แม่แบบ:กล่องข้อมูล รัฐบาล

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Infobox government)
กล่องข้อมูล รัฐบาล
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน แก้

{{{government_name}}}
{{{nativename}}}
{{{government_form}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]] [[File:{{{image2}}}|{{{image_size2}}}|alt={{{alt2}}}|{{{alt2}}}]] [[File:{{{image3}}}|{{{image_size3}}}|alt={{{alt3}}}|{{{alt3}}}]] [[File:{{{image4}}}|{{{image_size4}}}|alt={{{alt4}}}|{{{alt4}}}]]
{{{caption}}}
สถาปนา{{{date}}}
สิ้นสุด{{{date_end}}}
เอกสารจัดตั้ง{{{document}}}
รัฐ{{{division}}}
เขตอำนาจ{{{country}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
{{{branch1}}}
{{{branch1_label1}}}{{{branch1_data1}}}
{{{branch1_label2}}}{{{branch1_data2}}}
{{{branch1_label3}}}{{{branch1_data3}}}
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภานิติบัญญัติ{{{legislature}}}
ประธาน{{{speaker}}}
รองประธาน{{{deputy_speaker}}}
สมาชิก{{{members_in_assembly}}}
สภา{{{legislative_council}}}
ประธาน{{{chairman}}}
รองประธาน{{{deputy_chairman}}}
สมาชิก{{{members_in_council}}}
สถานที่ประชุม{{{meeting_place}}}
ฝ่ายบริหาร
{{{leader_type}}}{{{leader_title}}}
ฝ่ายบริหารหลัก{{{main_body}}}
{{{leader_type2}}}{{{leader_title2}}}
{{{leader_type3}}}{{{leader_title3}}}
{{{leader_type4}}}{{{leader_title4}}}
แต่งตั้งโดย{{{appointed}}}
ที่ว่าการ{{{headquarters}}}
หน่วยงานต้นสังกัด{{{main_organ}}}
หน่วยงานลูกสังกัด{{{departments}}}
ฝ่ายตุลาการ
ศาล{{{court}}}
{{{chief_justice_label}}}{{{chief_justice}}}
ที่ตั้งศาล{{{seat}}}
{{{extra_courts_label}}}{{{extra_courts}}}
{{Infobox government
| government_name = 
| nativename    = 
| government_form =
| image      = 
| image_size    =
| alt       =
| image2      = 
| image_size2   =
| alt2       =
| image3      = 
| image_size3   =
| alt3       =
| image4      = 
| image_size4   =
| alt4       =
| caption     = 
| date       = <!-- {{วันสถาปนา|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| date_end     = <!-- {{วันสิ้นสุด|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| document_type  = <!-- กรณีเว้นว่างขึ้นปรากฎ "เอกสารจัดตั้ง" -->
| document     = <!-- เอกสารจัดตั้ง (เช่น รัฐธรรมนูญ) -->
| division_type  = <!-- กรณีเว้นว่างขึ้นปรากฎ "รัฐ" สามารถแก้ไขเป็น "จังหวัด" หรือ "ดินแดน" -->
| division     = <!-- ชื่อ -->
| country     = <!-- เขตอำนาจ -->
| website     = 
| branch1     = <!-- ไม่ปรากฎหากเว้นว่าง -->
| branch1_label1  = 
| branch1_data1  = 
| branch1_label2  = 
| branch1_data2  = 
| branch1_label3  = 
| branch1_data3  = 
| legislature   = <!-- or | branch2 = -->
| speaker     = 
| deputy_speaker  = 
| members_in_assembly = 
| legislative_council = 
| chairman     = 
| deputy_chairman = 
| members_in_council = 
| meeting_place  = <!-- ที่ประชุมสภา -->
| branch3     = <!-- กรณีเว้นว่างขึ้นปรากฎ "ฝ่ายบริหาร -->
| leader_type   = <!-- กรณีเว้นว่างขึ้นปรากฎ "หัวหน้า" -->
| leader_title   = <!-- ชื่อตำแหน่ง -->
| main_body    = 
| leader_type2   = 
| leader_title2  = <!-- ชื่อตำแหน่งถัดมา -->
| leader_type3   = 
| leader_title3  = 
| leader_type4   = 
| leader_title4  =
| appointed    = <!-- ผู้แต่งตั้ง -->
| headquarters   = <!-- ที่ทำการ -->
| main_organ    = <!-- หน่วยงานแม่ -->
| departments   = <!-- หน่วยงานลูก -->
| branch4     = <!-- กรณีเว้นว่างขึ้นปรากฎ "ฝ่ายตุลาการ" -->
| court      = <!-- ชื่อศาล -->
| chief_justice_label = <!-- ชื่อตำแหน่ง -->
| chief_justice  = 
| seat       = <!-- ที่ตั้งศาล -->
| extra_courts_label = 
| extra_courts   = 
}}

ไม่มีคำอธิบาย

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
government_namegovernment_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
nativenamenativename

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
government_formgovernment_form

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
imageimage

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_sizeimage_size

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
altalt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image2image2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_size2image_size2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
alt2alt2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image3image3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_size3image_size3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
alt3alt3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image4image4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_size4image_size4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
alt4alt4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
captioncaption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
datedate

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
date_enddate_end

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
document_typedocument_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
documentdocument

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
division_typedivision_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
divisiondivision

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
countrycountry

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
urlurl

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
websitewebsite

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
branch1branch1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
branch1_label1branch1_label1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
branch1_data1branch1_data1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
branch1_label2branch1_label2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
branch1_data2branch1_data2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
branch1_label3branch1_label3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
branch1_data3branch1_data3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
branch2branch2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
legislature_labellegislature_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
legislaturelegislature

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
speaker_labelspeaker_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
speakerspeaker

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputy_speaker_labeldeputy_speaker_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputy_speakerdeputy_speaker

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
members_in_assembly_labelmembers_in_assembly_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
members_in_assemblymembers_in_assembly

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
legislative_council_labellegislative_council_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
legislative_councillegislative_council

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chairman_labelchairman_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chairmanchairman

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputy_chairman_labeldeputy_chairman_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputy_chairmandeputy_chairman

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
dpy_chairmandpy_chairman

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
members_in_council_labelmembers_in_council_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
members_in_councilmembers_in_council

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
meeting_placemeeting_place

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
branch3branch3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader_typeleader_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader_titleleader_title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
main_bodymain_body

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader_type2leader_type2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader_title2leader_title2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader_type3leader_type3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader_title3leader_title3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader_type4leader_type4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
leader_title4leader_title4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
appointedappointed

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
headquartersheadquarters

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
main_organmain_organ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
departmentsdepartments

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
branch4branch4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
court_namecourt_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
courtcourt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief_justice_labelchief_justice_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief_justicechief_justice

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seatseat

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
extra_courts_labelextra_courts_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
extra_courtsextra_courts

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้