แม่แบบ:กล่องข้อมูล พรรคการเมือง

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งานเบื้องต้น

{{{name}}}
ชื่อย่อ{{{abbreviation}}}
ผู้ก่อตั้ง{{{founder}}}
หัวหน้า{{{leader}}}
เลขาธิการ{{{secretary}}}
เหรัญญิก{{{treasurer}}}
นายทะเบียนสมาชิก{{{registrar}}}
โฆษก{{{spokesperson}}}
กรรมการบริหาร{{{executive_committee}}}
ก่อตั้ง{{{foundation}}}}
ที่ทำการ{{{headquarters}}}
อุดมการณ์{{{ideology}}}
กลุ่มระดับสากล{{{international}}}
เว็บไซต์
{{{website}}}
[[การเมือง{{{country}}} ]]
[[รายชื่อพรรคการเมืองในประเทศ{{{country}}} |รายชื่อพรรคการเมือง]]
[[:หมวดหมู่:การเลือกตั้งในประเทศ{{{country}}} |การเลือกตั้ง]]

ข้อสำคัญ: ถ้าชื่อประเทศของพรรคการเมืองไม่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "ประเทศ" เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ให้ใส่ | cat_option = 1 ถ้าชื่อประเทศเป็น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศไทย ไม่ต้องใส่

{{กล่องข้อมูล พรรคการเมือง
| name     = {{{name}}}
| logo     = {{{logo}}}
| colorcode   = red
| abbreviation  = {{{abbreviation}}}
| founder      = {{{founder}}}
| chairperson  = {{{chairperson}}}
| leader    = {{{leader}}}
| secretary    = {{{secretary}}}
| treasurer      = {{{treasurer}}}
| registrar       = {{{registrar}}}
| spokesperson = {{{spokesperson}}}
| executive_committee = {{{executive_committee}}}
| foundation  = {{{foundation}}}}
| ideology   = {{{ideology}}}
| headquarters = {{{headquarters}}}
| international = {{{international}}}
| website    = {{{website}}}
| country    = {{{country}}}
| cat_option = 
}}


การใช้งานโดยละเอียด

{{{name}}}
{{{native_name}}}
ชื่อ{{{lang1}}}{{{name_lang1}}}
ชื่อ{{{lang2}}}{{{name_lang2}}}
ชื่อ{{{lang3}}}{{{name_lang3}}}
ชื่อ{{{lang4}}}{{{name_lang4}}}
ชื่อย่อ{{{abbreviation}}} หรือ {{{abbr}}}
ผู้ก่อตั้ง{{{founder}}} หรือ {{{founders}}}
ประธาน{{{chairperson}}} หรือ {{{chairman}}} หรือ {{{chairwoman}}}
หัวหน้า{{{leader}}}
รองหัวหน้า{{{deputy_leader}}}
เลขาธิการ{{{secretary}}}
รองเลขาธิการ{{{deputy_secretary}}}
เหรัญญิก{{{treasurer}}}
นายทะเบียนสมาชิก{{{registrar}}} หรือ {{{member_registrar}}}
โฆษก{{{spokesperson}}} หรือ {{{spokesman}}} หรือ {{{spokeswoman}}}
รองโฆษก{{{deputy_spokesperson}}} หรือ {{{deputy_spokesman}}} หรือ {{{deputy_spokeswoman}}}
กรรมการบริหาร{{{executive_committee}}}
{{{leader1_title}}}{{{leader1_name}}}
{{{leader2_title}}}{{{leader2_name}}}
{{{leader3_title}}}{{{leader3_name}}}
{{{leader4_title}}}{{{leader4_name}}}
{{{leader5_title}}}{{{leader5_name}}}
{{{leader6_title}}}{{{leader6_name}}}
{{{leader7_title}}}{{{leader7_name}}}
{{{leader8_title}}}{{{leader8_name}}}
{{{leader9_title}}}{{{leader9_name}}}
{{{leader10_title}}}{{{leader10_name}}}
คำขวัญ{{{slogan}}}
ก่อตั้ง{{{founded}}} หรือ {{{foundation}}}
เลขที่จดทะเบียน{{{registered}}}
รับรองตามกฎหมาย{{{legalised}}} หรือ {{{legalized}}}
ถูกยุบ{{{dissolved}}} หรือ {{{banned}}} หรือ {{{dissolution}}}
รวมตัวกับ{{{merger}}}
แยกจาก{{{split}}}
ก่อนหน้า{{{predecessor}}}
ยุบรวมกับ{{{merged}}}
ถัดไป{{{successor}}}
ที่ทำการ{{{headquarters}}}
หนังสือพิมพ์{{{newspaper}}}
สถาบันนโยบาย{{{think_tank}}}
ฝ่ายนักเรียนนักศึกษา{{{student_wing}}}
ฝ่ายเยาวชน{{{youth_wing}}}
ฝ่ายสตรี{{{womens_wing}}}
{{{wing1_title}}}{{{wing1}}}
{{{wing2_title}}}{{{wing2}}}
{{{wing3_title}}}{{{wing3}}}
สมาชิกภาพ  (ปี [year]){{{membership}}}
อุดมการณ์{{{ideology}}}
จุดยืน{{{position}}}
ศาสนา{{{religion}}}
กลุ่มระดับชาติ{{{national}}}
กลุ่มระดับทวีป{{{continental}}}
กลุ่มระดับสากล{{{international}}}
กลุ่มในภูมิภาค{{{european}}}
กลุ่มในสภายุโรป{{{europarl}}}
{{{affiliation1_title}}}{{{affiliation1}}}
{{{affiliation2_title}}}{{{affiliation2}}}
สี{{{colors}}} หรือ {{{colours}}}
เพลง{{{anthem}}}
{{{blank1_title}}}{{{blank1}}}
{{{blank2_title}}}{{{blank2}}}
{{{blank3_title}}}{{{blank3}}}
{{{seats1_title}}}{{{seats1}}}
{{{seats2_title}}}{{{seats2}}}
{{{seats3_title}}}{{{seats3}}}
{{{seats4_title}}}{{{seats4}}}
เว็บไซต์
{{{website}}}
สัญลักษณ์การเลือกตั้ง
{{{symbol}}}
{{{flag_title}}}
[[File:{{{flag}}}|frameless|alt={{{flag_alt}}}|upright=0.8|{{{flag_alt}}}]]
[[การเมือง{{{country}}} ]]
[[รายชื่อพรรคการเมืองในประเทศ{{{country}}} |รายชื่อพรรคการเมือง]]
[[:หมวดหมู่:การเลือกตั้งในประเทศ{{{country}}} |การเลือกตั้ง]]
{{{footnotes}}}
{{กล่องข้อมูล พรรคการเมือง
|name        = 
|native_name    = 
|lang1       = 
|name_lang1     = 
|lang2       = 
|name_lang2     = 
|lang3       = 
|name_lang3     = 
|lang4       = 
|name_lang4     = 
|logo        = 
|colorcode     = <!-- ใช้ HTML color code (เช่น red หรือ #FF0000) หรือพิมพ์ transparent ถ้าไม่ต้องการสี -->
|founder      = 
|chairperson   =
|leader       = 
|deputy_leader =
|secretary     =
|deputy_secretary =
|treasurer      =
|member registrar = 
|spokesperson      =
|deputy_spokesperson =
|executive_committee =
|leader1_title   = 
|leader1_name    = 
|leader2_title   = 
|leader2_name    = 
|leader3_title   = 
|leader3_name    = 
|leader4_title   = 
|leader4_name    = 
|leader5_title   = 
|leader5_name    = 
|leader6_title   = 
|leader6_name    = 
|leader7_title   = 
|leader7_name    = 
|leader8_title   = 
|leader8_name    = 
|leader9_title   = 
|leader9_name    = 
|leader10_title   = 
|leader10_name    = 
|slogan       = 
|founded      = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
|dissolved     = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
|merger       = 
|split       = 
|predecessor    = 
|merged       = 
|successor     = 
|headquarters    = 
|newspaper     = 
|student_wing    = 
|youth_wing     = 
|wing1_title    = 
|wing1       = 
|wing2_title    = 
|wing2       = 
|wing3_title    = 
|wing3       = 
|membership_year  = 
|membership     = 
|ideology      = 
|religion      = 
|national      = 
|international   = 
|european      = 
|europarl      = 
|affiliation1_title = 
|affiliation1    = 
|colors       = <!-- use "colours" for British English -->
|anthem       =
|blank1_title    = 
|blank1       = 
|blank2_title    = 
|blank2       = 
|blank3_title    = 
|blank3       = 
|seats1_title    = 
|seats1       = <!-- {{กล่องข้อมูล พรรคการเมือง/ที่นั่ง|seats_won|total_seats|hex=#ff0000}} -->
|seats2_title    = 
|seats2       = 
|seats3_title    = 
|seats3       = 
|seats4_title    = 
|seats4       = 
|symbol       = 
|flag        = 
|website      = 
|country      = 
|country2      = 
|state       = 
|footnotes     =
}}

การใช้งานภาคภาษาไทย

ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบของอังกฤษได้มีแม่แบบนี้อยู่ก่อนแล้ว จึงสามารถใช้งานเป็นภาษาไทยได้เช่นกัน

{{กล่องข้อมูล พรรคการเมือง
| ชื่อพรรค = 
| ประเทศ = 
| ตรา = 
| สี = 
| หัวหน้าพรรค = 
| รองหัวหน้าพรรค = (ถ้ามี)
| เลขาธิการพรรค = 
| รองเลขาธิการพรรค = (ถ้ามี)
| เหรัญญิกพรรค = 
| นายทะเบียนสมาชิกพรรค = 
| โฆษกพรรค = 
| รองโฆษกพรรค = (ถ้ามี)
| ก่อตั้ง = 
| ยุบพรรค = 
| ก่อนหน้า =
| ถัดไป = 
| สำนักงานใหญ่ = 
| นโยบายพรรค = 
| คำขวัญพรรค = 
| สีของพรรค = 
| เว็บไซต์ = 
}}

หมวดหมู่ติดตาม

ดูเพิ่ม