จุดลากร็องฌ์

ในวิชากลศาสตร์ท้องฟ้า จุดลากร็องฌ์ (อังกฤษ: Lagrange point) ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามโฌแซ็ฟ-หลุยส์ ลากร็องฌ์ คือจุดสะเทินของวัตถุมวลเล็ก ภายใต้อิทธิพลของสองวัตถุมวลมหึมา กล่าวคือ เป็นจุดที่แรงโน้มถ่วงที่ได้รับจากสองวัตถุมวลมหึมา (ในกรณีของระบบสุริยะคือดาวโลกและดวงอาทิตย์) ทำการหักล้างกันโดยสมบูรณ์[1] เปรียบเหมือนการชักเย่อที่สองฝั่งใช้แรงเท่ากัน ดังนั้น วัตถุขนาดเล็กที่อยู่ในจุดลากร็องฌ์จึงจะไม่เคลื่อนที่ออกจากจุดลากร็องฌ์ จุดลากร็องฌ์ที่มนุษย์ใช้งานในปัจจุบันได้แก่จุด L1 และ L2

จุดลากร็องฌ์ทั้งห้าจุดของระบบสุริยะ และเส้นสนามโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์กับดาวโลก

อ้างอิงแก้ไข

  1. Weisstein, Eric. "Lagrange Points". Eric Weisstein's World of Physics.