ยุคเมจิ

ยุคของญี่ปุ่นตั้งแต่ตุลาคม ค.ศ. 1868 ถึงกรกฎาคม ค.ศ. 1912
(เปลี่ยนทางจาก สมัยเมจิ)

ยุคเมจิ (ญี่ปุ่น: 明治時代โรมาจิMeiji-jidaiทับศัพท์: เมจิจิได) เป็น ศักราช ใน ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1868 ถึง 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1912[1]

เมจิ
23 ตุลาคม ค.ศ. 1868 – 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1912
จักรพรรดิเมจิ (ค.ศ. 1872)
สถานที่จักรวรรดิญี่ปุ่น จักรวรรดิญี่ปุ่น
เมืองหลวงเกียวโต (ถึง ค.ศ. 1869)
โตเกียว (ตั้งแต่ ค.ศ. 1869)
พระมหากษัตริย์จักรพรรดิเมจิ
นายกรัฐมนตรี
เหตุการณ์สำคัญ
← ก่อนหน้า
เคโอ
ถัดไป →
ไทโช

ยุคเมจิเริ่มต้นหลังจากที่กลุ่มหัวก้าวหน้าในแคว้นศักดินาโชชูและแคว้นศักดินาซัตสึมะ ผนึกกำลังกันล้มล้างระบอบโชกุนและระบบซามูไร หลังจากล้มระบอบโชกุนได้แล้ว ก็สถาปนารัฐธรรมนูญและรัฐบาลใหม่ที่มีองค์จักรพรรดิเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจ จักรพรรดิทรงย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตไปยังเอโดะ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียว คณะรัฐบาลในสมเด็จพระจักรพรรดิได้ร่วมมือกันปฏิรูปญี่ปุ่นในทุก ๆ ด้าน มีการทำสงครามกับจักรวรรดิรัสเซียและมีชัยเหนือรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในมหาอำนาจในขณะนั้น

รัฐบาลใหม่ได้ยกเลิกระบอบศักดินาสวามิภักดิ์และมีการรวมศูนย์อำนาจไว้ในกรุงโตเกียว มีการสถาปนาสภานิติบัญญัติในสมเด็จพระจักรพรรดิขึ้นมาตามแบบอย่างของรัฐสภาอังกฤษ อันประกอบด้วยสภาขุนนาง (สภาสูง) และสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเลือกตั้ง แต่ก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยได้ เนื่องจากอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองส่วนใหญ่อยู่ที่เหล่าขุนนางในสภาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะเก็นโรเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดในระบบการเมือง

มีการประกาศยกเลิกการครอบครองที่ดินในระบบศักดินานำที่ดินแจกจ่ายให้ชาวไร่ชาวนาทรงสร้างระบบการคมนาคมทั้งถนน ทางรถไฟ ระบบขนส่งทางทะเล เพื่อเสริมสร้างการค้าภายในและภายนอก ปรับปรุงระบบไปรษณีย์ การเงินและธนาคาร และวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเหล็กกล้า และสนับสนุนเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรม ใน ค.ศ. 1911 ประเทศญี่ปุ่นก็มีอำนาจในการจัดตั้งภาษีศุลกากรได้สำเร็จ และในช่วงเดียวกันประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย

มีการประกาศยกเลิกสิทธิพิเศษของซามูไร ประชาชนทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกัน ค.ศ. 1872 รัฐบาลประกาศนโยบายการศึกษาให้ประชาชนเล่าเรียนกันทุกคน มีการปลูกฝังความคิดและค่านิยมแบบดั้งเดิม คือ ลัทธิขงจื๊อในแผนการศึกษาเพื่อเน้นความจงรักภักดีต่อองค์จักรพรรดิ จัดให้มีการเกณฑ์ทหารตามแบบมาตรฐานสากลจัดตั้งกระทรวงกลาโหมดูแลการทหาร ปรับปรุงกองทัพให้มีประสิทธิภาพทั้งระเบียบวินัยของกองทัพและศักยภาพของอาวุธทำให้ประเทศญี่ปุ่นก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจชาติหนึ่งของโลก

การปฏิรูปสมัยเมจิใช้เวลาเพียง 20 ปี ก็สามารถพัฒนาประเทศญี่ปุ่นจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคเอเชีย

ตารางเทียบศักราช

แก้
เมจิ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ค.ศ. 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877
พ.ศ. 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420
เมจิ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ค.ศ. 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887
พ.ศ. 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430
เมจิ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ค.ศ. 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897
พ.ศ. 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440
เมจิ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ค.ศ. 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
พ.ศ. 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450
เมจิ 41 42 43 44 45
ค.ศ. 1908 1909 1910 1911 1912
พ.ศ. 2451 2452 2453 2454 2455

อ้างอิง

แก้
  1. Nussbaum, Louis-Frédéric. (2005). "Meiji" in Japan encyclopedia, p. 624, p. 624, ที่ Google Books; n.b., Louis-Frédéric is pseudonym of Louis-Frédéric Nussbaum, see Deutsche Nationalbibliothek Authority File.


ก่อนหน้า ยุคเมจิ ถัดไป
เคโอ   ศักราชของญี่ปุ่น
(23 ตุลาคม ค.ศ. 1868 – 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1912)
  ไทโช