แม่แบบ:Infobox law enforcement agency

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน

แก้
{{{agencyname}}}
{{{nativename}}}
{{{nativenamea}}}
{{{nativenamer}}}
[[File:{{{patch}}}|{{{image_size}}}]]
{{{patchcaption}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{image_size}}}]]
{{{logocaption}}}
[[File:{{{badge}}}|{{{image_size}}}]]
{{{badgecaption}}}
[[File:{{{flag}}}|{{{image_size}}}]]
{{{flagcaption}}}
This is a fictional organisation
ชื่อทางการ{{{commonname}}}
อักษรย่อ{{{abbreviation}}}
คำขวัญ{{{motto}}}
{{{mottotranslated}}}
ข้อมูลองค์กร
ก่อตั้ง{{{formed}}}
หน่วยงานก่อนหน้า
 • {{{preceding1}}}
 • {{{preceding2}}}
 • {{{preceding3}}}
 • {{{preceding4}}}
 • {{{preceding5}}}
 • {{{preceding6}}}
ยุบเลิก{{{dissolved}}}
Superseding agency{{{superseding}}}
เจ้าหน้าที่{{{employees}}}
อาสาสมัคร{{{volunteers}}}
งบประมาณรายปี{{{budget}}}
สภาพบุคคล[[{{{legalpersonality}}}]]
โครงสร้างเขตอำนาจ
หน่วยงานแห่งชาติ
(เขตอำนาจในการปฏิบัติการ)
[[{{{country}}}|{{{countryabbr}}}]]
หน่วยงานรัฐบาลกลาง
(เขตอำนาจในการปฏิบัติการ)
[[{{{country}}}|{{{countryabbr}}}]]
หน่วยงานระหว่างประเทศ[[{{{country}}}|{{{countryabbr}}}]]
ประเทศ{{{international}}}
เขตอำนาจในการปฏิบัติการ{{{subdivname}}}, {{{divname}}}, [[{{{country}}}|{{{countryabbr}}}]]
[[File:{{{map}}}|250x250px]]
{{{dmap}}}
{{{mapcaption}}}
ขนาด{{{sizearea}}}
จำนวนทั้งหมด{{{sizepopulation}}}
เขตอำนาจตามกฎหมาย{{{legaljuris}}}
หน่วยงานปกครองหลัก[[{{{governingbody}}}]]
หน่วยงานปกครองรอง[[{{{governingbodyscnd}}}]]
บัญญัติตราสาร
 • {{{constitution1}}}
 • {{{constitution2}}}
 • {{{constitution3}}}
 • {{{constitution4}}}
 • {{{constitution5}}}
 • {{{constitution6}}}
ลักษณะทั่วไป
โครงสร้างการดำเนินงาน
ดูแลภาพรวมโดย {{{overviewtype}}}{{{overviewbody}}}
สำนักงานใหญ่{{{headquarters}}}
[[File:{{{hqlocmap}}}|{{{hqlocmapsize}}}]]
{{{hqlocmappoptitle}}}
{{{sworntype}}}{{{sworn}}}
{{{unsworntype}}}{{{unsworn}}}
หน่วยงานข้ามชาติ[[{{{country}}}|{{{countryabbr}}}]]
Nationalities of personnel{{{multinational}}}
{{{electeetype}}}sรับผิดชอบ
 • {{{minister1name}}}, {{{minister1pfo}}}
 • {{{minister2name}}}, {{{minister2pfo}}}
 • {{{minister3name}}}, {{{minister3pfo}}}
 • {{{minister4name}}}, {{{minister4pfo}}}
 • {{{minister5name}}}, {{{minister5pfo}}}
 • {{{minister6name}}}, {{{minister6pfo}}}
ผู้บริหารหน่วยงาน
 • {{{chief1name}}}, {{{chief1position}}}
 • {{{chief2name}}}, {{{chief2position}}}
 • {{{chief3name}}}, {{{chief3position}}}
 • {{{chief4name}}}, {{{chief4position}}}
 • {{{chief5name}}}, {{{chief5position}}}
 • {{{chief6name}}}, {{{chief6position}}}
หน่วยงานปกครอง{{{parentagency}}}
หน่วยงานลูก
 • {{{child1agency}}}
 • {{{child2agency}}}
 • {{{child3agency}}}
 • {{{child4agency}}}
 • {{{child5agency}}}
 • {{{child6agency}}}
{{{unittype}}}{{{unitname}}}
{{{officetype}}}{{{officename}}}
Services provided by{{{provideragency}}}
Uniformed as{{{uniformedas}}}
สิ่งอำนวยความสะดวก
{{{stationtype}}}{{{stations}}}
ฐานทัพอากาศ{{{airbases}}}
{{{lockuptype}}}{{{lockups}}}
{{{vehicle1type}}}{{{vehicles1}}}
{{{vehicle2type}}}{{{vehicles2}}}
{{{vehicle3type}}}{{{vehicles3}}}
{{{boat1type}}}{{{boats1}}}
{{{boat2type}}}{{{boats2}}}
{{{boat3type}}}{{{boats3}}}
{{{aircraft1type}}}{{{aircraft1}}}
{{{aircraft2type}}}{{{aircraft2}}}
{{{aircraft3type}}}{{{aircraft3}}}
{{{animal1type}}}{{{animals1}}}
{{{animal2type}}}{{{animals2}}}
{{{animal3type}}}{{{animals3}}}
บุคคลสำคัญ
People
 • {{{person1name}}}, {{{person1type}}}ด้าน{{{person1reason}}}
 • {{{person2name}}}, {{{person2type}}}ด้าน{{{person2reason}}}
 • {{{person3name}}}, {{{person3type}}}ด้าน{{{person3reason}}}
 • {{{person4name}}}, {{{person4type}}}ด้าน{{{person4reason}}}
 • {{{person5name}}}, {{{person5type}}}ด้าน{{{person5reason}}}
 • {{{person6name}}}, {{{person6type}}}ด้าน{{{person6reason}}}
Programmes
 • {{{programme1}}}
 • {{{programme2}}}
 • {{{programme3}}}
 • {{{programme4}}}
 • {{{programme5}}}
 • {{{programme6}}}
ปฏิบัติการสำคัญ
 • {{{activity1name}}}
 • {{{activity2name}}}
 • {{{activity3name}}}
 • {{{activity4name}}}
 • {{{activity5name}}}
 • {{{activity6name}}}
Anniversaries
 • {{{anniversary1}}}
 • {{{anniversary2}}}
 • {{{anniversary3}}}
 • {{{anniversary4}}}
 • {{{anniversary5}}}
 • {{{anniversary6}}}
Awards
 • {{{award1}}}
 • {{{award2}}}
 • {{{award3}}}
 • {{{award4}}}
 • {{{award5}}}
 • {{{award6}}}
เว็บไซต์
{{{website}}}
{{{footnotes}}}
{{Infobox law enforcement agency
| agencyname    = 
| nativename    = 
| nativenamea   = 
| nativenamer   = 
| fictional    = 
| patch      = 
| patchcaption   = 
| logo       = 
| logocaption   = 
| badge      = 
| badgecaption   = 
| flag       = 
| flagcaption   = 
| image_size    = 
| commonname    = 
| abbreviation   = 
| motto      = 
| mottotranslated = 
| formed      = 
| preceding1    = <!-- up to | preceding6 = -->
| dissolved    = 
| superseding   = 
| employees    = 
| volunteers    = 
| budget      = 
| legalpersonality = 
| legaljuris    = 
| national     = 
| country     = 
| countryabbr   = 
| federal     = 
| international  = <!-- NNN or {{collapsible list |title=NNN |[[country1]] . . |[[countryNNN]]}} -->
| divname     = 
| subdivname    = 
| map       = 
| mapcaption    = 
| dmap       = 
| sizearea     = 
| sizepopulation  = 
| governingbody  = 
| governingbodyscnd = 
| constitution1  = <!-- up to | constitution6 = -->
| gendarmerie   = 
| provost     = 
| military     = 
| police      = 
| local      = 
| secret      =
| religious    = 
| speciality1   = <!-- up to | speciality6 = --> ดูคู่มือการใส่ตัวแปรได้ที่ [[แม่แบบ:Specialist lea type descr]]
| overviewtype   = 
| overviewbody   = 
| headquarters   = 
| hqlocmap     = 
| hqlocmapsize   = 
| hqlocmappoptitle =
| sworntype    = 
| sworn      = 
| unsworntype   = 
| unsworn     = 
| multinational  = <!-- NNN or {{collapsible list |title=NNN |[[country1]] . . |[[countryNNN]]}} -->
| electeetype   = 
| minister1name  = <!-- up to | minister6name = -->
| minister1pfo   = <!-- up to | minister6pfo = -->
| chief1name    = <!-- up to | chief6name = -->
| chief1position  = <!-- up to | chief6position = -->
| parentagency   = 
| child1agency   = <!-- up to | child7agency = -->
| unittype     = 
| unitname     = <!-- NNN or {{collapsible list |title=NNN |[[Unit1]] . . |[[UnitNNN]]}} -->
| officetype    = 
| officename    = <!-- NNN or {{collapsible list |title=NNN |[[Office1]] . . |[[OfficeNNN]]}} -->
| provideragency  = 
| uniformedas   = 
| stationtype   = 
| stations     = <!-- NNN or {{collapsible list |title=NNN |[[Station1]] . . |[[StationNNN]]}} -->
| airbases     = <!-- NNN or {{collapsible list |title=NNN |[[Airbase1]] . . |[[AirbaseNNN]]}} -->
| lockuptype    = 
| lockups     = <!-- NNN or {{collapsible list |title=NNN |[[Lockup1]] . . |[[LockupNNN]]}} -->
| vehicle1type   = <!-- up to | vehicle3type = -->
| vehicles1    = <!-- NNN or {{collapsible list |title=NNN |[[Vehicle1]] . . |[[VehicleNNN]]}} --><!-- up to | vehicles3 = -->
| boat1type    = <!-- up to | boat3type = -->
| boats1      = <!-- NNN or {{collapsible list |title=NNN |[[Boat1]] . . |[[BoatNNN]]}} --><!-- up to | boats3 = -->
| aircraft1type  = <!-- up to | aircraft3type = -->
| aircraft1    = <!-- NNN or {{collapsible list |title=NNN |[[Aircraft1]] . . |[[AircraftNNN]]}} --><!-- up to | aircraft3 = -->
| animal1type   = <!-- up to | animal3type = -->
| animals1     = <!-- NNN or {{collapsible list |title=NNN |[[Animal1]] . . |[[AnimalNNN]]}} --><!-- up to | animals3 = -->
| person1name   = <!-- up to | person6name = -->
| person1reason  = <!-- up to | person6reason = -->
| person1type   = <!-- up to |person6type = -->
| programme1    = <!-- or | program1 = --><!-- up to | programme6 = or | program6 = -->
| activitytype   = 
| activity1name  = <!-- up to | activity6name = -->
| anniversary1   = <!-- up to | anniversary6 = -->
| award1      = <!-- up to | award6 = -->
| website     = 
| footnotes    = 
}}

ตัวอย่าง

แก้
City of New York Police Department
Flag of the New York City Police Department
ชื่อทางการNew York City Police Department
อักษรย่อNYPD
คำขวัญFidelis ad Mortem
(อังกฤษ: "Faithful Unto Death")
ข้อมูลองค์กร
ก่อตั้ง1845
เจ้าหน้าที่48,585
งบประมาณรายปี$4.8 billion
โครงสร้างเขตอำนาจ
เขตอำนาจในการปฏิบัติการNew York, U.S.
แผนที่เขตอำนาจของ City of New York Police Department
ขนาด468.9 ตารางไมล์ (1,214 ตารางกิโลเมตร)
จำนวนทั้งหมด8,405,000
เขตอำนาจตามกฎหมายNew York City
ลักษณะทั่วไป
สำนักงานใหญ่1 Police Plaza

Police Officer34,413 (2011/12)
Police Commissionerรับผิดชอบ
ผู้บริหารหน่วยงาน
หน่วยงานปกครองCity Administrator's Office
หน่วย
รายการ
Borough
รายการ
 • Manhattan North
 • Manhattan South
 • Brooklyn North
 • Brooklyn South
 • Queens North
 • Queens South
 • Bronx
 • Staten Island
สิ่งอำนวยความสะดวก
Command77 Precincts
12 Transit Districts
9 Housing Police Service Areas
Police car8,839
Police boat11
Helicopter8
Horse120
Dog31 German Shepherds
3 Bloodhounds
เว็บไซต์
www.NYC.gov
{{Infobox law enforcement agency
| agencyname = City of New York Police Department
| commonname = New York City Police Department
| abbreviation = NYPD
| patch = Example.jpg
| patchcaption = The New York City Police Department patch, depicting the department logo.
| badge = Example.jpg
| badgecaption = The shield of the New York City Police Department (NYPD), with badge number "911".
| flag = Example.jpg{{!}}border
| flagcaption = Flag of the New York City Police Department
| motto = ''Fidelis ad Mortem''
| mottotranslated = ({{lang-en|"Faithful Unto Death"}})
| formedmonthday = 
| formedyear = 1845
| budget = $4.8 billion
| country = United States
| countryabbr = U.S.
| divtype = State
| divname = New York
| divcat = New York (state)
| map = Map of New York Highlighting New York City.svg
| mapcaption = 
| sizearea = {{convert|468.9|sqmi|km2}}
| sizepopulation = 8,405,000
| legaljuris = [[New York City]]
| police = Yes
| local = Yes
| headquarters = [[1 Police Plaza]]
| sworntype = Police Officers
| sworn = 34,413 (2011/12)
| employees = 48,585
| electeetype = [[New York City Police Commissioner|Police Commissioner]]
| minister1name = [[William J. Bratton]]
| minister1pfo = 
| chief1name = [[Phillip Banks III]]
| chief1position = Chief of Department
| parentagency = City Administrator's Office
| child1agency = 
| unittype = 
| unitname = {{collapsible list | [[New York City Police Department Auxiliary Police|Auxiliary Police]] | Aviation | Crime Scene | [[New York City Police Department Emergency Service Unit|Emergency Service]] | [[New York City Police Department Highway Patrol|Highway Patrol]] | [[New York City Police Department Housing Bureau|Housing Bureau]] | Evidence Collection | Major Case Squad | Movie and Television | [[Organized Crime Control Bureau]] | Real Time Crime | Scuba Team and Harbor | Special Victims | [[New York City Police Department School Safety Division|School Safety]] | Taxi Squad | Transit Bureau | [[New York City Police Department Transportation Bureau|Transportation Bureau]] }}
| officetype = Boroughs
| officename = {{collapsible list | Manhattan North | Manhattan South | Brooklyn North | Brooklyn South | Queens North | Queens South | Bronx | Staten Island }}
| stationtype = Commands
| stations = 77 Precincts<br />12 Transit Districts<br />9 Housing Police Service Areas
| vehicle1type = Police cars
| vehicles1 = 8,839
| boat1type = Police boats
| boats1 = 11
| aircraft1type = Helicopters
| aircraft1 = 8
| animal1type = Horses
| animals1 = 120
| animal2type = Dogs
| animals2 = 31 German Shepherds<br />3 Bloodhounds
| website = {{URL|http://www.nyc.gov/html/nypd|www.NYC.gov}}
| footnotes = 
}}

A free use image has been substituted for the actual patch.

ดูเพิ่ม

แก้