แม่แบบ:กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ}} เป็นกล่องข้อมูลสำหรับใช้ในบทความเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ

วากยสัมพันธ์ แก้

{{{ชื่อหน่วยงาน}}}
{{{ชื่อในภาษาแม่_1}}}
{{{ชื่อในภาษาแม่_2}}}
{{{ชื่อในภาษาแม่_ท}}}
[[File:{{{ตรา}}}|{{{ตรา_กว้าง}}}]]
{{{ตรา_บรรยาย}}}
[[File:{{{สัญลักษณ์}}}|{{{สัญลักษณ์_กว้าง}}}]]
{{{สัญลักษณ์_บรรยาย}}}
[[File:{{{ภาพ}}}|{{{ภาพ_กว้าง}}}]]
{{{ภาพ_บรรยาย}}}
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง{{{วันก่อตั้ง}}}
ผู้ก่อตั้ง{{{ผู้ก่อตั้ง}}}
หน่วยงานก่อนหน้า
 • {{{สืบทอดจาก_1}}}
 • {{{สืบทอดจาก_2}}}
 • {{{สืบทอดจาก_3}}}
 • {{{สืบทอดจาก_4}}}
 • {{{สืบทอดจาก_5}}}
 • {{{สืบทอดจาก_6}}}
ยุบเลิก{{{วันยุบเลิก}}}
หน่วยงานสืบทอด
 • {{{สืบทอดโดย}}}
เขตอำนาจ{{{เขตอำนาจ}}}
สำนักงานใหญ่{{{กองบัญชาการ}}}
บุคลากร{{{บุคลากร}}}
งบประมาณประจำปี{{{งบประมาณ}}}
รัฐมนตรี
 • {{{รัฐมนตรี1_ชื่อ}}}, {{{รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง}}}
 • {{{รัฐมนตรี2_ชื่อ}}}, {{{รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง}}}
 • {{{รัฐมนตรี3_ชื่อ}}}, {{{รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง}}}
 • {{{รัฐมนตรี4_ชื่อ}}}, {{{รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง}}}
 • {{{รัฐมนตรี5_ชื่อ}}}, {{{รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง}}}
 • {{{รัฐมนตรี6_ชื่อ}}}, {{{รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง}}}
 • {{{รัฐมนตรี7_ชื่อ}}}, {{{รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง}}}
 • {{{รัฐมนตรี8_ชื่อ}}}, {{{รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง}}}
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • {{{หัวหน้า1_ชื่อ}}}, {{{หัวหน้า1_ตำแหน่ง}}}
 • {{{หัวหน้า2_ชื่อ}}}, {{{หัวหน้า2_ตำแหน่ง}}}
 • {{{หัวหน้า3_ชื่อ}}}, {{{หัวหน้า3_ตำแหน่ง}}}
 • {{{หัวหน้า4_ชื่อ}}}, {{{หัวหน้า4_ตำแหน่ง}}}
 • {{{หัวหน้า5_ชื่อ}}}, {{{หัวหน้า5_ตำแหน่ง}}}
 • {{{หัวหน้า6_ชื่อ}}}, {{{หัวหน้า6_ตำแหน่ง}}}
 • {{{หัวหน้า7_ชื่อ}}}, {{{หัวหน้า7_ตำแหน่ง}}}
 • {{{หัวหน้า8_ชื่อ}}}, {{{หัวหน้า8_ตำแหน่ง}}}
 • {{{หัวหน้า9_ชื่อ}}}, {{{หัวหน้า9_ตำแหน่ง}}}
ต้นสังกัด{{{กำกับดูแล}}}
ลูกสังกัด
 • {{{ลูกสังกัด_1}}}
 • {{{ลูกสังกัด_2}}}
 • {{{ลูกสังกัด_3}}}
 • {{{ลูกสังกัด_4}}}
 • {{{ลูกสังกัด_5}}}
 • {{{ลูกสังกัด_6}}}
 • {{{ลูกสังกัด_7}}}
 • {{{ลูกสังกัด_8}}}
 • {{{ลูกสังกัด_9}}}
เอกสารหลัก
 • {{{เอกสารหลัก_1}}}
 • {{{เอกสารหลัก_2}}}
 • {{{เอกสารหลัก_3}}}
 • {{{เอกสารหลัก_4}}}
 • {{{เอกสารหลัก_5}}}
 • {{{เอกสารหลัก_6}}}
เว็บไซต์{{{เว็บไซต์}}}
แผนที่
[[File:{{{แผนที่}}}|{{{แผนที่_กว้าง}}}|alt={{{map_alt}}}|{{{map_alt}}}]]
{{{แผนที่_บรรยาย}}}
เชิงอรรถ
{{{หมายเหตุ}}}
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ
|ชื่อหน่วยงาน  = 
|ชื่อในภาษาแม่_1 = 
|ชื่อในภาษาแม่_2 = 
|ชื่อในภาษาแม่_ท = 
|สัญลักษณ์     = 
|สัญลักษณ์_กว้าง  = 
|สัญลักษณ์_บรรยาย = 
|ตรา     = 
|ตรา_กว้าง  = 
|ตรา_บรรยาย = 
|ภาพ   = 
|ภาพ_กว้าง = 
|ภาพ_บรรยาย = 
|วันก่อตั้ง    = 
|ผู้ก่อตั้ง   =
|สืบทอดจาก_1  = 
|สืบทอดจาก_2  = 
|สืบทอดจาก_3  = 
|สืบทอดจาก_4  = 
|สืบทอดจาก_5  = 
|สืบทอดจาก_6  = 
|วันยุบเลิก   = 
|สืบทอดโดย  = 
|เขตอำนาจ = 
|กองบัญชาการ = 
|latd= |latm= |lats= |latNS= 
|longd= |longm= |longs= |longEW= 
|รหัสภูมิภาค  = 
|บุคลากร   = 
|งบประมาณ    = 
|รัฐมนตรี1_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี2_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี3_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี4_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี5_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี6_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี7_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี8_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง  = 
|หัวหน้า1_ชื่อ   = 
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า2_ชื่อ   = 
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า3_ชื่อ   = 
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า4_ชื่อ   = 
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า5_ชื่อ   = 
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า6_ชื่อ   = 
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า7_ชื่อ   = 
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า8_ชื่อ   = 
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า9_ชื่อ   = 
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง = 
|ประเภทหน่วยงาน  =
|องค์กร = 
|กำกับดูแล = 
|ลูกสังกัด_1 = 
|ลูกสังกัด_2 = 
|ลูกสังกัด_3 = 
|ลูกสังกัด_4 = 
|ลูกสังกัด_5 = 
|ลูกสังกัด_6 = 
|ลูกสังกัด_7 = 
|ลูกสังกัด_8 = 
|ลูกสังกัด_9 = 
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์    =
|หมายเหตุ   = 
|แผนที่   = 
|แผนที่_กว้าง = 
|แผนที่_บรรยาย = 
}}

ไม่มีคำอธิบาย

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
childchild

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
subboxsubbox

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
italic titleitalic title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
namename

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
agency_nameagency_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อหน่วยงานชื่อหน่วยงาน

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_namenative_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
nativenamenativename

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อในภาษาแม่_1ชื่อในภาษาแม่_1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_name_anative_name_a

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
nativename_anativename_a

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อในภาษาแม่_2ชื่อในภาษาแม่_2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_name_rnative_name_r

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
nativename_rnativename_r

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อในภาษาแม่_ทชื่อในภาษาแม่_ท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
sealseal

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ตราตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seal_sizeseal_size

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seal_widthseal_width

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ตรา_กว้างตรา_กว้าง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seal_altseal_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seal_captionseal_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ตรา_บรรยายตรา_บรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logologo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สัญลักษณ์สัญลักษณ์

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_sizelogo_size

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_widthlogo_width

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สัญลักษณ์_กว้างสัญลักษณ์_กว้าง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_altlogo_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_captionlogo_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สัญลักษณ์_บรรยายสัญลักษณ์_บรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
imageimage

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
picturepicture

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ภาพภาพ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_sizeimage_size

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
picture_widthpicture_width

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ภาพ_กว้างภาพ_กว้าง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_altimage_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_captionimage_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
picture_captionpicture_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ภาพ_บรรยายภาพ_บรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
formedformed

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
วันก่อตั้งวันก่อตั้ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceding1preceding1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดจาก_1สืบทอดจาก_1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
dissolveddissolved

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
วันยุบเลิกวันยุบเลิก

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
supersedingsuperseding

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดโดยสืบทอดโดย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
jurisdictionjurisdiction

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เขตอำนาจเขตอำนาจ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
headquartersheadquarters

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
mottomotto

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
employeesemployees

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
บุคลากรบุคลากร

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
budgetbudget

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
งบประมาณงบประมาณ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister1_nameminister1_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี1_ชื่อรัฐมนตรี1_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief1_namechief1_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า1_ชื่อหัวหน้า1_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
parent_agencyparent_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
องค์กรองค์กร

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ต้นสังกัดต้นสังกัด

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child1_agencychild1_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_1ลูกสังกัด_1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
keydocument1keydocument1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เอกสารหลัก_1เอกสารหลัก_1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
websitewebsite

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เว็บไซต์เว็บไซต์

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
footnotesfootnotes

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หมายเหตุหมายเหตุ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
mapmap

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
แผนที่แผนที่

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_captionmap_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
แผนที่_บรรยายแผนที่_บรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
latdlatd

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
typetype

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceding2preceding2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดจาก_2สืบทอดจาก_2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceding3preceding3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดจาก_3สืบทอดจาก_3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceding4preceding4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดจาก_4สืบทอดจาก_4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceding5preceding5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดจาก_5สืบทอดจาก_5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceding6preceding6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดจาก_6สืบทอดจาก_6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
superseding1superseding1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
serviceservice

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
superseding2superseding2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
superseding3superseding3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
superseding4superseding4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
superseding5superseding5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
superseding6superseding6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
agency_typeagency_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
statusstatus

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
กองบัญชาการกองบัญชาการ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coordinatescoordinates

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
latmlatm

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
latslats

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
latNSlatNS

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
longdlongd

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
longmlongm

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
longslongs

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
longEWlongEW

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รหัสภูมิภาครหัสภูมิภาค

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
คำขวัญคำขวัญ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister1_pfominister1_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี1_ตำแหน่งรัฐมนตรี1_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister2_nameminister2_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี2_ชื่อรัฐมนตรี2_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister2_pfominister2_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี2_ตำแหน่งรัฐมนตรี2_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister3_nameminister3_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี3_ชื่อรัฐมนตรี3_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister3_pfominister3_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี3_ตำแหน่งรัฐมนตรี3_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister4_nameminister4_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี4_ชื่อรัฐมนตรี4_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister4_pfominister4_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี4_ตำแหน่งรัฐมนตรี4_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister5_nameminister5_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี5_ชื่อรัฐมนตรี5_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister5_pfominister5_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี5_ตำแหน่งรัฐมนตรี5_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister6_nameminister6_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี6_ชื่อรัฐมนตรี6_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister6_pfominister6_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี6_ตำแหน่งรัฐมนตรี6_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister7_nameminister7_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี7_ชื่อรัฐมนตรี7_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister7_pfominister7_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี7_ตำแหน่งรัฐมนตรี7_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister8_nameminister8_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี8_ชื่อรัฐมนตรี8_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister8_pfominister8_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี8_ตำแหน่งรัฐมนตรี8_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister_typedeputyminister_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister1_namedeputyminister1_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย1_ชื่อรัฐมนตรีช่วย1_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister1_pfodeputyminister1_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย1_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย1_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister2_namedeputyminister2_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister2_pfodeputyminister2_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister3_namedeputyminister3_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister3_pfodeputyminister3_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister4_namedeputyminister4_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister4_pfodeputyminister4_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister5_namedeputyminister5_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister5_pfodeputyminister5_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister6_namedeputyminister6_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister6_pfodeputyminister6_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister7_namedeputyminister7_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister7_pfodeputyminister7_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister8_namedeputyminister8_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister8_pfodeputyminister8_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief1_positionchief1_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า1_ตำแหน่งหัวหน้า1_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief2_namechief2_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า2_ชื่อหัวหน้า2_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief2_positionchief2_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า2_ตำแหน่งหัวหน้า2_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief3_namechief3_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า3_ชื่อหัวหน้า3_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief3_positionchief3_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า3_ตำแหน่งหัวหน้า3_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief4_namechief4_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า4_ชื่อหัวหน้า4_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief4_positionchief4_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า4_ตำแหน่งหัวหน้า4_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief5_namechief5_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า5_ชื่อหัวหน้า5_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief5_positionchief5_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า5_ตำแหน่งหัวหน้า5_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief6_namechief6_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า6_ชื่อหัวหน้า6_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief6_positionchief6_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า6_ตำแหน่งหัวหน้า6_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief7_namechief7_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า7_ชื่อหัวหน้า7_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief7_positionchief7_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า7_ตำแหน่งหัวหน้า7_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief8_namechief8_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า8_ชื่อหัวหน้า8_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief8_positionchief8_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า8_ตำแหน่งหัวหน้า8_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief9_namechief9_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า9_ชื่อหัวหน้า9_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief9_positionchief9_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า9_ตำแหน่งหัวหน้า9_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
parent_departmentparent_department

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
parent_agency_typeparent_agency_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
กำกับดูแลกำกับดูแล

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child2_agencychild2_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_2ลูกสังกัด_2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child3_agencychild3_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_3ลูกสังกัด_3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child4_agencychild4_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_4ลูกสังกัด_4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child5_agencychild5_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_5ลูกสังกัด_5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child6_agencychild6_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_6ลูกสังกัด_6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child7_agencychild7_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_7ลูกสังกัด_7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child8_agencychild8_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_8ลูกสังกัด_8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child9_agencychild9_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_9ลูกสังกัด_9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child10_agencychild10_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child11_agencychild11_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child12_agencychild12_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child13_agencychild13_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child14_agencychild14_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child15_agencychild15_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child16_agencychild16_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child17_agencychild17_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child18_agencychild18_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child19_agencychild19_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child20_agencychild20_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child21_agencychild21_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child22_agencychild22_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child23_agencychild23_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child24_agencychild24_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child25_agencychild25_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
keydocument2keydocument2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เอกสารหลัก_2เอกสารหลัก_2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
keydocument3keydocument3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เอกสารหลัก_3เอกสารหลัก_3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
keydocument4keydocument4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เอกสารหลัก_4เอกสารหลัก_4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
keydocument5keydocument5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เอกสารหลัก_5เอกสารหลัก_5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
keydocument6keydocument6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เอกสารหลัก_6เอกสารหลัก_6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
agency_idagency_id

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_sizemap_size

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_widthmap_width

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
แผนที่_กว้างแผนที่_กว้าง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_altmap_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin_mappushpin_map

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_typemap_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin_map_altpushpin_map_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_dot_markmap_dot_mark

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin_labelpushpin_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map dot labelmap dot label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_dot_labelmap_dot_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin_reliefpushpin_relief

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reliefrelief

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin_mapsizepushpin_mapsize

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_mapimage_map

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin_map_captionpushpin_map_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
embedembed

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย2_ชื่อรัฐมนตรีช่วย2_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย2_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย2_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย3_ชื่อรัฐมนตรีช่วย3_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย3_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย3_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย4_ชื่อรัฐมนตรีช่วย4_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย4_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย4_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย5_ชื่อรัฐมนตรีช่วย5_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย5_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย5_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย6_ชื่อรัฐมนตรีช่วย6_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย6_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย6_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย7_ชื่อรัฐมนตรีช่วย7_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย7_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย7_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย8_ชื่อรัฐมนตรีช่วย8_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย8_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย8_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้

Syntax แก้

{{{name}}}
{{{native_name}}}
{{{native_name_a}}}
{{{native_name_r}}}
[[File:{{{seal}}}|{{{seal_size}}}|alt={{{seal_alt}}}|{{{seal_alt}}}]]
{{{seal_caption}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|{{{logo_alt}}}]]
{{{logo_caption}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|{{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
ภาพรวม{{{type}}}
ก่อตั้ง{{{formed}}}
{{{type}}}ก่อนหน้า
 • {{{preceding1}}}
 • {{{preceding2}}}
 • {{{preceding3}}}
 • {{{preceding4}}}
 • {{{preceding5}}}
 • {{{preceding6}}}
ยุบเลิก{{{dissolved}}}
หน่วยงานสืบทอด
 • {{{superseding1}}}
 • {{{superseding2}}}
 • {{{superseding3}}}
 • {{{superseding4}}}
 • {{{superseding5}}}
 • {{{superseding6}}}
ประเภท{{{agency_type}}}
เขตอำนาจ{{{jurisdiction}}}
สถานะ{{{status}}}
สำนักงานใหญ่{{{headquarters}}}
{{{coordinates}}}
คำขวัญ{{{motto}}}
บุคลากร{{{employees}}}
งบประมาณประจำปี{{{budget}}}
รัฐมนตรี
 • {{{minister1_name}}}, {{{minister1_pfo}}}
 • {{{minister2_name}}}, {{{minister2_pfo}}}
รัฐมนตรีช่วย
 • {{{deputyminister1_name}}}, {{{deputyminister1_pfo}}}
 • {{{deputyminister2_name}}}, {{{deputyminister2_pfo}}}
ฝ่ายบริหาร{{{type}}}
 • {{{chief1_name}}}, {{{chief1_position}}}
 • {{{chief2_name}}}, {{{chief2_position}}}
หน่วยงานแม่{{{parent_department}}}
{{{parent_agency_type}}}ต้นสังกัด{{{parent_agency}}}
ลูกสังกัด
 • {{{child1_agency}}}
 • {{{child2_agency}}}
เอกสารหลัก
 • {{{keydocument1}}}
 • {{{keydocument2}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
Agency ID{{{agency_id}}}
แผนที่
[[File:{{{map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|{{{map_alt}}}]]
{{{map_caption}}}
เชิงอรรถ
{{{footnotes}}}
{{{embed}}}
{{Infobox government agency
| name         = 
| native_name     = 
| native_name_a    = 
| native_name_r    = 
| type         = 
| seal         = 
| seal_size      = 
| seal_caption     = 
| seal_alt       = 
| logo         = 
| logo_size      = 
| logo_caption     = 
| logo_alt       = 
| image        = 
| image_size      = 
| image_caption    = 
| image_alt      = 
| formed        = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} OR {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| preceding1      = 
| preceding2      = <!-- up to |preceding6= -->
| dissolved      = 
| superseding1     = 
| superseding2     = <!-- up to |superseding6= -->
| agency_type     = 
| jurisdiction     = 
| status        = 
| headquarters     = 
| coordinates     = <!-- {{coord|LATITUDE|LONGITUDE|type:landmark_region:US|display=inline,title}} -->
| motto        = 
| employees      = 
| budget        = 
| minister_type    = 
| minister1_name    = 
| minister1_pfo    = 
| minister2_name    = 
| minister2_pfo    = <!-- up to |minister8_name= -->
| deputyminister_type = 
| deputyminister1_name = 
| deputyminister1_pfo = 
| deputyminister2_name = 
| deputyminister2_pfo = <!-- up to |deputyminister8_name= -->
| chief1_name     = 
| chief1_position   = 
| chief2_name     = 
| chief2_position   = <!-- up to |chief9_name= -->
| parent_department  = 
| parent_agency    = 
| parent_agency_type  = <!-- defaults to |type if left blank -->
| child1_agency    = 
| child2_agency    = <!-- up to |child25_agency= -->
| keydocument1     = <!-- up to |keydocument6= -->
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| agency_id      = 
| map         = 
| map_size       = 
| map_caption     = 
| map_alt       = 
| footnotes      = 
| embed        = 
}}

ตัวแปร แก้

จะใส่ตัวแปรไหน แล้วแต่จะเลือก ภายในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ชื่อตัวแปร จำเป็นต้องกรอกข้อมูลไหม อธิบาย ข้อมูลที่กรอก
ชื่อหน่วยงาน จำเป็น ชื่อของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
ชื่อในภาษาแม่_1 ไม่จำเป็น ชื่อของหน่วยงานนั้น ๆ ในภาษาแม่ เช่น ชื่อในภาษาไทยว่า พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ชื่อในภาษาแม่ว่า “頤和園” ข้อความ
ชื่อในภาษาแม่_2 ไม่จำเป็น ถ้ามีชื่อในภาษาแม่มากกว่า 1 ภาษา จะใส่เพิ่มก็ได้ ข้อความ
ชื่อในภาษาแม่_ท ไม่จำเป็น ถ้ามีชื่อในภาษาแม่ที่เขียนด้วยการทับศัพท์โดยอักษรใด ๆ จะใส่ด้วยก็ได้ เช่น ชื่อในภาษาไทยว่า พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ชื่อในภาษาแม่ว่า “頤和園” และเขียนทับศัพท์ด้วยอักษรโรมันตามระบบพินอินว่า “Yíhé Yuán” ข้อความ
สัญลักษณ์ ไม่จำเป็น สัญลักษณ์ของหน่วยงานนั้น ๆ ชื่อไฟล์พร้อมชื่อสกุล
สัญลักษณ์_กว้าง ไม่จำเป็น ขนาดความกว้างแห่งสัญลักษณ์ของหน่วยงานนั้น ๆ (ถ้าไม่ระบุ จะแสดงขนาด 180 px โดยอัตโนมัติและเป็นอย่างต่ำ) จำนวน
สัญลักษณ์_บรรยาย ไม่จำเป็น คำบรรยายสัญลักษณ์ของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
ตรา ไม่จำเป็น ตราของหน่วยงานนั้น ๆ ชื่อไฟล์พร้อมชื่อสกุล
ตรา_กว้าง ไม่จำเป็น ขนาดความกว้างแห่งตราของหน่วยงานนั้น ๆ (ถ้าไม่ระบุ จะแสดงขนาด 180 px โดยอัตโนมัติและเป็นอย่างต่ำ) จำนวน
ตรา_บรรยาย ไม่จำเป็น คำบรรยายตราของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
ภาพ ไม่จำเป็น ภาพของหน่วยงานนั้น ๆ ชื่อไฟล์พร้อมชื่อสกุล
ภาพ_กว้าง ไม่จำเป็น ขนาดความกว้างแห่งภาพของหน่วยงานนั้น ๆ (ถ้าไม่ระบุ จะแสดงขนาด 180 px โดยอัตโนมัติและเป็นอย่างต่ำ) จำนวน
ภาพ_บรรยาย ไม่จำเป็น คำบรรยายภาพของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
วันก่อตั้ง ไม่จำเป็น วันก่อตั้งหน่วยงานนั้น ๆ วันที่ เช่น “1 มกราคม พ.ศ. 2553” หรือจะใส่ศักราชอื่น เช่น “ค.ศ. 2010” และให้ระบุ พ.ศ. ด้วยทำได้ เช่น “ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)”
ผู้ก่อตั้ง ไม่จำเป็น ผู้ก่อตั้งหน่วยงานนั้น ๆ ชื่อของผู้ก่อตั้งหน่วยงานนั้นๆ
สืบทอดจาก_1 ไม่จำเป็น ชื่อของหน่วยงานที่สืบทอดโดยหน่วยงานนั้น ๆ สามารถระบุได้ 6 ครั้ง โดยเปลี่ยนเลขหลังตัวแปร เช่น “สืบทอดจาก_2, สืบทอดจาก_3, สืบทอดจาก_4 ฯลฯ” เป็นต้น ข้อความ
วันยุบเลิก ไม่จำเป็น วันยุบเลิกหน่วยงานนั้น ๆ วันที่ เช่น “1 มกราคม พ.ศ. 2553” หรือจะใส่ศักราชอื่น เช่น “ค.ศ. 2010” และให้ระบุ พ.ศ. ด้วยทำได้ เช่น “ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)”
สืบทอดโดย ไม่จำเป็น ชื่อของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นแทนที่หน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
เขตอำนาจ ไม่จำเป็น เขตอำนาจของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ เช่น ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอำนาจตลอด ”จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย”
กองบัญชาการ ไม่จำเป็น ที่ตั้งที่ทำการหลักของหน่วยงานนั้น ๆ Location of the agency's headquarters. ข้อความ เช่น ศาลปกครองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ “เลขที่ 22 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”
latd ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุองศา (degree) จำนวน
latm ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุลิปดา (minute of arc) จำนวน
lats ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุพิลิปดา (second of arc) จำนวน
latNS ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุทิศแห่งละติจูดโดยรหัสดังนี้ N = เหนือ และ S = ใต้ ข้อความ
longd ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ลองติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุองศา (degree) จำนวน
longm ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ลองติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุลิปดา (minute of arc) จำนวน
longs ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ลองติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุพิลิปดา (second of arc) จำนวน
longEW ไม่จำเป็น พิกัดภูมิศาสตร์ลองติจูดของกองบัญชาการ ให้ระบุทิศแห่งละติจูดโดยรหัสดังนี้ E = ตะวันออก และ W = ตะวันตก ข้อความ
รหัสภูมิภาค ไม่จำเป็น รหัสภูมิภาคของกองบัญชาการ ให้ใช้รหัสประเทศตาม ISO 3166-1 alpha-2 หรือรหัสภูมิภาคตาม ISO 3166-2 ข้อความ
บุคลากร ไม่จำเป็น จำนวนบุคลากร จำนวน
งบประมาณ ไม่จำเป็น งบประมาณประจำปี ข้อความ
รัฐมนตรี1_ชื่อ ไม่จำเป็น ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งสามารถระบุได้ถึง 10 ครั้ง โดยเปลี่ยนจำนวนในตัวแปร เช่น “รัฐมนตรี2_ชื่อ, รัฐมนตรี3_ชื่อ ฯลฯ” ข้อความ เช่น “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง ไม่จำเป็น ชื่อตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งสามารถระบุได้ถึง 10 ครั้ง โดยเปลี่ยนจำนวนในตัวแปร เช่น “รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง, รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง ฯลฯ” ข้อความ เช่น “นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย
หัวหน้า1_ชื่อ ไม่จำเป็น ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ประธาน นายก อธิบดี เสนาบดี อธิการบดี เจ้าคณะ เจ้าอาวาส ฯลฯ ซึ่งสามารถระบุได้ถึง 10 ครั้ง โดยเปลี่ยนจำนวนในตัวแปร เช่น “หัวหน้า2_ชื่อ, หัวหน้า3_ชื่อ ฯลฯ” ข้อความ เช่น “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
หัวหน้า1_ตำแหน่ง ไม่จำเป็น ชื่อตำแหน่งหัวหน้าของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น ผู้อำนวยการ ประธาน นายก อธิบดี เสนาบดี อธิการบดี เจ้าคณะ เจ้าอาวาส ฯลฯ ซึ่งสามารถระบุได้ถึง 10 ครั้ง โดยเปลี่ยนจำนวนในตัวแปร เช่น “หัวหน้า2_ตำแหน่ง, หัวหน้า3_ตำแหน่ง ฯลฯ” ข้อความ เช่น “เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ประเภทหน่วยงาน ไม่จำเป็น ประเภทหน่วยงาน เช่น กรม กอง สภา คณะ ภาควิชา ศูนย์ สำนัก สถาบัน หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากรม ฯลฯ ข้อความ
ต้นสังกัด ไม่จำเป็น ต้นสังกัดของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
ลูกสังกัด_1 ไม่จำเป็น หน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งสามารถระบุได้ถึง 6 โดยเปลี่ยนจำนวนในตัวแปร เช่น “ลูกสังกัด_2, ลูกสังกัด_3” ข้อความ
เอกสารหลัก_1 ไม่จำเป็น เอกสารหลักเกี่ยวกับหน่วยงานนั้น ๆ โดยอาจเป็นตราสารจัดตั้ง กฎหมายจัดตั้ง หรือผลงานเด่นดังของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งสามารถระบุได้ถึง 6 โดยเปลี่ยนจำนวนในตัวแปร เช่น “เอกสารหลัก_2, เอกสารหลัก_3” ข้อความ
เว็บไซต์ ไม่จำเป็น ที่อยู่เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ
หมายเหตุ ไม่จำเป็น หมายเหตุ ข้อความ
แผนที่ ไม่จำเป็น ภาพแผนที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ชื่อไฟล์พร้อมชื่อสกุล
แผนที่_กว้าง ไม่จำเป็น ขนาดความกว้างแห่งภาพแผนที่ของหน่วยงานนั้น ๆ (ถ้าไม่ระบุ จะแสดงขนาด 180 px โดยอัตโนมัติและเป็นอย่างต่ำ) จำนวน
แผนที่_บรรยาย ไม่จำเป็น คำบรรยายภาพแผนที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ข้อความ

ตัวอย่าง แก้

ศาลอาญาระหว่างประเทศ
International Criminal Court
Cour Pénale Internationale (ฝรั่งเศส)
ตรา

รัฐภาคีแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ (ตุลาคม พ.ศ. 2550)
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
สำนักงานใหญ่เนเธอร์แลนด์
นครเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
52°04′06″N 4°21′13″E / 52.068333°N 4.353611°E / 52.068333; 4.353611
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
เอกสารหลัก
เว็บไซต์Icc-cpi.int

สำหรับ ศาลอาญาระหว่างประเทศ ดังนี้

{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ
|ชื่อหน่วยงาน  = ศาลอาญาระหว่างประเทศ
|ชื่อในภาษาแม่_1 = International Criminal Court
|ชื่อในภาษาแม่_2 = Cour Pénale Internationale '''{{color|grey|(ฝรั่งเศส)}}'''
|ชื่อในภาษาแม่_ท = 
|สัญลักษณ์     = 
|สัญลักษณ์ _กว้าง  = 
|สัญลักษณ์ _บรรยาย = 
|ตรา     = International Criminal Court logo.svg
|ตรา_กว้าง  = 150 px
|ตรา_บรรยาย = ตรา
|ภาพ   = ICCmemberstatesworldmap102007.png
|ภาพ_กว้าง = 300 px
|ภาพ_บรรยาย = รัฐภาคีแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ ([[ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2550]])
|กองบัญชาการ = {{flagicon|Netherlands}}<br>[[นครเฮก]] [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]]<br>{{coord|52.068333|4.353611|region:NL_type:landmark|display=inline}}
|latd= |latm= |lats= |latNS= 
|longd= |longm= |longs= |longEW= 
|รหัสภูมิภาค  = NL
|วันก่อตั้ง    = [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2542]]
|สืบทอดจาก_1  = 
|สืบทอดจาก_2  = 
|สืบทอดจาก_3  = 
|สืบทอดจาก_4  = 
|สืบทอดจาก_5  = 
|สืบทอดจาก_6  = 
|วันยุบเลิก   = 
|สืบทอดโดย  = 
|เขตอำนาจ = 
|บุคลากร   = 
|งบประมาณ    = 
|รัฐมนตรี1_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี2_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี3_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี4_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี5_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี6_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี7_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง  = 
|หัวหน้า1_ชื่อ   = [[ซง ซาง-ฮยูน]]
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = '''ประธาน'''
|หัวหน้า2_ชื่อ   = [[Fatoumata Dembélé Diarra|ฟาเทามาทา เดมเบเล ไดอาร์รา]]
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = '''รองประธาน 1'''
|หัวหน้า3_ชื่อ   = [[Hans-Peter Kaul|ฮันส์-พีเทอร์ โคล]]
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = '''รองประธาน 2'''
|หัวหน้า4_ชื่อ   = 
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = 
|ประเภทหน่วยงาน  =
|องค์กร = 
|ลูกสังกัด_1 = 
|ลูกสังกัด_2 = 
|ลูกสังกัด_3 = 
|ลูกสังกัด_4 = 
|ลูกสังกัด_5 = 
|ลูกสังกัด_6 = 
|ลูกสังกัด_7 = 
|ลูกสังกัด_8 = 
|ลูกสังกัด_9 = 
|เอกสารหลัก_1= [[ธรรมนูญกรุงโรมฯ]]
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์    = [http://www.icc-cpi.int Icc-cpi.int]
|หมายเหตุ   = 
|แผนที่   = 
|แผนที่_กว้าง = 
|แผนที่_บรรยาย = 
}}
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา
United States Department of Agriculture
ตรา
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1889 (พ.ศ. 2432)
เขตอำนาจรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา
สำนักงานใหญ่สหรัฐ
เลขที่ 1301 ถนนอินดิเพนเดินซ์ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
38°53′12″N 77°01′47″W / 38.88667°N 77.02972°W / 38.88667; -77.02972
บุคลากร105,778 คน (พ.ศ. 2550)
งบประมาณประจำปี9 พัน 4 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2549)
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
เว็บไซต์Usda.gov

สำหรับ กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา ดังนี้

{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ
|ชื่อหน่วยงาน  = กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา
|ชื่อในภาษาแม่_1 = United States Department of Agriculture
|ชื่อในภาษาแม่_2 = 
|ชื่อในภาษาแม่_ท = 
|สัญลักษณ์     = USDA logo.svg
|สัญลักษณ์ _กว้าง  = 140 px
|สัญลักษณ์ _บรรยาย = สัญลักษณ์
|ตรา     = Seal of the United States Department of Agriculture.svg
|ตรา_กว้าง  = 140 px
|ตรา_บรรยาย = ตรา
|ภาพ   = 
|ภาพ_กว้าง = 
|ภาพ_บรรยาย = 
|กองบัญชาการ = {{flagicon|United States of America}}<br>เลขที่ 1301 [[Independence Avenue (Washington D.C.)|ถนนอินดิเพนเดินซ์]] [[Washington, D.C.|กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.]]
|latd=38 |latm=53 |lats=12 |latNS=N
|longd=77 |longm=01 |longs=47 |longEW=W
|รหัสภูมิภาค  = US
|วันก่อตั้ง    = [[15 กุมภาพันธ์]] [[ค.ศ. 1889]] (พ.ศ. 2432)
|สืบทอดจาก_1  = 
|สืบทอดจาก_2  = 
|สืบทอดจาก_3  = 
|สืบทอดจาก_4  = 
|สืบทอดจาก_5  = 
|สืบทอดจาก_6  = 
|วันยุบเลิก   = 
|สืบทอดโดย  = 
|เขตอำนาจ = [[รัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา]]
|บุคลากร   = 105,778 คน (พ.ศ. 2550)
|งบประมาณ    = 9 พัน 4 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2549)
|รัฐมนตรี1_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี2_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี3_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี4_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี5_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี6_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง  = 
|รัฐมนตรี7_ชื่อ = 
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง  = 
|หัวหน้า1_ชื่อ   = [[Mike Johanns|ไมค์ โจฮันส์]]
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = [[United States Secretary of Agriculture|ปลัดกรม]]
|หัวหน้า2_ชื่อ   = [[Charles F. Conner|ชาลส์ เอฟ. คอนเนอร์]]
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองปลัดกรม
|หัวหน้า3_ชื่อ   = 
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = 
|หัวหน้า4_ชื่อ   = 
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = 
|ประเภทหน่วยงาน  =
|ต้นสังกัด = 
|ลูกสังกัด_1 = 
|ลูกสังกัด_2 = 
|ลูกสังกัด_3 = 
|ลูกสังกัด_4 = 
|ลูกสังกัด_5 = 
|ลูกสังกัด_6 = 
|ลูกสังกัด_7 = 
|ลูกสังกัด_8 = 
|ลูกสังกัด_9 = 
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์    = [http://www.usda.gov/ Usda.gov]
|หมายเหตุ   = 
|แผนที่   = 
|แผนที่_กว้าง = 
|แผนที่_บรรยาย = 
}}

หมวดหมู่ติดตาม แก้

ดูเพิ่ม แก้

ไม่มีคำอธิบาย

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
childchild

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
subboxsubbox

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
italic titleitalic title

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
namename

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
agency_nameagency_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อหน่วยงานชื่อหน่วยงาน

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_namenative_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
nativenamenativename

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อในภาษาแม่_1ชื่อในภาษาแม่_1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_name_anative_name_a

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
nativename_anativename_a

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อในภาษาแม่_2ชื่อในภาษาแม่_2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_name_rnative_name_r

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
nativename_rnativename_r

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ชื่อในภาษาแม่_ทชื่อในภาษาแม่_ท

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
sealseal

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ตราตรา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seal_sizeseal_size

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seal_widthseal_width

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ตรา_กว้างตรา_กว้าง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seal_altseal_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seal_captionseal_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ตรา_บรรยายตรา_บรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logologo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สัญลักษณ์สัญลักษณ์

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_sizelogo_size

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_widthlogo_width

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สัญลักษณ์_กว้างสัญลักษณ์_กว้าง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_altlogo_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logo_captionlogo_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สัญลักษณ์_บรรยายสัญลักษณ์_บรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
imageimage

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
picturepicture

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ภาพภาพ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_sizeimage_size

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
picture_widthpicture_width

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ภาพ_กว้างภาพ_กว้าง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_altimage_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_captionimage_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
picture_captionpicture_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ภาพ_บรรยายภาพ_บรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
formedformed

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
วันก่อตั้งวันก่อตั้ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceding1preceding1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดจาก_1สืบทอดจาก_1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
dissolveddissolved

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
วันยุบเลิกวันยุบเลิก

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
supersedingsuperseding

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดโดยสืบทอดโดย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
jurisdictionjurisdiction

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เขตอำนาจเขตอำนาจ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
headquartersheadquarters

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
mottomotto

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
employeesemployees

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
บุคลากรบุคลากร

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
budgetbudget

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
งบประมาณงบประมาณ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
parent_agencyparent_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
องค์กรองค์กร

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ต้นสังกัดต้นสังกัด

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child1_agencychild1_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_1ลูกสังกัด_1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
keydocument1keydocument1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เอกสารหลัก_1เอกสารหลัก_1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
websitewebsite

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เว็บไซต์เว็บไซต์

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
footnotesfootnotes

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หมายเหตุหมายเหตุ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
mapmap

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
แผนที่แผนที่

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_captionmap_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
แผนที่_บรรยายแผนที่_บรรยาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
latdlatd

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
typetype

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceding2preceding2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดจาก_2สืบทอดจาก_2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceding3preceding3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดจาก_3สืบทอดจาก_3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceding4preceding4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดจาก_4สืบทอดจาก_4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceding5preceding5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดจาก_5สืบทอดจาก_5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
preceding6preceding6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
สืบทอดจาก_6สืบทอดจาก_6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
superseding1superseding1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
serviceservice

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
superseding2superseding2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
superseding3superseding3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
superseding4superseding4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
superseding5superseding5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
superseding6superseding6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
agency_typeagency_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
statusstatus

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
กองบัญชาการกองบัญชาการ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coordinatescoordinates

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
latmlatm

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
latslats

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
latNSlatNS

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
longdlongd

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
longmlongm

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
longslongs

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
longEWlongEW

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รหัสภูมิภาครหัสภูมิภาค

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
คำขวัญคำขวัญ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister1_nameminister1_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี1_ชื่อรัฐมนตรี1_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister1_pfominister1_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี1_ตำแหน่งรัฐมนตรี1_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister2_nameminister2_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี2_ชื่อรัฐมนตรี2_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister2_pfominister2_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี2_ตำแหน่งรัฐมนตรี2_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister3_nameminister3_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี3_ชื่อรัฐมนตรี3_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister3_pfominister3_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี3_ตำแหน่งรัฐมนตรี3_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister4_nameminister4_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี4_ชื่อรัฐมนตรี4_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister4_pfominister4_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี4_ตำแหน่งรัฐมนตรี4_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister5_nameminister5_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี5_ชื่อรัฐมนตรี5_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister5_pfominister5_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี5_ตำแหน่งรัฐมนตรี5_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister6_nameminister6_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี6_ชื่อรัฐมนตรี6_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister6_pfominister6_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี6_ตำแหน่งรัฐมนตรี6_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister7_nameminister7_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี7_ชื่อรัฐมนตรี7_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister7_pfominister7_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี7_ตำแหน่งรัฐมนตรี7_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister8_nameminister8_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี8_ชื่อรัฐมนตรี8_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
minister8_pfominister8_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรี8_ตำแหน่งรัฐมนตรี8_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister_typedeputyminister_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister1_namedeputyminister1_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย1_ชื่อรัฐมนตรีช่วย1_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister1_pfodeputyminister1_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย1_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย1_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister2_namedeputyminister2_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย2_ชื่อรัฐมนตรีช่วย2_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister2_pfodeputyminister2_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย2_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย2_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister3_namedeputyminister3_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย3_ชื่อรัฐมนตรีช่วย3_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister3_pfodeputyminister3_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย3_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย3_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister4_namedeputyminister4_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย4_ชื่อรัฐมนตรีช่วย4_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister4_pfodeputyminister4_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย4_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย4_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister5_namedeputyminister5_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย5_ชื่อรัฐมนตรีช่วย5_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister5_pfodeputyminister5_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย5_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย5_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister6_namedeputyminister6_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย6_ชื่อรัฐมนตรีช่วย6_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister6_pfodeputyminister6_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย6_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย6_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister7_namedeputyminister7_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย7_ชื่อรัฐมนตรีช่วย7_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister7_pfodeputyminister7_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย7_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย7_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister8_namedeputyminister8_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย8_ชื่อรัฐมนตรีช่วย8_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deputyminister8_pfodeputyminister8_pfo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
รัฐมนตรีช่วย8_ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย8_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief1_namechief1_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า1_ชื่อหัวหน้า1_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief1_positionchief1_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า1_ตำแหน่งหัวหน้า1_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief2_namechief2_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า2_ชื่อหัวหน้า2_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief2_positionchief2_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า2_ตำแหน่งหัวหน้า2_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief3_namechief3_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า3_ชื่อหัวหน้า3_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief3_positionchief3_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า3_ตำแหน่งหัวหน้า3_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief4_namechief4_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า4_ชื่อหัวหน้า4_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief4_positionchief4_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า4_ตำแหน่งหัวหน้า4_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief5_namechief5_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า5_ชื่อหัวหน้า5_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief5_positionchief5_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า5_ตำแหน่งหัวหน้า5_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief6_namechief6_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า6_ชื่อหัวหน้า6_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief6_positionchief6_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า6_ตำแหน่งหัวหน้า6_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief7_namechief7_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า7_ชื่อหัวหน้า7_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief7_positionchief7_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า7_ตำแหน่งหัวหน้า7_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief8_namechief8_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า8_ชื่อหัวหน้า8_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief8_positionchief8_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า8_ตำแหน่งหัวหน้า8_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief9_namechief9_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า9_ชื่อหัวหน้า9_ชื่อ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chief9_positionchief9_position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
หัวหน้า9_ตำแหน่งหัวหน้า9_ตำแหน่ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
parent_departmentparent_department

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
parent_agency_typeparent_agency_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
กำกับดูแลกำกับดูแล

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child2_agencychild2_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_2ลูกสังกัด_2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child3_agencychild3_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_3ลูกสังกัด_3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child4_agencychild4_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_4ลูกสังกัด_4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child5_agencychild5_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_5ลูกสังกัด_5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child6_agencychild6_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_6ลูกสังกัด_6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child7_agencychild7_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_7ลูกสังกัด_7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child8_agencychild8_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_8ลูกสังกัด_8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child9_agencychild9_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ลูกสังกัด_9ลูกสังกัด_9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child10_agencychild10_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child11_agencychild11_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child12_agencychild12_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child13_agencychild13_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child14_agencychild14_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child15_agencychild15_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child16_agencychild16_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child17_agencychild17_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child18_agencychild18_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child19_agencychild19_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child20_agencychild20_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child21_agencychild21_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child22_agencychild22_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child23_agencychild23_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child24_agencychild24_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
child25_agencychild25_agency

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
keydocument2keydocument2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เอกสารหลัก_2เอกสารหลัก_2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
keydocument3keydocument3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เอกสารหลัก_3เอกสารหลัก_3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
keydocument4keydocument4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เอกสารหลัก_4เอกสารหลัก_4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
keydocument5keydocument5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เอกสารหลัก_5เอกสารหลัก_5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
keydocument6keydocument6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
เอกสารหลัก_6เอกสารหลัก_6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
agency_idagency_id

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_sizemap_size

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_widthmap_width

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
แผนที่_กว้างแผนที่_กว้าง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_altmap_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin_mappushpin_map

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_typemap_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin_map_altpushpin_map_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_dot_markmap_dot_mark

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin_labelpushpin_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map dot labelmap dot label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map_dot_labelmap_dot_label

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin_reliefpushpin_relief

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reliefrelief

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin_mapsizepushpin_mapsize

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_mapimage_map

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin_map_captionpushpin_map_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
embedembed

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้