ประเทศพัฒนาแล้ว

(เปลี่ยนทางจาก ประเทศที่พัฒนาแล้ว)

ประเทศพัฒนาแล้ว หมายถึงประเทศที่มีการพัฒนาในระดับที่สูงเมื่อวัดตามมาตรฐานบางประการ แต่การยึดเอามาตรฐานใดเป็นหลัก หรือการจัดกลุ่มให้ประเทศใดอยู่ในกลุ่มพัฒนาแล้วนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ โดยทั่วไปมาตรวัดทางเศรษฐกิจมักเป็นที่ยอมรับ เช่นการใช้รายได้ต่อหัวเป็นหลัก และให้ประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวสูงอยู่ในกลุ่มพัฒนาแล้ว ในระยะหลังมีการใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นการรวมเอามาตรวัดทางเศรษฐกิจรวมกับมาตรวัดอื่น ๆ เช่นดัชนีอายุขัย และการศึกษา เพื่อเป็นตัววัดการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ มากขึ้น จึงมีการจัดกลุ่มประเทศที่มีค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

แผนที่โลกแสดงประเทศแบ่งตาม GDP per capita (2008)

ดัชนีการพัฒนามนุษย์แก้ไข

 
แผนที่โลกแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์ ในปี พ.ศ. 2557
  สูงมาก
  สูง
  ปานกลาง
  ต่ำ
  ไม่มีข้อมูล

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ เป็นดัชนีการวัดและเปรียบเทียบ ความยากจน การรู้หนังสือ การศึกษา อายุขัย การคลอดบุตร และปัจจัยอื่น ๆ ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นวิธีการวัดความอยู่ดีกินดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน หลายคนใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาตินี้ในการระบุว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กำลังพัฒนา หรือประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ดัชนีดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) โดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวปากีสถานชื่อ มาฮฺบับ อุล ฮาค และองค์การสหประชาชาติได้ในดัชนีดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) เป็นต้นมา

ดัชนีการพัฒนามนุษย์วัดความสำเร็จโดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศในการพัฒนามนุษย์สามด้านหลัก ๆ ได้แก่

 • การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี ซึ่งวัดได้จากอายุขัย
 • ความรู้ ซึ่งวัดได้จากการรู้หนังสือ (มีน้ำหนักเป็นสองในสามส่วน) และอัตราส่วนการเข้าเรียนสุทธิที่รวมกันทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา (มีน้ำหนักเป็นหนึ่งในสามส่วน)
 • มาตรฐานคุณภาพชีวิต ซึ่งวัดได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ต่อหัวและความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ (purchasing power parity - PPP)

ค่าเฉลี่ยรายได้หลังหักภาษีของสมาชิก OECDแก้ไข

อันดับ ประเทศ รายได้หลังหักภาษี $
2011[2]
การเปลี่ยนแปลง[3] การหักภาษี[4][5] รายได้รวม $
2011[6]
1   สหรัฐ 42,035 242   26.0% 54,450
2   ไอร์แลนด์ 41,170 531   18.9% 50,764
3   ลักเซมเบิร์ก 37,997 -1,477   28.1% 52,847
4   สวิตเซอร์แลนด์ 35,471 -57   29.4% 50,242
5   ออสเตรเลีย 34,952 835   22.3% 44,983
6   สหราชอาณาจักร 33,513 -1,272   25.1% 44,743
7   แคนาดา 32,662 -648   22.7% 42,253
8   นอร์เวย์ 31,101 913   29.3% 43,990
9   เกาหลีใต้ 31,051 1,341   12.3% 35,406
10   เนเธอร์แลนด์ 29,269 -544   37.8% 47,056
11   ออสเตรีย 29,008 -177   33.4% 43,555
12   สวีเดน 28,301 480   25.0% 37,734
13   เดนมาร์ก 27,974 -335   38.6% 45,560
14   ญี่ปุ่น 27,763 724   21.0% 35,143
15   ฝรั่งเศส 27,452 93   28.0% 38,128
16   สเปน 26,856 -466   21.9% 34,387
17   ฟินแลนด์ 25,747 146   29.8% 36,676
18   เบลเยียม 25,642 25   42.2% 44,364
19   เยอรมนี 24,174 379   39.9% 40,223
20   อิตาลี 23,194 -562   30.8% 33,517
21   กรีซ 21,352 -2,039   18.8% 26,295
22   โปรตุเกส 17,170 -2,044   24.5% 22,742
23   เช็กเกีย 15,115 -191   23.0% 19,630
24   สโลวาเกีย 14,701 -328   22.9% 19,068
25   โปแลนด์ 14,389 189   28.3% 20,069
26   ฮังการี 12,843 52   35.0% 19,437

รายชื่อประเทศพัฒนาแล้วในรายการอื่นแก้ไข

ประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าของ IMFแก้ไข

 
  ประเทศที่ IMF ยกย่องว่ามีสภาพเศรษฐกิจก้าวหน้า

35 ประเทศที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศยกย่องว่ามี "สภาพเศรษฐกิจก้าวหน้า" ได้แก่:[7]

สมาชิก Development Assistance Committeeแก้ไข

 
ประเทศสมาชิก Development Assistance Committee

ประเทศสมาชิก OECD ที่เป็นสมาชิก DAC มีดังต่อไปนี้:

17 ประเทศในทวีปยุโรป:

2 ประเทศในทวีปเอเชีย:

2 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ:

2 ประเทศในโอเชียเนีย:

1 เข้าร่วม DAC ในปี 1961 ถอนตัวในปี 1974 และกลับมาเข้าร่วมอีกครั้งในปี 1991

สมาชิก Paris Clubแก้ไข

 
ประเทศสมาชิก Paris Club

15 ประเทศในทวีปยุโรป:

3 ประเทศในทวีปเอเชีย:

3 ประเทศในทวีปอเมริกา:

1 ประเทศในโอเชียเนีย:

สมาชิกที่มีรายได้สูงของธนาคารโลกแก้ไข

 
สมาชิกที่มีรายได้สูงของธนาคารโลกในปี 2016

37 ประเทศและดินแดนในทวีปยุโรป:

19 ประเทศและดินแดนในทวีปอเมริกาเหนือ:

14 ประเทศและดินแดนในทวีปเอเชีย:

7 ประเทศและดินแดนในโอเชียเนีย:

3 ประเทศในทวีปอเมริกาใต้:

1 ประเทศในทวีปแอฟริกา:

สมาชิก OECD ที่มีรายได้สูงแก้ไข

สมาชิก OECD ที่มีรายได้สูง ได้แก่:

24 ประเทศในทวีปยุโรป:

3 ประเทศในทวีปเอเชีย:

2 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ:

2 ประเทศในโอเชียเนีย:

ดัชนีคุณภาพชีวิตในปี 2005แก้ไข

ผลวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตโดย Economist Intelligence Unit ในรูปแบบดัชนีคุณภาพชีวิตครอบคลุม 111 ประเทศ โดยในปี 2005 ประเทศที่ติด 30 อันดับแรกได้แก่:[8]

ดัชนีประเทศที่ดีที่สุดในโลกของ Newsweek ในปี 2010แก้ไข

ในปี 2010 Newsweek ได้เผยแพร่ดัชนีแสดง "ประเทศที่ดีที่สุดในโลก" โดยใช้เกณฑ์ "การศึกษา, สุขภาพ, คุณภาพชีวิต, เศรษฐกิจพลังงาน, และสภาพแวดล้อมทางการเมือง" ใน 100 ประเทศ โดยในปีนั้น 30 อันดับแรกคือ:[9]

30 อันดับแรกในหัวข้อ คุณภาพชีวิต ได้แก่:

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ UNDP2018
 2. Gross wage - Compulsory deduction.
 3. Disposable income in 2011 - Disposable income in 2010.
 4. OECD Tax Database - Table S.2 - Average net personal compulsory payment rate (single, no children, 100% AW)
 5. Figure for Greece was not available in 2011, hence the figure for 2010 has been used instead.
 6. OECD Statistics -> Data by theme -> Labour -> Earnings -> Average annual wages
 7. IMF Advanced Economies List. World Economic Outlook, October 2012, p. 180
 8. The world in 2005: The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index, The Economist. Accessed on line January 8, 2007.
 9. The world's best countries: 2010 index, Newsweek. Accessed on line August, 15 2010.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข