แม่แบบ:กล่องข้อมูล กลุ่มชาติพันธุ์

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วากยสัมพันธ์

แก้

การใช้งานพื้นฐาน

แก้
{{{group}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{image_alt}}}|{{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
ประชากรทั้งหมด
{{{total}}}{{{total_ref}}} ({{{total_year}}}, {{{genealogy}}}) {{{genealogy}}} (รวมที่สืบเชื้อสายบรรพบุรุษ)
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
{{{regions}}}
ภาษา
{{{languages}}}
ศาสนา
{{{religions}}}
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
{{{related_groups}}}

{{{footnotes}}}
{{กล่องข้อมูล กลุ่มชาติพันธุ์
| group            = <!-- (defaults to {{PAGENAME}}) -->
| native_name      = 
| native_name_lang = 
| image            = 
| image_caption    = 
| image_alt        = 

| total            = <!-- total population worldwide -->
| total_year       = <!-- year of total population -->
| total_source     = <!-- source of total population; may be ''census'' or ''estimate'' -->
| total_ref        = <!-- references supporting total population -->
| genealogy        = 
| regions          = <!-- e.g., a list of regions (countries), especially if regionN etc below not used -->

| languages        =
| religions        =
| related_groups   = 
| footnotes        = 
}}

การใช้งานที่มีรายละเอียดประชากรต่อภูมิภาค

แก้
{{{group}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{image_alt}}}|{{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
ประชากรทั้งหมด
{{{total}}}{{{total_ref}}} ({{{total_year}}}, {{{genealogy}}}) {{{genealogy}}} (รวมที่สืบเชื้อสายบรรพบุรุษ)
{{{total1_year}}}{{{total1}}}{{{total1_ref}}}
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
{{{regions}}}
{{{region1}}}{{{pop1}}}{{{ref1}}}
{{{region2}}}{{{pop2}}}{{{ref2}}}
{{{region3}}}{{{pop3}}}{{{ref3}}}
............
{{{region33}}}{{{pop33}}}{{{ref33}}}
ภาษา
{{{languages}}}
ศาสนา
{{{religions}}}
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
{{{related_groups}}}

{{{footnotes}}}
{{กล่องข้อมูล กลุ่มชาติพันธุ์
| group            = <!-- (defaults to {{PAGENAME}}) -->
| native_name      = 
| native_name_lang = 
| image            = <!-- filename -->
| image_caption    = 
| image_alt        = 

| total            = <!-- total population worldwide -->
| total_year       = <!-- year of total population -->
| total_source     = <!-- source of total population; may be ''census'' or ''estimate'' -->
| total_ref        = <!-- references supporting total population -->
| total1           = <!-- up to | total3 = -->
| total1_year      = <!-- up to | total3_year = -->
| total1_source    = <!-- up to | total3_source = -->
| total1_ref       = <!-- up to | total3_ref = -->
| genealogy        = 
| regions          = <!-- e.g., a list of regions (countries), especially if regionN etc below not used -->

| region1          = <!-- first region (country)'s name -->
| pop1             = <!-- population in first region -->
| ref1             = <!-- <ref>erence/s supporting pop1 data -->
| region2          = 
| pop2             = 
| ref2             = 
| region3          = <!-- up to | region33 = -->
| pop3             = <!-- up to | pop33 = -->
| ref3             = <!-- up to | ref33 = -->

| languages        = 
| religions        = 
| related_groups   = 
| footnotes        = 
}}

ตัวอย่าง

แก้
ทาจิก
Тоҷикон
تاجيکان
ประชากรทั้งหมด
18–27 ล้านคน (ประมาณ)
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
ธงของประเทศอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน9,450,000–11,550,000 (2014)
25%[1]
ธงของประเทศทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน6,787,000 (2014)[2]
ธงของประเทศอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน
    
1,420,000 (2012, ทางการ)
อื่น ๆ, ไม่เป็นทางการ ป.ทางวิชาการ คือ 8 – 11 ล้านคน[3][4][5]
ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน221,725 (2005)[6]
ธงของประเทศรัสเซีย รัสเซีย201,000[7]
 สหรัฐ52,000[8]
ธงของประเทศคีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน47,500[9]
ธงของประเทศจีน จีน39,642[10]
ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา15,870[11]
ธงของประเทศยูเครน ยูเครน4,255[12]
ภาษา
เปอร์เซีย (ดารีและทาจิก)
รองลงมา: ปาทาน, รัสเซีย, อุซเบก
ศาสนา
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามกับชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาคริสต์[13][14]
{{กล่องข้อมูล กลุ่มชาติพันธุ์
| group            = ทาจิก<br />{{small|Тоҷикон}}<br />{{small|{{lang|fa|تاجيکان}}}}
| image            =
| caption          =
| total            = '''18–27 ล้านคน'''
| total_year       = 
| total_source     = estimate
| total_ref        = 
| region1          = {{AFG}}
| pop1             = 9,450,000–11,550,000 (2014)<br /> 25%
| ref1             = <ref name="atlas-afghanistan-153">Country Factfiles. — Afghanistan, page 153. // Atlas. Fourth Edition. Editors: Ben Hoare, Margaret Parrish. Publisher: Jonathan Metcalf. First published in Great Britain in 2001 by Dorling Kindersley Limited. London: [[Dorling Kindersley]], 2010, 432 pages. {{ISBN|9781405350396}} "Population: 28.1 million<br />Religions: Sunni Muslim 84%, Shi'a Muslim 15%, other 1%<br />Ethnic Mix: Pashtun 38%, Tajik '''25%''', Hazara 19%, Uzbek, Turkmen, other 18%"</ref>
| region2          = {{TJK}}
| pop2             = 6,787,000 (2014)
| ref2             = <ref name="CIA-tj">{{cite web |url=https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tajikistan/ |title= Tajikistan| access-date = 2010-05-26|date= May 5, 2010|work= [[The World Factbook]]|publisher= [[Central Intelligence Agency]]}}</ref>
| region3          = {{UZB}}<br />{{spaces|4}}<small>
| pop3             = 1,420,000 (2012, ทางการ)<br />อื่น ๆ, ไม่เป็นทางการ {{circa}}ทางวิชาการ คือ 8 – 11 ล้านคน<ref name=Foltz>{{cite journal|author-link=Richard Foltz|author=Richard Foltz|title=The Tajiks of Uzbekistan|journal=Central Asian Survey|volume= 15|issue=2|pages= 213–216 |year=1996|doi=10.1080/02634939608400946}}</ref><ref name="Karl Cordell 1999. pg 201">Karl Cordell, "Ethnicity and Democratisation in the New Europe", Routledge, 1998. p. 201: "Consequently, the number of citizens who regard themselves as Tajiks is difficult to determine. Tajikis within and outside of the republic, Samarkand State University (SamGU) academic and international commentators suggest that there may be between six and seven million Tajiks in Uzbekistan, constituting 30% of the republic's 22 million population, rather than the official figure of 4.7%(Foltz 1996;213; Carlisle 1995:88).</ref><ref name="Lena Jonson 2006. pg 108">Lena Jonson (1976) "Tajikistan in the New Central Asia", I.B.Tauris, p. 108: "According to official Uzbek statistics there are slightly over 1 million Tajiks in Uzbekistan or about 3% of the population. The unofficial figure is over 6 million Tajiks. They are concentrated in the Sukhandarya, Samarqand and Bukhara regions."</ref>
| region4          = {{PAK}}
| pop4             = 221,725 (2005)
| ref4             = <ref>{{cite web|url=https://www.unhcr.org/431c7b1a2.pdf|title=Census of Afghans in Pakistan 2005|work=UNHCR|date=2005|access-date=28 May 2019}}</ref>
| region5          = {{RUS}}
| pop5             = 201,000
| ref5             = <ref>Russian 2010 Census results; see also [[Ethnic groups in Russia]]</ref>
| region6          = {{USA}}
| pop6             = 52,000
| ref6             = <ref>This figure only includes Tajiks from Afghanistan. The population of people from Afghanistan the United States is estimated as 80,414 (2005). {{cite web|url=http://factfinder.census.gov/servlet/IPTable?_bm=y&-reg=ACS_2005_EST_G00_S0201:501;ACS_2005_EST_G00_S0201PR:501;ACS_2005_EST_G00_S0201T:501;ACS_2005_EST_G00_S0201TPR:501&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_S0201&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_S0201PR&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_S0201T&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_S0201TPR&-ds_name=ACS_2005_EST_G00_&-TABLE_NAMEX=&-ci_type=A&-redoLog=true&-charIterations=045&-geo_id=01000US&-format=&-_lang=en|author=United States Census Bureau|title=US demographic census|access-date=2008-01-23|archive-url=https://archive.today/20200212040323/http://factfinder.census.gov/servlet/IPTable?_bm=y&-reg=ACS_2005_EST_G00_S0201:501;ACS_2005_EST_G00_S0201PR:501;ACS_2005_EST_G00_S0201T:501;ACS_2005_EST_G00_S0201TPR:501&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_S0201&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_S0201PR&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_S0201T&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_S0201TPR&-ds_name=ACS_2005_EST_G00_&-TABLE_NAMEX=&-ci_type=A&-redoLog=true&-charIterations=045&-geo_id=01000US&-format=&-_lang=en|archive-date=2020-02-12|url-status=dead}} Of this number, approximately 65% are Tajiks according to a group of American researchers (Barbara Robson, Juliene Lipson, [[Farid Younos]], Mariam Mehdi). [http://www.cal.org/co/afghan/apeop.html Robson, Barbara and Lipson, Juliene (2002) "Chapter 5(B)- The People: The Tajiks and Other Dari-Speaking Groups"] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100127081653/http://www.cal.org/co/afghan/apeop.html |date=2010-01-27 }} ''The Afghans – their history and culture'' Cultural Orientation Resource Center, Center for Applied Linguistics, Washington, D.C., [http://worldcat.org/oclc/56081073 OCLC 56081073].</ref>
| region7          = {{KGZ}}
| pop7             = 47,500
| ref7             = <ref name=ethnic>{{cite web|url=http://www.stat.kg/stat.files/din.files/census/5010003.pdf |title=Ethnic composition of the population in Kyrgyzstan 1999–2007 |access-date=2012-06-11}}</ref>
| region8          = {{CHN}}
| pop8             = 39,642
| ref8             = <ref>{{cite web|title=塔吉克族|url=http://www.gov.cn/test/2006-04/14/content_254445.htm|website=www.gov.cn|access-date=6 December 2016}}</ref>
| region9          = {{CAN}}
| pop9             = 15,870
| ref9             = <ref>This figure only includes Tajiks from Afghanistan. The population of people with descent from Afghanistan in Canada is 48,090 according to Canada's 2006 Census. Tajiks make up an estimated 27% of the population of Afghanistan. The Tajik population in Canada is estimated from these two figures. [http://www12.statcan.ca/english/census06/data/highlights/ethnic/pages/Page.cfm?Lang=E&Geo=PR&Code=01&Data=Count&Table=2&StartRec=1&Sort=3&Display=All&CSDFilter=5000 Ethnic origins, 2006 counts, for Canada].</ref>
| region10         = {{UKR}}
| pop10            = 4,255
| ref10            = <ref>[http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/nationality_popul1/select_5/?botton=cens_db&box=5.1W&k_t=00&p=75&rz=1_1&rz_b=2_1%20%20%20&n_page=4 State statistics committee of Ukraine – National composition of population, 2001 census] (Ukrainian)</ref>
| languages        = [[ภาษาเปอร์เซีย|เปอร์เซีย]] ([[ภาษาดารี|ดารี]]และ[[ภาษาทาจิก|ทาจิก]]) <br />{{small|รองลงมา: [[ภาษาปาทาน|ปาทาน]], [[ภาษารัสเซีย|รัสเซีย]], [[ภาษาอุซเบก|อุซเบก]]}}
| religions        = ส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาอิสลาม]]กับชนกลุ่มน้อยที่นับถือ[[ศาสนาคริสต์]]<ref>{{cite journal|last1=Johnstone|first1=Patrick|last2=Miller|first2=Duane Alexander|title=Believers in Christ from a Muslim Background: A Global Census|journal=IJRR|date=2015|volume=11|issue=10|pages=1–19|url=https://www.academia.edu/16338087|access-date=30 October 2015}}</ref><ref>{{cite book|title= Historical Dictionary of Tajikistan|first=Kamoludin|last= Abdullaev|year= 2018| isbn= 9781538102527| page =370 |publisher=Rowman & Littlefield|quote=In 2016, the government estimated the number of Christian converts at up to 3,000 persons.}}</ref>
| native_name      =
| native_name_lang =
| related_groups   = 
}}
    1. Country Factfiles. — Afghanistan, page 153. // Atlas. Fourth Edition. Editors: Ben Hoare, Margaret Parrish. Publisher: Jonathan Metcalf. First published in Great Britain in 2001 by Dorling Kindersley Limited. London: Dorling Kindersley, 2010, 432 pages. ISBN 9781405350396 "Population: 28.1 million
      Religions: Sunni Muslim 84%, Shi'a Muslim 15%, other 1%
      Ethnic Mix: Pashtun 38%, Tajik 25%, Hazara 19%, Uzbek, Turkmen, other 18%"
    2. "Tajikistan". The World Factbook. Central Intelligence Agency. May 5, 2010. สืบค้นเมื่อ 2010-05-26.
    3. Richard Foltz (1996). "The Tajiks of Uzbekistan". Central Asian Survey. 15 (2): 213–216. doi:10.1080/02634939608400946.
    4. Karl Cordell, "Ethnicity and Democratisation in the New Europe", Routledge, 1998. p. 201: "Consequently, the number of citizens who regard themselves as Tajiks is difficult to determine. Tajikis within and outside of the republic, Samarkand State University (SamGU) academic and international commentators suggest that there may be between six and seven million Tajiks in Uzbekistan, constituting 30% of the republic's 22 million population, rather than the official figure of 4.7%(Foltz 1996;213; Carlisle 1995:88).
    5. Lena Jonson (1976) "Tajikistan in the New Central Asia", I.B.Tauris, p. 108: "According to official Uzbek statistics there are slightly over 1 million Tajiks in Uzbekistan or about 3% of the population. The unofficial figure is over 6 million Tajiks. They are concentrated in the Sukhandarya, Samarqand and Bukhara regions."
    6. "Census of Afghans in Pakistan 2005" (PDF). UNHCR. 2005. สืบค้นเมื่อ 28 May 2019.
    7. Russian 2010 Census results; see also Ethnic groups in Russia
    8. This figure only includes Tajiks from Afghanistan. The population of people from Afghanistan the United States is estimated as 80,414 (2005). United States Census Bureau. "US demographic census". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-12. สืบค้นเมื่อ 2008-01-23. Of this number, approximately 65% are Tajiks according to a group of American researchers (Barbara Robson, Juliene Lipson, Farid Younos, Mariam Mehdi). Robson, Barbara and Lipson, Juliene (2002) "Chapter 5(B)- The People: The Tajiks and Other Dari-Speaking Groups" เก็บถาวร 2010-01-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน The Afghans – their history and culture Cultural Orientation Resource Center, Center for Applied Linguistics, Washington, D.C., OCLC 56081073.
    9. "Ethnic composition of the population in Kyrgyzstan 1999–2007" (PDF). สืบค้นเมื่อ 2012-06-11.
    10. "塔吉克族". www.gov.cn. สืบค้นเมื่อ 6 December 2016.
    11. This figure only includes Tajiks from Afghanistan. The population of people with descent from Afghanistan in Canada is 48,090 according to Canada's 2006 Census. Tajiks make up an estimated 27% of the population of Afghanistan. The Tajik population in Canada is estimated from these two figures. Ethnic origins, 2006 counts, for Canada.
    12. State statistics committee of Ukraine – National composition of population, 2001 census (Ukrainian)
    13. Johnstone, Patrick; Miller, Duane Alexander (2015). "Believers in Christ from a Muslim Background: A Global Census". IJRR. 11 (10): 1–19. สืบค้นเมื่อ 30 October 2015.
    14. Abdullaev, Kamoludin (2018). Historical Dictionary of Tajikistan. Rowman & Littlefield. p. 370. ISBN 9781538102527. In 2016, the government estimated the number of Christian converts at up to 3,000 persons.

พารามิเตอร์

แก้

พารามิเตอร์ทั้งหมดเป็นทางเลือก ยกเว้น group

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
group Name of the group (e.g., "Armenians").
native_name Name in local language. If more than one, separate using {{Plain list}}
native_name_lang ISO 639-2 code, e.g., "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead
flag To specify a flag image below the titlebar; see below for example. Please be cautious about using this: most ethnic groups do not have a strongly associated flag.
flag_border set to no to suppress the thin border around the flag image.
flag_caption Caption to be placed below flag (if used).
flag_alt Alt caption to be placed on flag image, per WP:ACCIM.
image To specify an image below the titlebar (or flag); see below for example.
image_caption (or caption) Caption to be placed below image (if used).
image_alt Alt caption to be placed on image, per WP:ACCIM.
total (or population or pop) Worldwide population.
genealogy Worldwide population under criteria, including assimilated diasporas (useful to distinguish from population for certain ethnicities).
regions (or popplace) To introduce and/or indicate regional populations.
tablehdr Heading above list of regions (region1, region2, etc.).
region1 To list first region.
pop1 To list population in first region.
ref1 To list footnote/s and/or URL/s for first region's information.
region2 Ditto second region.
pop2
ref2
......
region40 Ditto fortiest (and, currently, last) region.
pop40
ref40
languages (or langs) List of languages spoken by group.
religions (or rels) List of group's religious affiliations.
related_groups List of other ethnic groups related to the group.
footnotes List of footnotes

Example use of flag and image parameters

แก้

(flag and flag_caption for Basque people, image and image_caption for Zulu people)

|flag          = Flag of the Basque Country.svg
|flag_caption  = The [[Ikurriña]], flag of the [[Basque Country]]
|flag_alt      = The Ikurriña, flag of the Basque Country

|image         = ZuluWarriors.jpg
|image_caption = Zulu warriors (late nineteenth century)
|image_alt     = Zulu warriors (late nineteenth century)

Microformat

แก้
The HTML mark-up produced by this template includes an hCard microformat that makes an organization's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Subtemplates

Please do not remove instances of these subtemplates.

Classes used

The HTML classes of this microformat include:

  • adr
  • agent
  • category
  • country-name
  • extended-address
  • fn
  • geo
  • label
  • latitude
  • locality
  • longitude
  • nickname
  • note
  • org
  • region
  • street-address
  • url
  • vcard
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

ข้อมูลแม่แบบ

แก้
ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล กลุ่มชาติพันธุ์ (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

แม่แบบกล่องข้อมูลสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

แม่แบบนี้มีการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Namegroup

The name of the ethnic group. Defaults to the page name if empty.

ค่าปริยาย
{{PAGENAME}}
ตัวอย่าง
Armenians
สตริงแนะนำ
Native namenative_name

The name of the ethnic group in the local language. If there is more than one, enter each using the following templates: {{Plainlist|*{{lang|ISO 639-2 code (e.g., "fr")|First name}} *{{lang|ISO code|Second name}}}} etc.}}.

เนื้อหาแนะนำ
Native name language codenative_name_lang

ISO 639-2 code (e.g., "fr" for French) for the language of the native name, if there is only one. If there is more than one, use just the "Native name" parameter instead, following the instructions there.

ตัวอย่าง
fr
บรรทัดแนะนำ
Flagflag

A flag for the ethnic group

ไฟล์เลือกได้
Flag captionflag_caption

A caption for the flag

สตริงเลือกได้
flag_altflag_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
raw imagerawimage

ไม่มีคำอธิบาย

ไฟล์เลือกได้
Imageimage

ไม่มีคำอธิบาย

ไฟล์เลือกได้
image captionimage_caption caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_altimage_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Populationpopulation pop total total1

ไม่มีคำอธิบาย

จำนวนเลือกได้
total_reftotal_ref

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Ethnic populationgenealogy

Population including ancestral descent

จำนวนเลือกได้
total_yeartotal_year

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Population sourcetotal_source

"census" or "estimate"

ตัวอย่าง
census
สตริงเลือกได้
total1_yeartotal1_year

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
total1_sourcetotal1_source

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
total1_reftotal1_ref

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
total2_yeartotal2_year

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
total2_sourcetotal2_source

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
total2total2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
total2_reftotal2_ref

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
total3_yeartotal3_year

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
total3_sourcetotal3_source

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
total3total3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
total3_reftotal3_ref

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
popplacepopplace

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
regionsregions

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region1region1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
tablehdrtablehdr

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop_embedpop_embed

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop1pop1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref1ref1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region2region2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop2pop2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref2ref2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region3region3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop3pop3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref3ref3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region4region4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop4pop4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref4ref4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region5region5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop5pop5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref5ref5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region6region6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop6pop6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref6ref6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region7region7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop7pop7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref7ref7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region8region8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop8pop8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref8ref8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region9region9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop9pop9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref9ref9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region10region10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop10pop10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref10ref10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region11region11

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop11pop11

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref11ref11

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region12region12

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop12pop12

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref12ref12

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region13region13

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop13pop13

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref13ref13

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region14region14

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop14pop14

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref14ref14

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region15region15

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop15pop15

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref15ref15

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region16region16

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop16pop16

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref16ref16

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region17region17

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop17pop17

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref17ref17

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region18region18

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop18pop18

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref18ref18

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region19region19

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop19pop19

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref19ref19

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region20region20

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop20pop20

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref20ref20

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region21region21

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop21pop21

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref21ref21

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region22region22

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop22pop22

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref22ref22

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region23region23

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop23pop23

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref23ref23

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region24region24

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop24pop24

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref24ref24

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region25region25

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop25pop25

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref25ref25

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region26region26

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop26pop26

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref26ref26

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region27region27

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop27pop27

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref27ref27

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region28region28

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop28pop28

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref28ref28

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region29region29

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop29pop29

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref29ref29

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region30region30

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop30pop30

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref30ref30

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region31region31

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop31pop31

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref31ref31

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region32region32

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop32pop32

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref32ref32

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
region33region33

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pop33pop33

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ref33ref33

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Languageslanguages langs

ไม่มีคำอธิบาย

ตัวอย่าง
[[American English]], [[Hebrew language|Hebrew]], [[Yiddish]], minority [[Ladino]]
สตริงแนะนำ
Religionsreligions rels

Religions associated with the ethnic group

ตัวอย่าง
[[Christianity]] ([[Roman Catholicism]] and [[Protestantism]]), minority [[Judaism]] and [[Buddhism]]
เนื้อหาแนะนำ
Related ethnic groupsrelated_groups related

Ethnic groups related to this group

ตัวอย่าง
[[Americans]], [[Canadians]], [[Han Chinese]]
เนื้อหาแนะนำ
related-crelated-c

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
footnotesfootnotes

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้

หมวดหมู่ติดตาม

แก้

ดูเพิ่ม

แก้