เขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

"เขตจีน" (อังกฤษ: Sinosphere) หรือ "เขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก" (อังกฤษ: East Asian cultural sphere) หมายถึงกลุ่มประเทศและภูมิภาคในเอเชียตะวันออกซึ่งในอดีตได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน

เขตจีน
East Asian Cultural Sphere.svg
ชื่อจีน
จีนตัวเต็ม 東亞文化圈
จีนตัวย่อ 东亚文化圈
ชื่อญี่ปุ่น
คันจิ 東亜文化圏
ฮิรางานะ とうあぶんかけん
ชื่อเกาหลี
ฮันกึล 동아문화권
ฮันจา 東亞文化圈
ชื่อเวียดนาม
โกว๊กหงือ Vùng văn hóa Đông Á
ฮ้าน-โนม 塳文化東亞

เขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกมีปรัชญาจริยธรรมแบบขงจื๊อ ศาสนาพุทธ ศาสนาเต๋า และเดิมมีระบบการเขียนร่วมกัน ภูมิภาคแกนกลางของเขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกได้แก่ จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและเวียดนาม