แทรกส่วนหัวสั้น ๆ เพื่อทำการจัดการข้อมูลแม่แบบและแนะนำผู้ใช้ และเพิ่มไปยังหมวดหมู่:แม่แบบที่ใช้ข้อมูลแม่แบบ (379)

การใช้งาน

แก้
== ข้อมูลแม่แบบ == หรือ == พารามิเตอร์ == หรือ == การใช้งาน ==
{{ส่วนหัวข้อมูลแม่แบบ}}
<templatedata>{
...
}</templatedata>

หรือใช้การสร้างอัตโนมัติในหน้า /doc

== ข้อมูลแม่แบบ ==
{{subst:ตัวสร้างข้อมูลแม่แบบ}}

หลังจากบันทึก จะมีการแทรกข้อมูลแม่แบบของแม่แบบรากของเอกสารกำกับการใช้งาน หลังจากนั้นอาจใช้ตัวแก้ไขแม่แบบเพื่อแก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ en:WP:VE/TD และ แม่แบบ:ตัวสร้างข้อมูลแม่แบบ/doc

คุณอาจใช้ {{ส่วนหัวข้อมูลแม่แบบ|ชื่อแม่แบบแทนค่าปริยาย}} ค่าปริยายคือ {{BASEPAGENAME}}

หากไม่ต้องการแสดงข้อความส่วนหัว ให้ตั้งค่า |noheader=no สำหรับพารามิเตอร์อื่น ๆ ดูที่ #ข้อมูลแม่แบบ

การตรวจสอบ

แก้

ข้อมูลแม่แบบในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ถูกคัดลอกจากวิกิอื่น โดยยังไม่มีการตรวจสอบหรือบางพารามิเตอร์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ดังนั้น จึงตั้ง |checked= เพื่อใช้ตรวจสอบว่าได้ทำการตรวจทานไปแล้วหรือไม่ หากยังไม่ตรวจทาน อาจไม่มีพารามิเตอร์นี้หรือได้ค่าเป็น no และแม่แบบจะอยู่ในหมวดหมู่:ข้อมูลแม่แบบที่ยังไม่ถูกตรวจสอบอัตโนมัติ

กรณีผู้บำรุงรักษาได้ตรวจสอบแล้วว่าพารามิเตอร์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ให้ตั้งค่า |checked= ตามด้วยวันที่ที่ตรวจสอบในรูป ปปปปดดววชชนนวว เช่น |checked=20240620071211 หรือแทรกโค้ดต่อไปนี้:

{{subst:CURRENTTIMESTAMP}}

ล้าสมัย

แก้

กรณีที่ข้อมูลแม่แบบถูกตรวจสอบแล้ว แต่หากเก่ากว่า 1 ปีข้อมูลแม่แบบนั้นจะถูกทำเครื่องหมายว่าล้าสมัยเพื่อให้มีการตรวจสอบ โดยจะถูกบันทึกไปที่หมวดหมู่:ข้อมูลแม่แบบที่อาจล้าสมัยเพื่อให้มีการบำรุงรักษาอีกครั้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วให้แก้ไข |checked= ให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ {{subst:CURRENTTIMESTAMP}} เช่นกัน

ข้อมูลแม่แบบ

แก้
ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ ส่วนหัวข้อมูลแม่แบบ (อาจล้าสมัย)

สำหรับใช้นำหน้าตารางข้อมูลแม่แบบ เช่นตารางด้านล่างนี้

พารามิเตอร์แม่แบบ

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
ไม่ต้องใส่หัวnoheader

ระบุว่าต้องการส่วนหัวหรือไม่

ตรรกะเลือกได้
ไม่ลิงก์nolink

ไม่ต้องลิงก์ไปหน้าช่วยเหลือข้อมูลแม่แบบ

ตรรกะเลือกได้
ชื่อแม่แบบ1

ชื่อเต็มของแม่แบบ

ค่าปริยาย
{{FULLROOTPAGENAME}}
ชื่อหน้าเลือกได้
ตรวจสอบเมื่อchecked

วันเวลาที่ตรวจสอบ

วันที่เลือกได้
ไม่จัดหมวดหมู่nocat

ไม่ต้องทำการจัดหมวดหมู่

ตรรกะเลือกได้

ดูเพิ่ม

แก้