โรเวอร์ (อังกฤษ: rover) หรือ แพลเน็ตทรีโรเวอร์ (planetary rover) คือ ยานพาหนะสำรวจอวกาศ (Space Exploration Vehicle) ที่ได้รับการออกแบบให้เคลื่อนตัวบนภาคพื้นดินของดาวเคราะห์หรือวัตถุทางดาราศาสตร์อื่น ๆ โดยมีทั้งโรเวอร์ที่ออกแบบให้สามารถใช้ขนส่งมนุษย์ได้ หรือในบางกรณีก็เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติ

โรเวอร์มักจะมาถึงพื้นดินของดวงดาวโดยยานสำรวจอวกาศชนิดลงจอด (lander)[1] และมีภารกิจเพื่อเก็บตัวอย่างชิ้นส่วนฝุ่นหรือหิน ทดสอบ และถ่ายภาพ

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Exploring The Planets - Tools of Exploration - Rovers". Air and Space Museum. 2002. สืบค้นเมื่อ 3 January 2013.