เขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

"เขตจีน" (อังกฤษ: Sinosphere) หรือ "เขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก" (อังกฤษ: East Asian cultural sphere) หมายถึงกลุ่มประเทศและภูมิภาคในเอเชียตะวันออกซึ่งในอดีตได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน

เขตจีน
East Asian Cultural Sphere.svg
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม東亞文化圈
อักษรจีนตัวย่อ东亚文化圈
ชื่อภาษาเวียดนาม
จื๋อโกว๊กหงือVùng văn hóa Đông Á
ฮ้าน-โนม塳文化東亞
ชื่อภาษาเกาหลี
ฮันกึล
동아문화권
ฮันจา
東亞文化圈
ชื่อภาษาญี่ปุ่น
คันจิ東亜文化圏
ฮิรางานะとうあぶんかけん

เขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกมีปรัชญาจริยธรรมแบบขงจื๊อ ศาสนาพุทธ ศาสนาเต๋า และเดิมมีระบบการเขียนร่วมกัน ภูมิภาคแกนกลางของเขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกได้แก่ จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและเวียดนาม