แม่แบบ:รายการธรรมดา

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Plainlist)
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน แก้

แม่แบบจะสร้างรายการโดยไม่มีเครื่องหมายจุดนำหน้า

ข้างต้นให้พิมพ์ดังนี้

{{รายการธรรมดา|
* [[ก]]
* [[ข]]
* [[ค]]
}}

หรือใช้ควบคู่กับ {{สิ้นสุดรายการธรรมดา}} ดังนี้

{{รายการธรรมดา}}
* [[ก]]
* [[ข]]
* [[ค]]
{{สิ้นสุดรายการธรรมดา}}