_sizelogo_size

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Website URLwebsite

URL of the official website of the institution, formatted as the sole unnamed parameter to the URL template.

ตัวอย่าง
{{URL|https://oregonstate.edu/}}
เนื้อหาแนะนำ
Footnotesfootnotes

Footnotes for the infobox. Useful for including references for data.

เนื้อหาเลือกได้
NRHP or modulemodule embedded nrhp

Module embedded in the infobox, such as [[Template:Infobox NRHP]]. Add only information not already covered elsewhere in the infobox, and consider placing NRHP infobox in campus section.

ตัวอย่าง
{{Infobox NRHP
 | embed = yes
 | nrhp_type = hd
 | architect = [[Gordon B. Kaufman]]
 | architecture = [[Spanish Colonial Revival]], [[Mediterranean Revival]]
 | added = September 20, 1984
 | area = {{convert|17.5|acre}}
 | refnum = 84000887
}}
เนื้อหาเลือกได้
pushpin_mappushpin_map

See Template:Location map documentation.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Map captionpushpin_map_caption

Contextual information to display beneath the map, defaults to "Location in <map name>"

สตริงเลือกได้
Map widthmap_size

Map width in pixels; do not include unit suffix (px).

ตัวอย่าง
285
จำนวนเลือกได้
Map pin label positionpushpin_label_position

Determines position of displayed name relative to map pushpin, defaults to left or right, whichever is opposite the half the pin is in.

ค่าที่แนะนำ
left right top bottom none
ตัวอย่าง
top
บรรทัดเลือกได้

หมวดหมู่ติดตาม แก้