แม่แบบ:กล่องข้อมูล บริษัท

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้เพื่อสร้างกล่องข้อมูลในบทความที่เกี่ยวกับบริษัท

การใช้งาน แก้

รูปแบบสั้น แก้

รูปแบบเต็ม แก้

name
ชื่อทางการค้า
ชื่อบริษัทที่จดทะเบียน
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อในภาษาท้องถื่น
ชื่อโรมัน
ชื่อในภาษาโรมัน
ชื่อเดิมชื่อเดิม/ชื่อทั่วไป
ประเภทประเภทธุรกิจ
การซื้อขาย
การซื้อขายในตลาดหุ้น
ISINISIN
ISIN2
อุตสาหกรรมหมวดหมู่อุตสาหกรรม
รูปแบบประเภทของสื่อ/สิ่งพิมพ์
ก่อนหน้าชื่อบริษัทก่อนหน้า
ก่อตั้งก่อตั้งเมื่อ
ผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้ง
เลิกกิจการเลิกกิจการเมื่อ
สาเหตุสาเหตุการเลิกกิจการ
ถัดไปชื่อบริษัทใหม่
สำนักงานใหญ่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่,
เมือง
,
ประเทศ
จำนวนที่ตั้ง
จำนวนสาขา (ปีที่ก่อตั้ง)
พื้นที่ให้บริการ
พื้นที่ให้บริการ
บุคลากรหลัก
รายชื่อผู้บริหาร
ผลิตภัณฑ์รายชื่อผลิตภัณฑ์
ผลผลิต
ผลผลิต (ปีที่ผลิต)
ตราสินค้ารายชื่อยี่ห้อ
บริการบริการ
รายได้รายได้ (ปีที่รายงาน)
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงาน (ปีที่รายงาน)
รายได้สุทธิ
รายได้สุทธิ  หรือ  กำไร (ปีที่รายงาน)
สินทรัพย์มูลค่าสินทรัพย์ (ปีที่รายงาน)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีที่รายงาน)
เจ้าของชื่อเจ้าของ  หรือ  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
สมาชิกรายชื่อสมาชิก (ปีที่รายงาน)
พนักงาน
จำนวนพนักงาน (ปีที่รายงาน)
บริษัทแม่บริษัทต้นสังกัด
แผนกแผนก
บริษัทในเครือบริษัทในเครือ
กรณีใส่ชื่อโมดูล
เงินกองทุนอัตราส่วนตามหลักเกณฑ์ Basel III
อันดับความน่าเชื่อถืออันดับความน่าเชื่อถือ
เว็บไซต์เว็บไซต์องค์กร
เชิงอรรถ / อ้างอิง
เชิงอรรถ
{{Infobox company
| name = 
| logo = 
| logo_size = 
| logo_alt = 
| logo_caption = 
| image = 
| image_size = 
| image_alt = 
| image_caption = 
| trade_name = 
| native_name = 
| native_name_lang = <!-- ใช้รหัส ISO 639-1 เช่น "fr" สำหรับภาษาฝรั่งเศส สำหรับหลายชื่อในภาษาต่าง ๆ ให้ใช้ {{Lang|[code]|[name]}} ใน native_name = และปล่อย native_name_lang = เป็นค่าว่าง -->
| romanized_name = 
| former_name = 
| type = 
| traded_as = 
| ISIN = 
| ISIN2 = 
| ISIN3 =
| industry = 
| genre = 
| predecessor = <!-- หรือ: | predecessors = -->
| founded = <!-- ถ้ามี: {{วันเริ่มต้นและอายุ|YYYY|MM|DD}} ใน [[เมือง]], ประเทศ -->
| founder = <!-- หรือ: | founders = -->
| defunct = <!-- {{วันสิ้นสุด|YYYY|MM|DD}} -->
| fate = 
| successor = <!-- หรือ: | successors = -->
| hq_location = 
| hq_location_city = 
| hq_location_country = 
| num_locations = 
| num_locations_year = <!-- ปีที่มีข้อมูล num_locations (ถ้ามี) -->
| area_served = <!-- หรือ: | areas_served = -->
| key_people = 
| products = 
| production = 
| production_year = <!-- ปีที่มีข้อมูล production (ถ้ามี) -->
| brands = 
| services = 
| revenue = 
| revenue_year = <!-- ปีที่มีข้อมูล revenue data (ถ้ามี) -->
| operating_income = 
| income_year = <!-- ปีที่มีข้อมูล operating_income (ถ้ามี) -->
| net_income = <!-- หรือ: | profit = -->
| net_income_year = <!-- หรือ: | profit_year = --><!-- ปีที่มีข้อมูล net_income/profit (ถ้ามี) -->
| aum = <!-- เฉพาะบริษัทที่ให้บริการทางการเงินเท่านั้น -->
| assets = 
| assets_year = <!-- ปีที่มีข้อมูล assets (ถ้ามี) -->
| equity = 
| equity_year = <!-- ปีที่มีข้อมูล equity (ถ้ามี) -->
| owner = <!-- หรือ: | owners = -->
| members = 
| members_year = <!-- ปีที่มีข้อมูล members (ถ้ามี) -->
| num_employees = 
| num_employees_year = <!-- ปีที่มีข้อมูล num_employees (ถ้ามี) -->
| parent = 
| divisions = 
| subsid = 
| module = <!-- ใช้เพื่อฝังแม่แบบอื่น ๆ -->
| ratio = <!-- อัตราส่วนตามหลักเกณฑ์ Basel III; ใช้สำหรับธนาคารเท่านั้น -->
| rating = <!-- อันดับความน่าเชื่อถือ; ใช้สำหรับธนาคารเท่านั้น -->
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes = 
}}

ตัวอย่าง แก้

The Corporation Company
ประเภทPublic
การซื้อขาย
อุตสาหกรรมPublishing
รูปแบบCorporate histories
ก่อตั้ง25 พฤษภาคม 1900; 123 ปีก่อน (1900-05-25) in New York City, US
ผู้ก่อตั้ง
 • Wikiped Wikiad
 • William Williamson
สำนักงานใหญ่,
US
จำนวนที่ตั้ง
300 stores (2011)
พื้นที่ให้บริการ
North America
บุคลากรหลัก
ผลิตภัณฑ์
 • Books
 • Magazines
ผลผลิต
 • เพิ่มขึ้น 57 histories (2011)
 • 43 histories (2010)
บริการ
 • Literary archiving
 • Literary restoration
รายได้
 • เพิ่มขึ้น US$500 million (2011)
 • US$432 million (2010)
รายได้จากการดำเนินงาน
 • Steady US$350 million (2011)
 • US$350 million (2010)
รายได้สุทธิ
 • ลดลง US$50 million (2011)
 • US$61 million (2010)
สินทรัพย์
 • ลดลง US$1,500 million (2011)
 • US$1,757 million (2010)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มขึ้น US$950 million (2011)
 • US$858 million (2010)
พนักงาน
 • เพิ่มขึ้น 1,500 (2011)
 • 1,256 (2010)
บริษัทแม่Mega Corporation
แผนก
 • TCC Company Histories
 • TCC Magazine Services
บริษัทในเครือ
 • Restored Book
 • Super Archives
เว็บไซต์example.com
เชิงอรรถ / อ้างอิง
[1][2]
{{Infobox company
| name = The Corporation Company
| logo = Bad Title Example.png
| type = [[Public company|Public]]
| traded_as = {{Unbulleted list|{{NYSE|TCCA}} (Class A)|{{TYO2|TCCB}} (Class B)}}
| industry = [[Publishing]]
| genre = Corporate histories
| founded = {{Start date and age|1900|05|25}} in [[New York City]], US
| founders = {{Unbulleted list|Wikiped Wikiad|William Williamson}}
| hq_location_city = [[Seattle]]
| hq_location_country = US
| num_locations = 300 stores
| num_locations_year = 2011
| area_served = North America
| key_people = {{Unbulleted list|Wikiped Wikiad ([[chairman]])|Waldo Wikiad ([[Chief executive officer|CEO]])}}
| products = {{Unbulleted list|Books|Magazines}}
| production = {{Unbulleted list|{{Increase}} 57 histories (2011)|43 histories (2010)}}
| services = {{Unbulleted list|Literary archiving|Literary restoration}}
| revenue = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$500&nbsp;million (2011)|US$432&nbsp;million (2010)}}
| operating_income = {{Unbulleted list|{{Steady}} US$350&nbsp;million (2011)|US$350&nbsp;million (2010)}}
| net_income = {{Unbulleted list|{{Decrease}} US$50&nbsp;million (2011)|US$61&nbsp;million (2010)}}
| assets = {{Unbulleted list|{{Decrease}} US$1,500&nbsp;million (2011)|US$1,757&nbsp;million (2010)}}
| equity = {{Unbulleted list|{{Increase}} US$950&nbsp;million (2011)|US$858&nbsp;million (2010)}}
| num_employees = {{Unbulleted list|{{Increase}} 1,500 (2011)|1,256 (2010)}}
| num_employees_year = <!-- Year of num_employees data (if known) -->
| parent = Mega Corporation
| divisions = {{Unbulleted list|TCC Company Histories|TCC Magazine Services}}
| subsid = {{Unbulleted list|Restored Book|Super Archives}}
| website = {{URL|example.com}}
| footnotes = {{Sfn|Johnson|2010|p=35}}{{Sfn|Hancock|2008|p=58}}
}}
 1. Johnson 2010, p. 35.
 2. Hancock 2008, p. 58.

ข้อมูลแม่แบบ แก้

ข้อมูลแม่แบบสำหรับแม่แบบนี้ที่ใช้โดยวิซาร์ดแม่แบบ, การแก้ไขแบบเห็นภาพ และเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล บริษัท (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

กล่องข้อมูลสำหรับบริษัท

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
ชื่อname company_name

ชื่อเต็มของบริษัทตามกฎหมาย ทำซ้ำเครื่องหมายวรรคตอนและตัวย่ออย่างถูกต้อง หรือตัดทอนไป ชื่อเต็มตามกฎหมายของบริษัทอาจแตกต่างจากชื่อสามัญที่ใช้สำหรับชื่อบทความ ค่าเริ่มต้นเป็นชื่อหน้าถ้าเว้นไว้

ค่าปริยาย
{{PAGENAMEBASE}}
สตริงเลือกได้
โลโก้logo company_logo

เครื่องหมายคำหรือโลโก้หลักในปัจจุบันของบริษัท ใช้โลโก้ของนิติบุคคลที่เป็นหัวข้อของบทความ โลโก้ที่ใช้อาจแตกต่างจากโลโก้ที่ใช้ในสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบทความเกี่ยวกับบริษัทแม่หรือบริษัทโฮลดิ้ง อัปโหลดเครื่องหมายคำ/กราฟิกโลโก้โดยใช้แบบฟอร์มอัปโหลดโลโก้องค์กร หมายเหตุ: การอัปโหลดโลโก้บริษัทที่มีเครื่องหมายการค้าด้วยวิธีการอื่น หรือการอัปโหลดโลโก้ของบริษัทไปยังวิกิมีเดียคอมมอนส์ มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้โลโก้ถูกลบ

ตัวอย่าง
logo.png
ไฟล์เลือกได้
ขนาดโลโก้logo_size

ขนาดในการแสดงผลโลโก้ที่เลือกได้เป็นพิกเซล หากไม่ระบุ ขนาดจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าโลโก้ขณะอัปโหลดของผู้ใช้

ตัวอย่าง
100px
สตริงเลือกได้
คำอธิบายโลโก้logo_alt alt

คำอธิบายเพิ่มเติมของโลโก้สำหรับเบราว์เซอร์แบบข้อความเท่านั้น และผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางสายตา

ตัวอย่าง
โลโก้ของบริษัทตัวอย่าง
สตริงเลือกได้
คำบรรยายโลโก้logo_caption caption

ข้อมูลรายละเอียดสำหรับโลโก้ หากจำเป็น

ตัวอย่าง
โลโก้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1942 - 1966
สตริงเลือกได้
รูปภาพimage

รูปภาพรองเกี่ยวกับบริษัท (ไม่ใช่โลโก้)

ตัวอย่าง
headquarters.jpg
ไฟล์เลือกได้
ขนาดรูปภาพimage_size

ขนาดในการแสดงผลรูปภาพรองที่เลือกได้เป็นพิกเซล หากไม่ระบุ ขนาดจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่ารูปภาพรองขณะอัปโหลดของผู้ใช้

ตัวอย่าง
100px
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
คำอธิบายภาพimage_alt

คำอธิบายเพิ่มเติมของรูปภาพรองสำหรับเบราว์เซอร์แบบข้อความเท่านั้น และผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางสายตา

ตัวอย่าง
สำนักงานใหญ่ของบริษัทตัวอย่าง
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
คำบรรยายภาพimage_caption

ข้อมูลรายละเอียดสำหรับรูปภาพรอง หากจำเป็น.

ตัวอย่าง
สำนักงานใหญ่ของบริษัทตัวอย่างในเมือง, ประเทศ
สตริงเลือกได้
ชื่อทางการค้าtrading_name trade_name

ชื่อทางการค้า การทำธุรกิจในนาม d/b/a หรือชื่อธุรกิจสมมติที่บริษัทนำเสนอต่อประชาชน พารามิเตอร์นี้ใช้เฉพาะเมื่อบริษัทมีชื่อทางการค้าที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซึ่งแตกต่างจากชื่อเต็มตามกฎหมายของบริษัทเท่านั้น

สตริงเลือกได้
ชื่อท้องถิ่นnative_name

ชื่อเต็มของบริษัทที่ไม่ใช่ภาษาไทย ตามกฎหมายที่ปรากฏในภาษาของประเทศบ้านเกิดของบริษัท ทำให้เกิดเครื่องหมายวรรคตอนหรือตัวย่อซ้ำ สำหรับไวยากรณ์ชื่อภาษาจีนและเกาหลี โปรดดูส่วน "การฝัง" ด้านล่าง

สตริงเลือกได้
ภาษาท้องถิ่นnative_name_lang

ตั้งค่าคุณลักษณะของภาษาสำหรับชื่อดั้งเดิม ใช้ตัวอักษรสองตัวตามรหัส ISO 639‑1 เช่น 'fr'

สตริงเลือกได้
ชื่อโรมันromanized_name

ชื่อท้องถิ่นใน[[ภาษาละติน]] ใช้เฉพาะในกรณีที่บริษัทอยู่ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ และไม่มีการแสดงชื่อท้องถิ่นในภาษาละตินอย่างเป็นทางการ หากมีการแสดงชื่อท้องถิ่นในภาษาละตินอย่างเป็นทางการ ให้ใช้พารามิเตอร์ 'ชื่อท้องถิ่น' แทน และละเว้นชื่อที่ไม่ใช่ภาษาละตินทั้งหมด

สตริงเลือกได้
ชื่อเดิมformer_name former_names

ชื่อเดิม หากมีการปรับภาพลักษณ์องค์กรเกิดขึ้นในอดีต

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ประเภทของบริษัทtype company_type

ประเภทของบริษัท (ไม่ใช่ประเภทการรวมตัวกัน) ใส่วิกิลิงก์หากเป็นไปได้ หากต้องการแสดงสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ให้ใช้พารามิเตอร์ ''เจ้าของ''

ตัวอย่าง
[[บริษัทมหาชนจำกัด]] หรือ [[บริษัทจำกัด]]
ชื่อหน้าเลือกได้
การซื้อขายtraded_as

ตลาดหลักทรัพย์หลักที่มีรายชื่อหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) ตามด้วย[[ชื่อย่อหลักทรัพย์]]ของบริษัท (ใช้แม่แบบชื่อย่อหลักทรัพย์ถ้าเป็นไปได้ ดูที่ [[หมวดหมู่:แม่แบบชื่อย่อหลักทรัพย์]]). นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของบริษัทในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหลักได้อีกด้วย หากมีสัญลักษณ์หรือดัชนีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้ใช้ {{Unbulleted list}} เพื่อจัดรูปแบบ

ตัวอย่าง
{{NYSE|DLB}} หรือ {{Unbulleted list|{{NASDAQ|MSFT}}|ประกอบด้วย [[ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์]]|ประกอบด้วย [[แนสแด็ก 100]]|ประกอบด้วย [[S&P 500]]}}
สตริงเลือกได้
ISINISIN

​รหัสหลักทรัพย์สากล หากต้องการเพิ่ม ISIN ที่ 2 ให้ใช้ |ISIN2=

สตริงเลือกได้
ISIN2ISIN2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
อุตสาหกรรมindustry

อุตสาหกรรมหลักหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการ โดยเรียงตามตัวอักษร หากบริษัทนำเสนอสินค้าหรือบริการมากกว่า 1 อุตสาหกรรม ให้จัดรูปแบบรายการโดยใช้ {{Unbulleted list}}

ตัวอย่าง
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ {{Unbulleted list|การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์|การจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า|ความบันเทิง}}
สตริงเลือกได้
ประเภทgenre

ใช้สำหรับบริษัทสื่อหรือสิ่งพิมพ์ – ประเภทของงานที่เผยแพร่โดยบริษัท เรียงตามลำดับตัวอักษรและลิงก์ในวิกิหากเป็นไปได้ หากการเผยแพร่เป็นกิจกรรมหลักของบริษัท ให้พิจารณาใช้ {{กล่องข้อมูล สำนักพิมพ์}} แทนแม่แบบนี้ หากต้องการมากกว่าหนึ่งรายการที่นี่ ให้ใช้ {{Unbulleted list}} เพื่อจัดรูปแบบรายการ

ตัวอย่าง
[[นิยาย]] หรือ {{Unbulleted list|[[ชีวประวัติ]]|[[นิยายวิทยาศาสตร์]]|[[นิยายตะวันตก]]}}
สตริงเลือกได้
Predecessorpredecessor predecessors

The name(s) of any predecessor(s) of the company. If the company has two or more predecessors, list them alphabetically using {{Unbulleted list}}.

ตัวอย่าง
Apple Inc. OR {{Unbulleted list|[[C. L. Best]]|[[Holt Manufacturing Company]]}}
สตริงเลือกได้
Date foundedfounded foundation

Date and location of the company's establishment/foundation. For date, use {{Start date and age}}. For the location, use a format such as [[City]], Country Add the state/province/territory for cities in the US and Canada where required by WP:USPLACENAMES and avoid linking the country per MOS:OVERLINK. Per MOS:INFOBOXFLAG, do not include flag icons.

ตัวอย่าง
{{Start date and age|1925|12|02}} in [[Malmö]], Sweden
สตริงเลือกได้
Founderfounder founders

The founder/entrepreneur/s who founded the company, wiki-linked if notable. If more than one person, use {{Unbulleted list}} to format the entries.

ตัวอย่าง
Thomas Oliver
สตริงเลือกได้
Date defunctdefunct dissolved

The year (or, more specifically, if known, the date) the company became defunct/legally dissolved. Use {{End date}}.

ตัวอย่าง
{{End date|2000}} or {{End date|2000|06|30}}
สตริงเลือกได้
Fatefate

Reason(s) the company became defunct, or the name of the entity that acquired or merged with it.

ตัวอย่าง
Acquired by Cisco Systems, Inc. OR Bankrupted OR Dissolved OR Merged with Thompson Corporation
สตริงเลือกได้
Successorsuccessor successors

The name(s) of any successor(s) of the company. If the company has two or more successors, list them alphabetically using {{Unbulleted list}}.

ตัวอย่าง
[[Apple Inc.]] OR {{Unbulleted list|[[The People's Corporation of Judea]]|[[Splitters, Inc.]]}}
สตริงเลือกได้
HQ locationhq_location location

City (for cities in the US and Canada, with the state/province/territory where required by WP:USPLACENAMES) and country of the company's headquarters location. If using hq_location_city or hq_location_country, reserve hq_location for the building, address, or business park, if these are themselves are notable. Also maintain MOS:OVERLINK and MOS:INFOBOXFLAG.

สตริงเลือกได้
HQ location's cityhq_location_city location_city

City (for cities in the US and Canada, with the state/province/territory where required by WP:USPLACENAMES) of the company's headquarters location.

ตัวอย่าง
[[Redmond, Washington]] OR [[Nuremberg]]
สตริงเลือกได้
HQ location's countryhq_location_country location_country

Country of the company's headquarters location. Also maintain MOS:OVERLINK and MOS:INFOBOXFLAG.

ตัวอย่าง
Germany
สตริงเลือกได้
Number of locationsnum_locations locations

Number of places at or in which the company has a [visible, public?] presence. Include the type of place (e.g. "store", "outlet") if the same for most/all instances.

ตัวอย่าง
815 stores (2011)
สตริงเลือกได้
Number of locations yearnum_locations_year

The year associated with the data presented by num_location. This only appears (as a parenthesis appended to num_locations' label) if/when num_locations also supplied.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Area servedarea_served areas_served

Geographic area or areas in which the company does business. Use the largest appropriate geographic area or areas (i.e. if, for instance, a company trades in nearly every province in Canada, use e.g. |area_served=Most of Canada rather than listing every province). If more than one entry is required, use {{Unbulleted list}} to present them alphabetically; and avoid wiki-linking any area or location name already linked in previous parameters.

ตัวอย่าง
Worldwide OR North America OR [[New York metropolitan area]] OR {{Unbulleted list|[[Contiguous United States]]|[[Puerto Rico]]|[[United States Virgin Islands]]}}
สตริงเลือกได้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารlabel

ชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทตามกฎหมาย

สตริงเลือกได้
Key peoplekey_people

Up to four key individuals closely associated with the company. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries. List the figures in order of organizational role importance. Give job title(s) in parentheses (round brackets); these job titles use standard English casing. If a founder is already listed in the founder parameter, do not list them again here as a founder; if the founder still holds an executive job with the company, you may, however, list them along with their job title (chairman, president, etc.). Generally, list prominent, current executives within the company holding key positions such as chairman, chief executive officer, president, VP of design, etc., but do not list roles below chief officer level if they are not notable. Do include top executives even not individually notable, but do not wiki-link them. Use popular names rather than formal names if the key figure has an existing Wikipedia article. For defunct companies, list the most prominent former executives.

ตัวอย่าง
{{Unbulleted list|[[Tim Cook]] ([[Chief executive officer|CEO]])|[[Arthur D. Levinson]] ([[chairman]])|[[Jonathan Ive]] ([[Senior vice-president|SVP]] of [[industrial design]])|[[Steve Jobs]] (chairman, 1976–1985, 2011; CEO, 1997–2011)}}
สตริงเลือกได้
Productsproducts

A representative selection of the company's well known current or former products, listed alphabetically. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries.

ตัวอย่าง
{{Unbulleted list|[[Microsoft Office]]|[[Microsoft Windows]]}} OR {{Unbulleted list|[[Bentley Continental Flying Spur|Continental Flying Spur]]|[[Bentley Continental GT|Continental GT]]|[[Bentley Mulsanne (2010)|Mulsanne]]}}
สตริงเลือกได้
Productionproduction

The number of units produced in the most recent year and the year prior, stating the year in parentheses. Indicate what is being measured, such as vehicles, units or devices. You may include an indicator icon to indicate the change compared to the previous year; to avoid confusion, place the indicator before the number. Note that this is intended to depict the direction of change compared to the previous year, not the actual numerical change in value.

ตัวอย่าง
{{Unbulleted list|{{Increase}} 2,856 vehicles (2011)|2,177 vehicles (2010)}}
สตริงเลือกได้
Production yearproduction_year

The year associated with the data presented by production. This only appears (as a parenthesis appended to production's label) if/when production also supplied.

สตริงเลือกได้
Brandsbrands

Any significant brand names/imprints/etc. used by the company that differ from its name. If more than one, list using {{Hlist}}.

สตริงเลือกได้
Servicesservices

A representative selection of the company's well known current or former services offered, listed alphabetically. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries.

ตัวอย่าง
{{Unbulleted list|[[Financial services|Financing]]|[[Insurance]]|[[Maintenance, repair and operations|Maintenance]]|[[Training]]}}
สตริงเลือกได้
Revenuerevenue

All income that the company receives from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customers in the most recent year and the year prior, indicating the years in parentheses. (Revenue is referred to as "turnover" in the United Kingdom.) Wiki-link the currency unit and indicate country for common currency units like "dollar".

ตัวอย่าง
{{Unbulleted list|{{Increase}} US$512,256,128,064 (2011)|US$412,552,687,117 (2010)}}
สตริงเลือกได้
Revenue yearrevenue_year

The year associated with the data presented by revenue. This only appears (as a parenthesis appended to revenue's label) if/when revenue also supplied.

สตริงเลือกได้
Operating incomeoperating_income

Total earnings before interest and taxes recognized by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses.

ตัวอย่าง
{{Unbulleted list|{{Decrease}} US$256,128,064,032 (2011)|US$382,456,778,010 (2010)}}
สตริงเลือกได้
Operating income yearincome_year

The year associated with the data presented by operating_income. This only appears (as a parenthesis appended to operating_income's label) if/when operating_income also supplied.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Net incomenet_income profit

Net income or profit (revenue minus costs) realized by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses.

ตัวอย่าง
{{Unbulleted list|{{Steady}} US$128 million (2011)|US$128 million (2010)}}
สตริงเลือกได้
Net income yearnet_income_year profit_year

The year associated with the data presented by net_income. This only appears (as a parenthesis appended to net_income's label) if/when net_income also supplied.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Assets under managementaum

The company's total assets under management (AUM) in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses. This entry is used for financial services companies only. If the article subject is not a financial services company, delete this parameter from the article.

ตัวอย่าง
{{Unbulleted list|{{Increase}} US$213.5 million (2011)|US$175.8 million (2010)}}
สตริงเลือกได้
Assetsassets

Total assets controlled by the company in its most recent fiscal year and the year prior, with the applicable years in parentheses.

ตัวอย่าง
{{Unbulleted list|{{Decrease}} US$64,032,016 (2011)|US$82,456,375 (2010)}}
สตริงเลือกได้
Assets yearassets_year

The year associated with the data presented by assets. This only appears (as a parenthesis appended to assets' label) if/when assets also supplied.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Equityequity

Total equity or net worth held in the company; shareholder equity for public companies.

ตัวอย่าง
{{Unbulleted list|{{Increase}} US$32,016,008,004 (2011)|US$29,752,528,004 (2010)}}
สตริงเลือกได้
Equity yearequity_year

The year associated with the data presented by equity. This only appears (as a parenthesis appended to equity's label) if/when equity also supplied.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Ownerowner owners

Use this parameter to list, if applicable, ownership percentages for privately held companies. Use this field for publicly traded companies only when the owner is a long-term strategic owner such as an affiliate or founding family. Wiki-link if possible, and include the ownership percentage and a reference. List multiple owners in descending order of ownership percentage and use {{Unbulleted list}} to format the entries. If the company is majority-owned by a single entity and as such is a subsidiary or division, omit the owner field and use the parent field instead. Do not use the owner field to indicate top-level ownership if it differs from the direct parent.

ตัวอย่าง
{{Unbulleted list|[[Richemont]] (50%)|[[Polo Ralph Lauren]] (50%)}}
สตริงเลือกได้
Membersmembers

Number of members

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Members yearmembers_year

The year associated with the data presented by 'members'.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Number of employeesnum_employees

Total number of people employed by the company in the most recent year and the year prior, with the applicable years in parentheses. To separate thousands (e.g. 12,200; 5,200), use a comma (,) instead of a full stop (.) per MOS:NUM.

ตัวอย่าง
{{Unbulleted list|{{Steady}} 127 (2011)|127 (2010)}}
สตริงเลือกได้
Number of employees yearnum_employees_year

The year associated with the data presented by num_employees. This only appears (as a parenthesis appended to num_employees) if/when num_employees also supplied.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Parent/holding companyparent

The name(s) of the current and former parent companies and the time-span(s) in which they owned the subject. Do not add "independent" as parent company to designate times without a parent company. Do not include any higher-level owners, like the parents' parent companies. If the company is not majority-owned by a single entity and as such does not have a clear parent company, use the owner field with the respective owners' percentages instead.

ตัวอย่าง
in the case of Solar Turbines Incorporated: [[Caterpillar Inc.]]
สตริงเลือกได้
Divisionsdivisions

The primary functional or operational business divisions of a company, listed alphabetically. These divisions align with the internal organizational structure of the company and may or may not align with the company's legally incorporated subsidiaries. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries. If there are more than five divisions and the article body lists them or discusses them, consider linking to that part of the article rather than listing them in the infobox.

สตริงเลือกได้
Subsidiariessubsid

The primary legally incorporated subsidiaries owned by the company, listed alphabetically. Wiki-link each subsidiary that has its unique article. For publicly traded companies, a list of subsidiaries is disclosed in the company's annual report. If there is more than one entry, use {{Unbulleted list}} to format the entries. If there are more than five subsidiaries and the article body lists them or discusses them, consider linking to that part of the article rather than listing them in the infobox.

สตริงเลือกได้
Modulemodule

For embedding other templates (see WP:IEmbed).

สตริงเลือกได้
Basel III ratioratio

Basel III ratio; used for banks only.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Credit ratingrating

Credit rating from one or more of Moody's, Fitch or S&P; used for banks only.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
websitewebsite homepage

Top-level URL of the company's website, using the {{URL}} template. Do not include the leading www. unless the URL will not resolve without it.

สตริงเลือกได้
Footnotesfootnotes

Use to list citations that validate the data in the infobox or to note information about the terms, names and figures used.

สตริงเลือกได้
embedembed

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้

หมวดหมู่ติดตาม แก้