แม่แบบ:กล่องข้อมูล โรงเรียน

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

{{กล่องข้อมูล โรงเรียน}} ใช้สำหรับสรุปข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ดูที่ {{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย}}

การใช้งานแก้ไข

โค้ดพื้นฐานแก้ไข

หากคุณต้องการแทรกกล่องข้อมูลเปล่าที่มีพารามิเตอร์ที่ใช้บ่อย คุณสามารถคัดลอกแม่แบบเปล่าข้างล่างนี้และไปวางในหน้าที่จะแทรก แต่ต้องแน่ใจว่าได้ลบพารามิเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ออกแล้ว นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ โดยการคัดลอกพารามิเตอร์ที่มีอยู่ในหัวข้อโค้ดเต็ม

{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name          = 
| native_name       = 
| image          = 
| alt           = 
| caption         = 
| motto          = <!-- หรือ | mottoes = -->
| motto_translation    = 
| location        = 
| country         = 
| coordinates       = <!-- {{Coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| other_name       = <!-- หรือ | other_names = -->
| former_name       = <!-- หรือ | former_names = -->
| type          = 
| religious_affiliation  = 
| established       = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| founder         = <!-- หรือ | founders = -->
| closed         = 
| school_board      = 
| district        = 
| authority        = <!-- หรือ | educational_authority = หรือ | local_authority = -->
| oversight        = <!-- ใช้ | oversight_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| principal        = <!-- ใช้ | principal_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| head          = <!-- ใช้ | head_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| staff          = 
| faculty         = 
| grades         = <!-- ใช้ | grades_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| gender         = <!-- ใช้ | gender_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| age_range        = <!-- หรือ | lower_age = และ | upper_age = -->
| enrollment       = <!-- หรือ | enrolment = หรือ | students = หรือ | pupils = -->
| enrollment_as_of    = <!-- หรือ | enrolment_as_of = หรือ | students_as_of = หรือ | pupils_as_of = -->
| medium_of_language   = 
| campus_size       = 
| campus_type       = 
| colors         = <!-- หรือ | colours = -->
| teams          = <!-- ใช้ | teams_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| accreditation      = <!-- หรือ | accreditations = -->
| publication       = 
| newspaper        = 
| yearbook        = 
| affiliation       = <!-- หรือ | affiliations = -->
| website         = <!-- {{URL|school.url}} หรือ {{URL|1=school.url}} ถ้ายูอาร์แอลนั้นมีเครื่องหมายเท่ากับ -->
| footnotes        = 
}}

หลักการเพิ่มเติมแก้ไข

ตามความเห็นพ้องของหน้าพูดคุย อย่าใช้ช่องใด ๆ เหล่านี้เพื่อเพิ่ม "ผู้อำนวยการกีฬา" หรือชื่อที่ขึ้นต้นด้วย "ผู้ช่วย" หรือ "รอง"

| principal1       = <!-- ใช้ | principal_label1 = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| principal2       = <!-- ใช้ | principal_label2 = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| principal3       = <!-- ใช้ | principal_label3 = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม --> 
| principal4       = <!-- ใช้ | principal_label4 = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| head_name2       = 
| head2         = 
| r_head         = <!-- ใช้ | r_head_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->

ช่องใส่ข้อความเพิ่มเติมอิสระแก้ไข

| free_label       = 
| free_text        = 
| free_label1       = 
| free_text1       = 
| free_label2       = 
| free_text2       = 
| free_label3       = 
| free_text3       = 
| free_label4       = 
| free_text4       = 
| free_label5       = 
| free_text5       = 

โค้ดเต็มแก้ไข

{{{name}}}
{{{native_name}}}

ละติน: {{{latin_name}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|upright=1|{{{logo_alt}}}]]
[[File:{{{seal_image}}}|{{{seal_size}}}|alt={{{seal_alt}}}|upright=1|{{{seal_alt}}}]]
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
ที่ตั้ง
{{{address}}}

{{{location}}}

{{{region}}}

{{{city}}}
,
{{{county}}}
,
{{{state}}}
,
{{{province}}}
,
{{{postcode}}} or {{{postalcode}}} or {{{zipcode}}}

{{{country}}}
พิกัด0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0{{{coordinates_footnotes}}}
ข้อมูล
ชื่ออื่น{{{other_name}}} or {{{other_names}}}
ชื่อเดิม{{{former_name}}} or {{{former_names}}}
ประเภท{{{type}}}
คำขวัญ{{{motto}}}
({{{motto_translation}}})
ศาสนา{{{religious_affiliation}}}
นิกาย{{{denomination}}}
อุปถัมภก{{{patron}}}
สถาปนา{{{established}}} or {{{founded}}} or {{{opened}}}
ผู้ก่อตั้ง{{{founder}}} or {{{founders}}}
สถานะ{{{status}}}
ปิดทำการ{{{closed}}}
ท้องที่{{{locale}}}
โรงเรียนพี่น้อง{{{sister_school}}}
โรงเรียนพี่น้อง{{{school_board}}}
เขตการศึกษา{{{district}}}
หมายเลขเขต NCES{{{us_nces_district_id}}}
หน่วยงานท้องถิ่น{{{local_authority}}}
หน่วยงานทางการศึกษา{{{educational_authority}}} or {{{authority}}}
{{{category_label}}}{{{category}}}
{{{oversight_label}}}{{{oversight}}}
ความน่าเชื่อถือ{{{trust}}}
หน่วยงานที่อนุญาต{{{authorizer}}}
ผู้อำนวยการ{{{superintendent}}}
ผู้ดูแลพื้นที่{{{trustee}}}
ผู้เชี่ยวชาญ{{{specialist}}} or {{{specialists}}}
ภาคเรียน{{{session}}}
หมายเลข{{{school_number}}}
รหัส{{{school_code}}}
กรมสามัญศึกษา URN{{{urn}}} Tables
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันที่{{{MOE}}}
Ofstedรายงาน
รหัส CEEB{{{ceeb}}}
รหัสโรงเรียน NCES{{{us_nces_school_id}}}
ผู้อำนวยการ{{{president}}}
{{{chair_label}}}{{{chair}}}
{{{chairman_label}}}{{{chairman}}}
{{{chairperson_label}}}{{{chairperson}}}
คณบดี{{{dean}}}
ผู้บริหาร{{{administrator}}}
อธิการบดี{{{rector}}}
ผู้อำนวยการ{{{director}}}
{{{principal_label}}}{{{principal}}}
{{{principal_label1}}}{{{principal1}}}
{{{principal_label2}}}{{{principal2}}}
{{{principal_label3}}}{{{principal3}}}
{{{principal_label4}}}{{{principal4}}}
ผู้อำนวยการวิทยาเขต{{{campus_director}}}
ผู้บริหาร{{{headmistress}}}
ผู้บริหาร{{{headmaster}}}
ผู้อำนวยการโรงเรียน{{{head_of_school}}}
ผู้บริหาร{{{head_teacher}}} or {{{headteacher}}}
ผู้บริหารสูงสุด{{{executive_headteacher}}}
รักษาการผู้บริหาร{{{acting_headteacher}}}
{{{head_label}}}{{{head}}}
{{{head_name2}}}{{{head2}}}
{{{r_head_label}}}{{{r_head}}}
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ{{{officer_in_charge}}}
อนุศาสนาจารย์{{{chaplain}}}
เจ้าหน้าที่{{{staff}}}
คณาจารย์{{{faculty}}}
ครู/อาจารย์{{{teaching_staff}}}
พนักงาน{{{employees}}}
บุคคลสำคัญ{{{key_people}}}
{{{grades_label}}}{{{grades}}}
ระดับปีที่จัดการศึกษา{{{years}}}
ปีที่สอน{{{years_taught}}}
 • ชั้นอนุบาล{{{nursery_years_taught}}}
 • ชั้นประถม{{{primary_years_taught}}}
 • ชั้นมัธยม{{{secondary_years_taught}}}
{{{gender_label}}}{{{gender}}}
ช่วงอายุ{{{age_range}}} or {{{lower_age}}} to {{{upper_age}}}
การลงทะเบียน{{{enrollment}}} or {{{enrolment}}} or {{{students}}} or {{{pupils}}} or {{{roll}}} ({{{enrollment_as_of}}} or {{{enrolment_as_of}}} or {{{students_as_of}}} or {{{pupils_as_of}}})
ความจุ{{{capacity}}}
นักเรียน Sixth form{{{sixth_form_students}}}
 • เตรียมอนุบาล{{{grade_preK}}}
 • โรงเรียนอนุบาล{{{gradeK}}}
 • ป.1{{{grade1}}}
 • ป.2{{{grade2}}}
 • ป.3{{{grade3}}}
 • ป.4{{{grade4}}}
 • ป.5{{{grade5}}}
 • ป.6{{{grade6}}}
 • ม.1{{{grade7}}}
 • ม.2{{{grade8}}}
 • ม.3{{{grade9}}}
 • ม.4{{{grade10}}}
 • ม.5{{{grade11}}}
 • ม.6{{{grade12}}}
 • Grade 13{{{grade13}}}
 • อื่น ๆ{{{other}}}
 • {{{other_grade_label}}}{{{other_grade_enrollment}}}
 • {{{other_grade_label_1}}}{{{other_grade_enrollment_1}}}
 • {{{other_grade_label_2}}}{{{other_grade_enrollment_2}}}
นักเรียนต่างชาติ{{{international_students}}}
ชั้นเรียน{{{classes}}}
ขนาดของชั้นเรียนเฉลี่ย{{{average_class_size}}}
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู{{{ratio}}}
ระบบการศึกษา{{{system}}}
ชั้นเรียนที่เปิดสอน{{{classes_offered}}}
ภาษา{{{language}}}
ประเภทกำหนดการ{{{schedule_type}}}
กำหนดการ{{{schedule}}}
ชั่วโมงเรียน{{{hours_in_day}}}
ห้องเรียน{{{classrooms}}}
วิทยาเขต{{{campuses}}}
วิทยาเขต{{{campus}}}
ขนาดวิทยาเขต{{{campus_size}}}
พื้นที่{{{area}}}
ประเภทวิทยาเขต{{{campus_type}}}
บ้าน{{{houses}}}
{{{student_union_label}}}{{{student_union}}}
สี{{{colors}}} or {{{colours}}}
คำขวัญ{{{slogan}}}
เพลง{{{song}}}
เพลงปลุกใจ{{{fight_song}}}
กรีฑา{{{athletics}}}
การประชุมกรีฑา{{{athletics_conference}}}
กีฬา{{{sports}}}
สัญลักษณ์{{{mascot}}}
ฉายาทีมกีฬา{{{nickname}}}
{{{teams_label}}}{{{teams}}}
ชื่อทีม{{{team_name}}}
โรงเรียนคู่แข่ง{{{rival}}} or {{{rivals}}}
ผู้รับรอง{{{accreditation}}} or {{{accreditations}}}
อันดับ USNWR{{{USNWR_ranking}}}
อันดับประเทศ{{{national_ranking}}}
{{{test_name}}} เฉลี่ย{{{test_average}}}
Bar pass rate{{{bar_pass_rate}}}
เศรษฐกิจและสังคม{{{decile}}}
สื่อสิ่งพิมพ์{{{publication}}}
หนังสือพิมพ์{{{newspaper}}}
หนังสือรุ่น{{{yearbook}}}
ผลิตภัณฑ์หลัก{{{products}}}
ทุนทรัพย์{{{endowment}}}
งบประมาณ{{{budget}}}
ค่าเล่าเรียน{{{fees}}}
ค่าเล่าเรียนรายปี{{{annual_tuition}}}
ค่าเล่าเรียน{{{tuition}}}
รายได้{{{revenue}}}
ชุมชนให้บริการ{{{communities}}}
โรงเรียนเฉพาะ{{{feeder_schools}}}
เฉพาะ{{{feeder_to}}}
บัณฑิต ({{{graduates_year}}}){{{graduates}}}
สังกัด{{{affiliation}}} or {{{affiliations}}}
ศิษย์เก่า{{{alumni}}}
ชื่อศิษย์เก่า{{{alumni_name}}}
รางวัลโนเบล{{{nobel_laureates}}}
ข้อมูล{{{information}}}
{{{free_label}}}{{{free_text}}}
{{{free_label1}}}{{{free_text1}}}
{{{free_label2}}}{{{free_text2}}}
{{{free_label3}}}{{{free_text3}}}
{{{free_label4}}}{{{free_text4}}}
{{{free_label5}}}{{{free_text5}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
{{{footnotes}}}
[[File:{{{picture}}}|frameless]]
{{{picture_caption}}}
[[File:{{{picture2}}}|frameless]]
{{{picture_caption2}}}
{{{module}}}
อัปเดตล่าสุด: {{{lastupdate}}}

หากคุณต้องการแทรกกล่องข้อมูลเปล่าที่มีพารามิเตอร์ทั้งหมด คุณสามารถคัดลอกแม่แบบเปล่าข้างล่างนี้และไปวางในหน้าที่จะแทรก แต่ต้องแน่ใจว่าได้ลบพารามิเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ออกแล้ว หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คือ คุณอาจจะใช้โค้ดพื้นฐาน และจากนั้นค่อยเพิ่มข้อมูลโดยการคัดลอกพารามิเตอร์จากข้างล่างนี้เท่าที่ต้องการ (หมายเหตุสำหรับผู้แก้ไขรายใหม่: นี่คือรายการพารามิเตอร์ทั้งหมดที่มีในแม่แบบนี้ การเพิ่มพารามิเตอร์ขึ้นมาเอง ผลที่ได้จะไม่ปรากฏ และจะมีการแจ้งว่ามีพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก แต่คุณสามารถใช้ช่องใส่ข้อความเพิ่มเติมอิสระ เพื่อเพิ่มข้อมูลนอกเหนือจากพารามิเตอร์ที่มีอยู่แล้วได้ หากมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปที่หน้าพูดคุย)

{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name          = 
| native_name      = 
| latin_name       = 
| logo          = 
| logo_size       = 
| logo_alt        = 
| seal_image       = 
| seal_size       = 
| seal_alt        = 
| image         = 
| image_size       = 
| alt          = 
| caption        = 
| motto         = <!-- หรือ | mottoes = -->
| motto_translation   = 
| address        = 
| location        = 
| region         = 
| city          = <!-- หรือ | town = -->
| county         = 
| state         = 
| province        = 
| postcode        = <!-- หรือ | postalcode = -->
| zipcode        = 
| country        = 
| country1        = 
| coordinates      = <!-- {{Coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| coordinates_footnotes = 
| other_name       = <!-- หรือ | other_names = -->
| former_name      = <!-- หรือ | former_names = -->
| schooltype       = 
| fundingtype      = 
| type          = 
| religious_affiliation = 
| denomination      = 
| patron         = 
| established      = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| founder        = <!-- หรือ | founders = -->
| status         = 
| closed         = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| locale         = 
| sister_school     = 
| school_board      = 
| district        = 
| us_nces_district_id  = 
| local_authority    = 
| educational_authority = <!-- หรือ | authority = -->
| category        = <!-- ใช้ | category_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| oversight       = <!-- ใช้ | oversight_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| trust         = 
| authorizer       = 
| superintendent     = 
| trustee        = 
| specialist       = <!-- หรือ | specialists = -->
| session        = 
| school_number     = 
| school_code      = 
| urn          = 
| MOE          = 
| ofsted         = 
| ceeb          = 
| us_nces_school_id   = 
| president       = 
| chair         = <!-- ใช้ | chair_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| chairman        = <!-- ใช้ | chairman_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| chairperson      = <!-- ใช้ | chairperson_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| dean          = 
| administrator     = 
| rector         = 
| director        = 
| principal       = <!-- ใช้ | principal_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| campus_director    = 
| headmistress      = 
| headmaster       = 
| head_of_school     = 
| head_teacher      = <!-- หรือ | headteacher = -->
| executive_headteacher = 
| acting_headteacher   = 
| head          = <!-- ใช้ | head_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| r_head         = <!-- ใช้ | r_head_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| officer_in_charge   = 
| chaplain        = 
| staff         = 
| faculty        = 
| teaching_staff     = 
| employees       = 
| key_people       = 
| grades         = <!-- ใช้ | grades_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| years         = 
| years_taught      = <!-- ใช้ | nursery_years_taught =, | primary_years_taught =, | secondary_years_taught = for additional information -->
| gender         = <!-- ใช้ | gender_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| age_range       = <!-- หรือ | lower_age = และ | upper_age = -->
| lower_age       = <!-- หรือ | age_range = -->
| upper_age       = <!-- หรือ | age_range = -->
| enrollment       = <!-- หรือ | enrolment = หรือ | students = หรือ | pupils = หรือ | roll = -->
| enrollment_as_of    = <!-- หรือ | enrolment_as_of = หรือ | students_as_of = หรือ | pupils_as_of = -->
| capacity        = 
| sixth_form_students  = 
| grade_preK       = 
| gradeK         = 
| grade1         = 
| grade2         = 
| grade3         = 
| grade4         = 
| grade5         = 
| grade6         = 
| grade7         = 
| grade8         = 
| grade9         = 
| grade10        = 
| grade11        = 
| grade12        = 
| grade13        = 
| other         = <!-- ใช้ | other_grade_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| other_grade_label_1  = 
| other_grade_enrollment_1 = 
| other_grade_label_2  = 
| other_grade_enrollment_2 = 
| international_students = 
| classes        = 
| average_class_size   = 
| ratio         = 
| system         = 
| classes_offered    = 
| language        = 
| schedule_type     = 
| schedule        = 
| hours_in_day      = 
| classrooms       = 
| campuses        = 
| campus         = 
| campus_size      = 
| area          = 
| campus_type      = 
| houses         = 
| student_union     = <!-- ใช้ | student_union_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| colors         = <!-- หรือ | colours = -->
| slogan         = 
| song          = 
| fight_song       = 
| athletics       = 
| athletics_conference  = 
| sports         = 
| mascot         = 
| nickname        = 
| teams         = <!-- ใช้ | teams_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| team_name       = 
| rival         = <!-- หรือ | rivals = -->
| accreditation     = <!-- หรือ | accreditations = -->
| USNWR_ranking     = 
| national_ranking    = 
| test_name       = 
| test_average      = 
| bar_pass_rate     = 
| decile         = 
| publication      = 
| newspaper       = 
| yearbook        = 
| products        = 
| endowment       = 
| budget         = 
| fees          = 
| tuition        = 
| annual_tuition     = 
| revenue        = 
| communities      = 
| feeder_schools     = 
| feeder_to       = 
| graduates       = 
| graduates_year     = 
| affiliation      = <!-- หรือ | affiliations = -->
| alumni         = 
| alumni_name      = 
| nobel_laureates    = 
| information      = <!-- อย่าป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล -->
| website        = <!-- {{URL|school.url}} or {{URL|1=school.url}} if the url contains an equals sign -->
| footnotes       = 
| picture        = 
| picture_caption    = 
| picture2        = 
| picture_caption2    = 
}}

การฝังแม่แบบแก้ไข

แม่แบบใดที่รองรับการฝังสามารถฝังแม่แบบนั้นในกล่องข้อมูลโรงเรียนได้ โดยใช้พารามิเตอร์ module ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการฝัง {{Infobox nrhp}} ให้ใช้โค้ดดังต่อไปนี้

{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = Wikipedia High School
| image = ...
...
| module = 
{{Infobox NRHP
| embed = yes
| name = Wikipedia High School
| nrhp_type = nhl
| image = 
| caption= ...
}}
}}

ตัวอย่างแก้ไข

ตัวอย่างโรงเรียนประเทศอังกฤษแก้ไข

The Judd School
The Judd School coat of arms
ที่ตั้ง
ถนนบรุ๊ค

ทันบริดจ์
, ,
TN9 2PN

อังกฤษ
พิกัด51°11′17″N 0°15′52″E / 51.188115°N 0.264445°E / 51.188115; 0.264445
ข้อมูล
ชื่ออื่นJudd
ประเภทโรงเรียนอาสาสมัคร, โรงเรียนสอนไวยกรณ์
คำขวัญละติน: Deus Dat Incrementum
(พระเจ้าให้การเติบโต / พระเจ้าให้ของขวัญ)
สถาปนา1888; 134 ปีที่แล้ว (1888)
ผู้ก่อตั้งThe Skinners' Company
หน่วยงานท้องถิ่นKent County Council
กรมสามัญศึกษา URN118843 Tables
Ofstedรายงาน
ผู้อำนวยการCharles Doyle[1]
ผู้บริหารJonathan Wood[2]
เพศ
 • เด็กชาย (11 ถึง 16)
 • ผสม (16 ถึง 18)
ช่วงอายุ11–18
การลงทะเบียน1,152 (2019)[3]
ความจุ1,095[3]
บ้าน
 • Morgan
 • Starling
 • Rendall
 • Byrant
 • Taylor
 • Evans
สีกรมท่า และน้ำตาลแดง         
ศิษย์เก่าOld Juddians
เว็บไซต์judd.online
ตัวอย่างเชิงอรรถ
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name          = The Judd School
| logo          = Andrew Judde Monument coat of arms.png
| logo_alt        = The Judd School coat of arms
| motto         = {{Lang-la|Deus Dat Incrementum}}
| motto_translation   = พระเจ้าให้การเติบโต / พระเจ้าให้ของขวัญ
| address        = ถนนบรุ๊ค
| town          = ทันบริดจ์
| county         = [[เคนต์]]
| postcode        = TN9 2PN
| country        = อังกฤษ
| coordinates      = {{Coord|51.188115|0.264445|region:GB-KEN_dim:100|format=dms|display=inline}}
| other_name       = Judd
| type          = โรงเรียนอาสาสมัคร, โรงเรียนสอนไวยกรณ์
| established      = {{Start date and age|1888}}
| founder        = [[Worshipful Company of Skinners|The Skinners' Company]]
| local_authority    = [[Kent County Council]]
| urn          = 118843
| ofsted         = Yes
| chairman        = Charles Doyle<ref>{{cite web |title=Governors |url=https://www.judd.online/page/?title=Governors&pid=47 |website=The Judd School |accessdate=9 July 2020}}</ref>
| headteacher      = Jonathan Wood<ref>{{cite web |title=About Us |url=http://www.judd.online/about-us |website=The Judd School |accessdate=8 November 2018}}</ref>
| gender         = {{Unbulleted list|เด็กชาย (11 ถึง 16)|ผสม (16 ถึง 18)}}
| age_range       = 11–18
| enrolment       = 1,152 (2019)<ref name="GOV.UK">{{cite web |title=The Judd School |url=https://get-information-schools.service.gov.uk/Establishments/Establishment/Details/118843 |website=Get information about schools |publisher=UK Government |accessdate=12 June 2019}}</ref>
| capacity        = 1,095<ref name="GOV.UK" />
| houses         = {{Hlist|Morgan|Starling|Rendall|Byrant|Taylor|Evans}}
| colours        = กรมท่า และน้ำตาลแดง {{Color box|Navy}}{{Color box|Maroon}}
| alumni         = Old Juddians
| website        = {{URL|judd.online}}
| footnotes       = ตัวอย่างเชิงอรรถ
}}

อ้างอิง

 1. "Governors". The Judd School. สืบค้นเมื่อ 9 July 2020.
 2. "About Us". The Judd School. สืบค้นเมื่อ 8 November 2018.
 3. 3.0 3.1 "The Judd School". Get information about schools. UK Government. สืบค้นเมื่อ 12 June 2019.

ตัวอย่างโรงเรียนประเทศสหรัฐแก้ไข

Amador Valley High School
Amador Valley and Pleasanton Ridge
ที่ตั้ง
1155 ถนนซานตาริตา

,
แคลิฟอร์เนีย
94566

สหรัฐ
พิกัด37°40′05″N 121°52′28″W / 37.6681740°N 121.8743425°W / 37.6681740; -121.8743425
ข้อมูล
ชื่อเดิมAmador Valley Joint Union High School
ประเภทโรงเรียนรัฐ, มัธยมศึกษา
คำขวัญโรงเรียนแชมเปียน
สถาปนา14 มีนาคม ค.ศ. 1922 (1922-03-14)
เขตการศึกษาPleasanton Unified School District
รหัสโรงเรียน NCES060002009282[1]
ผู้บริหารMichael Williams
ครู/อาจารย์105.75[1]
ระดับชั้น9–12
การลงทะเบียน2,628 (2015–2016)[1]
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู24.85[1]
ขนาดวิทยาเขต39.27 เอเคอร์ (15.89 เฮกตาร์)
ประเภทวิทยาเขตSuburban
สีม่วง และ ทอง         
สัญลักษณ์The Don
โรงเรียนคู่แข่งFoothill High School[2]
หนังสือพิมพ์The Amadon
หนังสือรุ่นThe Book of Names and Faces
เว็บไซต์amador.pleasantonusd.net
Example of footnotes
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name          = Amador Valley High School
| image         = Amador Valley and Pleasanton Ridge.jpg
| alt          = Amador Valley and Pleasanton Ridge
| motto         = โรงเรียนแชมเปียน
| address        = 1155 ถนนซานตาริตา
| city          = [[Pleasanton, California|Pleasanton]]
| state         = แคลิฟอร์เนีย
| zipcode        = 94566
| country        = สหรัฐ
| coordinates      = {{Coord|37.6681740|-121.8743425|format=dms|region:US-CA|display=inline<!--,title-->}}
| other_names      = {{Hlist|Amador Valley|Amador|AVHS}}
| former_name      = Amador Valley Joint Union High School
| type          = โรงเรียนรัฐ, มัธยมศึกษา
| established      = {{Start date|1922|03|14}}
| district        = [[Pleasanton Unified School District]]
| us_nces_school_id   = {{NCES School ID|060002009282|school_name=Amador Valley High School|access_date=8 November 2018|ref_name=NCES}}
| principal       = Michael Williams
| teaching_staff     = 105.75<ref name="NCES" />
| grades         = 9–12
| enrollment       = 2,628 (2015–2016)<ref name="NCES" />
| ratio         = 24.85<ref name="NCES" />
| campus_size      = {{Convert|39.27|acre|ha}}
| campus_type      = Suburban
| colors         = ม่วง และ ทอง {{Color box|Purple}}{{Color box|Gold}}
| mascot         = The [[Don (honorific)|Don]] 
| rival         = [[Foothill High School (Pleasanton, California)|Foothill High School]]<ref>{{cite news |last1=Bonagura |first1=Kyle |title=Foothill-Amador Valley rivalry runs deeper than just football |url=https://www.eastbaytimes.com/2009/11/12/foothill-amador-valley-rivalry-runs-deeper-than-just-football/ |accessdate=September 21, 2020 |work=[[East Bay Times]] |date=August 15, 2016 |orig-year=2009}}</ref>
| newspaper       = The Amadon
| yearbook        = The Book of Names and Faces
| website        = {{URL|amador.pleasantonusd.net}}
| footnotes       = Example of footnotes
}}

อ้างอิง

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "ค้นหาโรงเรียนของรัฐ - Amador Valley High School (060002009282)". ศูนย์แห่งชาติเพื่อการศึกษาสถิติ. สถาบันศึกษาศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 8 November 2018.
 2. Bonagura, Kyle (August 15, 2016) [2009]. "Foothill-Amador Valley rivalry runs deeper than just football". East Bay Times. สืบค้นเมื่อ September 21, 2020.

ตัวอย่างโรงเรียนประเทศออสเตรเลียแก้ไข

North Sydney Boys High School
North Sydney Boys High School front entrance
North Sydney Boys High School front entrance
โครวสเนสต์
,
นิวเซาท์เวลส์

ออสเตรเลีย
พิกัด33°49′46″S 151°12′27″E / 33.82944°S 151.20750°E / -33.82944; 151.20750
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐ, มัธยมศึกษา
คำขวัญละติน: Vincit qui se vincit
(เอาชนะผู้ที่เอาชนะตัวเอง)
สถาปนาค.ศ. 1912 (1912)[1]
ผู้บริหารRobyn Hughes
ครู/อาจารย์~54
ระดับชั้น7–12
การลงทะเบียน~915 (2019)[2]
ประเภทวิทยาเขตSuburban
สีBismark, Coral and Gold             
ศิษย์เก่าOld Falconians
เว็บไซต์northsydbo-h.schools.nsw.gov.au
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name          = North Sydney Boys High School
| image         = NSBHS front.jpg
| alt          = North Sydney Boys High School front entrance
| caption        = North Sydney Boys High School front entrance
| motto         = {{Lang-la|Vincit qui se vincit}}
| motto_translation   = เอาชนะผู้ที่เอาชนะตัวเอง
| city          = โครวสเนสต์
| state         = นิวเซาท์เวลส์
| country        = ออสเตรเลีย
| coordinates      = {{Coord|33|49|46|S|151|12|27|E|region:AU-NSW|display=inline<!--,title-->}}
| type          = โรงเรียนรัฐ, มัธยมศึกษา
| established      = {{Start date|1912}}<ref name="NSBHS">{{cite web |title=School History |url=https://northsydbo-h.schools.nsw.gov.au/about-our-school/history.html |publisher=North Sydney Boys High School |accessdate=21 September 2020}}</ref>
| principal       = Robyn Hughes
| teaching_staff     = ~54
| grades         = 7–12
| enrolment       = ~915 (2019)<ref name=SchoolLocator>{{cite web |url=https://www.myschool.edu.au/school/41320 |title=North Sydney Boys High School |accessdate=21 September 2020 |work=My School |publisher=Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority}}</ref>
| campus_type      = Suburban
| alumni         = Old Falconians
| colours        = Bismark, Coral and Gold {{Color box|#800000}}{{Color box|#FF7F50}}{{Color box|#FFD700}}
| website        = {{URL|northsydbo-h.schools.nsw.gov.au}}
}}

อ้างอิง

 1. "School History". North Sydney Boys High School. สืบค้นเมื่อ 21 September 2020.
 2. "North Sydney Boys High School". My School. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. สืบค้นเมื่อ 21 September 2020.

ข้อมูลแม่แบบแก้ไข

หมวดหมู่ติดตามแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข