เปิดเมนูหลัก

เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ

นี่คือ เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ เรียงตามวันปล่อยยานอวกาศ

ค.ศ. 1940แก้ไข

 
The first photo taken from space

1946

ค.ศ. 1950แก้ไข

 
สปุตนิก 1 – ยานอวกาศที่โคจรรอบโลกเป็นลำแรก

1957

1958

1959

 •   ลูนา 1 – 2 มกราคม 1959 – เป็นยานที่โคจรผ่านดวงจันทร์ครั้งแรก (อาจจะพยายามชนกับดวงจันทร์?)
 •   ไพโอเนียร์ 4 – 3 มีนาคม 1959 – เป็นยานที่โคจรผ่านดวงจันทร์
 •   ลูนา 2 – 12 กันยายน 1959 – เป็นยานที่ตั้งใจชนกับดวงจันทร์
 •   ลูนา 3 – 4 ตุลาคม 1959 – เป็นยานที่โคจรผ่านดวงจันทร์และเป็นยานที่ได้ถ่าย ภาพระยะไกลของด้านข้างดวงจันทร์

1960sแก้ไข

 
วอสต็อก 1 – First manned Earth orbiter
 
มารีนเนอร์ 2 – First Venus flyby


 
เซินด์ 5 – First lunar flyby and return to Earth
 
อะพอลโล่ 8 - First manned lunar orbiter
 
อะพอลโล่ 11 – First manned lunar landing

1960

 •   ไพโอเนียร์ 5 – 11 มีนาคม 1960 – การสำรวจดาวเคราะห์ชั้นในเป็นครั้งแรก

1961

 •   สปุตนิก 7 – 4 กุมภาพันธ์ 1961 – ยานลำนี้ได้พยายามชนกับ ดาวศุกร์ (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 •   เวเนรา 1 – 12 กุมภาพันธ์ 1961 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวศุกร์ (การติดต่อหายไปหลังจากโคจรผ่านดาวศุกร์)
 •   วอสต็อก 1 – 12 เมษายน 1961 – เป็นยานลำแรกที่บรรจุคนขึ้นสู่อวกาศ
 •   เมอร์คิวรี-เรดสโตน 3 – 5 พฤษภาคม 1961 – เป็นยานลำแรกที่บรรจุคนอเมริกาขึ้นสู่อวกาศ
 •   เรนเจอร์ 1 – 23 สิงหาคม 1961 – พยายามทดสอบเที่ยวบินไปดวงจันทร์
 •   เรนเจอร์ 2 – 18 พฤศจิกายน 1961 – พยายามทดสอบเที่ยวบินไปดวงจันทร์

1962

 •   เรนเจอร์ 3 – 26 มกราคม 1962 – พยายามที่จะให้ยานชนกับดวงจันทร์ (missed Moon)
 •   เมอร์คิวรี-แอตลาส 6 – 20 กุมภาพันธ์ 1962 – ชาวอเมริกาคนแรกได้ขึ้นไปกับยานลำนี้เพื่อโคจรรอบโลก
 •   เรนเจอร์ 4 – 23 เมษายน 1962 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์ (แต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะชนกับดวงจันทร์และก็ไม่มีข้อมูลกลับมา)
 •   สปุตนิก 19 – 25 สิงหาคม 1962 – ยานลำนี้ได้พยายามจะลงจอดบนดาวศุกร์ (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 •   มารีนเนอร์ 2 – 27 สิงหาคม 1962 – ยานลำนี้ได้ประสบความสำเร็จในการโคจรผ่านดาวเคราะห์ชั้นในเป็นครั้งแรกโดยโคจรผ่านดาวศุกร์เป็นครั้งแรก
 •   สปุตนิก 20 – 1 กันยายน 1962 – ยานลำนี้ได้พยายามจะลงจอดบนดาวศุกร์ (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 •   สปุตนิก 21 – 12 กันยายน 1962 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวศุกร์ (แต่ระเบิด)
 •   เรนเจอร์ 5 – 18 ตุลาคม 1962 – พยายามที่จะให้ยานชนกับดวงจันทร์ (missed Moon)
 •   สปุตนิก 22 – 24 ตุลาคม 1962 – พยายามที่จะให้ยานโคจรผ่านดาวอังคาร (แต่ระเบิด)
 •   มาร์ส 1 – 1 พฤศจิกายน 1962 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวอังคารเป็นครั้งแรก (แต่สูญเสียการติดต่อไป)
 •   สปุตนิก 24 – 4 พฤศจิกายน 1962 – ยานลำนี้พยายามจะลงจอดบนดาวอังคาร (แต่เกิดความเสียหายแล้วก็พัง)

1963

 •   สปุตนิก 25 – 4 มกราคม 1963 – ยานลำนี้ได้พยายามจะลงจอดบนดวงจันทร์ (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 •   ลูนา 4 – 2 เมษายน 1963 – ยานลำนี้ได้พยายามจะลงจอดบนดวงจันทร์ (missed Moon)
 •   คอสมอส 21 – 11 พฤศจิกายน 1963 – พยายามทดสอบเที่ยวบินของเวเนรา?

1964

 •   เรนเจอร์ 6 – 30 มกราคม 1964 – ยานลำนี้พุ่งชนกับดวงจันทร์ (แต่เกิดความผิดพลาดของกล้อง)
 •   คอสมอส 27 – 27 มีนาคม 1964 – ยานลำนี้ได้พยายามโคจรผ่านดาวศุกร์ (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 •   เซินด์ 1 – 2 เมษายน 1964 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวศุกร์ (แต่สูญเสียการติดต่อไป)
 •   เรนเจอร์ 7 – 28 กรกฎาคม 1964 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์
 •   มารีนเนอร์ 3 – 5 พฤศจิกายน 1964 – ยานลำนี้ได้พยายามโคจรผ่านดาวอังคาร (แต่ล้มเหลวที่จะถึงแนวที่ถูกต้อง)
 •   มารีนเนอร์ 4 – 28 พฤศจิกายน 1964 – ยานลำนี้ประสบความสำเร็จในการโคจรผ่านดาวอังคาร
 •   เซินด์ 2 – 30 พฤศจิกายน 1964 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวอังคาร (แต่สูญเสียการติดต่อไป)

1965

 •   เรนเจอร์ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 1965 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์
 •   คอสมอส 60 – 12 มีนาคม 1965 – ยานลำนี้พยายามลงจอดบนดวงจันทร์ (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 •   เรนเจอร์ 9 – 21 มีนาคม 1965 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์
 •   ลูนา 5 – 9 เมษายน 1965 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์ (หลังจากพยายามลงจอดอย่างนิ่มนวล)
 •   ลูนา 6 – 8 มิถุนายน 1965 – ยานลำนี้พยายามลงจอดบนดวงจันทร์ (missed Moon)
 •   เซินด์ 3 – 18 กรกฎาคม 1965 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์
 •   Luna 7 – 4 ตุลาคม 1965 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์ (หลังจากพยายามลงจอดอย่างนิ่มนวล)
 •   เวเนรา 2 – 12 พฤศจิกายน 1965 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวศุกร์ (แต่สูญเสียการติดต่อไป)
 •   เวเนรา 3 – 16 พฤศจิกายน 1965 – ยานลำนี้ได้ลงจอดบนดาวศุกร์ (แต่สูญเสียการติดต่อไป) – เป็นยานอวกาศลำแรกที่มาถึงพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงอื่น, การชนกับดาวศุกร์ครั้งแรก
 •   คอสมอส 96 – 23 พฤศจิกายน 1965 – พยายามลงจอดบนดาวศุกร์ (แต่เกิดความผิดพลาดในการปล่อยตัว)
 •   ลูนา 8 – 3 ธันวาคม 1965 – ยานลำนี้พุ่งชนดวงจันทร์ (หลังจากพยายามลงจอดอย่างนิ่มนวล?)
 •   ไพโอเนียร์ 6 – 16 ธันวาคม 1965 – เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาพอากาศในอวกาศ

1966

 •   ลูนา 9 – 31 มกราคม 1966 – การลงจอดบนดวงจันทร์ครั้งแรก
 •   คอสมอส 111 – 1 มีนาคม 1966 – พยายามจะโคจรรอบดวงจันทร์? (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 •   ลูนา 10 – 31 มีนาคม 1966 – การโคจรรอบดวงจันทร์ครั้งแรก
 •   เซอร์ไวเยอร์ 1 – 30 พฤษภาคม 1966 – ยานลำนี้ได้ลงจอดบนดวงจันทร์
 •   เอ็กซ์พลอเรอร์ 33 – 1 กรกฎาคม 1966 – พยายามจะโคจรรอบดวงจันทร์ (แต่ล้มเหลวที่จะให้โคจร)
 •   ลูนา ออร์บิเตอร์ 1 – 10 สิงหาคม 1966 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 •   ไพโอเนียร์ 7 – 17 สิงหาคม 1966 – เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาพอากาศในอวกาศ
 •   ลูนา 11 – 24 สิงหาคม 1966 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 •   เซอร์ไวเยอร์ 2 – 20 กันยายน 1966 – ยานลำนี้ได้พยายามที่จะลงจอดบนดวงจันทร์ (แต่ชนกับดวงจันทร์)
 •   ลูนา 12 – 22 ตุลาคม 1966 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 •   ลูนา ออร์บิเตอร์ 2 – 6 พฤศจิกายน 1966 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 •   ลูนา 13 – 21 ธันวาคม 1966 – ยานลำนี้ได้ลงจอดบนดวงจันทร์

1967

1968

 •   เซอร์ไวเยอร์ 7 – 7 มกราคม 1968 – ยานลำนี้ได้พยายามที่จะลงจอดบนดวงจันทร์
 •   เซินด์ 4 – 2 มีนาคม 1968 – ยานลำนี้ได้ทดลองโปรแกรมเที่ยวบินไปดวงจันทร์
 •   ลูนา 14 – 7 เมษายน 1968 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 •   เซินด์ 5 – 15 กันยายน 1968 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดวงจันทร์และกลับมายังโลกได้เป็นลำแรก
 •   ไพโอเนียร์ 9 – 8 พฤศจิกายน 1968 – เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาพอากาศในอวกาศ
 •   เซินด์ 6 – 10 พฤศจิกายน 1968 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดวงจันทร์และกลับมายังโลก
 •   อะพอลโล 8 – 21 ธันวาคม 1968 – ยานลำนี้ได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปพร้อมกับยานอวกาศเพื่อโคจรรอบดวงจันทร์

1969

 •   เวเนรา 5 – 5 มกราคม 1969 – ยานลำนี้ได้สำรวจชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์
 •   เวเนรา 6 – 10 มกราคม 1969 – ยานลำนี้ได้สำรวจชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์
 •   มารีนเนอร์ 6 – 25 มกราคม 1969 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวอังคาร
 •   อะพอลโล 9 – 3 มีนาคม 1969 – ยานลำนี้ได้ทดลองส่งมนุษย์ขึ้นสู่เที่ยวบินไปดวงจันทร์
 •   มารีนเนอร์ 7 – 27 มีนาคม 1969 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวอังคาร
 •   อะพอลโล 10 – 18 พฤษภาคม 1969 – ยานลำนี้ได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์
 •   ลูนา E-8-5 No.402 – 14 มิถุนายน 1969 – ยานลำนี้พยายามส่งตัวอย่างของวัตถุบนดวงจันทร์กลับมา, การพยายามครั้งแรกของ sample return mission
 •   ลูนา 15 – 13 กรกฎาคม 1969 – ยานลำนี้พยายามส่งตัวอย่างของดวงจันทร์กลับมาเป็นครั้งที่สอง
 •   อะพอลโล 11 – 16 กรกฎาคม 1969 – การลงจอดบนดวงจันทร์พร้อมมีมนุษย์ และ การส่งตัวอย่างกลับมาครั้งแรกโดยสำเร็จเป็นครั้งแรก
 •   เซินด์ 7 – 7 สิงหาคม 1969 – โคจรผ่านดวงจันทร์แล้วกลับมายังโลก
 •   คอสมอส 300 – 23 กันยายน 1969 – ยานลำนี้พยายามส่งตัวอย่างของวัตถุบนดวงจันทร์กลับมา? (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 •   คอสมอส 305 – 22 ตุลาคม 1969 – ยานลำนี้พยายามส่งตัวอย่างของวัตถุบนดวงจันทร์กลับมา? (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 •   อะพอลโล 12 – 14 พฤศจิกายน 1969 – ลงจอดบนดวงจันทร์พร้อมมีมนุษย์เดินทางไปด้วย

1970sแก้ไข

 
ไพโอเนียร์ 10 – โคจรผ่านดาวพฤหัสบดีเป็นครั้งแรก
 
มารีนเนอร์ 10 – โคจรผ่านดาวพุธเป็นครั้งแรก
 
วอยเอเจอร์ 2 – โคจรผ่านดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเป็นครั้งแรก

1970

 •   อะพอลโล 13 – 11 เมษายน 1970 – ส่งมนุษย์ขึ้นไปโคจรผ่านดวงจันทร์และกลับมายังโลก (แต่ตั้งใจจะส่งขึ้นไปลงจอดบนดวงจันทร์แล้วยกเลิก)
 •   เวเนรา 7 – 17 สิงหาคม 1970 – ลงจอดบนดาวศุกร์ครั้งแรก
 •   คอสมอส 359 – 22 สิงหาคม 1970 – พยายามส่งยานสำรวจลงดาวศุกร์ (แต่ล้มเหลวที่จะหนีออกไปจากวงโคจรของโลก)
 •   ลูนา 16 – 12 กันยายน 1970 – หุ่นยนต์ตัวแรกที่เก็บตัวอย่างมาจากดวงจันทร์
 •   เซินด์ 8 – 20 ตุลาคม 1970 – โคจรผ่านดวงจันทร์แล้วกลับมายังโลก
 •   ลูนา 17/ลูโนโฮด 1 – 10 พฤศจิกายน 1970 – รถสำรวจภาคพื้นดินของดวงจันทร์คันแรก

1971

 •   อะพอลโล 14 – 31 มกราคม 1971 – ส่งมนุษย์ขึ้นไปพร้อมกับยานอวกาศเพื่อลงจอดบนดวงจันทร์
 •   ซัลยุต 1 – 19 เมษายน 1971 – สถานีอวกาศแห่งแรก
 •   คอสมอส 419 – 10 พฤษภาคม 1971 – พยายามจะโคจรรอบดาวอังคาร (แต่ล้มเหลวที่จะหนีออกไปจากวงโคจรของโลก)
 •   มาร์ส 2 – 19 พฤษภาคม 1971 – โคจรรอบดาวอังตารและพยายามลงจอด; เกิดการพุ่งชนดาวอังคารครั้งแรก
 •   มาร์ส 3 – 28 พฤษภาคม 1971 – โคจรรอบดาวอังคาร, ลงจอดบนดาวอังคารครั้งแรก (แต่สัญญาณหายไปหลังจากลงจอด 14.5 วินาที) และ สำรวจชั้นบรรยากาศของดาวอังคารได้เป็นครั้งแรก
 •   มารีนเนอร์ 9 – 30 พฤษภาคม 1971 – โคจรรอบดาวอังคารเป็นครั้งแรก
 •   อะพอลโล 15 – 26 กรกฎาคม 1971 – ส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์; ครั้งแรกที่รถโรเวอร์อยู่บนดวงจันทร์ตลอด
 •   ลูนา 18 – 2 กันยายน 1971 – พยายามส่งตัวอย่างกลับมา (แต่เข้าชนกับดวงจันทร์)
 •   ลูนา 19 – 28 กันยายน 1971 – โคจรรอบดวงจันทร์

1972

 •   ลูนา 20 – 14 กุมภาพันธ์ 1972 – หุ่นยนต์เก็บตัวอย่างมาจากดวงจันทร์
 •   ไพโอเนียร์ 10 – 3 มีนาคม 1972 – โคจรผ่านดาวพฤหัสบดีเป็นครั้งแรก
 •   เวเนรา 8 – 27 มีนาคม 1972 – ลงจอดบนดาวศุกร์
 •   คอสมอส 482 – 31 มีนาคม 1972 – พยายามส่งยานสำรวจลงดาวศุกร์ (แต่ล้มเหลวที่จะหนีออกไปจากวงโคจรของโลก)
 •   อะพอลโล 16 – 16 เมษายน 1972 – ส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์
 •   อะพอลโล 17 – 7 ธันวาคม 1972 – ส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์เป็นครั้งสุดท้าย

1973

 •   ลูนา 21/ลูโนโฮด 2 – 8 มกราคม 1973 – ส่งรถสำรวจภาคพื้นดินของดวงจันทร์ไปสำรวจ
 •   ไพโอเนียร์ 11 – 5 เมษายน 1973 – โคจรผ่านดาวพฤหัสบดี และ โคจรผ่านดาวเสาร์เป็นครั้งแรก
 •   สกายแล็บ – 14 พฤษภาคม 1973 – สถานีอวกาศแห่งแรกของอเมริกา
 •   เอ็กซ์พลอเรอร์ 49 (RAE-B) – 10 มิถุนายน 1973 – โคจรรอบดวงจันทร์/เป็นวิทยุดาราศาสตร์
 •   มาร์ส 4 – 21 กรกฎาคม 1973 – โคจรผ่านดาวอังคาร (หลังจากที่พยายามให้ลงจอดบนดาวอังคารแต่ไม่สำเร็จ)
 •   มาร์ส 5 – 25 กรกฎาคม 1973 – โคจรรอบดาวอังคาร
 •   มาร์ส 6 – 5 สิงหาคม 1973 – โคจรรอบดาวอังคาร และพยายามลงจอดด้วย (แต่ล้มเหลวเพราะเกิดความเสียหายขณะลงจอด)
 •   มาร์ส 7 – 9 สืงหาคม 1973 – โคจรผ่านดาวอังคาร และพยายามลงจอด (missed Mars)
 •   มารีนเนอร์ 10 – 4 พฤศจิกายน 1973 – โคจรผ่านดาวศุกร์ และ โคจรผ่านดาวพุธครั้งแรก

1974

 •   ลูนา 22 – 2 มิถุนายน 1974 – โคจรรอบดวงจันทร์
 •   ลูนา 23 – 28 ตุลาคม 1974 – พยายามส่งตัวอย่างกลับมา (แต่ล้มเหลวเพราะเกิดความเสียหายขณะลงจอด)
 •     เฮลิออส-เอ – 10 ธันวาคม 1974 – สำรวจดวงอาทิตย์

1975

 •   เวเนรา 9 – 8 มิถุนายน 1975 – โคจรรอบดาวศุกร์ครั้งแรก และลงจอด; ยานลำนี้ได้ถ่ายภาพพื้นผิวของดาวศุกร์เป็นภาพแรก
 •   เวเนรา 10 – 14 มิถุนายน 1975 – โคจรรอบดาวศุกร์และลงจอด
 •   ไวกิง 1 – 20 สิงหาคม 1975 – โคจรรอบดาวอังคารและลงจอด; การลงจอดพร้อมส่งข้อมูลกลับมาครั้งแรก และ ได้ภาพพื้นผิวของดาวศุกร์เป็นภาพแรก
 •   ไวกิง 2 – 9 กันยายน 1975 – โคจรรอบดาวอังคารและลงจอด

1976

 •     เฮลิออส-บี – 15 มกราคม 1976 – สำรวจดวงอาทิตย์, และสร้างสถิติยานอวกาศที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด (0.29 AU)
 •   ลูนา 24 – 9 สิงหาคม 1976 – หุ่นยนต์เก็บตัวอย่างมาจากดวงจันทร์

1977

 •   วอยเอจเจอร์ 2 – 20 สิงหาคม 1977 – โคจรผ่านดาวพฤหัสบดี/ดาวเสาร์/ดาวยูเรนัสครั้งแรก/ ดาวเนปจูนครั้งแรก
 •   วอยเอเจอร์ 1 – 5 กันยายน 1977 – โคจรผ่านดาวพฤหัสบดี/ดาวเสาร์ และได้รับสถิติว่าเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วไปได้ไกลที่สุด – ปัจจุบัน (22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 11:00 น.) อยู่ที่ 19,025,599,995 กิโลเมตรจากโลก หรือ ประมาณ 127.178283 AU [1]

1978

1980sแก้ไข

 
ก็อตโต – โคจรผ่านดาวหางฮัลเลย์

1981

 •   เวเนรา 13 – 30 ตุลาคม 1981 – โคจรผ่านดาวศุกร์และลงจอด
 •   เวเนรา 14 – 4 พฤศจิกายน 1981 – โคจรผ่านดาวศุกร์และลงจอด

1983

1984

 •   เวกา 1 – 15 ธันวาคม 1984 – โคจรผ่านดาวศุกร์, ลงจอดและได้สร้างบอลลูน เพื่อลอยตัวไปสู่การโคจรผ่านดาวหางฮัลเลย์
 •   เวกา 2 – 21 ธันวาคม 1984 – โคจรผ่านดาวศุกร์, ลงจอดและได้สร้างบอลลูน เพื่อลอยตัวไปสู่การโคจรผ่านดาวหางฮัลเลย์

1985

 •   ซะกิกะเคะ – 7 มกราคม 1985 – โคจรผ่านดาวหางฮัลเลย์
 •   ก็อตโต – 2 กรกฎาคม 1985 – โคจรผ่านดาวหางฮัลเลย์
 •   ซุยเซอิ (Planet-A) – 18 สิงหาคม 1985 – โคจรผ่านดาวหางฮัลเลย์

1986

 •   เมียร์ – 20 กุมภาพันธ์ 1986 – สถานีอวกาศแบบแยกส่วนแห่งแรก (เสร็จ 1996)

1988

 •   โฟบอส 1 – 7 กรกฎาคม 1988 – พยายามโคจรรอบดาวอังคาร/ลงจอดบนโฟบอส (สูญเสียการติดต่อ)
 •   โฟบอส 2 – 12 กรกฎาคม 1988 – โคจรรอบดาวอังคาร/พยายามลงจอดบนโฟบอส (สูญเสียการติดต่อ)

1989

1990sแก้ไข

1990

 
มาร์ส พาร์ทไฟน์เดอร์ – ลงจอดบนดาวอังคาร และ รถสำรวจภาคพื้นดินของดาวอังคารคันแรก

1991

 •       Yohkoh (Solar-A) – 30 August 1991 – สำรวจดวงอาทิตย์

1992

 •   Mars Observer – 25 กันยายน 1992 – พยายามโคจรรอบดาวอังคาร (การติดต่อหายไป)

1994

 •   Clementine – 25 มกราคม 1994 – โคจรรอบดวงจันทร์/พยายามโคจรผ่านดาวเคราะห์น้อย
 •   WIND – 1 พฤศจิกายน 1994 – สำรวจลมสุริยะ

1995

 •     SOHO – 2 ธันวาคม 1995 – สำรวจดวงอาทิตย์

1996

 •   เนียร์ ชูเมกเกอร์ – 17 กุมภาพันธ์ 1996 – โคจรรอบอีรอส, โคจรผ่านดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกครั้งแรก, โคจรรอบดาวเคราะห์น้อยครั้งแรก และ ลงจอดบนดาวเคราะห์น้อยครั้งแรก
 •   Mars Global Surveyor – 7 พฤศจิกายน 1996 – โคจรรอบดาวอังคาร
 •   Mars 96 – 16 พฤศจิกายน 1996 – พยายามโคจรรอบดาวอังคาร/ลงจอด (แต่ล้มเหลวที่จะหนีออกไปจากวงโคจรของโลก)
 •   Mars Pathfinder – 4 ธันวาคม 1996 – ลงจอดบนดาวอังคาร และ เป็นรถสำรวจดาวเคราะห์คันแรก

1997

 
แคสซินี–ไฮเกนส์ – โคจรรอบดาวเสาร์ครั้งแรก และ ลงจอดที่ไททันเป็นครั้งแรก

1998

 •   Lunar Prospector – 7 มกราคม 1998 – โคจรรอบดวงจันทร์
 •   Nozomi (probe) (also known as Planet-B) – 3 กรกฎาคม 1998 – พยายามโคจรรอบดาวอังคาร (แต่ล้มเหลวที่จะเข้าสู่จากวงโคจรของดาวอังคาร)
 •   Deep Space 1 (DS1) – 24 ตุลาคม 1998 – โคจรผ่านดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง
 •           – 20 พฤศจิกายน 1998 – สถานีอวกาศนานาชาติ
 •   Mars Climate Orbiter – 11 ธันวาคม 1998 – พยายามโคจรรอบดาวอังคาร (แต่ผิดพลาดในตำแหน่งที่เข้าสู่วงโคจรดาวอังคาร)

1999

 •   Mars Polar Lander/Deep Space 2 (DS2) – 3 มกราคม 1999 – พยายามลงจอดบนดาวอังคาร/penetrators (การติดต่อหายไป)
 •   Stardust – 7 กุมภาพันธ์ 1999 – ส่งตัวอย่างของดาวหางกลับมาครั้งแรก – กลับมาในวันที่ 15 มกราคม 2006

2000sแก้ไข

 
Mars Express/Beagle 2 – First planetary mission by the ESA
 
MESSENGER – First Mercury orbiter

2001

2002

 •   CONTOUR – 3 July 2002 – Attempted flyby of three comet nuclei (lost in space)

2003

2004

 •   Rosetta – 2 March 2004 – Comet orbiter and lander (expected arrival 2014)
 •   MESSENGER – 3 August 2004 – First Mercury orbiter (achieved orbit 18 March 2011)

2005

2006

 •   New Horizons – 19 January 2006 – First Pluto/Charon and Kuiper Belt flyby (expected arrival 14 July 2015)
 •       Hinode (Solar-B) – 22 September 2006 – Solar orbiter
 •   STEREO – 26 October 2006 – Two spacecraft, solar orbiters

2007

 •   Phoenix – 4 August 2007 – Mars polar lander
 •   Kaguya (Selene) – 14 September 2007 – Lunar orbiters
 •   Dawn – 27 September 2007 – Asteroid Ceres and Vesta orbiter (entered orbit around Vesta on 16 July 2011)
 •   Chang'e 1 – 24 October 2007 – Lunar orbiter

2008

 •   Chandrayaan-1 – 22 October 2008 – Lunar orbiter and impactor – Discovered water on the moon

2009

2010sแก้ไข

 
Mars Science Laboratory – Mars lander and large rover

2010

2011

 •   Juno – 5 August 2011 – Jupiter orbiter
 •   GRAIL – 10 September 2011 – Two spacecraft, Lunar orbiters
 •   Tiangong (Project 921-2) - 29 September 2011 - First Chinese space station[2]
 •     Fobos-Grunt and Yinghuo-1 – 8 November 2011 – Phobos orbiter, lander and sample return (Russia), Mars orbiter (China) – failed to escape Earth orbit
 •   Mars Science Laboratory (Curiosity Rover) – 26 November 2011 – large Mars 900 kg Rover (landed 6 August 2012)

2012

2013

 •   IRIS – 27 June 2013 – Solar observations
 •   LADEE – 6 September 2013 – Lunar orbiter
 •   Mangalyaan – 21 October to 19 November, 2013 – Mars orbiter
 •   MAVEN – 18 November to 7 December, 2013 – Mars orbiter
 •   Chang'e 3 – 1 December 2013 - Lunar lander and rover (first lander since Russian Luna 24 in 1976)

2014

2015

Planned or scheduledแก้ไข

 
Solar Probe Plus - Closest approach to the Sun

2016

2017

 •   SOLO – January 2017 – Solar Orbiter
 •   Chang'e 5 – Lunar sample return mission

2018

2019

2020

2021

2022

2025

 •   Manned landing on an Asteroid[3]
 •   Manned landing on Moon (2020–30?)[6]
 •   Manned lunar mission[7]

2035

2040-60

 •   Crewed phase of the Chinese Mars exploration program[8]

Galleryแก้ไข

See alsoแก้ไข

Referencesแก้ไข

 1. http://voyager.jpl.nasa.gov/where/index.html
 2. 2.0 2.1 "China's space program shoots for moon, Mars, Venus". The Guardian. 13 July 2011. สืบค้นเมื่อ 13 July 2011.
 3. 3.0 3.1 "Robots and humans target asteroids". BBC. 28 May 2011. สืบค้นเมื่อ 30 May 2011.
 4. Billionaire Dennis Tito announces Mars mission plans
 5. "India's manned moon mission by 2020: ISRO". The Hindu. 12 January 2009. สืบค้นเมื่อ 24 May 2010.
 6. "Moon may light man's future". China Daily. 15 August 2009.
 7. "Russia to send manned mission to the Moon by 2025 – space agency". Russian News and Information Agency. 31 August 2007. สืบค้นเมื่อ 24 May 2010.
 8. 中国嫦娥探月工程进展顺利 进度将有望加快-军事频道-中华网-中国最大职业人士门户

External linksแก้ไข