เปิดเมนูหลัก

มหาวิทยาลัยโตเกียว (ญี่ปุ่น: 東京大学 โรมาจิTōkyō Daigaku ทับศัพท์โทเกียวไดงะกุ) หรือย่อว่า โทได (東大)[2] เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นในลักษณะของมหาวิทยาลัยวิจัย ตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียว มีพื้นที่แยกออกเป็น 5 วิทยาเขต ใน ฮงโง โคมะบะ คะชิวะ ชิโระงะเนะ และ นะกะโนะ และได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีเกียรติมากที่สุดในญี่ปุ่น[3][4] และยังจัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

มหาวิทยาลัยโตเกียว
東京大学
The University of Tokyo
UnivOfTokyo logo.svg
ต้นแปะก๊วย
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อโทได / 東大, UT
สถาปนาพ.ศ. 2420 (142ปี)
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ
นายกสภาฯMakoto Gonokami (五神真)
จำนวนผู้ศึกษา28,697[1]
ที่ตั้งแขวงบุงเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
สีประจำสถาบันน้ำเงิน     
เพลงเพลงประจำมหาวิทยาลัยโตเกียว
เครือข่ายAPRU, AUN, ASAIHL
เว็บไซต์www.u-tokyo.ac.jp
The University of Tokyo.png
หอประชุมยาสุดะในมหาวิทยาลัยโตเกียว

มหาวิทยาลัยโตเกียวประกอบด้วย 10 คณะซึ่งมีนักศึกษารวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 2,100 คนเป็นนักศึกษาไทยประมาณ 150 คน (ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงทีสุดในบรรดามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น) ปัจจุบันมีหลักสูตรครอบคลุมสาขาวิทยาการเกือบทั้งหมด แต่ที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษคือ กฎหมาย รัฐศาสตร์ วรรณกรรม เศรษฐศาสตร์ แพทยศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ผลิตนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงของญี่ปุ่นจำนวนมาก นับแต่อดีตจนปัจจุบันแม้ว่าสัดส่วนจะลดลงก็ตาม อัตราส่วนของรัฐมนตรีที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโตเกียวยังคงสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยแต่ละช่วงคริสต์ศตวรรษจะอยู่ที่ประมาณ 2/3 1/2 1/4 1/5 และ1/6 ในช่วงคริสศตวรรษที่ 1950 60 70 80 และ 90 ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยโตเกียวมีการเรียนการสอนที่เป็นที่ยอมรับว่า เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูงในหลากหลายสาขาวิชา และมีอัตราการแข่งขันในการเข้าศึกษาสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียวมีมหาวิทยาลัยคู่แข่งอยู่หกมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเคโอซึ่งก่อตั้งก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มหาวิทยาลัยฮิโตะสึบาชิซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากในหมู่คนญี่ปุ่นและเปิดสอนเฉพาะวิชาด้านสังคมศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยเกียวโตซึ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเป็นจำนวนมาก หนึ่งในศิษย์เก่าเจ้าของรางวัลโนเบลของมหาวิทยาลัยโตเกียวคืออธิการบดีมหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพิเรียลชื่อ ศาสตราจารย์ คิคุจิ ไดโรกุ ในด้านกีฬา ทีมเบสบอลมหาวิทยาลัยโตเกียว ประสบความสำเร็จมากที่สุดทีมหนึ่งในระดับมหาวิทยาลัยของกรุงโตเกียว

ศูนย์ฮงโหงะเป็นศูนย์หลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเดิมเป็นที่พำนักของตระกูล "มาเอดะ" ช่วงสมัยเอโดะผู้เป็นเจ้าเมืองเคหงะ สัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นที่รู้จักและอยู่จนปัจจุบันของมหาวิทยาลัยคือ "อะกามง" (ประตูแดง) ส่วนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นรูปใบแปะก๊วย ซึ่งปลูกอยู่เรียงรายทั่วทั้งบริเวณของมหาวิทยาลัย

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยโตเกียวก่อตั้งช่วงยุคสมัยเมจิในปี ค.ศ. 1877 ภายใต้ชื่อปัจจุบันโดยรวมโรงเรียนแพทย์ของรัฐบาลเดิมเข้ากับการเรียนการสอนแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยหลวง (帝國大學 เทโคะขุ ไดงะคึ) ในปีค.ศ. 1886 แล้วเปลี่ยนอีกเป็น "มหาวิทยาลัยจักรพรรดิโตเกียว" (東京帝國大學 โทเคียว เทโคะขุ ไดงะคึ) ในปีค.ศ. 1887 เมื่อระบบเครือมหาวิทยาลัยจักรพรรดิเริ่มก่อสร้างตัวขึ้น พอในปี ค.ศ. 1947 หลังจากญี่ปุ่นพ่ายสงครามโลกครั้งที่สอง มหาวิทยาลัยได้กลับมาใช้ชื่อดั้งเดิมอีกครั้ง และเริ่มต้นระบบมหาวิทยาลัยใหม่ในปี ค.ศ. 1949 โทได หรือ โตไดได้ยุบรวมสถาบันการศึกษาขั้นสูงแห่งแรก (ปัจจุบันคือศูนย์โคมะบะ) และสถาบันการศึกษาขั้นสูงแห่งโตเกียวเดิม เข้าเป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งแยกการเรียนการสอนปีแรกและปีที่สองของระดับปริญญาบัณฑิตไว้ที่ศูนย์นี้ หลังจากนั้นพอนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่สามจึงย้ายเข้าเรียนที่ศูนย์หลักฮองโหงะ

มหาวิทยาลัยโตเกียวเข้าร่วมกับกับสมาพันธ์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งประเทศญี่ปุ่นภายใต้กฎหมายใหม่ซึ่งใช้กับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 (ออกนอกระบบ)

แม้ว่าจะสมาพันธ์จะมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นอิสระทางการเงินและการบริหาร มหาวิทยาลัยโตเกียวยังคงถูกควบคุมบางส่วนโดยกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มนบุคะงะกุโช หรือ มงกะโช)

คณะและบัณฑิตวิทยาลัยแก้ไข

 
อะกามง (ประตูแดง)

คณะแก้ไข

 • นิติศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • เภสัชศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยแก้ไข

 • นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์และชีวศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์และวิทยาการ
 • ศึกษาศาสตร์
 • เภสัชศาสตร์
 • วิทยาการคณิตศาสตร์
 • วิทยาการล้ำยุค
 • วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศึกษาสารสนเทศเชิงบูรณาการ
 • นโยบายสาธารณะ

สถาบันวิจัยแก้ไข

 • สถาบันวิทยาการเวชศาสตร์
 • สถาบันวิจัยแผ่นดินไหว
 • สถาบันวัฒนธรรมตะวันออก
 • สถาบันสังคมศาสตร์
 • สถาบันศึกษาสารสนเทศและการสื่อสารสังคม
 • สถาบันวิทยาการอุตสาหการ
 • สถาบันภูมิประวัติศาสตร์
 • สถาบันเวชศาสตร์โมเลกุลและเซลล์
 • สถาบันวิจัยรังสีคอสมิก
 • สถาบันฟิสิกส์สถานะของแข็ง
 • สถาบันวิจัยมหาสมุทร

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

นายกรัฐมนตรีแก้ไข

 • ชิเงรุ โยชิดะ (Shigeru Yoshida) (1946-1947,1948-1954)
 • โนบุสุเกะ คิฉิ (Nobusuke Kishi) (1957-1960)
 • เออิซากะ ซาโตะ (Eisaku Sato) (1964-1972)
 • ทะเคะโอะ (Takeo Fukuda) (1976-1978)
 • ยะสุฮิโหระ นากะโซเนะ (Yasuhiro Nakasone) (1982-1987)
 • คิอิชิ มิยาซาวา (Kiichi Miyazawa) (1991-1993)

นักวิทยาศาสตร์แก้ไข

 • ทะดะโตะฉิ อะกิบะ (Tadatoshi Akiba)
 • คิโยฉิ อิโต (Kiyoshi Itō)
 • เคนคิจิ อิวะซะหวะ (Kenkichi Iwasawa)
 • ยะสุมาสะ คาเนดะ (Yasumasa Kanada)
 • คุนิฮิโกะ โคไดระ (Kunihiko Kodaira)
 • มิคิโอะ ซาโตะ (Mikio Sato)
 • โกโหระ ชิมูระ (Goro Shimura)
 • ยูทะกะ ทะนิยาหมะ (Yutaka Taniyama)
 • เทจิ ทะกะหงิ (Teiji Takagi)
 • โทชิยาสึ ลอเรนส์ คูนิอิ (Tosiyasu L. Kunii)

อื่น ๆแก้ไข

คนไทยแก้ไข

สระน้ำซันชิโหระแก้ไข

สระน้ำซันชิโหระ ตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัยศูนย์ฮองโหงะ ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1615 หลังจากการพังทลายของปราสาทโอซาก้า ท่านโชกุนในสมัยนั้นจึงพระราชทานสระน้ำและสวนรอบ ๆ ให้กับ"มาเอดะ โทชิทซิเหนะ" โดย"มาเอดะ ทซินะโนหริ"เป็นคนพัฒนาสวนเพิ่มเติมจนกลายเป็นสวนที่สวยงามที่สุดใน เอโดะ (ปัจจุบันคือโตเกียว) ด้วยภูมิสถาปัตย์แบบดั้งเดิมแปดแบบแบ่งเป็นแปดบริเวณ ส่วนที่มีชื่อเสียงคือสระน้ำเทียม เนินเขา และคุ้มต่างๆ แต่เดิมรู้จักกันในชื่อว่า "อิคึโตะกุ เอ็น" ซึ่งหมายถึง"สวนแห่งการเผยแผ่พระธรรม" เส้นรอบขอบของสระน้ำจะเป็นรูปหัวใจหรือ "โคะโคะโหระ" หรือ "ชิน" ดังนั้นชื่ออย่างเป็นทางการจะเรียกว่า "อิคึโตะกุ เอ็น ชินจิอิเคะ" อย่างไรก็ตามผู้คนมักเรียกว่า สระน้ำซันชิโหระ หลังจากมีการตีพิมพ์นิยายเรื่องซันชิโหระ ของ"นัทซึเหมะ โซเซกิ"

เรื่องแต่งเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโตเกียวแก้ไข

 • ในการ์ตูนและหนังการ์ตูนเรื่องบ้านพักอลเวง ตัวเอกคือ เคทาโร่ อุราชิมะ เป็นนักเรียนที่พลาดการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวหลายหน แต่สอบได้ในท้ายสุด
 • การ์ตูนเรื่อง "นายซ่าส์ท้าเด็กแนว (Dragon Zakura)" เป็นเรื่องเกี่ยวกับทนายความยากจน ซึ่งเคยเป็นสมาชิกก้วนมอเตอร์ไซค์ ซึ่งพยายามสอนนักเรียนผลการเรียนแย่ ๆ ให้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวได้จนจบการศึกษา
 • ตัวเอกในเรื่องซูเปอร์แมนของสำนักพิมพ์การ์ตูนดีซี จะเอ่ยถึงเบื้องหลังบ่อย ๆ ว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวตอนเป็นคลากเคนท์
 • ตัวละครที่เป็นครูและนักตามสาว ชื่อ ซุกุรุ เทชิงะวะหระจากการ์ตูนและหนังการ์ตูนชื่อดัง "โอนิซึกะยอดครู" เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวและชอบโม้เรื่องการศึกษาของตนเองบ่อยครั้ง

มหาวิทยาลัยโตเกียวในงานเขียนแก้ไข

 • มานาบุ มิยาซากิ (Manabu Miyazaki), ทบปะโมะโหนะ: นอกกฎ. เหยียดผิว. เคลือบแคลง. ชีวิตของฉันในโลกมืดที่ญี่ปุ่น (2005, สำนักพิมพ์โคตัน (Kotan Publishing), ISBN 0-9701716-2-5)

อันดับมหาวิทยาลัยแก้ไข

ใน ค.ศ. 2005 มหาวิทยาลัยโตเกียวได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย[5] จากการจัดอันดับสถาบันในระดับอุดมศึกษา โดย มหาวิทยาลัยเซียงไฮ้เจียงตง ประเทศจีน

ใน ค.ศ. 2011 มหาวิทยาลัยโตเกียวได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 8 ของโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง[6] จากการจัดอันดับสถาบันในระดับอุดมศึกษา โดย TIMES HIGHER EDUCATION ประเทศอังกฤษ

ใน ค.ศ. 2011-2012 มหาวิทยาลัยโตเกียวได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย[7] จากการจัดอันดับสถาบันในระดับอุดมศึกษา โดย TIMES HIGHER EDUCATION ประเทศอังกฤษ

อ้างอิงแก้ไข

 1. "東京大学 (学生数)学生・研究生・聴講生数". สืบค้นเมื่อ 2007-06-14.
 2. What is Todai?
 3. The School and the University. University of California Press. 1985. p. 156. ISBN 0-520-5423-7 Check |isbn= value: length (help).
 4. Arthritic Japan: the slow pace of economic reform. Brookings Institution Press. 2001. ISBN 0815700733page=148 Check |isbn= value: invalid character (help). |first1= missing |last1= in Authors list (help)
 5. หนึ่งร้อยอันดับแรกมหาวิทยาลัยในเอเชียแปซิฟิก โดย มหาวิทยาลัยเซียงไฮ้เจียงตง (ค.ศ. 2005)
 6. อันดับมหาวิทยาลัย 2011-2012 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลก โดย Thomson Reuters (ค.ศ. 2012)
 7. อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2011-2012 โดย Thomson Reuters (ค.ศ. 2012)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข