แม่แบบ:กล่องข้อมูล ผู้ดำรงตำแหน่ง

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งานแก้ไข

{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[file:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}]]
[[file:{{{image name}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}]]
[[file:{{{smallimage}}}|frameless|alt={{{alt}}}]]
{{{caption}}}
[[{{{office}}}]]{{{order}}}
ดำรงตำแหน่ง
{{{term_start}}} – {{{term_end}}}
ดำรงตำแหน่งร่วมกับ{{{alongside}}}
กษัตริย์ {{{monarch}}}
ประธานาธิบดี {{{president}}}
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ {{{governor_general}}}
นายกรัฐมนตรี {{{primeminister}}}
หัวหน้ารัฐบาล {{{chancellor}}}
Taoiseach {{{taoiseach}}}
ผู้ว่าการ {{{governor}}}
รองประธานาธิบดี {{{vicepresident}}}
รองนายกรัฐมนตรี {{{viceprimeminister}}}
รอง {{{deputy}}}
รัฐมนตรีช่วย {{{deputyminister}}}
รัฐมนตรีว่าการ {{{headminister}}}
ผู้ว่าการแทน {{{lieutenant}}}
ก่อนหน้า {{{predecessor}}}
ถัดไป {{{successor}}}
เขตเลือกตั้ง {{{constituency}}}
คะแนนเสียง {{{majority}}}
[[{{{office2}}}]]{{{order2}}}
ดำรงตำแหน่ง
{{{term_start2}}} – {{{term_end2}}}
ดำรงตำแหน่งร่วมกับ{{{alongside2}}}
กษัตริย์ {{{monarch2}}}
ประธานาธิบดี {{{president2}}}
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ {{{governor_general2}}}
นายกรัฐมนตรี {{{primeminister2}}}
หัวหน้ารัฐบาล {{{chancellor2}}}
Taoiseach {{{taoiseach2}}}
ผู้ว่าการ {{{governor2}}}
รองประธานาธิบดี {{{vicepresident2}}}
รองนายกรัฐมนตรี {{{viceprimeminister2}}}
รอง {{{deputy2}}}
ก่อนหน้า {{{predecessor2}}}
ถัดไป {{{successor2}}}
เขตเลือกตั้ง {{{constituency2}}}
คะแนนเสียง {{{majority2}}}
{{Infobox officeholder
 | honorific_prefix  = 
 | name        = 
 | native_name    = <!--The person's name in their own language, if different.-->
 | native_name_lang  = <!--ISO 639-1 code, e.g., "fr" for French. If more than one, use {{lang}} in |native_name= instead.-->
 | honorific_suffix  = 
 | image       = 
 | image_size     = 
 | image_upright   = 
 | smallimage     = <!--If this is specified, "image" should not be.-->
 | alt        = 
 | caption      = 
 | order       = 
 | office       = 
 | status       = <!--If this is specified, overrides Incumbent.-->
 | term_start     = 
 | term_end      = <!-- Add data only when the actual term has ended, not for terms which will end in the future. (Per usage guideline.) -->
 | alongside     = <!--For two or more people serving in the same position from the same district. (e.g. United States Senators.)-->
 | monarch      = 
 | president     = 
 | governor_general  = 
 | primeminister   = 
 | taoiseach     = 
 | chancellor     = 
 | governor      = 
 | chair       = 
 | vicepresident   = 
 | viceprimeminister = 
 | deputy       = 
 | lieutenant     = 
 | vicechair     = 
 | succeeding     = <!--For President-elect or equivalent-->
 | parliamentarygroup = 
 | constituency    = 
 | majority      = 
 | predecessor    = 
 | successor     = 
 | prior_term     = 
 | order2       = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | office2      = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | term_start2    = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | term_end2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | alongside2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | monarch2      = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | president2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | governor_general2 = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | primeminister2   = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | chancellor2    = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | taoiseach2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | governor2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | chair2       = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | vicepresident2   = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | viceprimeminister2 = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | deputy2      = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | lieutenant2    = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | vicechair2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | succeeding2    = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | predecessor2    = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | successor2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | parliamentarygroup2= <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | constituency2   = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | majority2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | prior_term2    = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | pronunciation  = 
 | birth_name   = 
 | birth_date   = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} -->
 | birth_place   = 
 | death_date   = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
 | death_place   = 
 | death_cause   = 
 | resting_place  = 
 | resting_place_coordinates = 
 | citizenship   = 
 | nationality   = 
 | party      = 
 | otherparty   = <!--For additional political affiliations-->
 | height     = <!-- "X cm", "X m" or "X ft Y in" plus optional reference (conversions are automatic) -->
 | spouse     = 
 | partner     = <!--For those with a domestic partner and not married-->
 | relations    = 
 | children    = 
 | parents     = <!-- overrides mother and father parameters -->
 | mother     = <!-- may be used (optionally with father parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
 | father     = <!-- may be used (optionally with mother parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
 | relatives    = 
 | residence    = 
 | education    = 
 | alma_mater   = 
 | occupation   = 
 | profession   = 
 | known_for    = 
 | salary     = 
 | net_worth    = <!-- Net worth should be supported with a citation from a reliable source -->
 | cabinet     = 
 | committees   = 
 | portfolio    = 
 | awards     = <!-- For civilian awards - appears as "Awards" if |mawards= is not set -->
 | blank1     = 
 | data1      = 
 | blank2     = 
 | data2      = 
 | blank3     = 
 | data3      = 
 | blank4     = 
 | data4      = 
 | blank5     = 
 | data5      = 
 | signature    = 
 | signature_alt  = 
 | website     = 
<!--Military service-->
 | nickname    = 
 | allegiance   = 
 | branch     = 
 | serviceyears  = 
 | rank      = 
 | unit      = 
 | commands    = 
 | battles     = 
 | mawards     = <!-- for military awards - appears as "Awards" if |awards= is not set -->
 | military_blank1 = 
 | military_data1 = 
 | military_blank2 = 
 | military_data2 = 
 | military_blank3 = 
 | military_data3 = 
 | military_blank4 = 
 | military_data4 = 
 | military_blank5 = 
 | military_data5 = 
<!--Embedded templates / Footnotes-->
 | module     = 
 | module2     = 
 | module3     = 
 | module4     = 
 | module5     = 
 | footnotes    = 
}}
วลาดีมีร์ ปูติน
Владимир Путин
ปูตินในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
ประธานาธิบดีรัสเซีย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
7 พฤษภาคม 2012
นายกรัฐมนตรี ดมีตรี เมดเวเดฟ
ก่อนหน้า ดมีตรี เมดเวเดฟ
ดำรงตำแหน่ง
31 ธันวาคม 1999 – 7 พฤษภาคม 2008
ก่อนหน้า บอริส เยลต์ซิน
ถัดไป ดมีตรี เมดเวเดฟ
นายกรัฐมนตรีรัสเซีย
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม 1999 – 7 พฤษภาคม 2000
ประธานาธิบดี บอริส เยลต์ซิน
ก่อนหน้า เซียร์เกย์ สเตปาชิน
ถัดไป มิฮาอิล คัสยานอฟ
ดำรงตำแหน่ง
8 พฤษภาคม 2008 – 7 พฤษภาคม 2012
ประธานาธิบดี ดมีตรี เมดเวเดฟ
ก่อนหน้า วิคตอร์ ซุบคอฟ
ถัดไป ดมีตรี เมดเวเดฟ
เลขาธิการสภาความมั่นคง
ดำรงตำแหน่ง
9 มีนาคม 1999 – 9 สิงหาคม 1999
ประธานาธิบดี บอริส เยลต์ซิน
ก่อนหน้า นีโคเลย์ บอร์ดูชา
ถัดไป เชียร์เกย์ อีวานอฟ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด (1952-10-07) 7 ตุลาคม ค.ศ. 1952 (70 ปี)
เลนินกราด, สหภาพโซเวียต
คู่สมรส ลุดมีลา ปูตินา (1983 - 2014)
ศาสนา รัสเซียออร์โธด็อกซ์
ลายมือชื่อ Putin signature.svg
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้  สหภาพโซเวียต
สังกัด เคจีบี
ประจำการ พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2534
ยศ CCCP air-force Rank podpolkovnik infobox.svg พันโท

ดูเพิ่มแก้ไข