แม่แบบ:กล่องข้อมูล พรรคการเมือง

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งานเบื้องต้น

{{{name}}}
หัวหน้า{{{leader}}}
ก่อตั้ง{{{foundation}}}}
ที่ทำการ{{{headquarters}}}
อุดมการณ์{{{ideology}}}
กลุ่มระดับสากล{{{international}}}
เว็บไซต์
{{{website}}}
[[การเมือง{{{country}}}]]
[[รายชื่อพรรคการเมืองในประเทศ{{{country}}}|รายชื่อพรรคการเมือง]]
[[:หมวดหมู่:การเลือกตั้งใน{{{country}}}|การเลือกตั้ง]]

ข้อสำคัญ: ถ้าชื่อประเทศของพรรคการเมืองไม่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "ประเทศ" เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ให้ใส่ | cat_option = 1 ถ้าชื่อประเทศเป็น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศไทย ไม่ต้องใส่

{{กล่องข้อมูล พรรคการเมือง
|name     = 
|logo     = 
|colorcode   = <!-- HTML color code (e.g. red or #FF0000) or transparent for no coloring -->
|leader    = 
|Deputy leader    = 
|secretary_general    =  
|president   = 
|spokesperson = 
|Deputy spokesperson  = 
|chairperson   = 
|foundation  = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
|ideology   = 
|headquarters = 
|international = 
|website    = 
|country    = 
}}


การใช้งานโดยละเอียด

{{{name}}}
{{{native_name}}}
ชื่อ{{{lang1}}}{{{name_lang1}}}
ชื่อ{{{lang2}}}{{{name_lang2}}}
ชื่อ{{{lang3}}}{{{name_lang3}}}
ชื่อ{{{lang4}}}{{{name_lang4}}}
หัวหน้า{{{leader}}}
เลขาธิการ{{{secretary}}}
ผู้ก่อตั้ง{{{founder}}} or {{{founders}}}
{{{leader1_title}}}{{{leader1_name}}}
{{{leader2_title}}}{{{leader2_name}}}
{{{leader3_title}}}{{{leader3_name}}}
{{{leader4_title}}}{{{leader4_name}}}
{{{leader5_title}}}{{{leader5_name}}}
คำขวัญ{{{slogan}}}
ก่อตั้ง{{{founded}}} or {{{foundation}}}
ยุบ{{{dissolved}}} or {{{banned}}} or {{{dissolution}}}
รวมตัวกับ{{{merger}}}
แยกจาก{{{split}}}
ก่อนหน้า{{{predecessor}}}
ยุบรวมกับ{{{merged}}}
ถัดไป{{{successor}}}
ที่ทำการ{{{headquarters}}}
หนังสือพิมพ์{{{newspaper}}}
ฝ่ายนักเรียนนักศึกษา{{{student_wing}}}
ฝ่ายเยาวชน{{{youth_wing}}}
{{{wing1_title}}}{{{wing1}}}
{{{wing2_title}}}{{{wing2}}}
{{{wing3_title}}}{{{wing3}}}
จำนวนสมาชิก  (ปี [year]){{{membership}}}
อุดมการณ์{{{ideology}}}
จุดยืน{{{position}}}
ศาสนา{{{religion}}}
กลุ่มระดับชาติ{{{national}}}
กลุ่มระดับสากล{{{international}}}
กลุ่มในภูมิภาค{{{european}}}
กลุ่มในสภายุโรป{{{europarl}}}
{{{affiliation1_title}}}{{{affiliation1}}}
สี{{{colors}}} or {{{colours}}}
เพลง{{{anthem}}}
{{{blank1_title}}}{{{blank1}}}
{{{blank2_title}}}{{{blank2}}}
{{{blank3_title}}}{{{blank3}}}
{{{seats1_title}}}{{{seats1}}}
{{{seats2_title}}}{{{seats2}}}
{{{seats3_title}}}{{{seats3}}}
{{{seats4_title}}}{{{seats4}}}
เว็บไซต์
{{{website}}}
สัญลักษณ์การเลือกตั้ง
{{{flag_title}}}
[[การเมือง{{{country}}}]]
[[รายชื่อพรรคการเมืองในประเทศ{{{country}}}|รายชื่อพรรคการเมือง]]
[[:หมวดหมู่:การเลือกตั้งในประเทศ{{{country}}}|การเลือกตั้ง]]
{{{footnotes}}}
{{กล่องข้อมูล พรรคการเมือง
|name        = 
|native_name    = 
|lang1       = 
|name_lang1     = 
|lang2       = 
|name_lang2     = 
|lang3       = 
|name_lang3     = 
|lang4       = 
|name_lang4     = 
|logo        = 
|colorcode     = <!-- ใช้ HTML color code (เช่น red หรือ #FF0000) หรือพิมพ์ transparent ถ้าไม่ต้องการสี -->
|leader       = 
|founder      = 
|leader1_title   = 
|leader1_name    = 
|leader2_title   = 
|leader2_name    = 
|leader3_title   = 
|leader3_name    = 
|leader4_title   = 
|leader4_name    = 
|leader5_title   = 
|leader5_name    = 
|slogan       = 
|founded      = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
|dissolved     = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
|merger       = 
|split       = 
|predecessor    = 
|merged       = 
|successor     = 
|headquarters    = 
|newspaper     = 
|student_wing    = 
|youth_wing     = 
|wing1_title    = 
|wing1       = 
|wing2_title    = 
|wing2       = 
|wing3_title    = 
|wing3       = 
|membership_year  = 
|membership     = 
|ideology      = 
|religion      = 
|national      = 
|international   = 
|european      = 
|europarl      = 
|affiliation1_title = 
|affiliation1    = 
|colors       = <!-- use "colours" for British English -->
|anthem       =
|blank1_title    = 
|blank1       = 
|blank2_title    = 
|blank2       = 
|blank3_title    = 
|blank3       = 
|seats1_title    = 
|seats1       = <!-- {{กล่องข้อมูล พรรคการเมือง/ที่นั่ง|seats_won|total_seats|hex=#ff0000}} -->
|seats2_title    = 
|seats2       = 
|seats3_title    = 
|seats3       = 
|seats4_title    = 
|seats4       = 
|symbol       = 
|flag        = 
|website      = 
|country      = 
|country2      = 
|state       = 
|footnotes     =
}}

การใช้งานภาคภาษาไทย

ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบของอังกฤษได้มีแม่แบบนี้อยู่ก่อนแล้ว จึงสามารถใช้งานเป็นภาษาไทยได้เช่นกัน

{{กล่องข้อมูล พรรคการเมือง
| ชื่อพรรค = 
| ประเทศ = 
| ตรา = 
| สี = 
| หัวหน้าพรรค =
| เลขาธิการพรรค = 
| ก่อตั้ง = 
| ยุบพรรค = 
| ก่อนหน้า =
| ถัดไป = 
| สำนักงานใหญ่ = 
| นโยบายพรรค = 
| คำขวัญพรรค = 
| สีของพรรค = 
| เว็บไซต์ = 
}}

ดูเพิ่ม