แม่แบบ:กล่องข้อมูล โรงเรียน

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

{{กล่องข้อมูล โรงเรียน}} ใช้สำหรับสรุปข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ดูที่ {{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย}}

การใช้งาน แก้

โค้ดพื้นฐาน แก้

หากคุณต้องการแทรกกล่องข้อมูลเปล่าที่มีพารามิเตอร์ที่ใช้บ่อย คุณสามารถคัดลอกแม่แบบเปล่าข้างล่างนี้และไปวางในหน้าที่จะแทรก แต่ต้องแน่ใจว่าได้ลบพารามิเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ออกแล้ว นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ โดยการคัดลอกพารามิเตอร์ที่มีอยู่ในหัวข้อโค้ดเต็ม

{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name          = 
| native_name       = 
| image          = 
| alt           = 
| caption         = 
| motto          = <!-- หรือ | mottoes = -->
| motto_translation    = 
| location        = 
| country         = 
| coordinates       = <!-- {{Coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| other_name       = <!-- หรือ | other_names = -->
| former_name       = <!-- หรือ | former_names = -->
| type          = 
| religious_affiliation  = 
| established       = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| founder         = <!-- หรือ | founders = -->
| closed         = 
| school_board      = 
| district        = 
| authority        = <!-- หรือ | educational_authority = หรือ | local_authority = -->
| oversight        = <!-- ใช้ | oversight_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| principal        = <!-- ใช้ | principal_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| head          = <!-- ใช้ | head_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| staff          = 
| faculty         = 
| grades         = <!-- ใช้ | grades_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| gender         = <!-- ใช้ | gender_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| age_range        = <!-- หรือ | lower_age = และ | upper_age = -->
| enrollment       = <!-- หรือ | enrolment = หรือ | students = หรือ | pupils = -->
| enrollment_as_of    = <!-- หรือ | enrolment_as_of = หรือ | students_as_of = หรือ | pupils_as_of = -->
| medium_of_language   = 
| campus_size       = 
| campus_type       = 
| colors         = <!-- หรือ | colours = -->
| teams          = <!-- ใช้ | teams_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| accreditation      = <!-- หรือ | accreditations = -->
| publication       = 
| newspaper        = 
| yearbook        = 
| affiliation       = <!-- หรือ | affiliations = -->
| website         = <!-- {{URL|school.url}} หรือ {{URL|1=school.url}} ถ้ายูอาร์แอลนั้นมีเครื่องหมายเท่ากับ -->
| footnotes        = 
}}

หลักการเพิ่มเติม แก้

ตามความเห็นพ้องของหน้าพูดคุย อย่าใช้ช่องใด ๆ เหล่านี้เพื่อเพิ่ม "ผู้อำนวยการกีฬา" หรือชื่อที่ขึ้นต้นด้วย "ผู้ช่วย" หรือ "รอง"

| principal1       = <!-- ใช้ | principal_label1 = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| principal2       = <!-- ใช้ | principal_label2 = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| principal3       = <!-- ใช้ | principal_label3 = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม --> 
| principal4       = <!-- ใช้ | principal_label4 = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| head_name2       = 
| head2         = 
| r_head         = <!-- ใช้ | r_head_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->

ช่องใส่ข้อความเพิ่มเติมอิสระ แก้

| free_label       = 
| free_text        = 
| free_label1       = 
| free_text1       = 
| free_label2       = 
| free_text2       = 
| free_label3       = 
| free_text3       = 
| free_label4       = 
| free_text4       = 
| free_label5       = 
| free_text5       = 

โค้ดเต็ม แก้

{{{name}}}
{{{native_name}}}

ละติน: {{{latin_name}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|upright=1|{{{logo_alt}}}]]
[[File:{{{seal_image}}}|{{{seal_size}}}|alt={{{seal_alt}}}|upright=1|{{{seal_alt}}}]]
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
ที่ตั้ง
แผนที่
{{{address}}}

{{{location}}}

{{{region}}}

{{{city}}}
,
{{{county}}}
,
{{{state}}}
,
{{{province}}}
,
{{{postcode}}} or {{{postalcode}}} or {{{zipcode}}}

{{{country}}}
พิกัด0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0{{{coordinates_footnotes}}}
ข้อมูล
ชื่ออื่น{{{other_name}}} or {{{other_names}}}
ชื่อเดิม{{{former_name}}} or {{{former_names}}}
ประเภท{{{type}}}
คำขวัญ{{{motto}}}
({{{motto_translation}}})
ศาสนา{{{religious_affiliation}}}
นิกาย{{{denomination}}}
อุปถัมภก{{{patron}}}
สถาปนา{{{established}}} or {{{founded}}} or {{{opened}}}
ผู้ก่อตั้ง{{{founder}}} or {{{founders}}}
สถานะ{{{status}}}
ปิดทำการ{{{closed}}}
ท้องที่{{{locale}}}
โรงเรียนพี่น้อง{{{sister_school}}}
คณะกรรมการบริหาร{{{school_board}}}
เขตการศึกษา{{{district}}}
หมายเลขเขต NCES{{{us_nces_district_id}}}
หน่วยงานท้องถิ่น{{{local_authority}}}
หน่วยงานทางการศึกษา{{{educational_authority}}} or {{{authority}}}
{{{category_label}}}{{{category}}}
{{{oversight_label}}}{{{oversight}}}
ความน่าเชื่อถือ{{{trust}}}
หน่วยงานที่อนุญาต{{{authorizer}}}
ผู้อำนวยการ{{{superintendent}}}
ผู้ดูแลพื้นที่{{{trustee}}}
ผู้เชี่ยวชาญ{{{specialist}}} or {{{specialists}}}
ภาคเรียน{{{session}}}
หมายเลข{{{school_number}}}
รหัส{{{school_code}}}
กรมสามัญศึกษา URN{{{urn}}} Tables
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันที่{{{MOE}}}
Ofstedรายงาน
รหัส CEEB{{{ceeb}}}
รหัสโรงเรียน NCES{{{us_nces_school_id}}}
ผู้อำนวยการ{{{president}}}
{{{chair_label}}}{{{chair}}}
{{{chairman_label}}}{{{chairman}}}
{{{chairperson_label}}}{{{chairperson}}}
คณบดี{{{dean}}}
ผู้บริหาร{{{administrator}}}
อธิการบดี{{{rector}}}
ผู้อำนวยการ{{{director}}}
{{{principal_label}}}{{{principal}}}
{{{principal_label1}}}{{{principal1}}}
{{{principal_label2}}}{{{principal2}}}
{{{principal_label3}}}{{{principal3}}}
{{{principal_label4}}}{{{principal4}}}
ผู้อำนวยการวิทยาเขต{{{campus_director}}}
ผู้บริหาร{{{headmistress}}}
ผู้บริหาร{{{headmaster}}}
ผู้อำนวยการโรงเรียน{{{head_of_school}}}
ผู้บริหาร{{{head_teacher}}} or {{{headteacher}}}
ผู้บริหารสูงสุด{{{executive_headteacher}}}
รักษาการผู้บริหาร{{{acting_headteacher}}}
{{{head_label}}}{{{head}}}
{{{head_name2}}}{{{head2}}}
{{{r_head_label}}}{{{r_head}}}
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ{{{officer_in_charge}}}
อนุศาสนาจารย์{{{chaplain}}}
เจ้าหน้าที่{{{staff}}}
คณาจารย์{{{faculty}}}
ครู/อาจารย์{{{teaching_staff}}}
พนักงาน{{{employees}}}
บุคคลสำคัญ{{{key_people}}}
{{{grades_label}}}{{{grades}}}
ระดับปีที่จัดการศึกษา{{{years}}}
ปีที่สอน{{{years_taught}}}
 • ชั้นอนุบาล{{{nursery_years_taught}}}
 • ชั้นประถม{{{primary_years_taught}}}
 • ชั้นมัธยม{{{secondary_years_taught}}}
{{{gender_label}}}{{{gender}}}
ช่วงอายุ{{{age_range}}} or {{{lower_age}}} to {{{upper_age}}}
การลงทะเบียน{{{enrollment}}} or {{{enrolment}}} or {{{students}}} or {{{pupils}}} or {{{roll}}} ({{{enrollment_as_of}}} or {{{enrolment_as_of}}} or {{{students_as_of}}} or {{{pupils_as_of}}})
ความจุ{{{capacity}}}
นักเรียน Sixth form{{{sixth_form_students}}}
 • เตรียมอนุบาล{{{grade_preK}}}
 • โรงเรียนอนุบาล{{{gradeK}}}
 • ป.1{{{grade1}}}
 • ป.2{{{grade2}}}
 • ป.3{{{grade3}}}
 • ป.4{{{grade4}}}
 • ป.5{{{grade5}}}
 • ป.6{{{grade6}}}
 • ม.1{{{grade7}}}
 • ม.2{{{grade8}}}
 • ม.3{{{grade9}}}
 • ม.4{{{grade10}}}
 • ม.5{{{grade11}}}
 • ม.6{{{grade12}}}
 • Grade 13{{{grade13}}}
 • อื่น ๆ{{{other}}}
 • {{{other_grade_label}}}{{{other_grade_enrollment}}}
 • {{{other_grade_label_1}}}{{{other_grade_enrollment_1}}}
 • {{{other_grade_label_2}}}{{{other_grade_enrollment_2}}}
นักเรียนต่างชาติ{{{international_students}}}
ชั้นเรียน{{{classes}}}
ขนาดของชั้นเรียนเฉลี่ย{{{average_class_size}}}
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู{{{ratio}}}
ระบบการศึกษา{{{system}}}
ชั้นเรียนที่เปิดสอน{{{classes_offered}}}
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอน{{{language}}}
ประเภทกำหนดการ{{{schedule_type}}}
กำหนดการ{{{schedule}}}
ชั่วโมงเรียน{{{hours_in_day}}}
ห้องเรียน{{{classrooms}}}
วิทยาเขต{{{campuses}}}
วิทยาเขต{{{campus}}}
ขนาดวิทยาเขต{{{campus_size}}}
พื้นที่{{{area}}}
ประเภทวิทยาเขต{{{campus_type}}}
บ้าน{{{houses}}}
{{{student_union_label}}}{{{student_union}}}
สี{{{colors}}} or {{{colours}}}
คำขวัญ{{{slogan}}}
เพลง{{{song}}}
เพลงปลุกใจ{{{fight_song}}}
กรีฑา{{{athletics}}}
การประชุมกรีฑา{{{athletics_conference}}}
กีฬา{{{sports}}}
สัญลักษณ์{{{mascot}}}
ฉายาทีมกีฬา{{{nickname}}}
{{{teams_label}}}{{{teams}}}
ชื่อทีม{{{team_name}}}
โรงเรียนคู่แข่ง{{{rival}}} or {{{rivals}}}
ผู้รับรอง{{{accreditation}}} or {{{accreditations}}}
อันดับ USNWR{{{USNWR_ranking}}}
อันดับประเทศ{{{national_ranking}}}
{{{test_name}}} เฉลี่ย{{{test_average}}}
Bar pass rate{{{bar_pass_rate}}}
เศรษฐกิจและสังคม{{{decile}}}
สื่อสิ่งพิมพ์{{{publication}}}
หนังสือพิมพ์{{{newspaper}}}
หนังสือรุ่น{{{yearbook}}}
ผลิตภัณฑ์หลัก{{{products}}}
ทุนทรัพย์{{{endowment}}}
งบประมาณ{{{budget}}}
ค่าเล่าเรียน{{{fees}}}
ค่าเล่าเรียนรายปี{{{annual_tuition}}}
ค่าเล่าเรียน{{{tuition}}}
รายได้{{{revenue}}}
ชุมชนให้บริการ{{{communities}}}
โรงเรียนเฉพาะ{{{feeder_schools}}}
เฉพาะ{{{feeder_to}}}
บัณฑิต ({{{graduates_year}}}){{{graduates}}}
สังกัด{{{affiliation}}} or {{{affiliations}}}
ศิษย์เก่า{{{alumni}}}
ชื่อศิษย์เก่า{{{alumni_name}}}
รางวัลโนเบล{{{nobel_laureates}}}
ข้อมูล{{{information}}}
{{{free_label}}}{{{free_text}}}
{{{free_label1}}}{{{free_text1}}}
{{{free_label2}}}{{{free_text2}}}
{{{free_label3}}}{{{free_text3}}}
{{{free_label4}}}{{{free_text4}}}
{{{free_label5}}}{{{free_text5}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
{{{footnotes}}}
[[File:{{{picture}}}|frameless]]
{{{picture_caption}}}
[[File:{{{picture2}}}|frameless]]
{{{picture_caption2}}}
{{{module}}}
อัปเดตล่าสุด: {{{lastupdate}}}

หากคุณต้องการแทรกกล่องข้อมูลเปล่าที่มีพารามิเตอร์ทั้งหมด คุณสามารถคัดลอกแม่แบบเปล่าข้างล่างนี้และไปวางในหน้าที่จะแทรก แต่ต้องแน่ใจว่าได้ลบพารามิเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ออกแล้ว หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คือ คุณอาจจะใช้โค้ดพื้นฐาน และจากนั้นค่อยเพิ่มข้อมูลโดยการคัดลอกพารามิเตอร์จากข้างล่างนี้เท่าที่ต้องการ (หมายเหตุสำหรับผู้แก้ไขรายใหม่: นี่คือรายการพารามิเตอร์ทั้งหมดที่มีในแม่แบบนี้ การเพิ่มพารามิเตอร์ขึ้นมาเอง ผลที่ได้จะไม่ปรากฏ และจะมีการแจ้งว่ามีพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก แต่คุณสามารถใช้ช่องใส่ข้อความเพิ่มเติมอิสระ เพื่อเพิ่มข้อมูลนอกเหนือจากพารามิเตอร์ที่มีอยู่แล้วได้ หากมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปที่หน้าพูดคุย)

{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name          = 
| native_name      = 
| latin_name       = 
| logo          = 
| logo_size       = 
| logo_alt        = 
| seal_image       = 
| seal_size       = 
| seal_alt        = 
| image         = 
| image_size       = 
| alt          = 
| caption        = 
| motto         = <!-- หรือ | mottoes = -->
| motto_translation   = 
| address        = 
| location        = 
| region         = 
| city          = <!-- หรือ | town = -->
| county         = 
| state         = 
| province        = 
| postcode        = <!-- หรือ | postalcode = -->
| zipcode        = 
| country        = 
| country1        = 
| coordinates      = <!-- {{Coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| coordinates_footnotes = 
| other_name       = <!-- หรือ | other_names = -->
| former_name      = <!-- หรือ | former_names = -->
| schooltype       = 
| fundingtype      = 
| type          = 
| religious_affiliation = 
| denomination      = 
| patron         = 
| established      = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| founder        = <!-- หรือ | founders = -->
| status         = 
| closed         = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| locale         = 
| sister_school     = 
| school_board      = 
| district        = 
| us_nces_district_id  = 
| local_authority    = 
| educational_authority = <!-- หรือ | authority = -->
| category        = <!-- ใช้ | category_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| oversight       = <!-- ใช้ | oversight_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| trust         = 
| authorizer       = 
| superintendent     = 
| trustee        = 
| specialist       = <!-- หรือ | specialists = -->
| session        = 
| school_number     = 
| school_code      = 
| urn          = 
| MOE          = 
| ofsted         = 
| ceeb          = 
| us_nces_school_id   = 
| president       = 
| chair         = <!-- ใช้ | chair_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| chairman        = <!-- ใช้ | chairman_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| chairperson      = <!-- ใช้ | chairperson_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| dean          = 
| administrator     = 
| rector         = 
| director        = 
| principal       = <!-- ใช้ | principal_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| campus_director    = 
| headmistress      = 
| headmaster       = 
| head_of_school     = 
| head_teacher      = <!-- หรือ | headteacher = -->
| executive_headteacher = 
| acting_headteacher   = 
| head          = <!-- ใช้ | head_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| r_head         = <!-- ใช้ | r_head_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| officer_in_charge   = 
| chaplain        = 
| staff         = 
| faculty        = 
| teaching_staff     = 
| employees       = 
| key_people       = 
| grades         = <!-- ใช้ | grades_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| years         = 
| years_taught      = <!-- ใช้ | nursery_years_taught =, | primary_years_taught =, | secondary_years_taught = for additional information -->
| gender         = <!-- ใช้ | gender_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| age_range       = <!-- หรือ | lower_age = และ | upper_age = -->
| lower_age       = <!-- หรือ | age_range = -->
| upper_age       = <!-- หรือ | age_range = -->
| enrollment       = <!-- หรือ | enrolment = หรือ | students = หรือ | pupils = หรือ | roll = -->
| enrollment_as_of    = <!-- หรือ | enrolment_as_of = หรือ | students_as_of = หรือ | pupils_as_of = -->
| capacity        = 
| sixth_form_students  = 
| grade_preK       = 
| gradeK         = 
| grade1         = 
| grade2         = 
| grade3         = 
| grade4         = 
| grade5         = 
| grade6         = 
| grade7         = 
| grade8         = 
| grade9         = 
| grade10        = 
| grade11        = 
| grade12        = 
| grade13        = 
| other         = <!-- ใช้ | other_grade_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| other_grade_label_1  = 
| other_grade_enrollment_1 = 
| other_grade_label_2  = 
| other_grade_enrollment_2 = 
| international_students = 
| classes        = 
| average_class_size   = 
| ratio         = 
| system         = 
| classes_offered    = 
| language        = 
| schedule_type     = 
| schedule        = 
| hours_in_day      = 
| classrooms       = 
| campuses        = 
| campus         = 
| campus_size      = 
| area          = 
| campus_type      = 
| houses         = 
| student_union     = <!-- ใช้ | student_union_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| colors         = <!-- หรือ | colours = -->
| slogan         = 
| song          = 
| fight_song       = 
| athletics       = 
| athletics_conference  = 
| sports         = 
| mascot         = 
| nickname        = 
| teams         = <!-- ใช้ | teams_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| team_name       = 
| rival         = <!-- หรือ | rivals = -->
| accreditation     = <!-- หรือ | accreditations = -->
| USNWR_ranking     = 
| national_ranking    = 
| test_name       = 
| test_average      = 
| bar_pass_rate     = 
| decile         = 
| publication      = 
| newspaper       = 
| yearbook        = 
| products        = 
| endowment       = 
| budget         = 
| fees          = 
| tuition        = 
| annual_tuition     = 
| revenue        = 
| communities      = 
| feeder_schools     = 
| feeder_to       = 
| graduates       = 
| graduates_year     = 
| affiliation      = <!-- หรือ | affiliations = -->
| alumni         = 
| alumni_name      = 
| nobel_laureates    = 
| information      = <!-- อย่าป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล -->
| website        = <!-- {{URL|school.url}} or {{URL|1=school.url}} if the url contains an equals sign -->
| footnotes       = 
| picture        = 
| picture_caption    = 
| picture2        = 
| picture_caption2    = 
}}

การฝังแม่แบบ แก้

แม่แบบใดที่รองรับการฝังสามารถฝังแม่แบบนั้นในกล่องข้อมูลโรงเรียนได้ โดยใช้พารามิเตอร์ module ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการฝัง {{Infobox nrhp}} ให้ใช้โค้ดดังต่อไปนี้

{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = Wikipedia High School
| image = ...
...
| module = 
{{Infobox NRHP
| embed = yes
| name = Wikipedia High School
| nrhp_type = nhl
| image = 
| caption= ...
}}
}}

ตัวอย่าง แก้

ตัวอย่างโรงเรียนประเทศอังกฤษ แก้

The Judd School
The Judd School coat of arms
ที่ตั้ง
แผนที่
ถนนบรุ๊ค

ทันบริดจ์
, ,
TN9 2PN

อังกฤษ
พิกัด51°11′17″N 0°15′52″E / 51.188115°N 0.264445°E / 51.188115; 0.264445
ข้อมูล
ชื่ออื่นJudd
ประเภทโรงเรียนอาสาสมัคร, โรงเรียนสอนไวยกรณ์
คำขวัญละติน: Deus Dat Incrementum
(พระเจ้าให้การเติบโต / พระเจ้าให้ของขวัญ)
สถาปนา1888; 136 ปีที่แล้ว (1888)
ผู้ก่อตั้งThe Skinners' Company
หน่วยงานท้องถิ่นKent County Council
กรมสามัญศึกษา URN118843 Tables
Ofstedรายงาน
ผู้อำนวยการCharles Doyle[1]
ผู้บริหารJonathan Wood[2]
เพศ
 • เด็กชาย (11 ถึง 16)
 • ผสม (16 ถึง 18)
ช่วงอายุ11–18
การลงทะเบียน1,152 (2019)[3]
ความจุ1,095[3]
บ้าน
 • Morgan
 • Starling
 • Rendall
 • Byrant
 • Taylor
 • Evans
สีกรมท่า และน้ำตาลแดง   
ศิษย์เก่าOld Juddians
เว็บไซต์judd.online
ตัวอย่างเชิงอรรถ
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name          = The Judd School
| logo          = Andrew Judde Monument coat of arms.png
| logo_alt        = The Judd School coat of arms
| motto         = {{Lang-la|Deus Dat Incrementum}}
| motto_translation   = พระเจ้าให้การเติบโต / พระเจ้าให้ของขวัญ
| address        = ถนนบรุ๊ค
| town          = ทันบริดจ์
| county         = [[เคนต์]]
| postcode        = TN9 2PN
| country        = อังกฤษ
| coordinates      = {{Coord|51.188115|0.264445|region:GB-KEN_dim:100|format=dms|display=inline}}
| other_name       = Judd
| type          = โรงเรียนอาสาสมัคร, โรงเรียนสอนไวยกรณ์
| established      = {{Start date and age|1888}}
| founder        = [[Worshipful Company of Skinners|The Skinners' Company]]
| local_authority    = [[Kent County Council]]
| urn          = 118843
| ofsted         = Yes
| chairman        = Charles Doyle<ref>{{cite web |title=Governors |url=https://www.judd.online/page/?title=Governors&pid=47 |website=The Judd School |accessdate=9 July 2020}}</ref>
| headteacher      = Jonathan Wood<ref>{{cite web |title=About Us |url=http://www.judd.online/about-us |website=The Judd School |accessdate=8 November 2018}}</ref>
| gender         = {{Unbulleted list|เด็กชาย (11 ถึง 16)|ผสม (16 ถึง 18)}}
| age_range       = 11–18
| enrolment       = 1,152 (2019)<ref name="GOV.UK">{{cite web |title=The Judd School |url=https://get-information-schools.service.gov.uk/Establishments/Establishment/Details/118843 |website=Get information about schools |publisher=UK Government |accessdate=12 June 2019}}</ref>
| capacity        = 1,095<ref name="GOV.UK" />
| houses         = {{Hlist|Morgan|Starling|Rendall|Byrant|Taylor|Evans}}
| colours        = กรมท่า และน้ำตาลแดง {{Color box|Navy}}{{Color box|Maroon}}
| alumni         = Old Juddians
| website        = {{URL|judd.online}}
| footnotes       = ตัวอย่างเชิงอรรถ
}}

อ้างอิง

 1. "Governors". The Judd School. สืบค้นเมื่อ 9 July 2020.
 2. "About Us". The Judd School. สืบค้นเมื่อ 8 November 2018.
 3. 3.0 3.1 "The Judd School". Get information about schools. UK Government. สืบค้นเมื่อ 12 June 2019.

ตัวอย่างโรงเรียนประเทศสหรัฐ แก้

Amador Valley High School
Amador Valley and Pleasanton Ridge
ที่ตั้ง
แผนที่
1155 ถนนซานตาริตา

,
แคลิฟอร์เนีย
94566

สหรัฐ
พิกัด37°40′05″N 121°52′28″W / 37.6681740°N 121.8743425°W / 37.6681740; -121.8743425
ข้อมูล
ชื่อเดิมAmador Valley Joint Union High School
ประเภทโรงเรียนรัฐ, มัธยมศึกษา
คำขวัญโรงเรียนแชมเปียน
สถาปนา14 มีนาคม ค.ศ. 1922 (1922-03-14)
เขตการศึกษาPleasanton Unified School District
รหัสโรงเรียน NCES060002009282[1]
ผู้บริหารMichael Williams
ครู/อาจารย์105.75[1]
ระดับชั้น9–12
การลงทะเบียน2,628 (2015–2016)[1]
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู24.85[1]
ขนาดวิทยาเขต39.27 เอเคอร์ (15.89 เฮกตาร์)
ประเภทวิทยาเขตSuburban
สีม่วง และ ทอง   
สัญลักษณ์The Don
โรงเรียนคู่แข่งFoothill High School[2]
หนังสือพิมพ์The Amadon
หนังสือรุ่นThe Book of Names and Faces
เว็บไซต์amador.pleasantonusd.net
Example of footnotes
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name          = Amador Valley High School
| image         = Amador Valley and Pleasanton Ridge.jpg
| alt          = Amador Valley and Pleasanton Ridge
| motto         = โรงเรียนแชมเปียน
| address        = 1155 ถนนซานตาริตา
| city          = [[Pleasanton, California|Pleasanton]]
| state         = แคลิฟอร์เนีย
| zipcode        = 94566
| country        = สหรัฐ
| coordinates      = {{Coord|37.6681740|-121.8743425|format=dms|region:US-CA|display=inline<!--,title-->}}
| other_names      = {{Hlist|Amador Valley|Amador|AVHS}}
| former_name      = Amador Valley Joint Union High School
| type          = โรงเรียนรัฐ, มัธยมศึกษา
| established      = {{Start date|1922|03|14}}
| district        = [[Pleasanton Unified School District]]
| us_nces_school_id   = {{NCES School ID|060002009282|school_name=Amador Valley High School|access_date=8 November 2018|ref_name=NCES}}
| principal       = Michael Williams
| teaching_staff     = 105.75<ref name="NCES" />
| grades         = 9–12
| enrollment       = 2,628 (2015–2016)<ref name="NCES" />
| ratio         = 24.85<ref name="NCES" />
| campus_size      = {{Convert|39.27|acre|ha}}
| campus_type      = Suburban
| colors         = ม่วง และ ทอง {{Color box|Purple}}{{Color box|Gold}}
| mascot         = The [[Don (honorific)|Don]] 
| rival         = [[Foothill High School (Pleasanton, California)|Foothill High School]]<ref>{{cite news |last1=Bonagura |first1=Kyle |title=Foothill-Amador Valley rivalry runs deeper than just football |url=https://www.eastbaytimes.com/2009/11/12/foothill-amador-valley-rivalry-runs-deeper-than-just-football/ |accessdate=September 21, 2020 |work=[[East Bay Times]] |date=August 15, 2016 |orig-year=2009}}</ref>
| newspaper       = The Amadon
| yearbook        = The Book of Names and Faces
| website        = {{URL|amador.pleasantonusd.net}}
| footnotes       = Example of footnotes
}}

อ้างอิง

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "ค้นหาโรงเรียนของรัฐ - Amador Valley High School (060002009282)". ศูนย์แห่งชาติเพื่อการศึกษาสถิติ. สถาบันศึกษาศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 8 November 2018.
 2. Bonagura, Kyle (August 15, 2016) [2009]. "Foothill-Amador Valley rivalry runs deeper than just football". East Bay Times. สืบค้นเมื่อ September 21, 2020.

ตัวอย่างโรงเรียนประเทศออสเตรเลีย แก้

North Sydney Boys High School
North Sydney Boys High School front entrance
North Sydney Boys High School front entrance
แผนที่
โครวสเนสต์
,
นิวเซาท์เวลส์

ออสเตรเลีย
พิกัด33°49′46″S 151°12′27″E / 33.82944°S 151.20750°E / -33.82944; 151.20750
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐ, มัธยมศึกษา
คำขวัญละติน: Vincit qui se vincit
(เอาชนะผู้ที่เอาชนะตัวเอง)
สถาปนาค.ศ. 1912 (1912)[1]
ผู้บริหารRobyn Hughes
ครู/อาจารย์~54
ระดับชั้น7–12
การลงทะเบียน~915 (2019)[2]
ประเภทวิทยาเขตSuburban
สีBismark, Coral and Gold    
ศิษย์เก่าOld Falconians
เว็บไซต์northsydbo-h.schools.nsw.gov.au
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name          = North Sydney Boys High School
| image         = NSBHS front.jpg
| alt          = North Sydney Boys High School front entrance
| caption        = North Sydney Boys High School front entrance
| motto         = {{Lang-la|Vincit qui se vincit}}
| motto_translation   = เอาชนะผู้ที่เอาชนะตัวเอง
| city          = โครวสเนสต์
| state         = นิวเซาท์เวลส์
| country        = ออสเตรเลีย
| coordinates      = {{Coord|33|49|46|S|151|12|27|E|region:AU-NSW|display=inline<!--,title-->}}
| type          = โรงเรียนรัฐ, มัธยมศึกษา
| established      = {{Start date|1912}}<ref name="NSBHS">{{cite web |title=School History |url=https://northsydbo-h.schools.nsw.gov.au/about-our-school/history.html |publisher=North Sydney Boys High School |accessdate=21 September 2020}}</ref>
| principal       = Robyn Hughes
| teaching_staff     = ~54
| grades         = 7–12
| enrolment       = ~915 (2019)<ref name=SchoolLocator>{{cite web |url=https://www.myschool.edu.au/school/41320 |title=North Sydney Boys High School |accessdate=21 September 2020 |work=My School |publisher=Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority}}</ref>
| campus_type      = Suburban
| alumni         = Old Falconians
| colours        = Bismark, Coral and Gold {{Color box|#800000}}{{Color box|#FF7F50}}{{Color box|#FFD700}}
| website        = {{URL|northsydbo-h.schools.nsw.gov.au}}
}}

อ้างอิง

 1. "School History". North Sydney Boys High School. สืบค้นเมื่อ 21 September 2020.
 2. "North Sydney Boys High School". My School. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. สืบค้นเมื่อ 21 September 2020.

ข้อมูลแม่แบบ แก้

ข้อมูลแม่แบบใช้โดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ และเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล โรงเรียน (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

Infobox for details of school organisations

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

แม่แบบนี้มีการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Infobox widthbox_width

Desired width of the infobox, can be expressed as percentage, pixels or em

ค่าปริยาย
250px
ตัวอย่าง
280px
สตริงเลือกได้
Infobox CSSbox_style

CSS styling for the infobox

สตริงเลือกได้
Namename

Name of the school

ค่าปริยาย
{{PAGENAMEBASE}}
สตริงเลือกได้
Native namenative_name

Name of the school in its native language

สตริงเลือกได้
Latin namelatin_name

Latin name of the school, if any

สตริงเลือกได้
Logo filenamelogo

Filename of school logo image on Wikipedia or Wikimedia Commons

ไฟล์เลือกได้
Logo widthlogo_size

Desired display width of logo image in pixels, without 'px' suffix

ตัวอย่าง
220
จำนวนเลือกได้
Logo accessibility textlogo_alt

Description of the elements in the logo suitable for a screen reader or other aid to the visually impaired

สตริงเลือกได้
Seal Imageseal_image

Seal of the School

ชื่อหน้าเลือกได้
Seal sizeseal_size

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Seal altseal_alt

Alternative text for seal

สตริงเลือกได้
Imageimage image_name imagewikilink

Image file name with no wikimarkup

สตริงเลือกได้
Image Sizeimage_size image size imagesize size

Image width in pixels

สตริงเลือกได้
Alternativealt

Alternative text for image

สตริงเลือกได้
Captioncaption

Caption for image

สตริงเลือกได้
Pushpin mappushpin_map

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลิกใช้แล้ว
Pushpin labelpushpin_label

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลิกใช้แล้ว
Pushpin label positionpushpin_label_position

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลิกใช้แล้ว
Pushpin map altpushpin_map_alt

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลิกใช้แล้ว
Pushpin map captionpushpin_map_caption

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลิกใช้แล้ว
Pushpin map sizepushpin_mapsize

Pushpin map width in pixels

ค่าปริยาย
250
จำนวนเลิกใช้แล้ว
Pushpin imagepushpin_image

ไม่มีคำอธิบาย

ไฟล์เลิกใช้แล้ว
Official mottomotto

Short phrase or sentence used by the school for branding self-identification

ตัวอย่าง
Semper fidelis.
สตริงเลือกได้
Official mottoesmottoes

If a school has more than one official motto, use this parameter and place the mottoes within the {{Unbulleted indent list}} template

แม่แบบเลือกได้
Motto translationmotto_translation

English translation of the school motto, if needed

สตริงเลือกได้
Locationlocation

Location, could include address

สตริงเลือกได้
Street addressaddress streetaddress street

Street address in which the school is found

สตริงเลือกได้
Regionregion

Region in which the school is found

สตริงเลือกได้
Citycity town city/town

City, town or village in which the school is found

สตริงเลือกได้
Countycounty

County or Local Government Area in which the school is found

สตริงเลือกได้
Statestate

State of in which the school is found

สตริงเลือกได้
Provinceprovince

Province in which the school is found

สตริงเลือกได้
Post Codepostcode postalcode

The school's postcode

สตริงเลือกได้
Zip Codezipcode

The school's zip code; alternative term for postcode

สตริงเลือกได้
Countrycountry

Country of the school

สตริงเลือกได้
Country 1country1

Country of the school

สตริงเลือกได้
Coordinatescoordinates

Geographic coordinates

สตริงเลือกได้
Coordinates footnotescoordinates_footnotes

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Other nameother_name

Alternate name by which the school is known

สตริงเลือกได้
Other namesother_names

Alternate names by which the school is known

สตริงเลือกได้
Former nameformer_name

Previous name of the school

สตริงเลือกได้
Former namesformer_names

Previous names of the school

สตริงเลือกได้
School Typeschooltype

Type of school

สตริงเลือกได้
Funding Typefundingtype

Funding type of the school

สตริงเลือกได้
Typetype

Type of the school

สตริงเลือกได้
Religious affiliationreligious_affiliation religion

School's religious affiliation

สตริงเลือกได้
Denominationdenomination

If a faith school, the denomination of the school

สตริงเลือกได้
Patronpatron

Patron saint of the school

สตริงเลือกได้
Establishedestablished

Date of institution's establishment; if precise date is not available, add "c. " before the year.

สตริงแนะนำ
Foundedfounded

Date of founding of the School

สตริงเลือกได้
Openedopened

Date when the first classes with enrolled students began

สตริงเลือกได้
Founderfounder

Founder of the school

สตริงเลือกได้
Foundersfounders

If more than one founder, use this parameter and place all founders within {{Hlist}} template

แม่แบบเลือกได้
Statusstatus

Status of the school

สตริงเลือกได้
Closedclosed

Date of closure of the school

สตริงเลือกได้
Localelocale

Locale of the School

สตริงเลือกได้
Sister Schoolsister_school

The Sister School, if any

สตริงเลือกได้
School Boardschool_board schoolboard

Board, the school comes under

สตริงเลือกได้
Districtdistrict

The school district of the school

สตริงเลือกได้
NCES District ID (US)us_nces_district_id

For US schools only, the District ID from the NCES CCD

สตริงเลือกได้
Local ed. authoritylocal_authority LEA

Name of local education authority (UK)

สตริงเลือกได้
Authorityauthority

Authority, the school comes under

สตริงเลือกได้
Educational authorityeducational_authority educational authority

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Category labelcategory_label

ไม่มีคำอธิบาย

ค่าปริยาย
Category
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Categorycategory

Category of the School

สตริงเลือกได้
Oversight Labeloversight_label

Label of the oversight of the School

สตริงเลือกได้
Oversightoversight

Oversight, the school comes under

สตริงเลือกได้
Trusttrust

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Authorizerauthorizer

Name of the Authorizer of the School

สตริงเลือกได้
Superintendentsuperintendent

Name of Superintendent of the school

สตริงเลือกได้
Trusteetrustee

Name of Area trustee of the school

สตริงเลือกได้
Specialistspecialist

Name of Specialist of the school

สตริงเลือกได้
Specialistsspecialists

If school has more than one specialist, use this parameter and place all specialists within the {{Hlist}} template

สตริงเลือกได้
Sessionsession

Session of the school

สตริงเลือกได้
School Numberschool_number schoolnumber number

Official number address of school

จำนวนเลือกได้
School Codeschool_code school code

School code, if applicable

จำนวนเลือกได้
URN (UK)urn

Unique Reference Number, assigned by the Department for Education (United Kingdom)

จำนวนเลือกได้
MOE (NZ)MOE

Institution number, assigned by the Ministry of Education (New Zealand)

จำนวนเลือกได้
Ofstedofsted

Any value given for this parameter activates the display of a link to the school's latest report on the Ofsted website; leave blank to omit.

สตริงเลือกได้
CEEB (US)ceeb

CEEB code, assigned by the College Board (United States)

จำนวนเลือกได้
NCES School ID (US)us_nces_school_id

For US schools only, the School ID from the NCES websites

สตริงเลือกได้
Presidentpresident

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Chair labelchair_label

ไม่มีคำอธิบาย

ค่าปริยาย
Chair
สตริงเลือกได้
Chairchair

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Chairman labelchairman_label

ไม่มีคำอธิบาย

ค่าปริยาย
Chairman
สตริงเลือกได้
Chairmanchairman

Name of Chairman of the School

สตริงเลือกได้
Chairperson labelchairperson_label

ไม่มีคำอธิบาย

ค่าปริยาย
Chairperson
สตริงเลือกได้
Chairpersonchairperson

Name of the chairperson of the School

สตริงเลือกได้
Deandean

Name of the Dean of the School

สตริงเลือกได้
Administratoradministrator

Name of the Administrator of the school

สตริงเลือกได้
Rectorrector

Name of the Rector of the school

สตริงเลือกได้
Directordirector

Name of the Director of the school

สตริงเลือกได้
Principal labelprincipal_label

Label for principal

ค่าปริยาย
Principal
สตริงเลือกได้
Principalprincipal

Name of the Principal of the school

สตริงเลือกได้
Principal label 1principal_label1

Label for principal 1

ค่าปริยาย
Principal
สตริงเลือกได้
Principal 1principal1

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Principal label 2principal_label2

Label for principal 2

ค่าปริยาย
Principal
สตริงเลือกได้
Principal 2principal2

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Principal label 3principal_label3

Label for principal 3

ค่าปริยาย
Principal
สตริงเลือกได้
Principal 3principal3

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Principal label 4principal_label4

Label for principal 4

ค่าปริยาย
Principal
สตริงเลือกได้
Principal 4principal4

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Campus Directorcampus_director campus director

Name of the Campus Director

สตริงเลือกได้
Headmistressheadmistress

Name of the Headmistress

สตริงเลือกได้
Headmasterheadmaster

Name of the Headmaster

สตริงเลือกได้
Head of Schoolhead_of_school head of school

Name of the Head of the school

สตริงเลือกได้
Head Teacherhead_teacher headteacher

Name of the Head Teacher

สตริงเลือกได้
Executive Head Teacherexecutive_headteacher

Name of the Executive Head Teacher

สตริงเลือกได้
Acting Head Teacheracting_headteacher

Name of the Acting Head Teacher

สตริงเลือกได้
Head labelhead_name head_label

Label for head

ค่าปริยาย
Head teacher
สตริงเลือกได้
Headhead

Name of the Head

สตริงเลือกได้
Head label 2head_name2

Label for head2

สตริงเลือกได้
Head 2head2

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
R head labelr_head_label

Label for r_head

สตริงเลือกได้
R headr_head

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Officer in chargeofficer_in_charge

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Chaplainchaplain

Name of the Chaplain of the school

สตริงเลือกได้
Staffstaff number_of_staff number of staff

Number of staff

จำนวนเลือกได้
Facultyfaculty

Number of faculty of the school

จำนวนเลือกได้
Teaching Staffteaching_staff

Number of the school's teaching staff

จำนวนเลือกได้
Employeesemployees num_employ

Number of the school's employees staff

จำนวนเลือกได้
Key Peoplekey_people

Number of the school's Key People

จำนวนเลือกได้
Grades labelgrades_label

ไม่มีคำอธิบาย

ค่าปริยาย
Grades
สตริงเลือกได้
Gradesgrades

Grade levels

สตริงเลือกได้
Yearsyears

Years offered

จำนวนเลือกได้
Years taughtyears_taught years taught

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ECE levelsnursery_years_taught nursery years taught

Early childhood education instruction levels offered

ตัวอย่าง
24 months through Transitional Kindergarten
สตริงเลือกได้
Primary education levelsprimary_years_taught primary years taught

Range of primary education instruction levels offered

ตัวอย่าง
1st through 5th grades
สตริงเลือกได้
Secondary education levelssecondary_years_taught secondary years taught

Range of secondary education instruction levels offered

ตัวอย่าง
6th through 9th grades
สตริงเลือกได้
Gender labelgender_label

ไม่มีคำอธิบาย

ค่าปริยาย
Gender
สตริงเลือกได้
Gendergender

Gender of the students at the school.

สตริงเลือกได้
Age rangeage_range age range

Age range of students

สตริงเลือกได้
Lower agelower_age

The youngest age at which a student can be enrolled at the school

สตริงเลือกได้
Upper ageupper_age

The oldest age at which a student may be enrolled at the school

สตริงเลือกได้
Enrollmentenrollment enrolment students pupils school_roll roll

Number of students in attendance during a specified academic term. Use the appropriate term; enrollment, enrolment, students, pupils or roll

จำนวนเลือกได้
Enrollment point in timeenrollment_as_of enrolment_as_of students_as_of pupils_as_of

Specific academic term or date range from which the enrollment figure(s) were sourced

ตัวอย่าง
2015-2016
สตริงเลือกได้
Enrollment limitcapacity

Maximum number of students a school is permitted to enroll at any given time

จำนวนเลือกได้
Sixth form studentssixth_form_students

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Grade pre Kgrade_preK

Pre-kindergarten enrollment

สตริงเลือกได้
Grade KgradeK

Kindergarten enrollment

สตริงเลือกได้
Grade 1grade1

Enrollment for this grade

จำนวนเลือกได้
Grade 2grade2

Enrollment for this grade

จำนวนเลือกได้
Grade 3grade3

Enrollment for this grade

จำนวนเลือกได้
Grade 4grade4

Enrollment for this grade

จำนวนเลือกได้
Grade 5grade5

Enrollment for this grade

จำนวนเลือกได้
Grade 6grade6

Enrollment for this grade

จำนวนเลือกได้
Grade 7grade7

Enrollment for this grade

จำนวนเลือกได้
Grade 8grade8

Enrollment for this grade

จำนวนเลือกได้
Grade 9grade9

Enrollment for this grade

จำนวนเลือกได้
Grade 10grade10

Enrollment for this grade

จำนวนเลือกได้
Grade 11grade11

Enrollment for this grade

จำนวนเลือกได้
Grade 12grade12

Enrollment for this grade

จำนวนเลือกได้
Grade 13grade13

Enrollment for this grade

จำนวนเลือกได้
Otherother

Other grade enrollment

จำนวนเลือกได้
Other grade enrollment labelother_grade_label

ไม่มีคำอธิบาย

ค่าปริยาย
Other
สตริงเลือกได้
Other grade enrollmentother_grade_enrollment other_grade_enrolment

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Other grade enrollment 1 labelother_grade_label_1

ไม่มีคำอธิบาย

ค่าปริยาย
Other
สตริงเลือกได้
Other grade enrollment 1other_grade_enrollment_1 other_grade_enrolment_1

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Other grade enrollment 2 labelother_grade_label_2

ไม่มีคำอธิบาย

ค่าปริยาย
Other
สตริงเลือกได้
Other grade enrollment 2other_grade_enrollment_2 other_grade_enrolment_2

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
International Studentsinternational_students

Number of International Students

จำนวนเลือกได้
Classesclasses

Number of classes in the school

จำนวนเลือกได้
Average class sizeaverage_class_size avg_class_size class

The average number of students in a classroom at the school

จำนวนเลือกได้
Ratioratio

The student: teacher ratio at the school

จำนวนเลือกได้
Systemsystem

The education system the school follows

สตริงเลือกได้
Classes offeredclasses_offered classes offered

Classes offered at the school

จำนวนเลือกได้
Languagelanguage medium_of_language medium of language medium mediums

Language the school teaches in

สตริงเลือกได้
Scheduled typeschedule_type schedtyp

Type of Schedule of the School

สตริงเลือกได้
Scheduleschedule

Schedule of the School

สตริงเลือกได้
Hours in Dayhours_in_day

Hours in the school day

จำนวนเลือกได้
Classroomsclassrooms

Number of classrooms in the school

จำนวนเลือกได้
Campusescampuses

The names of the school campuses

สตริงเลือกได้
Campuscampus

The name of the school campus

สตริงเลือกได้
Campus sizecampus_size campus size

The size of the school campus

จำนวนเลือกได้
Areaarea

Total area of the school building(s)

สตริงเลือกได้
Campus typecampus_type campus type

Type of campus e.g. urban, suburb, etc

สตริงเลือกได้
Houseshouses

The names of any school houses the school might have

สตริงเลือกได้
Label for student unionstudent_union_label

ไม่มีคำอธิบาย

ค่าปริยาย
Student Union/Association
สตริงเลือกได้
Student unionstudent_union

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Colorscolors colours school_colors schoolcolors school_colours schoolcolours

The school colors/colours (use appropriate spelling; if using one parameter, delete other parameter, if present)

สตริงเลือกได้
Sloganslogan

The school's slogan

สตริงเลือกได้
Songsong

Name of the school's song

สตริงเลือกได้
Fight songfight_song fightsong

Name of official fight song; use 'song' parameter for name of alma mater.

สตริงเลือกได้
Athleticsathletics

What type of athletics are held at the school; or Yes or No

สตริงเลือกได้
Athletic conferenceathletics_conference athletics conference athletic_conference athletic conference conference

Athletic conference

สตริงเลือกได้
Sportssports

Main sport(s) at the school; or Yes or No

สตริงเลือกได้
Mascotmascot

School mascot

สตริงเลือกได้
Nicknamenickname

The school's athletic nickname

สตริงเลือกได้
Teamsteams

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Label for teamsteams_label

ไม่มีคำอธิบาย

ค่าปริยาย
Teams
สตริงเลือกได้
Team nameteam_name team name teamname

Names of any teams

สตริงเลือกได้
Rivalrival rivals

Any rival schools

สตริงเลือกได้
Accreditationaccreditation accreditations

Accreditation of School education

สตริงเลือกได้
RankingUSNWR_ranking ranking

The school's USNWR ranking in league tables

จำนวนเลือกได้
National rankingnational_ranking

The school's national ranking

จำนวนเลือกได้
Test nametest_name testname

Name of the test in test average

สตริงเลือกได้
Test averagetest_average testaverage

Average test score

จำนวนเลือกได้
SATSAT

Most recent average SAT scores

จำนวนเลิกใช้แล้ว
SAT YearSAT_year

Year of aforementioned SAT scores

จำนวนเลิกใช้แล้ว
ACTACT

Most recent average ACT scores

จำนวนเลิกใช้แล้ว
ACT YearACT_year

Year of aforementioned ACT scores

จำนวนเลิกใช้แล้ว
Bar pass ratebar_pass_rate bar pass rate

Bar pass rate of the School

สตริงเลือกได้
Deciledecile

The Socio-economic decile of the school, applicable to New Zealand schools

สตริงเลือกได้
Publicationpublication

Any publications that the school produces

สตริงเลือกได้
Newspapernewspaper

Name of the school newspaper

สตริงเลือกได้
Year bookyearbook

Name of the school yearbook

สตริงเลือกได้
Productsproducts

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Endowmentendowment

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Budgetbudget

School budget

จำนวนเลือกได้
Feesfees

Fees of the School

จำนวนเลือกได้
Annual tuitionannual_tuition annual tuition

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Tuitiontuition

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Revenuerevenue

Revenue of the School

จำนวนเลือกได้
Communitiescommunities

Communities served

สตริงเลือกได้
Feedersfeeder_schools main feeder schools feeders

Feeder schools

สตริงเลือกได้
Feeder tofeeder_to main feeder school for

Feeder school for

สตริงเลือกได้
Graduatesgraduates

Number of graduates from the school

จำนวนเลือกได้
Graduates Yeargraduates_year

Year of aforementioned number of graduates

จำนวนเลือกได้
Affiliationsaffiliation affiliations

Any of the school's affiliations

สตริงเลือกได้
Alumnialumni

Any notable alumni of the school

สตริงเลือกได้
Alumni namealumni_name

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Nobel laureatesnobel_laureates

Any notable Nobel laureates from the school

สตริงเลือกได้
Informationinformation

Any other information about the school, do not enter phone numbers or email addresses

สตริงเลือกได้
Free textfree free_text

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Free labelfree_label

Label for free text

ค่าปริยาย
Other
สตริงเลือกได้
Free text 1free_1 free_text1

Free text

สตริงเลือกได้
Free label 1free_label1 free_label_1

Label for free text 1

สตริงเลือกได้
Free text 2free_2 free_text2

Free text

สตริงเลือกได้
Free label 2free_label2 free_label_2

Label for free text 2

สตริงเลือกได้
Free text 3free_3 free_text3

Free text

สตริงเลือกได้
Free label 3free_label3 free_label_3

Label for free text 3

สตริงเลือกได้
Free text 4free_4 free_text4

Free text

สตริงเลือกได้
Free label 4free_label4 free_label_4

Label for free text 4

สตริงเลือกได้
Free text 5free_5 free_text5

Free text

สตริงเลือกได้
Free label 5free_label5 free_label_5

Label for free text 5

สตริงเลือกได้
Websitewebsite homepage url

URL of the school website

สตริงเลือกได้
Footnotesfootnotes

Any footnotes

สตริงเลือกได้
Picturepicture

Picture of the school

ชื่อหน้าเลือกได้
Picture captionpicture_caption

Caption for picture

สตริงเลือกได้
Picture 2picture2

Second picture

ชื่อหน้าเลือกได้
Picture caption 2picture_caption2

Second picture caption

สตริงเลือกได้
Modulemodule

ไม่มีคำอธิบาย

เนื้อหาเลือกได้
Last updatelastupdate

Date the infobox was last updated

วันที่เลือกได้
Yearyear

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว

หมวดหมู่ติดตาม แก้

ดูเพิ่ม แก้